Dne 6.2.2018 se naši žáci zúčastnili anglické soutěže Agyslingua na Anglickém gymnáziu v Pardubicích. Kategorii A2 reprezentoval Jan Brož, který skončil na výborném 7.-8. místě. V kategorii B1 soutěžil Tomáš Dvořák. Umístil se na skvělém 21. místě. Vzhledem k velkému množství zúčastněných a velké konkurenci se jedná o velmi pěkná umístění. Gratulujeme a těšíme se opět za rok!

al 01 al 02

Mgr. Iva Sedláčková

Začátkem října se žáci naší školy zúčastnili soutěže Logická olympiáda 2017, kterou pořádá mezinárodní organizace Mensa (sdružuje lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace).

V kategorii A (1.stupeň ZŠ) dosáhli výborných výsledků Říhová Denisa 4.A a Kopřiva Jan 3.A

V kategorii B (2.stupeň ZŠ) se do soutěže zapojilo 5 žáků.

V kategorii A1 (MŠ a 1.tř. ZŠ) se zapojil Vojta Nevečeřal z 1.B.

Nejlepších výsledků dosáhla Eva Nevečeřalová 7.A a stala se krajským semifinalistou. Blahopřejeme!

Výborné výsledky se podařily – Dvořák Tomáš 9.A, Kvochová Michaela 6.A, Hrdý Šimon 9.A a Walter David 9.A.

Všichni se umístili mezi 75 procenty nejlepších řešitelů základního kola.

Všem žákům blahopřejeme a doufáme, že v příštím školním roce se do této náročné soutěže zapojí ještě více našich šikovných žáků.

Mgr.Božena Špilínková

Stalo se již tradicí, že se naši žáci každoročně účastní soutěže v oblasti právních vědomostí a nejinak tomu bylo i letos.

Školní kolo této soutěže proběhlo v pondělí 24. 4. 2017 za účasti žáků 8. a 9. třídy naší školy. Na soutěžní družstva čekalo i tentokrát 10 záludných otázek z oblasti právního vědomí, se kterými se soutěžící statečně vypořádali. Nejtěžší bylo rozhodnout o vítězi. Rozhoduje každé slovíčko.

Následoval již 13. ročník oblastního kola této soutěže. Soutěžní klání proběhlo v Občanské záložně v Přelouči 12. 5. 2017 za účasti 7 družstev škol z nejbližšího okolí.

pkd 03 pkd 04 pkd 14 pkd 16
 camera Další foto...      

 Družstvo žáků 9. třídy (složení: Dvořáková, Kuchařík, Homola, Kavková) se umístilo na krásném, leč nepopulárním 4. místě. Žáci 8. třídy (složení: Dvořák, Hrdý, Jirásek, Karabcová) překvapili a patřilo jim místo 1., nejvyšší.

11. května jsme se zúčastnili soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Akce proběhla na koupališti Cihelna v Pardubicích. Jejím organizátorem byl Český červený kříž Pardubice. Jako v předešlém tak i v letošním roce jsme se umístili na druhém místě. Bodový rozdíl mezi vítězi a naším družstvem nebyl velký. Mnohem důležitější je, že se podařilo „zachránit“ všechny zraněné a že jsou aktéři připraveni pomoci lidem v nouzi. Naši školu reprezentovali žáci 8. a 9. třídy: Pavel Jirásek, Tomáš Nedvěd, Michaela Hušková, Adriana Skálová a Barbora Patočková. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

zdravotnici 01 zdravotnici 02 zdravotnici 03

 Mgr. Hana Ošlejšková

2. května proběhlo školní kolo přírodovědné poznávací soutěže. Zúčastnilo se 26 žáků od 3. do 9. třídy. 3 nejlepší z každé kategorie postupují do okresního kola, které proběhne 7. června v Pardubicích. Přejeme všem mnoho úspěchů do dalšího kola a těm, kteří nedostáhli na vrcholové příčky, děkujeme za účast a doufáme, že v dalším roce to bude lepší.

Žáci ZUŠ Přelouč – Veronika Mňuková, Ema Ryšavá, Natálie Faltysová a Radim Kostečka se zúčastnili 11. dubna 10.ročníku hry na keyboard v Považské Bystrici. Na soutěž přijelo třicettři základních uměleckých škol z Čech, Moravy a Slovenska. Slovenští pořadatelé nás srdečně přivítali. Poté se již všichni soustředili na svůj výkon. Žáci po půlroční přípravě zahráli ve velké konkurenci výborně.

Porota ohodnotila naše výkony diplomy za bronzové umístění v jednotlivých kategorií. Všem soutěžícím bych chtěl pogratulovat za krásná umístění, reprezentaci ZUŠ a přípravu na soutěž. Děkujeme vedení naší základní umělecké školy za pomoc při realizaci účasti na soutěži.

Miroslav Nedbal