V říjnu se žáci 9. třídy zapojili do školního kola Mladý chemik. Nejvíce bodů získali tito žáci – Michaela Hušková, Barbora Patočková, David Kuchařík a Jakub Homola. Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí při reprezentaci školy v krajském kole, které se bude konat na SPŠCH v Pardubicích v prosinci.

Mgr. Božena Špilínková

Letos se soutěže Logická olympiáda, kterou pořádá Mensa ČR, zúčastnilo 7 žáků naší školy. Dvě žákyně se svými výbornými výsledky postoupily do krajského kola. Děkujeme všem těmto žákům za odvahu a znalosti a blahopřejeme.
Mgr. Božena Špilínková

Právo pro každý den

V úterý 31. 5. 2016 jsme se rozjeli do Hlinska, kde se konal již 13. ročník krajského kola soutěže „Právo pro každý den“. Naši školu reprezentovalo družstvo žáků 8. třídy ve složení: Anna Dvořáková, Veronika Kavková, Jakub Homola a David Kuchařík.

Na soutěž se žáci připravují v rámci výuky a dále díky přednáškám Městské policie z Přelouče, která s naší školou spolupracuje, za což patří jejím pracovníkům velký dík. Nejprve museli žáci absolvovat školní kolo této soutěže, poté projít přes konkurenci v kole oblastním a nakonec se poprat s vítěznými družstvy z celého Pardubického kraje právě v kole krajském.

Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 17 družstev ze základních škol a gymnázií. Nad jejich výkony dohlížela a poté je i hodnotila odborná porota. Ve výsledku se jednotlivá družstva mnohdy lišila půl bodovými rozdíly. Naši žáci nakonec obsadili krásné 11. místo.

pravo_hlinsko_01.jpg pravo_hlinsko_02.jpg pravo_hlinsko_03.jpg pravo_hlinsko_04.jpg pravo_hlinsko_05.jpg

Žákům děkujeme za účast a reprezentaci a přejeme jim, aby se jim i nadále dařilo.

Mgr. Alena Machová

Právo pro každý den

V úterý 2. 6. 2015 jsme se rozjeli do Hlinska, kde se konalo krajské kolo soutěže „Právo pro každý den“. Naši školu reprezentovalo družstvo žáků 9. třídy ve složení: Gabriela Augustinová, Iveta Frýdová, Adéla Šusrová a Jan Mejtský.

Na soutěž se žáci připravují v rámci výuky a dále díky přednáškám Městské policie z Přelouče, která s naší školou spolupracuje, za což patří jejím pracovníkům velký dík. Nejprve museli žáci absolvovat školní kolo této soutěže, poté projít přes konkurenci v kole oblastním a nakonec se poprat s vítěznými družstvy z celého Pardubického kraje právě v kole krajském.

pravo_hlinsko_02.jpg pravo_hlinsko_05.jpg pravo_hlinsko_11.jpg pravo_hlinsko_12.jpg
camera.png Další foto...      

Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 18 družstev ze základních škol a gymnázií. Nad jejich výkony dohlížela a poté je i hodnotila odborná porota a věřte, že práce to nebyla opravdu jednoduchá. Posuzovat všechny ty právnické výroky, předpisy, zákony a podobně. Ve výsledku se tedy jednotlivá družstva mnohdy lišila půl bodovými rozdíly. Naši žáci nakonec obsadili krásné 8. místo.

Žákům děkujeme za účast a reprezentaci a přejeme jim, aby se jimi nadále dařilo na vyvolených středních školách.

Mgr. Alena Machová

Soutěž hlídek mladých zdravotníků

16.5. se žáci deváté třídy zúčastnili Soutěže hlídek mladých zdravotníků, při které mají prokázat nejen teoretické, ale také praktické vědomosti a znalosti první pomoci. Soutěž již tradičně pořádá Český červený kříž Pardubice. Akce proběhla na pardubickém koupališti. Byť jim nepřálo počasí, umístili se naši zástupci na krásném druhém místě. Soutěžili ve složení: Alexandr Bumbaris, Sylva Mrštinová, Kristýna Poláková, Matěj Dvořáček a Michal Šíp. Gratulujeme.

Mgr. Hana Ošlejšková

Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda

Dne 5.5.2014 se konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 2014.

Naši školu reprezentovali tito žáci:

  5. třída Jan Ptáček 7. místo
  Jakub Horák 18. místo
  6. třída Pavel Daněk 19. místo
  Jakub Malíř 20. místo
  8. třída Karolína Patočková 6. místo

Děkujeme za vynaložené úsilí a reprezentaci školy.

Mgr. Božena Špilínková

Přírodovědná poznávací soutěž

30. dubna a 2. května 2013 proběhlo školní kolo přírodovědné poznávací soutěže. Celkem se zúčastnilo 59 žáků od 3. do 8. třídy. Vždy nejlepší tři postupují do okresního kola, které se uskuteční v měsíci červnu v Padubicích. Ze 3. třídy nás budou reprezentovat A. Miláčková, M. Mádlová a D. Šebková nebo M. Tefr, kteří měli stejný počet bodů. 4. třídu budou zastupovat A. Kožená, F. Petr a J. Horák nebo Zelenka. Z 5. třídy postupují slečny Skálová, Hušková a Patočková. Ze 6. třídy byli nejlepší D. Kolář, M. Poskočil a J. Kašík. 7. třídu nejlépe reprezentovaly K. Koláčná, G. Augustinová a S. Staráčková. Z 8. třídy dosáhly nejlepších výsledků A. Králová, L. Kocourková a D. Slezáková společně s N. Kalhousovou.

Všem budeme držet pěsti, aby v okresním kole dosáhli ještě lepších výsledků.

Mgr. Hana Ošlejšková