V úterý 9. května nezasedli žáci 1. B do lavic jako ostatní děti, ale sešli se v 9 hodin v penzionu U Kozlů v Horním Bradle, kam je přivezli rodiče na relaxační pobyt. Poté, co jsme se ubytovali, dostali jsme první úkol hry „Z pohádky do pohádky“ a rozdělili jsme se na 4 družstva. Pak jsme se vypravili prozkoumat nejbližší okolí. Šli jsme směrem na Polom (prales) a přes fotbalové hřiště jsme se vraceli zpět na oběd. Vzhledem k tomu, že bylo po dešti a tedy dost mokro, většina si namočila boty a musela je tedy sušit. Odpoledne jsme pak vyrazili raději v holínkách. Zadováděli jsme si na školním hřišti a pokračovali jsme po turistické značce do lesa směrem na Lipku. Cestou zpět nás v areálu chatkového tábora překvapil drobně poletující sníh. Večer jsme si pak četli a zapsali první zápis do deníčků.

relaxacni pobyt 1bi 01 relaxacni pobyt 1bi 04 relaxacni pobyt 1bi 08 relaxacni pobyt 1bi 12
 camera Další foto...      

11. května jsme se zúčastnili soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Akce proběhla na koupališti Cihelna v Pardubicích. Jejím organizátorem byl Český červený kříž Pardubice. Jako v předešlém tak i v letošním roce jsme se umístili na druhém místě. Bodový rozdíl mezi vítězi a naším družstvem nebyl velký. Mnohem důležitější je, že se podařilo „zachránit“ všechny zraněné a že jsou aktéři připraveni pomoci lidem v nouzi. Naši školu reprezentovali žáci 8. a 9. třídy: Pavel Jirásek, Tomáš Nedvěd, Michaela Hušková, Adriana Skálová a Barbora Patočková. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

zdravotnici 01 zdravotnici 02 zdravotnici 03

 Mgr. Hana Ošlejšková

11. května ožil náš školní dvůr – zaplnili ho dravci ze záchranné stanice Seiferos. Mohli jsme spatřit naši nejmenší sovičku (kulíška nejmenšího), ale také supa. Celkem jsme viděli přes 20 zástupců dravců a sov. Dravci předvedli různé způsoby lovu. Nejvíce se u nás líbilo puštíkům, kteří po vypuštění odlétli na nejbližší stromy a ukázali nám, že ani zvířata vždy neposlouchají hned. Se slétnutím si dali načas. Někteří žáci si mohli vyzkoušet přivolání dravce a jeho „dolet“ na ruku. Protože nám přálo počasí, vydařila se akce z pohledu chovatelů dravců i nás. Pokud by někdo chtěl vidět další ukázky, vystupují členové skupiny Seiferos na zámku v Lednici a srdečně tam zvou všechny návštěvníky.

dravci 02 dravci 21 dravci 24 dravci 36
 camera Další foto...      

 Mgr. Hana Ošlejšková

2. května proběhlo školní kolo přírodovědné poznávací soutěže. Zúčastnilo se 26 žáků od 3. do 9. třídy. 3 nejlepší z každé kategorie postupují do okresního kola, které proběhne 7. června v Pardubicích. Přejeme všem mnoho úspěchů do dalšího kola a těm, kteří nedostáhli na vrcholové příčky, děkujeme za účast a doufáme, že v dalším roce to bude lepší.

Během dubna a května žáci 5. - 9. třídy postupně navštívili místní knihovnu, kde pro ně knihovnice Radka Zelenková připravila čtenářské lekce. Besedy měly za úkol motivovat ke čtení krásné literatury, přiblížit dětem zajímavé známé i méně známé osobnosti, knížky či témata světové i české literatury. Doplňují výuku literární výchovy a podporují čtenářskou gramotnost.

Páté třídy nahlédly do světa handicapovaných lidí nejen prostřednictvím ukázek z knih, které o tomto tématu pojednávají. Velkým přínosem byl rozhovor s paní Koláčnou, která se s námi podělila o své životní zkušenosti, za což jí patří velký dík.

Šesťáci se s knížkou přenesli do období 2. světové války a zakusili těžké chvíle spolu s židovským chlapcem, který se o sebe musí postarat sám.

Pro 7. třídu byla připravena nelehká cesta nejen ke svatému Jakubovi do Santiaga de Compostela, ale hlavně cesta k sobě samému-do svého nitra.

Osmáci se zamýšleli nad globálními problémy lidstva a pokoušeli se netradiční formou zachránit ohrožené druhy zvířat.

Ani 9. třída neměla lehké téma. Seznámila se se životem hluchoslepé spisovatelky Helen Kellerové a všichni měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet řadu aktivit, samozřejmě bez pomoci zraku a sluchu.

spoluprace s knihovnou 01 spoluprace s knihovnou 03 spoluprace s knihovnou 11 spoluprace s knihovnou 12
 camera Další foto...      

Třetí ročník a znovu ochota 27 tatínků přijít a chvíli číst celé třídě zbrusu nový příběh. Během dvou vyučovacích hodin se od prvních do pátých tříd nesly knižní příběhy. Přestávku jsme využili k pohoštění, abychom tatínkům vyjádřili alespoň malé díky za jejich čas.

Děkujeme a těšíme se na další ročník!

maraton cteni tatinku 07 maraton cteni tatinku 15 maraton cteni tatinku 27 maraton cteni tatinku 37
 camera Další foto...      

Letos čtené knihy:

1. A     Překlep a Škraloup, Tomáš S. Končinský
1. B     Ukradená cukřenka, Ivana Peroutková
2. A     Ztracený Aeroplán, Petr Valach
2. B     Ukradený orloj, Hana Doskočilová
3. A     Ve staré cihelně se svítí, Petr Hugo Šlik
3. B     Lví kouzlo, Martina Drijverová
4. A     Pod přísahou TREs, Oldřich Růžička
5. A     Alchymistův učeň, Vojtěch Otčenášek

Za Knihovnu městyse Choltice: Radka Zelenková

Podkategorie

Děti opět v tomto roce navštěvují 4 oddělení. V každém oddělení je dětem nabízena výtvarná a tvořivá činnost. Při výtvarných činnostech malují pastelkami, vodovými a temperovými barvami. Dostatek pohybu mají na školním dvorku. Pokud nám to počasí dovolí, jsme na dvorku každý den. Na procházky chodíme také do obory. V zimě a za špatného počasí hrajeme hry v tělocvičně. V jednotlivých odděleních vyrábíme různé výrobky, přáníčka a dárky. Celý školní rok si můžete prohlédnout fotografie z činností jednotlivých oddělení.

camera Fotografie z činnosti družiny...