Tradičně touto dobou vyhlašujeme výsledky výtvarné soutěže. Tento rok jsme zadali téma Stromy, dřevo a výrobky ze dřeva.

Soutěže se zúčastnily téměř všechny třídy a z jejich práce se budeme těšit celý příští rok na chodbách školy. Za odpovědný přístup k tématu děkuji všem učitelkám výtvarné výchovy. Zvláště pak děkuji za tradiční finanční podporu SRPŠ na nákup výtvarných potřeb pro děti jako odměnu za pečlivost a trpělivost, se kterou se všichni věnovali svým dílkům.

paleta slunce 17 paleta slunce 25 paleta slunce 25 paleta slunce 30
camera Další foto...      

 Mgr. Ivana Benešová

Ve čtvrtek 25. května jsme uspořádali školní turnaj ve vybíjené smíšených družstev. Vedlo nás k tomu to, že vybíjená je otevřená pro co největší počet chlapců a dívek naší školy. Naše kluky a děvčata to prostě baví :-). Dále jsme si chtěli připomenout atmosféru z minulého turnaje. Očekávání z naší strany bylo veliké, ale když jsme den před turnajem zjistili, že se nám přihlásila pouze dvě družstva, tak nám zatrnulo, co bude s turnajem... Vše se v dobré obrátilo ve čtvrtek o velké přestávce, kdy se u naší výzvy se srotily skupinky, které chtěly zase hrát. Takže nakonec se ustálila sestava 6 družstev, které jsme rozdělili do dvou skupin po třech, abychom turnaj vůbec odehráli v časovém limitu.

Nováčkem a největším překvapením turnaje bylo družstvo vedené Patrikem Plechatým, který nenašel ve své třídě podporu, takže nastoupil s družstvem páťáků ... a ...došli až do finále!!! Moc se nám líbil výkon družstva Romany Halbichové, zvláště Denisy Prokopové a Jany Patočkové, děvčata se nezalekla ani petard od osmáků a podala opravdu výborný výkon. Pochopitelně jsme sledovali, zda chlapci jsou „gentlemani“ a nedávají do toho velké šlehy, takže tady můžeme pochválit Pavla Jiráska a Matěje Kubína z vítězného družstva – bravo, kluci! Cenu Fair-play by si asi měl odnést David Walter. Ten za nerozhodného stavu pošetřil Petra Kroužela, který upadl a nebyl schopen se bránit. David to odehrál s noblesou a moc nás potěšil. Jinak turnaj probíhal v přátelské atmosféře a napočítali jsme 48 zúčastněných, takže jak říká paní učitelka Hanka Ošlejšková – paráda!!!

vybijena sm druzstev2 01 vybijena sm druzstev2 06 vybijena sm druzstev2 07 vybijena sm druzstev2 16
 camera Další foto...      

Protože už jsme téměř na konci školního roku a prvňáčci mají před sebou slavnostní „Pasování na čtenáře“, ještě dříve než k této události dojde, navštívili postupně 1. A i 1. B místní knihovnu. 1. A ve čtvrtek 18. května a 1. B o týden později, 25. května. Paní knihovnice Radka Zelenková připravila pro malé čtenáře pěkný program o jaru, četla jim knížku o špačkovi Kamilovi a vyzkoušela děti, jestli poznají zástupce ptačí říše, které jim promítala. Na závěr si děti ještě poslechly příběh o záchraně nalezené veverky. Za připravený program moc děkujeme a doufáme, že z našich prvňáčků budou častí návštěvníci choltické knihovny.

spoluprace s knihovnou 19 spoluprace s knihovnou 20 spoluprace s knihovnou 21 spoluprace s knihovnou 22

 Za 1. A a 1. B Mgr, Z. Bílková a Mgr. I. Benešová

Tak jako vloni a předloni, i letos měli žáci 1. – 4. ročníku možnost navštěvovat kroužek „Sportovní hry“. Letos tuto nabídku využilo v 1. pololetí 17 chlapců a děvčat a ve 2. pololetí 18. Od října do května jsme pak společně každou středu trávili 1 hodinu většinou v malé tělocvičně. Během roku jsme vystřídali všechny možné pohybové aktivity: honičky, hru „Na třetího“, hru „Na lišky a zajíce“, hru „Na jelena“, šplhali jsme, skákali na švédskou bednu nebo na kozu, cvičili jsme na žebřinách i na kruzích, zdolávali jsme „opičí dráhy“ a pilovali jsme kotouly. K nejoblíbenějším hrám samozřejmě patřil florbal a vybíjená. S koncem května končí i Sportovní hry a my už se těšíme na prázdninové sportování v přírodě :-).

sportovni hry 01 sportovni hry 02 sportovni hry 04 sportovni hry 10
camera Další foto...      
 Mgr. Zuzana Bílková

V úterý, 23. 5. 2017, se vydali výletníci a výletnice z 3. A a 3. B na cestu do ZOO ve Dvoře Králové. Díky krásné procházce za vydařeného slunného dne po ZOO jsme viděli nejen mnoho druhů zvířat, ale měli jsme i možnost projížďky v tzv. Safari trucku po zdejší africké safari. Díky Safari trucku jsme se setkali s africkými zvířaty z bezprostřední blízkosti, viděli jsme zde kopytníky, zebry, watusi, antilopy, pakoně, pelikány nebo pštrosy. Poslední zastávkou našeho trucku bylo lví safari, kde jsme pozorovali spící lvice a ve vedlejším výběhu odpočívající samce lvů. A jelikož jsme po projížďce byli hladoví jako právě ti lvi, nastal čas na svačinu. V závěru našeho výletu jsme také měli čas pohrát si v lanovém hradu, který byl opravdu obrovský a z kterého jsme také mohli spatřit výběhy se zvířaty. Kromě skvělých zážitků ze ZOO jsme si také přivezli suvenýry jako památku na tento krásný výlet.

vylet 3 zoo 03 vylet 3 zoo 24 vylet 3 zoo 30 vylet 3 zoo 55
camera Další foto...      

Mgr. Daniela Čepčářová

Ve čtvrtek 18. 5. 2017 jsme se zúčastnili okresního finále v softballu v Pardubicích na Dukle. Po marathónu 10 utkání jsme obsadili poslední – páté místo. Systém turnaje byl proti minulým letům upraven, takže se zápasy nedohrávali a výsledky většinou platili po třetí směně. Naši školu vzorně reprezentovali tito hráči: Tomáš Bulavčák, Matěj Kubín, Petr Kroužel, Šimon Hrdý, David Kuchařík, Jakub Homola, Jan Piskač, Filip Šanda a Jan Popovič.

softbal 01 softbal 02 softbal 03 softbal 04 softbal 05

Podkategorie

Děti opět v tomto roce navštěvují 4 oddělení. V každém oddělení je dětem nabízena výtvarná a tvořivá činnost. Při výtvarných činnostech malují pastelkami, vodovými a temperovými barvami. Dostatek pohybu mají na školním dvorku. Pokud nám to počasí dovolí, jsme na dvorku každý den. Na procházky chodíme také do obory. V zimě a za špatného počasí hrajeme hry v tělocvičně. V jednotlivých odděleních vyrábíme různé výrobky, přáníčka a dárky. Celý školní rok si můžete prohlédnout fotografie z činností jednotlivých oddělení.

camera Fotografie z činnosti družiny...