Děti opět v tomto roce navštěvují 4 oddělení. V každém oddělení je dětem nabízena výtvarná a tvořivá činnost. Při výtvarných činnostech malují pastelkami, vodovými a temperovými barvami. Dostatek pohybu mají na školním dvorku. Pokud nám to počasí dovolí, jsme na dvorku každý den. Na procházky chodíme také do obory. V zimě a za špatného počasí hrajeme hry v tělocvičně. V jednotlivých odděleních vyrábíme různé výrobky, přáníčka a dárky. Celý školní rok si můžete prohlédnout fotografie z činností jednotlivých oddělení.

camera Fotografie z činnosti družiny...

V posledním týdnu školního roku jsme uspořádali oblíbenou jízdu zručnosti. Děti si mohly do školy přivést kolo, koloběžku, kolečkové brusle nebo pennyboard. Samozřejmostí byly ochranné pomůcky – helma, chrániče. Počasí nám přálo, a tak jsme se po obědě nezdržovali a na školním dvoře postavili trať. Děti ji měly na čas projet. Čas pro nás nebyl nakonec důležitý, protože jsme se všichni hlavně pobavili. Každý účastník dostal na závěr sladkou odměnu. Letošní jízdy zručnosti se zúčastnilo 55 dětí ze všech oddělení naší družiny. Už se těšíme na další jízdu v příštím školním roce.

jizda zrucnosti 06 jizda zrucnosti 13 jizda zrucnosti 15 jizda zrucnosti 23
camera Další foto...      

Markéta Zářecká

Praxe byla zahájena 15. května a trvala do 26. května 2017. Veronika studuje ve 3. ročníku na Střední odborné škole pedagogické v Čáslavi.

První dva dny Veronika hospitovala v 1. oddělení školní družiny. Seznámila se s družinovým prostředím, s dětmi a s dokumentací. Po celou dobu své praxe pracovala podle předem vytvořených příprav. Podle potřeby upravovala činnosti pro děti. Po celou dobu praxe projevovala kladný vztah k dětem. Podporovala u nich spolupráci a tvořivost. Dětem naslouchala a učila se řešit problémové situace.

Svým přístupem si u dětí získala jejich přízeň. Celou praxi studentky hodnotím jako přínosnou a pozitivní.

veronika krajova 01 veronika krajova 02 veronika krajova 03 veronika krajova 04

 Markéta Zářecká

Ve čtvrtek 13. dubna jsme nasedli do autobusu, který nás odvezl do Kouřimi. Měli jsme dva cíle. Prvním cílem bylo projití naučné stezky - Stará Kouřim.

Trasa začínala na kouřimském náměstí. Došli jsme ke kostelu sv. Štěpána a po žluté turistické značce jsme scházeli kamenitou ulicí do údolí Vavřineckého potoka. Přešli jsme most a za ním jsme už stoupali do stráně. Úzkou pěšinou jsme došli ke skalnatému bloku Lechova kamene. Zde byl krásný výhled na město Kouřim. Dál jsme pokračovali k malé kapličce sv. Víta, která stojí přímo na akropoli hradiště. Cestou jsme míjeli několik informačních tabulí, které jsme si přečetli. Chtěli jsme ještě pokračovat k Libušinu jezírku, ale počasí nám to překazilo.

Svižnou chůzí, abychom co nejméně zmokli, jsme se vraceli k autobusu. Ten nás dovezl k našemu druhému cíli – skanzenu.

Naše návštěva skanzenu začala v pláštěnkách, ale po krátké chvíli déšť ustal a až do konce našeho výletu bylo hezké počasí. Dokonce se na nás usmálo sluníčko. Rozdělili jsme se do tří skupin a postupně jsme procházeli jednotlivé chalupy, kde jsme si mohli uplést pomlázku, nazdobit kraslice (různými technikami), ochutnat pokrmy (pučálku, chléb s máslem a divokými bylinkami). Velkému zájmu se těšila dílna v kovárně, kde si mohl každý vyrobit hřebík. V jedné z chalup bylo také lidové občerstvení. Návštěva skanzenu se všem líbila a odjížděli jsme zpátky domů spokojeni.

vylet kourim 14 vylet kourim 24 vylet kourim 44 vylet kourim 67
camera Více foto...      

Všichni si vezli domů dárek pro rodiče, sourozence nebo pro babičku a dědečka. Už se všichni těšíme na další družinové výlety.

Markéta Zářecká

Všem se nám letošní průběh zimy líbil. Tolik sněhu dlouho nebylo a dokonce jsme si užili i veliké mrazy. Netrpělivě jsme už očekávali nástup jara. Chlapci hrají rádi fotbal a pozorovali z okna družiny, zda je už roztátý sníh a trávník dost vyschlý. Na dvorek jsme koupili nové hokejky na florbal a fotbalistům nové sítě do branek. Školní dvůr navštěvujeme denně. Při pěkném počasí se chystáme i na vycházky do choltické obory. Můžete se podívat na fotky z pobytu dětí na školním dvoře.

druzina jaro 01 druzina jaro 02 druzina jaro 03 druzina jaro 04

Markéta Zářecká

Celý měsíc jsme si povídali o knihách. Každý si přinesl svoji oblíbenou knihu a všem nám vyprávěl její obsah. Potom podle svojí knihy každý namaloval obrázek. U krokodýla jsme si nakonec připravili malou výstavku knih a obrázků. Součástí byla i návštěva knihovny, kde jsme měli domluvený program. Paní knihovnice Radka nám připravila lekci čtenářské gramotnosti, podle knihy Pavla Brycze –Dětský zvěřinec. Všichni plnili zadané úkoly s nadšením a velkým zájmem. Na konci nás čekala sladká odměna. Návštěva se nám moc líbila a určitě se do knihovny vypravíme znovu.

brezen mesic knihy 01 brezen mesic knihy 04 brezen mesic knihy 10 brezen mesic knihy 16
 camera Další foto...      

Markéta Zářecká

Konečně jsme se dočkali. Školní dvůr nám zapadl sněhem. Každý den si ho chodíme s družinou užít. Jen doufáme, že nám brzy neroztaje. Začaly tuhé mrazy a my jsme se rozhodli, že připravíme ptáčkům krmítka. V družině jsme naplnili malé květináčky slunečnicovými semínky s tukem. Každý květináč měl provázek na zavěšení. Odpoledne jsme je rozvěsili na stromy na školním dvorku. Už se těšíme na pozorování ptáčků.

na snehu 01 na snehu 03 na snehu 06 na snehu 12
camera Další foto...      

Markéta Zářecká