V letošním školním roce navštěvovalo kroužek 40 dětí. Keramický kroužek byl opět v pondělí a ve středu. Děti si vyrobily různé výrobky. Hotové výrobky si odnesly domů. Keramický kroužek již tradičně vyrábí dárečky našim budoucím prvňáčkům a účastníkům pěveckých vystoupení v obci – Zpívání s vodníkem, Festival chrámových a komorních sborů. Před školou jsme po zimě opět nainstalovali keramický sloup. Všichni se těšíme na další tvoření.

keramika_15-16_04.jpg keramika_15-16_17.jpg keramika_15-16_39.jpg keramika_15-16_54.jpg
camera.png Další foto...
Za keramický kroužek Markéta Zářecká

V letošním školním roce MS Choltice založil na naší škole myslivecký kroužek pod vedením pana Pavla Kubelky a členů MS Choltice.

Děti z mysliveckého kroužku se učí poznávat přírodu a chránit životní prostředí. Dále se učí myslivecké tradice, kynologii, botaniku, zoologii a péči o zvěř a chov zvěře. Během letošního roku se děti podílely na vysazování stromků v remízku U Kříže. Vyvrcholením celoroční práce dětí z kroužku bylo okresní kolo soutěže O zlatou srnčí trofej.

Naši žáci, ve složení Filip Petr, Tomáš Bulavčák, Ladislav Spálenský, Michal Kern a Ondřej Kubelka, se takové soutěže zúčastnili poprvé. Byly zde disciplíny: písemný test, lovecká kynologie, naučná stezka, botanika, myslivecká zoologie a střelectví.

Všechny děti využily znalostí z kroužku, nejlépe se dařilo Filipu Petrovi, který se umístil na krásném druhém místě a zajistil si tak postup do celostátního kola. Zde bude reprezentovat nejen naši školu a kroužek, ale i OMS Pardubice.

myslivecky_krouzek_04.jpg myslivecky_krouzek_22.jpg myslivecky_krouzek_23.jpg myslivecky_krouzek_34.jpg
camera.png Další foto...
Pavel Kubelka

Každou středu od října do května se někteří žáci z 1. – 3. tříd účastnili kroužku „Sportovní hry“. Děti si během roku vyzkoušely různé soutěže, hry a cvičení na většině nářadí. Pro letošní školní rok jsme se s kroužkem rozloučili, ale v září začneme znovu, pokud budou mít děti opět zájem o cvičení a pohyb.

pohybovky_01.jpg pohybovky_04.jpg pohybovky_12.jpg pohybovky_13.jpg
camera.png Další foto...
Mgr. Zuzana Bílková

Keramický kroužek navštěvovalo v letošním roce 36 dětí. Kroužek byl v pondělí a ve středu vždy od 15 – 17 hodin. Děti tvořily průběhu celého roku výrobky, které si také průběžně odnášely domů. Keramický kroužek se již tradičně zúčastnil akce Klanění tří králů, kterou pořádá Městys Choltice. Keramické dárečky dostali budoucí prvňáčci při zápisu. Každoročně také vyrábíme dárky pro účastníky pěveckých vystoupení v naší obci – Zpívání s vodníkem, Festival chrámových a komorních sborů.

Konečně jsme se také dostali k výzdobě stěny u šaten. Náš podmořský svět, na kterém se podíleli všichni členové kroužku, se nám snad podařil. Opravili jsme také obraz lodi u ping-pongu v přízemí. Doufáme, že další oprava nebude nutná. A byli bychom také rádi, aby naše práce na zkrášlení školy nebyla ničena. Děkujeme.

keramika_01.jpg keramika_02.jpg keramika_03.jpg
Za keramický kroužek Markéta Zářecká

Florbalový kroužek mladších žáků působí na naší škole už třetím rokem. V tomto školním roce se přihlásilo 21 sportovců 18 kluků a 3 dívky ze 2. a 3. třídy. Scházeli jsme se každý čtvrtek v 15 hodin a trénovali do půl páté, celkem 29krát. Většinou jsme přetahovali, odložit hokejku a spěchat domů – to nějak nefungovalo. Docházka byla výborná, protože průměrně přicházelo na florbal 18 hráčů, kteří s velkým nasazením běhali s hokejkami (většinou vlastními) za děravým míčkem.

Po zpravidla 3 kolečkách ostrým klusem a rozcvičce jsme si zahráli kolotoč, trénovali přihrávky a střely na bránu. Ale hlavní náplní tréninků byly zápasy. Trvaly většinou 5 až 7 minut, proti sobě hrála mužstva po čtyřech až pěti hráčích, systémem každý s každým. Kdo přišel na trénink, hrál s plným nasazením, touha po vítězství byla znát na každém členu týmu.

krouzek_florbal_01.jpg krouzek_florbal_02.jpg krouzek_florbal_03.jpg

Odměnou nám všem byl dobrý pocit ze sportovního vyžití a já jako příslušník starší generace potvrzuji heslo Miroslava Tyrše (zakladatele Sokola) „Ve zdravém těle zdravý duch“!

Vlad. Lichnovská

Česká rada dětí a mládeže připravila projekt "Stromy Anežky České". V listopadu tohoto roku uplyne přes 800 let od narození Svaté Anežky České, která se významně podílela na utváření dějin českého národa. Ve dnech 4. až 6. listopadu 2011 bylo vysazeno 100 stromů. Byla vybrána lípa srdčitá — náš národní strom. U každého stromu je informační tabule, která obsahuje informace o Svaté Anežce České, o partnerech projektu a také o sdružení, které strom vysadilo. Do této akce se také zapojily děti, které navštěvují keramický kroužek při Základní škole v Cholticích ( Fotogalerie).

 

V sobotu v 10 hodin jsme vysadili lípu před naší školou. Vysazením jsme se zároveň zavázali k tomu, že se budeme o strom řádně starat. Tímto bychom chtěli všechny poprosit, aby náš strom neničili, protože si jistě všichni přejeme, aby z naší lípy vyrostl krásný a mohutný strom.Všem, kteří nám pomáhali při vysazení, děkujeme.

Markéta Zářecká