Česká rada dětí a mládeže připravila projekt "Stromy Anežky České". V listopadu tohoto roku uplyne přes 800 let od narození Svaté Anežky České, která se významně podílela na utváření dějin českého národa. Ve dnech 4. až 6. listopadu 2011 bylo vysazeno 100 stromů. Byla vybrána lípa srdčitá — náš národní strom. U každého stromu je informační tabule, která obsahuje informace o Svaté Anežce České, o partnerech projektu a také o sdružení, které strom vysadilo. Do této akce se také zapojily děti, které navštěvují keramický kroužek při Základní škole v Cholticích ( Fotogalerie).

 

V sobotu v 10 hodin jsme vysadili lípu před naší školou. Vysazením jsme se zároveň zavázali k tomu, že se budeme o strom řádně starat. Tímto bychom chtěli všechny poprosit, aby náš strom neničili, protože si jistě všichni přejeme, aby z naší lípy vyrostl krásný a mohutný strom.Všem, kteří nám pomáhali při vysazení, děkujeme.

Markéta Zářecká