Žáci ZUŠ Přelouč – Veronika Mňuková, Ema Ryšavá, Natálie Faltysová a Radim Kostečka se zúčastnili 11. dubna 10.ročníku hry na keyboard v Považské Bystrici. Na soutěž přijelo třicettři základních uměleckých škol z Čech, Moravy a Slovenska. Slovenští pořadatelé nás srdečně přivítali. Poté se již všichni soustředili na svůj výkon. Žáci po půlroční přípravě zahráli ve velké konkurenci výborně.

Porota ohodnotila naše výkony diplomy za bronzové umístění v jednotlivých kategorií. Všem soutěžícím bych chtěl pogratulovat za krásná umístění, reprezentaci ZUŠ a přípravu na soutěž. Děkujeme vedení naší základní umělecké školy za pomoc při realizaci účasti na soutěži.

Miroslav Nedbal