V tomto školním roce navštěvuje školní družinu 111 dětí. Děti jsou rozděleny do 4 oddělení. Náplň družiny je rozmanitá. Hlavní snahou je udržování kamarádských vztahů mezi dětmi v jednotlivých odděleních i při společném pobytu na školním dvoře. V každém oddělení je dětem nabízena výtvarná a tvořivá činnost.  Děti hrají hry pro upevnění kolektivu. Za příznivého počasí každý den navštěvujeme školní dvůr. V zimě a za špatného počasí můžeme jít do tělocvičny.  Spolupracujeme  také na různých akcích s knihovnou městyse Choltice. V jednotlivých odděleních vyrábíme různé výrobky, přáníčka a dárky. Zdobíme si také chodbu u družin i jiné části školy. Naším velkým přáním je dovybavit školní hřiště novými herními prvky. Po celý školní rok budou na stránkách školy k zhlédnutí fotografie z činnosti jednotlivých oddělení. Fotografie budou průběžně doplňovány.

camera Fotografie z činnosti družiny...

Všem se nám letošní průběh zimy líbil. Tolik sněhu dlouho nebylo a dokonce jsme si užili i veliké mrazy. Netrpělivě jsme už očekávali nástup jara. Chlapci hrají rádi fotbal a pozorovali z okna družiny, zda je už roztátý sníh a trávník dost vyschlý. Na dvorek jsme koupili nové hokejky na florbal a fotbalistům nové sítě do branek. Školní dvůr navštěvujeme denně. Při pěkném počasí se chystáme i na vycházky do choltické obory. Můžete se podívat na fotky z pobytu dětí na školním dvoře.

druzina jaro 01 druzina jaro 02 druzina jaro 03 druzina jaro 04

Markéta Zářecká

Celý měsíc jsme si povídali o knihách. Každý si přinesl svoji oblíbenou knihu a všem nám vyprávěl její obsah. Potom podle svojí knihy každý namaloval obrázek. U krokodýla jsme si nakonec připravili malou výstavku knih a obrázků. Součástí byla i návštěva knihovny, kde jsme měli domluvený program. Paní knihovnice Radka nám připravila lekci čtenářské gramotnosti, podle knihy Pavla Brycze –Dětský zvěřinec. Všichni plnili zadané úkoly s nadšením a velkým zájmem. Na konci nás čekala sladká odměna. Návštěva se nám moc líbila a určitě se do knihovny vypravíme znovu.

brezen mesic knihy 01 brezen mesic knihy 04 brezen mesic knihy 10 brezen mesic knihy 16
 camera Další foto...      

Markéta Zářecká

Konečně jsme se dočkali. Školní dvůr nám zapadl sněhem. Každý den si ho chodíme s družinou užít. Jen doufáme, že nám brzy neroztaje. Začaly tuhé mrazy a my jsme se rozhodli, že připravíme ptáčkům krmítka. V družině jsme naplnili malé květináčky slunečnicovými semínky s tukem. Každý květináč měl provázek na zavěšení. Odpoledne jsme je rozvěsili na stromy na školním dvorku. Už se těšíme na pozorování ptáčků.

na snehu 01 na snehu 03 na snehu 06 na snehu 12
camera Další foto...      

Markéta Zářecká

Letošní školní rok bude družina společně tvořit „Kalendář svýma očima“. Děti si se svojí vychovatelkou zvolí měsíc v kalendáři. Vše ostatní už bude záležet na jejich fantazii, představivosti a nápadech. Při tvoření mohou použít různé výtvarné techniky, materiály a pomůcky. Během roku i vy můžete vidět, jak se jim jejich kalendáře povedly.

vanocni tvoreni 28 vanocni tvoreni 27 vanocni tvoreni 26 vanocni tvoreni 25
camera Další foto...      

Markéta Zářecká

Každý rok si děti před vánočními svátky ve svých družinách tvoří dárky a přání, které si odnesou domů. Vždy si také zdobíme chodbu u družin i jednotlivá oddělení.

vanocni tvoreni 03 vanocni tvoreni 05 vanocni tvoreni 13 vanocni tvoreni 15
camera Další foto...      

Advent na choltickém zámku – družinové tvoření

Všechna oddělení připravovala výrobky na akci Advent na choltickém zámku. Téma bylo všem jasné – zvykoslovné předměty, které se vztahují k vánočním svátkům. Můžete se podívat, jak naše výrobky vznikaly. Několik obrázků je také z výstavy.

vanocni tvoreni 17 vanocni tvoreni 18 vanocni tvoreni 19 vanocni tvoreni 20
camera Další foto...      

Markéta Zářecká

Ve čtvrtek 10. 11. 2016 jsme odjeli autobusem do Kladrub nad Labem, kde jsme navštívili Národní hřebčín. Ne náhodou jsme jeli 10. 11. 2016. Druhý den byl svátek sv. Martina, který, když přijede na bílém koni, metelice s metelicí se honí. Všichni jsme se moc těšili, co uvidíme. Paní průvodkyně na nás už čekaly a ukázaly nám jízdárnu, stáje, nádvoří i venkovní výběhy.

Podívali jsme se na ukázky voltyše, ve stájích jsme si pohladili koníčka a nakonec jsme viděli zahánění klisen a hříbat. Všem se nám výlet za bílými koníčky moc líbil. Trochu nás zaskočilo počasí, protože začalo pršet. Jelikož to bylo až na závěr výletu , tak nám to moc nevadilo. Další děti se vypraví do Kladrub zase na jaře.

vylet na konickyi 02 vylet na konickyi 11 vylet na konickyi 15 vylet na konickyi 22
camera Další foto...      
Markéta Zářecká