1a 01Od 1. září jsme společně pokročili ke slabikám a nejjednodušším slovům, dokonce jsme oslavili ukončení Živé abecedy a předání Slabikáře. Uvařili jsme si šípkový čaj a zakousli preclík. V matematice si rádi hrajeme na slovní úlohy a řešíme je pomocí činnostního učení – tedy pomocí pecek, fazolí, papírového divadélka, koleček, polystyrénových aplikací, kostek, hub, na řadu přijdou i prsty, máme jich skvělý počet - dohromady 20, a to je přesně číslo, kterým končí početní představy v 1. ročníku.

Aby na naše příklady s číslicemi a znaménky bylo lépe vidět, používáme barevnou podložku, která lépe zrakově vymezí rámec situace, ve které se pohybujeme a učíme se něco řešit.

A co mají děti před sebou? Černá dřevěná tabule už trochu začíná připomínat kdysi slavný animovaný film Zaniklý svět rukavic. Než ji však plně nahradí nesporně kouzelná interaktivní tabule, můžeme připomenout a ocenit některé staré a lety vyzkoušené přednosti dřeva a tmavé černě.

Někdo mne kdysi naučil, že maličkosti rozhodují. Například smazaná tabule, kontrast černé a bílé, ostrost, použití více barev, psaní do mokrého podkladu. Velkorysý prostor na rýsování, o možnosti bezproblémového použití tabulového kružítka nemluvě.

Dnes děti už v 1. r. bez problémů využívají výhod moderní interaktivní tabule, stejně rády však pokreslí křídou dřevěnou tabuli, a soupeří, kdo ji půjde smazat.

1a 02 1a 03 1a 04 1a 05

Mgr. Ivana Benešová

9.11. jsme na naší škole uspořádali tradiční podzimní pohybovou soutěž s názvem Veverčák pro všechny děti z 1.st. Zúčastnilo se asi 120 dětí od 1.-5.r. a jedno oddělení místní školky.

Pohybové klání se týká tradičně šplhu, skoku do dálky z místa, hodu medicinbalem, slalomového běhu a plížení pod nataženými švihadly. V malé tělocvičně si děti zkoušely svou pružnost – jak hluboko se ohnou, rychlost se štafetovým kolíkem a odvahu v přilbě a kuželkami. Každé dítě si odnáší obrázek s veverkou „Veverčákem“. Druhý den dostávají burské oříšky - to mají „veverky“ rády. Ti hbitější získávají obrázků více, někdo dokonce i diplom. Žádné dítě však nezůstává bez odměny.

vevercak 01 vevercak 07 vevercak 14 vevercak 18
camera Další foto...      

Poděkování patří všem učitelkám za vydatnou pomoc a zdárný průběh soutěže.

Mgr. Ivana Benešová

V říjnu se žáci 9. třídy zapojili do školního kola Mladý chemik. Nejvíce bodů získali tito žáci – Michaela Hušková, Barbora Patočková, David Kuchařík a Jakub Homola. Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí při reprezentaci školy v krajském kole, které se bude konat na SPŠCH v Pardubicích v prosinci.

Mgr. Božena Špilínková

Krásná podzimní výstavka ozdobila chodbu prvního stupně naší školy. Nejmenší žáci s pomocí rodičů i svých vyučujících projevili nezměrnou nápaditost a zručnost při vytváření modelů z podzimních přírodnin. Řada výrobků se stala inspirací pro podzimní výzdobu v mnoha domácnostech i třídách. Jen neradi se s touto akcí na počátku listopadu loučíme, ale již teď se těšíme na nové nápady v příštím roce. Všechny děti, které se pochlubily svým výrobkem, byly odměněny drobným dárkem a my ještě jednou jim, rodičům i paním učitelkám děkujeme.

podzimni vystavka 14 podzimni vystavka 24 podzimni vystavka 27 podzimni vystavka 30
camera Další foto...      

Za 1. stupeň Mgr. Dagmar Zálabská

Letos se soutěže Logická olympiáda, kterou pořádá Mensa ČR, zúčastnilo 7 žáků naší školy. Dvě žákyně se svými výbornými výsledky postoupily do krajského kola. Děkujeme všem těmto žákům za odvahu a znalosti a blahopřejeme.
Mgr. Božena Špilínková

Dne 19.10.2016 se žáci 8.a 9. třídy účastnili programu Rozumíme penězům. Projektový den realizovalo sdružení AISIS. Program byl zaměřen na zvyšování finanční gramotnosti žáků i pedagogů.

Témata:

8.třída – Nákup mimo kamenné prodejny – cílem bylo soustředit se na spotřebitelská práva, dokázat správně využívat právo na odstoupení od smlouvy,...

9.třída – Odpovědnost za vady a reklamace- téma bylo zaměřené na oblast spotřebitelských práv, po jakou dobu může spotřebitel reklamovat, kdy je reklamace oprávněná,...

Celé dopoledne žáci pracovali s lektory, vytvářeli modelové situace, ankety, dotazníky, pracovní listy. Tímto způsobem získali cenné informace do běžného života.

Mgr. Božena Špilínková

Podkategorie

Děti opět v tomto roce navštěvují 4 oddělení. V každém oddělení je dětem nabízena výtvarná a tvořivá činnost. Při výtvarných činnostech malují pastelkami, vodovými a temperovými barvami. Dostatek pohybu mají na školním dvorku. Pokud nám to počasí dovolí, jsme na dvorku každý den. Na procházky chodíme také do obory. V zimě a za špatného počasí hrajeme hry v tělocvičně. V jednotlivých odděleních vyrábíme různé výrobky, přáníčka a dárky. Celý školní rok si můžete prohlédnout fotografie z činností jednotlivých oddělení.

camera Fotografie z činnosti družiny...