V pondělí 19.6. jsme zahájili ozdravný pobyt druhých tříd a čtvrté třídy v Bartošovicích v Orlických horách.

I přes drobné obtíže jsme dorazili k hotelu a šli se ubytovat na pokoje. Po obědě a poledním klidu jsme si udělali krátkou vycházku do okolí - na dětské hřiště v Polsku a pak nás čekal bazén a hřiště, kde se děti vyřádily až do večeře. Po večeři, na hotelové terase, si všichni nakreslili erb, který bude nalepený na dveřích pokojů.

V úterý nás čekal celodenní výlet na Zemskou bránu - bylo velké teplo, ale naštěstí trasa vedla většinou lesem. Po 13,5 km výletu se děti osvěžily v bazénu. Po večeři jsme se vrátili na hřiště - pro děti byla připravená přírodovědná soutěž. Ve trojicích, jeden čtvrťák se dvěma druháky, poznávají 10 rostlin a 10 živočichů.

ozdravny pobyt 03 ozdravny pobyt 04 ozdravny pobyt 25 ozdravny pobyt 48
camera Další foto...      

Ve středu dopoledne jsme strávili na místním dětském hřišti. Děti si užily skluzavku, věž s lany, vojenský bunkr, houpačky... Kluci si hráli na vojáky a největším lákadlem byla lanovka. Odpoledne proběhlo ve sportovním duchu. Děti soutěžily v pěti disciplínách - skákání přes švihadlo, hod na koš, běh, dribling a kuželky. Podvečer jsme zakončili jak jinak než v bazénu.

ozdravny pobyt 52 ozdravny pobyt 61 ozdravny pobyt 68 ozdravny pobyt 78
camera Další foto...      

22.6. - celodenní výlet na vojenskou pevnost Hanička se vydařil. V nohách máme téměř 16 km a musím pochválit všechny děti, i ty nejmenší, že trasu zvládly. Ráno jsme vyšli v 9 hodin a vrátili jsme se v 6 večer akorát na večeři. Počasí přálo, celou dobu svítilo sluníčko a do hodiny po našem návratu na hotel začalo bouřit a hustě pršet. Večer jsme si sbalili kufry, rozdali odměny za soutěže a těšíme se domů.

Víťa, Markéta, Maruška, Terezka, Daniela a Lenka

V pátek 16. 6. prošly děti z 1.- 5. r. pohádkovým projektem v tzv. pohádkových dílnách.

V dílně první všichni princové hledali ztracené střevíčky třídních princezen, společně přebrali hrách a čočku, někdo i rozlouskl ořech velmi letitým památečním louskáčkem, všichni jsme rozlouskli vlastnosti, kterým se Popelka učila byť od „zlé macechy“.

V dílně druhé jsme se sesedli okolo českých a světových pohádek a mohli jsme si nerušeně povídat na dané téma, možná někoho z nás zaujal název nebo ilustrace, možná jsme si i vzpomněli, jaká pohádka nám byla čtena do našich 6 let, kterou jsme třeba vyžadovali.

V dílně třetí jsme vyřešili tajenku pomocí pohádky O Zlatovlásce, dověděli se, že zvíře i člověk může mít společnou vlastnost – instinkt, stačili jsme se i zasmát při poznávání hlasů zvířat.

V dílně čtvrté nás uvítala čarodějnice s různě obtížnými někdy nesplnitelnými úkoly. Třída mohla celkem splnit až 80 úkolů v tzv. aktivitách na lavicích, body – pecky se sčítaly třídě jako celku.

cestou pohadkovych hrdinu 004 cestou pohadkovych hrdinu 024 cestou pohadkovych hrdinu 027 cestou pohadkovych hrdinu 054
camera Další foto...      

Ve středu 14. června jsme měli ve škole hned dvě akce, které ukázaly naši součinnost s bezpečnostními a zabezpečovacími složkami České republiky. Co se pod tímto názvem skrývá?

Jednoduše ráno u nás ve škole hořelo a přijeli hasiči a v součinnosti několika jednotek požární ochrany byl likvidován požár ve druhém patře školy. Simulace byla i se žáky a paní učitelkou, které měli hasiči za úkol dostat z dosahu požáru. Plán taktického cvičení jednotek z okolí Choltic se vydařil a evakuace žáků proběhla v rychlosti a organizovaně. Vše jsme zdokumentovali a fotky tomu dají tu správnou atmosféru...

pokos 03 pokos 05 pokos 11 pokos 21
camera Další foto...      

 Druhou akcí, která potom navazovala byla předváděcí akce vojáků 43. výsadkového praporu Chrudim. Vojáci vytvořili stanoviště, které si po skupinách žáci prohlíželi a mohli si i osahat jednotlivé zbraně a výzbroj. Největší úspěch mělo vozidlo Kajman v plné zbroji, které bylo žáky stále obsypáno. Na závěr nám vojáci předvedli i bojovou ukázku, která se setkala s velkým ohlasem.

pokos 27 pokos 37 pokos 38 pokos 73
camera Další foto...      

 Ing. Zdeněk Hanák

Dne 12.6. se všichni žáci 1.-4. ročníku zúčastnili školní olympiády. Tato akce se konala pod záštitou Městyse Choltic, velmi tedy děkujeme za finanční příspěvek, který byl použit na odměny. Žáci za krásného slunečného dne soutěžili v těchto disciplínách: vytrvalostní běh, běh na 60 m, hod kriketovým míčkem, hod medicinbalem, skok do dálky, skok z místa. Výsledky se vyhodnocovaly v rámci jednotlivých tříd a v rozdělení na dívky a chlapce.

olympiada 1st 09 olympiada 1st 28 olympiada 1st 32 olympiada 1st 42
 camera Další foto...      

 Vyhlášení výsledků proběhlo ve čtvrtek 15.6., přičemž krásné medaile za 1.-3. místa a gratulace k umístění dětem rozdával pan starosta Městyse Choltic, Tomáš Bolek. Celkem bylo rozdáno 72 medailí a 72 diplomů, které udělaly radost našim vítězům. Moc se všichni těšíme na další školní olympiádu, kde budou děti opět „bojovat“ o místa na stupni vítězů.

olympiada 1st 51 olympiada 1st 53 olympiada 1st 54 olympiada 1st 62
 camera Další foto...      

 za 1. stupeň: Mgr. Daniela Čepčářová

Tradice oslavit umění čtenářských dovedností letos čekala na 1.A a 1.B na Malém zámku. Sešli jsme se v hojném počtu za účastí rodičů i prarodičů. Byli jsme mile překvapeni malou divadelní scénkou, kterou připravila Radka Zelenková s dětmi z Trilobitu. Musím říct, že výrazně rytmickou píseň, jejíž slova byla spíše proti smyslu našeho společného snažení, ale podtrhla čtený text z populární knížky, se rychle naučilo mnoho našich prvňáčků a s velkou radostí ji teď zpívají. Děkujeme za skvěle vybrané knížky – dar od SRPŠ a moudře pronesená slova od historických osobností. Poděkování všem, kteří se podíleli na tomto pěkném dnu.

pasovani na ctenare 06 pasovani na ctenare 12 pasovani na ctenare 19 pasovani na ctenare 48
 camera Další foto...      

 Mgr. Ivana Benešová, Mgr. Zuzana Bílková

Praxe byla zahájena 15. května a trvala do 26. května 2017. Veronika studuje ve 3. ročníku na Střední odborné škole pedagogické v Čáslavi.

První dva dny Veronika hospitovala v 1. oddělení školní družiny. Seznámila se s družinovým prostředím, s dětmi a s dokumentací. Po celou dobu své praxe pracovala podle předem vytvořených příprav. Podle potřeby upravovala činnosti pro děti. Po celou dobu praxe projevovala kladný vztah k dětem. Podporovala u nich spolupráci a tvořivost. Dětem naslouchala a učila se řešit problémové situace.

Svým přístupem si u dětí získala jejich přízeň. Celou praxi studentky hodnotím jako přínosnou a pozitivní.

veronika krajova 01 veronika krajova 02 veronika krajova 03 veronika krajova 04

 Markéta Zářecká

Podkategorie

Děti opět v tomto roce navštěvují 4 oddělení. V každém oddělení je dětem nabízena výtvarná a tvořivá činnost. Při výtvarných činnostech malují pastelkami, vodovými a temperovými barvami. Dostatek pohybu mají na školním dvorku. Pokud nám to počasí dovolí, jsme na dvorku každý den. Na procházky chodíme také do obory. V zimě a za špatného počasí hrajeme hry v tělocvičně. V jednotlivých odděleních vyrábíme různé výrobky, přáníčka a dárky. Celý školní rok si můžete prohlédnout fotografie z činností jednotlivých oddělení.

camera Fotografie z činnosti družiny...