V letošním školním roce MS Choltice založil na naší škole myslivecký kroužek pod vedením pana Pavla Kubelky a členů MS Choltice.

Děti z mysliveckého kroužku se učí poznávat přírodu a chránit životní prostředí. Dále se učí myslivecké tradice, kynologii, botaniku, zoologii a péči o zvěř a chov zvěře. Během letošního roku se děti podílely na vysazování stromků v remízku U Kříže. Vyvrcholením celoroční práce dětí z kroužku bylo okresní kolo soutěže O zlatou srnčí trofej.

Naši žáci, ve složení Filip Petr, Tomáš Bulavčák, Ladislav Spálenský, Michal Kern a Ondřej Kubelka, se takové soutěže zúčastnili poprvé. Byly zde disciplíny: písemný test, lovecká kynologie, naučná stezka, botanika, myslivecká zoologie a střelectví.

Všechny děti využily znalostí z kroužku, nejlépe se dařilo Filipu Petrovi, který se umístil na krásném druhém místě a zajistil si tak postup do celostátního kola. Zde bude reprezentovat nejen naši školu a kroužek, ale i OMS Pardubice.

myslivecky_krouzek_04.jpg myslivecky_krouzek_22.jpg myslivecky_krouzek_23.jpg myslivecky_krouzek_34.jpg
camera.png Další foto...
Pavel Kubelka

Každou středu od října do května se někteří žáci z 1. – 3. tříd účastnili kroužku „Sportovní hry“. Děti si během roku vyzkoušely různé soutěže, hry a cvičení na většině nářadí. Pro letošní školní rok jsme se s kroužkem rozloučili, ale v září začneme znovu, pokud budou mít děti opět zájem o cvičení a pohyb.

pohybovky_01.jpg pohybovky_04.jpg pohybovky_12.jpg pohybovky_13.jpg
camera.png Další foto...
Mgr. Zuzana Bílková

Ukliďme Česko 2016

V neděli 17. dubna se sešlo přes 100 lidí na 2. ročníku celorepublikové akce Ukliďme Česko. Letos se mimo LLM – kmen Trilobit a Mateřskou školu Choltice zapojila i Základní škola Choltice.

Naším cílem byl nejen úklid obory, ale také úklid Choltic podél hlavních cest s přilehlými komunikacemi do vedlejších obcí. Vyčištěna byla cesta do Chrtnik, Podhorek, Jedousova (i ke hřbitovu), k Cyklosu, ke stojickému lesu, k Bezděkovu a k Veselí.

Rozdělili jsme se do 12 skupinek. Každá ze skupin obdržela potřebnou výbavu a popis své trasy. Všichni jsme se po skončení své trasy sešli na společné buřtové párty s panem starostou a jeho paní, kteří vše potřebné zajistili.

Ku cti choltickým občanům a návštěvníkům obory slouží to, že množství odpadků nasbírané v oboře je podstatně menší než loni.

Děkujeme všem účastníkům, že jim naše okolí není lhostejné. Děkujeme také MŠ a ZŠ Choltice za spoluorganizování a panu starostovi a jeho paní za přípravu buřtové párty.

uklidme cesko 01 uklidme_cesko_02.jpg uklidme_cesko_03.jpg uklidme_cesko_04.jpg

Za LLM – kmen Trilobit Radka Zelenková

Výstava mladých chovatelů

Ve čtvrtek 20.května se „u krokodýla“ uskutečnila 15. chovatelská výstava, která se těší přízni mnoha žáků naší školy. Díky rekordnímu počtu účastníků (24) mohli návštěvníci pozorovat, pohladit si nebo pochovat 6 křečků džungarských, 5 morčat, 3 králíky trpasličí, 2 pískomily, 1 osmáka, 3 šneky , 1 želváka a dokonce 2 kuřátka.

ŠD se pochlubila novými přírůstky osmáků degu – 5 kluky, kteří obývají třípatrovou klec s maminkou Čiperkou. K vidění byli i její roční synové Pat a Mat, dále morče „pankáč“Qido a papoušci vlnkovaní – andulky Fifinka a Pepík.

Výstava mladých chovatelů Výstava mladých chovatelů Výstava mladých chovatelů Výstava mladých chovatelů
camera.png Další foto...

Zvířátka potěšila i děti z mateřinky, které tradičně přišly na naši výstavu.

Vlad. Lichnovská

Právo pro každý den

V úterý 2. 6. 2015 jsme se rozjeli do Hlinska, kde se konalo krajské kolo soutěže „Právo pro každý den“. Naši školu reprezentovalo družstvo žáků 9. třídy ve složení: Gabriela Augustinová, Iveta Frýdová, Adéla Šusrová a Jan Mejtský.

Na soutěž se žáci připravují v rámci výuky a dále díky přednáškám Městské policie z Přelouče, která s naší školou spolupracuje, za což patří jejím pracovníkům velký dík. Nejprve museli žáci absolvovat školní kolo této soutěže, poté projít přes konkurenci v kole oblastním a nakonec se poprat s vítěznými družstvy z celého Pardubického kraje právě v kole krajském.

pravo_hlinsko_02.jpg pravo_hlinsko_05.jpg pravo_hlinsko_11.jpg pravo_hlinsko_12.jpg
camera.png Další foto...      

Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 18 družstev ze základních škol a gymnázií. Nad jejich výkony dohlížela a poté je i hodnotila odborná porota a věřte, že práce to nebyla opravdu jednoduchá. Posuzovat všechny ty právnické výroky, předpisy, zákony a podobně. Ve výsledku se tedy jednotlivá družstva mnohdy lišila půl bodovými rozdíly. Naši žáci nakonec obsadili krásné 8. místo.

Žákům děkujeme za účast a reprezentaci a přejeme jim, aby se jimi nadále dařilo na vyvolených středních školách.

Mgr. Alena Machová

Květinový den

Velmi si vážím pomoci při sbírce v boji proti rakovině, která se konala 13. 5. 2015

S pomocí žáků se podařilo vybrat celkem 13.494,- za 583 ks prodaných kytiček, což vychází na velmi pěkný průměr cca 23,- na kytičku.
Velké díky, patří vedení školy za pomoc při organizaci sbírky, jak už propagací mezi žáky o konání sbírky, tak uvolnění 5 žáků 9. třídy k prodeji kvítků v obci.

Akce se zúčastnili a můj velký dík patří:

  • mému synovi Michalovi Kernovi žákovi 2. třídy za pomoc při prodeji kvítků ve škole.
  • Gabriele Augustinové a Karolíně Bažantové, kterým se podařilo vybrat 4.184,- a ještě ve svém volném čase jely se mnou prodávat kytičky do Pardubic do Afi paláce.
  • Pavlovi Šulcovi, Lukášovi Zerzánovi a Janu Mejtskýmu, kterým se podařilo vybrat 2.275,- což na dopolední hodiny v obci Choltice je velmi pěkná částka.

Všem, kteří se na sbírce podíleli patří velký DÍK!

Kernová Pavla

Podkategorie

Děti opět v tomto roce navštěvují 4 oddělení. V každém oddělení je dětem nabízena výtvarná a tvořivá činnost. Při výtvarných činnostech malují pastelkami, vodovými a temperovými barvami. Dostatek pohybu mají na školním dvorku. Pokud nám to počasí dovolí, jsme na dvorku každý den. Na procházky chodíme také do obory. V zimě a za špatného počasí hrajeme hry v tělocvičně. V jednotlivých odděleních vyrábíme různé výrobky, přáníčka a dárky. Celý školní rok si můžete prohlédnout fotografie z činností jednotlivých oddělení.

camera Fotografie z činnosti družiny...