V říjnu se žáci 9. třídy zapojili do školního kola Mladý chemik. Nejvíce bodů získali tito žáci – Michaela Hušková, Barbora Patočková, David Kuchařík a Jakub Homola. Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí při reprezentaci školy v krajském kole, které se bude konat na SPŠCH v Pardubicích v prosinci.

Mgr. Božena Špilínková