11. května jsme se zúčastnili soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Akce proběhla na koupališti Cihelna v Pardubicích. Jejím organizátorem byl Český červený kříž Pardubice. Jako v předešlém tak i v letošním roce jsme se umístili na druhém místě. Bodový rozdíl mezi vítězi a naším družstvem nebyl velký. Mnohem důležitější je, že se podařilo „zachránit“ všechny zraněné a že jsou aktéři připraveni pomoci lidem v nouzi. Naši školu reprezentovali žáci 8. a 9. třídy: Pavel Jirásek, Tomáš Nedvěd, Michaela Hušková, Adriana Skálová a Barbora Patočková. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

zdravotnici 01 zdravotnici 02 zdravotnici 03

 Mgr. Hana Ošlejšková

2. května proběhlo školní kolo přírodovědné poznávací soutěže. Zúčastnilo se 26 žáků od 3. do 9. třídy. 3 nejlepší z každé kategorie postupují do okresního kola, které proběhne 7. června v Pardubicích. Přejeme všem mnoho úspěchů do dalšího kola a těm, kteří nedostáhli na vrcholové příčky, děkujeme za účast a doufáme, že v dalším roce to bude lepší.

Žáci ZUŠ Přelouč – Veronika Mňuková, Ema Ryšavá, Natálie Faltysová a Radim Kostečka se zúčastnili 11. dubna 10.ročníku hry na keyboard v Považské Bystrici. Na soutěž přijelo třicettři základních uměleckých škol z Čech, Moravy a Slovenska. Slovenští pořadatelé nás srdečně přivítali. Poté se již všichni soustředili na svůj výkon. Žáci po půlroční přípravě zahráli ve velké konkurenci výborně.

Porota ohodnotila naše výkony diplomy za bronzové umístění v jednotlivých kategorií. Všem soutěžícím bych chtěl pogratulovat za krásná umístění, reprezentaci ZUŠ a přípravu na soutěž. Děkujeme vedení naší základní umělecké školy za pomoc při realizaci účasti na soutěži.

Miroslav Nedbal

Přimět dnešní generaci žáků číst poezii je opravdu oříšek. A což teprve nějakou báseň sami napsat! Ale když se chce, všechno jde. Důkazem toho je 3. místo v krajském kole literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole, které obsadil náš žák Ladislav Spálenský z 8.A. Ke krásnému umístění blahopřejeme a těšíme se na další literární počiny.

Mgr. Eva Nevečeřalová

Organizátoři mezinárodní matematické soutěže Pangea si dávají za úkol propojit a porovnat znalosti žáků a studentů v různých zemích celého světa.

Letos se soutěže zúčastnilo celkem 41 190 žáků, z toho 1 923 z Pardubického kraje.Z naší školy se do matematického klání zapojili žáci 4. , 5. a 6. ročníku.

Nejlepšího umístění dosáhla Aneta Lejhancová ze 6. třídy. Postoupila do národního kola, které se bude konat 5. května v Praze.

pangea 01 pangea 02 pangea 03 pangea 04

Blahopřejeme. Mgr. Vlasta Jozífová

Dne 17.3.2017 proběhla na naší škole soutěž Matematický klokan ve 2. – 9.ročníku.

Na nejlepších třech místech se v různých kategoriích umístili tito žáci :

CVRČEK

 1. Natálie Pevná 3.A
 2. Anna Pipková 3.A
 3. Ema Loužilová 3.A
  Barbora Nešetřilová 3.A
  Hannah Wohlmuthová 3.A
  Marie Studená 3.A

KLOKÁNEK

 1. Monika Horáková 5.A
 2. Petr Krejcar 5.B
 3. Ondřej Kocourek 5.B

BENJAMÍN

 1. Mariana Mádlová 7.A
 2. Eva Nevečeřalová 6.A
 3. Aneta Lejhancová 6.A

KADET

 1. David Kuchařík 9.A
 2. Pavel Daněk 9.A
 3. Jakub Homola 9.A
matematicky klokan 01 matematicky klokan 02 matematicky klokan 03 matematicky klokan 04

Blahopřejeme k pěkným výsledkům a těšíme se na další ročník této soutěže.

Mgr. Božena Špilínková