Začátkem října se žáci naší školy zúčastnili soutěže Logická olympiáda 2017, kterou pořádá mezinárodní organizace Mensa (sdružuje lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace).

V kategorii A (1.stupeň ZŠ) dosáhli výborných výsledků Říhová Denisa 4.A a Kopřiva Jan 3.A

V kategorii B (2.stupeň ZŠ) se do soutěže zapojilo 5 žáků.

V kategorii A1 (MŠ a 1.tř. ZŠ) se zapojil Vojta Nevečeřal z 1.B.

Nejlepších výsledků dosáhla Eva Nevečeřalová 7.A a stala se krajským semifinalistou. Blahopřejeme!

Výborné výsledky se podařily – Dvořák Tomáš 9.A, Kvochová Michaela 6.A, Hrdý Šimon 9.A a Walter David 9.A.

Všichni se umístili mezi 75 procenty nejlepších řešitelů základního kola.

Všem žákům blahopřejeme a doufáme, že v příštím školním roce se do této náročné soutěže zapojí ještě více našich šikovných žáků.

Mgr.Božena Špilínková