Každý rok se žáci 8. a 9. ročníku účastní soutěže „Právo pro každý den“.

V úterý 5. 6. 2018 jsme se rozjeli do Chrudimi, kde se konalo krajské kolo této soutěže. Naši školu reprezentovalo družstvo žáků 9. třídy.

Na soutěž se žáci připravují v rámci výuky a dále díky přednáškám Městské policie z Přelouče, která s naší školou spolupracuje, za což patří jejím pracovníkům velký dík. Nejprve museli žáci absolvovat školní kolo této soutěže, poté projít přes konkurenci v kole oblastním, které se uskutečnilo 27. 4. 2018 v Přelouči a nakonec se poprat s vítěznými družstvy z celého Pardubického kraje právě v kole krajském.

Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 23 družstev, 16 družstev ze základních škol a 7 družstev gymnázií. Nad jejich výkony dohlížela a poté je i hodnotila odborná porota.

Ve výsledku se jednotlivá družstva lišila pouze půl bodovými rozdíly. Naši žáci nakonec obsadili krásné 14. místo.

Žákům děkujeme za účast a reprezentaci a přejeme jim, aby se jim i nadále dařilo na vybraných SŠ.

pravo chrudim01 pravo chrudim02 pravo chrudim03 pravo chrudim04

 Mgr. Alena Machová