Žáci ZUŠ Přelouč – Veronika Mňuková, Ema Ryšavá, Natálie Faltysová a Radim Kostečka se zúčastnili 11. dubna 10.ročníku hry na keyboard v Považské Bystrici. Na soutěž přijelo třicettři základních uměleckých škol z Čech, Moravy a Slovenska. Slovenští pořadatelé nás srdečně přivítali. Poté se již všichni soustředili na svůj výkon. Žáci po půlroční přípravě zahráli ve velké konkurenci výborně.

Porota ohodnotila naše výkony diplomy za bronzové umístění v jednotlivých kategorií. Všem soutěžícím bych chtěl pogratulovat za krásná umístění, reprezentaci ZUŠ a přípravu na soutěž. Děkujeme vedení naší základní umělecké školy za pomoc při realizaci účasti na soutěži.

Miroslav Nedbal

Přimět dnešní generaci žáků číst poezii je opravdu oříšek. A což teprve nějakou báseň sami napsat! Ale když se chce, všechno jde. Důkazem toho je 3. místo v krajském kole literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole, které obsadil náš žák Ladislav Spálenský z 8.A. Ke krásnému umístění blahopřejeme a těšíme se na další literární počiny.

Mgr. Eva Nevečeřalová

Organizátoři mezinárodní matematické soutěže Pangea si dávají za úkol propojit a porovnat znalosti žáků a studentů v různých zemích celého světa.

Letos se soutěže zúčastnilo celkem 41 190 žáků, z toho 1 923 z Pardubického kraje.Z naší školy se do matematického klání zapojili žáci 4. , 5. a 6. ročníku.

Nejlepšího umístění dosáhla Aneta Lejhancová ze 6. třídy. Postoupila do národního kola, které se bude konat 5. května v Praze.

pangea 01 pangea 02 pangea 03 pangea 04

Blahopřejeme. Mgr. Vlasta Jozífová

Dne 17.3.2017 proběhla na naší škole soutěž Matematický klokan ve 2. – 9.ročníku.

Na nejlepších třech místech se v různých kategoriích umístili tito žáci :

CVRČEK

 1. Natálie Pevná 3.A
 2. Anna Pipková 3.A
 3. Ema Loužilová 3.A
  Barbora Nešetřilová 3.A
  Hannah Wohlmuthová 3.A
  Marie Studená 3.A

KLOKÁNEK

 1. Monika Horáková 5.A
 2. Petr Krejcar 5.B
 3. Ondřej Kocourek 5.B

BENJAMÍN

 1. Mariana Mádlová 7.A
 2. Eva Nevečeřalová 6.A
 3. Aneta Lejhancová 6.A

KADET

 1. David Kuchařík 9.A
 2. Pavel Daněk 9.A
 3. Jakub Homola 9.A
matematicky klokan 01 matematicky klokan 02 matematicky klokan 03 matematicky klokan 04

Blahopřejeme k pěkným výsledkům a těšíme se na další ročník této soutěže.

Mgr. Božena Špilínková

V říjnu se žáci 9. třídy zapojili do školního kola Mladý chemik. Nejvíce bodů získali tito žáci – Michaela Hušková, Barbora Patočková, David Kuchařík a Jakub Homola. Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí při reprezentaci školy v krajském kole, které se bude konat na SPŠCH v Pardubicích v prosinci.

Mgr. Božena Špilínková

Letos se soutěže Logická olympiáda, kterou pořádá Mensa ČR, zúčastnilo 7 žáků naší školy. Dvě žákyně se svými výbornými výsledky postoupily do krajského kola. Děkujeme všem těmto žákům za odvahu a znalosti a blahopřejeme.
Mgr. Božena Špilínková