Florbalový kroužek mladších žáků působí na naší škole už třetím rokem. V tomto školním roce se přihlásilo 21 sportovců 18 kluků a 3 dívky ze 2. a 3. třídy. Scházeli jsme se každý čtvrtek v 15 hodin a trénovali do půl páté, celkem 29krát. Většinou jsme přetahovali, odložit hokejku a spěchat domů – to nějak nefungovalo. Docházka byla výborná, protože průměrně přicházelo na florbal 18 hráčů, kteří s velkým nasazením běhali s hokejkami (většinou vlastními) za děravým míčkem.

Po zpravidla 3 kolečkách ostrým klusem a rozcvičce jsme si zahráli kolotoč, trénovali přihrávky a střely na bránu. Ale hlavní náplní tréninků byly zápasy. Trvaly většinou 5 až 7 minut, proti sobě hrála mužstva po čtyřech až pěti hráčích, systémem každý s každým. Kdo přišel na trénink, hrál s plným nasazením, touha po vítězství byla znát na každém členu týmu.

krouzek_florbal_01.jpg krouzek_florbal_02.jpg krouzek_florbal_03.jpg

Odměnou nám všem byl dobrý pocit ze sportovního vyžití a já jako příslušník starší generace potvrzuji heslo Miroslava Tyrše (zakladatele Sokola) „Ve zdravém těle zdravý duch“!

Vlad. Lichnovská

Paleta Slunce a projekt Živly – rok 2013/2014

V letošním roce byla propojena témata tradiční výtvarné soutěže s celoškolním projektem nazvaném Živly. Výtvarné práce s tímto tématem odevzdaly všechny ročníky s výjimkou 9.r. Děti se vyjadřovaly různými výtvarnými technikami a jejích výkresy nyní zdobí naši školu. Z fantazie dětí a jejich pohledu na svět skrze živly se můžeme nejen radovat, ale i něco nového objevit. Děti byly po právu odměněny výtvarnými potřebami. Za velkorysý peněžní dar i tento rok děkujeme SRPŠ.

Cílem projektu bylo rozšířit náš společný pohled na živly pomocí pohybu, tvořivé činnosti, pohádkami a příběhy, hudbou, rozhovorem, kresbou a osobním prožitkem.

1.A a 1.B
přečetli zemitou pohádku O řepě, třída1.B přidala skupinově vytvořené obrazy na zem, vodu, vzduch a oheň.

2.A
přečetla pohádky O řepě, Planoucí kámen, O Plaváčkovi, O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, japonskou pohádku Kouzlo proti zapomnětlivosti, pracovala s hlínou, vytvořila semínkové mandaly, provedla pokusy s vodou, povídala si o síle větru, naučila se některé „zemité a ohnivé“ tance, děti si vytvořily šamanské masky a šamany v životní /dětské / velikosti, nafotily oboru. Povídali jsme si u vyrobených papírových ohnišť a vytvořili indiánské Léčivé kolo, pohybem jsme procházeli jógínskými a „tajči“ zvířátky a začali se učit dýchat Ca Lung, prožili jsme zemité rytmy s japonskými bubny a se skupinou Perkelt.

2.B
přečetla pohádky podobně jako 2.A a věnovala se všem živlům zejména výtvarnými činnostmi.

3.r
Zúčastnil se Palety Slunce.

Paleta Slunce a projekt Živly Paleta Slunce a projekt Živly Paleta Slunce a projekt Živly Paleta Slunce a projekt Živly

4.r
Zúčastnil se Palety Slunce.

5.r
V Čj proběhly tyto činnosti – vlastní tvorba básně, ilustrace a opis básně o živlu. Živly ve frazémech a příslovích, čtení/povídání - pohádky, báje a mýty. Děti nakreslily a popsaly vládce živlu. Zabývaly se podobami živlu v ročních obdobích pomocí hry a vnímání všemi smysly, prošly relaxací a „ponořením se“ do živlu pomocí zvonkohry koshi.

6.r
se zamýšlel nad životem hmyzu v různých „živlech“, při skupinové práci vytvořil plakáty daného živlu a hmyzích obyvatel v něm žijících.

7.r
se zúčastnil Palety Sluce.

8.r
se zabýval následujícími činnostmi – automatická kresba živlu, který je mi nejbližší/podkresleno relaxační hudbou a zvonkohrami koshi/, dojem, pocity a nálady v přítomnosti živlu využity při subjektivně zabarveném popisu.

Paleta Slunce a projekt Živly Paleta Slunce a projekt Živly Paleta Slunce a projekt Živly Paleta Slunce a projekt Živly

Charakteristika a povahové vlastnosti podobné živlům, vliv znamení zvěrokruhu na povahu člověka, živly ve frazémech a příslovích. Sloh/zamyšlení – vztah, klady/zápory vybraného živlu.

Všem vyučujícím, kteří si našli čas zabývat se s dětmi tímto projektem, patří mé poděkování. Dále děkujeme společnosti Liponova a.s.

Mgr. Ivana Benešová

Tříkrálové putování

V neděli 6. ledna 2013, na svátek Tří králů, se 20 dětí ze 2., 3. a 4. třídy vydalo do Svojšic ke tvrzi hledat poklad, a také připomenout si tříkrálovou tradici. Počasí moc nepřálo, vytrvale mžilo. Přesto jsem v dobré náladě a s vidinou možného nálezu truhly s dukáty šlapali oborou, přes Chrtníky (lomy MajdalénkaKozí kopec) a Cihelnu. Asi po hodině jsme dorazili ke zřícenině středověké tvrze.

Poklad byl nalezen a spravedlivě rozdělen. Když jsme posilnili a zahřáli horkým čajem z termosek, přesunuli jsme se na palouk za tvrz, kde nás manželé Hamerníkovi, sokolníci, seznámili s jestřábem a kánětem lesním (samičkami), poutavě vyprávěli o životě těchto krahujcovitých dravců a mohli jsme obdivovat výcvik, vzlety a lov jestřába Naidy. Než jsme se rozloučili, čekala nás ještě odměna: mohli jsme si opatrně pohladit samičku raroha Kláru a "popovídat si" k kňourem Pepou, kterému jsme přinesli chleba, pečivo mrkev a jablka. Spokojeně si pochrochtával, nevěděl, do které dobroty se pustit dřív.

Tříkrálové putování Tříkrálové putování Tříkrálové putování camera.png  Další foto...

Vraceli jsme se přes Cihelnu stojickou silnicí k hájovně, prošli jsme oborou a v poledne jsme byli zpět u školy. Trochu unavení, zvlhlí, ale bohatší o hezký zážitek a sportovní výkon (asi 7 km). Poděkování patří manželům Hamerníkovým, se kterými jsme se dohodli na další návštěvě v červnu, a manželům Kollárovičovým za pomoc při zajištění akce.

Vladimíra Lichnovská

Olympiáda Choltice 2013

Dne 25. června 2013 se na Základní škole v Cholticích uskutečnila sportovní akce pod názvem Olympiáda Choltice 2013. Zúčastnili se jí žáci z 1. až 6. ročníku. Původním místem konání mělo být fotbalové hřiště. Díky vytrvalému deštivému počasí jsme však museli sportovní disciplíny poupravit a realizovat je ve vnitřních prostorách školy. Přečtěte si celou zprávu s výsledky a fotografiemi...

Mgr. Pavlína Soldánová, Mgr. Lenka Nešetřilová

Vyhlášení výsledků XIX. Olympiády dětí a mládeže regionu Pardubice

Dne 12. června 2013 proběhlo slavnostní vyhlášení nejlepších základních a středních škol v rámci XIX. Ročníku regionální olympiády dětí a mládeže regionu Pardubice. V historickém sálu pardubické radnice se sešli představitelé nejúspěšnějších škol. Ani letos mezi nimi nechyběli zástupci ZŠ Choltice. Naše škola byla vyhlášena jako nejlepší mimopardubická ZŠ. V celkovém hodnocení jsme předstihli i mnohem větší školy z Přelouče nebo Holic. Celkem se olympiády zúčastnilo 33 ZŠ.

Pohár za vítězství z rukou primátora statutárního města Pardubice převzali žáci naší školy Kateřina Heblíková a Tomáš Kelnar.

Ing. Vladimír Dvořák

Sportovní úspěch našeho žáka

Dne 20. ledna 2013 se konal v Praze na Strahově krajský přebor pardubického kraje v atletice starších žáků. Pořadatelem byl atletický oddíl Atletika hvězda Pardubice, který reprezentuje žák naší školy Michal Šíp v disciplíně vrh koulí. V těchto závodech obsadil Michal první místo výkonem 11,60 m a stal se přeborníkem kraje starších žáků ve vrhu koulí. Toto vítězství ho nominovalo na mistrovství České republiky.

Gratulujeme Michalovi k tomuto sportovnímu úspěchu!  smajlik_potlesk.gif

Mgr. Aleš Kalina

Přírodovědná poznávací soutěž

30. dubna a 2. května 2013 proběhlo školní kolo přírodovědné poznávací soutěže. Celkem se zúčastnilo 59 žáků od 3. do 8. třídy. Vždy nejlepší tři postupují do okresního kola, které se uskuteční v měsíci červnu v Padubicích. Ze 3. třídy nás budou reprezentovat A. Miláčková, M. Mádlová a D. Šebková nebo M. Tefr, kteří měli stejný počet bodů. 4. třídu budou zastupovat A. Kožená, F. Petr a J. Horák nebo Zelenka. Z 5. třídy postupují slečny Skálová, Hušková a Patočková. Ze 6. třídy byli nejlepší D. Kolář, M. Poskočil a J. Kašík. 7. třídu nejlépe reprezentovaly K. Koláčná, G. Augustinová a S. Staráčková. Z 8. třídy dosáhly nejlepších výsledků A. Králová, L. Kocourková a D. Slezáková společně s N. Kalhousovou.

Všem budeme držet pěsti, aby v okresním kole dosáhli ještě lepších výsledků.

Mgr. Hana Ošlejšková

ZŠ Choltice má talent

24. června 2013 proběhl na naší základní škole již 2. ročník soutěže ZŠ Choltice má talent. Připravili ho žáci deváté třídy. Zúčastnili se soutěžící z prvního i druhého stupně. Mohli jsme shlédnout vystoupení pěvecká, taneční, hru na hudební nástroje (trubka, flétna), gymnastickou sestavu v prostných, kresbu a letošní novinky — vystoupení králíků v kategorii přeskok přes překážky a skupinová taneční vystoupení. Všichni diváci mohli hlasovat pro své kandidáty na výhru v kategoriích 1. a 2. stupeň. Volba byla obtížná a nakonec byly výsledky následující:

Kategorie pro I. stupeň:

  • 1. místo: Monika Horáková
  • 2. místo: Andrea Kožená
  • 3. místo: Žáby – taneční skupina

Kategorie pro II. stupeň:

  • 1. místo: Iveta Frýdová
  • 2. místo: Libor Černík
  • 3. místo: Michaela Kratochvílová

Poděkování patří všem účinkujícím, porotě (ve složení p. Aleš Kalina, pí. Vlasta Vejběrová a pí. Markéta Zářecká) a samozřejmě našim deváťákům, kteří zpestřili soutěž reklamními bloky a tanečním vystoupením

Mgr. Hana Ošlejšková


Školní výlet 2. tříd do Častolovic

Ve středu 29. května zamířily třídy 2.A a 2. B na výlet do Častolovic. Hlavním cílem byl zdejší zámek, ve kterém se prolíná historie se současností zdejších majitelů.

Poté jsme navštívili místní miniZOO v zámecké oboře, kde se dětem také velice líbilo, protože jsou tu zvířata nejen ve výbězích a voliérách, ale také zde i volně pobíhají mezi návštěvníky. Zajímavostí je, že si zde děti mohly zakoupit granule na jejich krmení. Výlet byl moc pěkný i proto, že děti byly hodné a také nám přálo počasí. ( Fotogalerie)

Mgr. Jitka Danihelková, Mgr. Monika Bukáčková

Podkategorie

Děti opět v tomto roce navštěvují 4 oddělení. V každém oddělení je dětem nabízena výtvarná a tvořivá činnost. Při výtvarných činnostech malují pastelkami, vodovými a temperovými barvami. Dostatek pohybu mají na školním dvorku. Pokud nám to počasí dovolí, jsme na dvorku každý den. Na procházky chodíme také do obory. V zimě a za špatného počasí hrajeme hry v tělocvičně. V jednotlivých odděleních vyrábíme různé výrobky, přáníčka a dárky. Celý školní rok si můžete prohlédnout fotografie z činností jednotlivých oddělení.

camera Fotografie z činnosti družiny...