26. září odpoledne se na stadionu sešli žáci 1. – 5. ročníků, kteří se přihlásili na postřehový závod. Letos se konal již po páté a opět byla hojná účast. Děti běhaly většinou ve dvojicích, prvňáčci mohli tvořit tým i s rodiči. Během závodu bylo třeba nejen získat dobrý čas, ale postřehnout a v cíli nakreslit co nejvíce obrázků, které byly rozmístěny po trase. Počasí nám přálo, do cíle dorazili všichni závodníci živi a zdrávi a nejúspěšnější byli odměněni diplomy (viz foto). Gratulujeme vítězům a už teď se těšíme na příští ročník.

postrehovy zavod 02 postrehovy zavod 12 postrehovy zavod 43 postrehovy zavod 57
 camera Další foto...      

Zapsala Mgr. Zuzana Bílková

Letošní blok akcí zaměřených na volbu povolání odstartovaly TECHNOHRÁTKY , které se tentokrát konaly na Odborném učilišti v Chroustovicích.

Deváťáci a někteří žáci z 8.A si na stanovištích vyzkoušeli hned několik učebních oborů-zahradník a aranžér, zedník, truhlář, automechanik, opravář, zámečník, služby a gastro obory. Rozmanité činnosti zvládali velmi dobře, důkazem je 2.místo v dovednostní soutěži. A tak jsme si domů vezli nejen květinová a dýňová aranžmá, ale i velkou bonboniéru.

technohratky 01 technohratky 07 technohratky 09 technohratky 14
camera Další foto...      

Mgr. Eva Nevečeřalová

V úterý 18. 9. 2018 se žáci naší základní školy zúčastnili atletického závodu „Přespolní běh“ na dostihovém závodišti v Pardubicích. Jako jediná mimopardubická škola jsme vytvořili týmy ve všech kategoriích a nevedli jsme si vůbec špatně.

prespolni beh 01 Hned jako první začaly závodit dívky 6. – 7. třídy. Náš tým tvořily žákyně 7. třídy Elen Dvořáková, Natalie Pernerová, Natalie Katrušinová, Andrea Piskáčková a Lucie Korečková. Nejlépe si vedla Andrea Piskáčková, která skončila na 20. místě z 57 závodnic. Po nich následovaly dívky 8. – 9. třídy, přičemž náš tým dívek z 8. třídy (Tereza Bačkovská, Eva Nevečeřalová a Eliška Kolářová) doplnila ze 7. třídy Zuzana Kratochvílová, která skončila 22. hned za Eliškou K., která byla 21. z 61. dívek. V této kategorii největšího úspěchu zaznamenala Terka Bačkovská, která skončila 13. z 61 závodnic. Celkově holky skončily ve své kategorii 6. z 14. škol.

prespolni beh 02 U chlapců přišel hned v prvním závodě největší úspěch naší výpravy, a to když Jan Lukeš ze 7. třídy skončil ve své kategorii na úžasném 8.místě z 43 účastníků. Chlapci na rozdíl od dívek, které běžely 1500 metrů, museli zdolat trať dlouhou 3000 metrů. V kategorii 6. – 7. třída zavodili žáci 6. třídy Jan Kaplan (15. místo) a Danielové Pešek a Bruder, plus ze 7. třídy výše zmíněný Jan Lukeš.

prespolni beh 03 V nejsilnější kategorii 8.-9. třída to bylo pro naše borce spíše za trest. 😊 Chlapci nejsou zvyklí běhat už ani za děvčaty, natož 3 km. Takže krom Martina Růžka a Michala Bačkovského, kteří doběhli v první polovině na 18. resp. na 25. místě z 65 závodníků. Zbylí tři „chodci“ se vměstnali do páté desítky. Ale poslední neskončil nikdo.

V rámci velké konkurence atletických pardubických škol zanechali naši závodníci a závodnice velmi dobrý dojem a musím všem poděkovat za vzornou reprezentaci školy.

Ing. Jan Brožek

Stejně jako každý rok, i v letošním roce proběhlo fotografování prvňáčků do novin.

1 a 1 b

Fotografie našich prvních tříd vyjdou v Pardubickém deníku 18.10.2018.

V pátek 21.září 2018 jsme jako každoročně vyrazili na chovatelskou a pěstitelskou výstavu do Svičan. Počasí nám přálo, všichni jsme se krásně prošli a obdivovali jedinečné exempláře vystavovatelů.

vystava svincany 02 vystava svincany 08 vystava svincany 09 vystava svincany 10
 camera Další foto...      

Mgr. Marie Brožová

V úterý 11.září 2018 si mohli naši žáci pochutnat na zeleninových a ovocných šťávách a přesnídávkách. Ochutnávku pro nás připravila firma MK Fruit, která dodává dětem každé pondělí ovoce a mléko.

mk fruit 01 mk fruit 04 mk fruit 05 mk fruit 09
 camera Další foto...      

Mgr. Marie Brožová

Podkategorie

V tomto školním roce navštěvuje školní družinu 111 dětí. Děti jsou rozděleny do 4 oddělení. Náplň družiny je rozmanitá. Hlavní snahou je udržování kamarádských vztahů mezi dětmi v jednotlivých odděleních i při společném pobytu na školním dvoře. V každém oddělení je dětem nabízena výtvarná a tvořivá činnost.  Děti hrají hry pro upevnění kolektivu. Za příznivého počasí každý den navštěvujeme školní dvůr. V zimě a za špatného počasí můžeme jít do tělocvičny.  Spolupracujeme  také na různých akcích s knihovnou městyse Choltice. V jednotlivých odděleních vyrábíme různé výrobky, přáníčka a dárky. Zdobíme si také chodbu u družin i jiné části školy. Naším velkým přáním je dovybavit školní hřiště novými herními prvky. Po celý školní rok budou na stránkách školy k zhlédnutí fotografie z činnosti jednotlivých oddělení. Fotografie budou průběžně doplňovány.

camera Fotografie z činnosti družiny...