Přimět dnešní generaci žáků číst poezii je opravdu oříšek. A což teprve nějakou báseň sami napsat! Ale když se chce, všechno jde. Důkazem toho je 3. místo v krajském kole literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole, které obsadil náš žák Ladislav Spálenský z 8.A. Ke krásnému umístění blahopřejeme a těšíme se na další literární počiny.

Mgr. Eva Nevečeřalová