Opět začal od října kroužek keramiky. Letos je přihlášeno 41dětí. Děti jsou rozděleny do 3 skupin. V pondělí chodí 2 skupiny a ve středu 1 skupina. Celý rok tvoříme výrobky, které si děti odnesou domů. Vyrábíme i dárečky pro budoucí prvňáčky, pro učitele ZUŠ Přelouč a na některé akce, které pořádá Městys Choltice. V průběhu roku se můžete podívat na fotky našich výrobků, které jsme vytvořili. Kdo navštívil Advent na choltickém zámku, mohl se podívat na „Peklo“ našima očima.

Čeká nás ještě hodně práce v keramické dílně. Všichni se na kroužek těšíme, nejen proto, že si něco vyrobíme, ale hlavně proto, že se pobavíme...

keramika 04 keramika 06 keramika 14 keramika 17
camera.png Další foto...
Za keramický kroužek Markéta Zářecká