V pondělí 2. 12. 2019 se žáci ZŠ Choltice účastnili Šachové přeboru v Pardubicích na krajském úřadě v sále Jana Kašpara. Za první tým hráli žáci: Prokop Horák, Václav Horák, Vanessa Wohlmuthová a Martin Chudomský. V druhém týmu byli žáci: Jan Kopřiva, Luboš Hromádka, Tomáš Joska a Eduard Loužil. Obě družstva si vedla velmi dobře. Ve velké konkurenci šestnácti družstev skončil první tým na krásném pátem místě a druhým tým na místě jedenáctém.

sachovy turnaj 01 sachovy turnaj 02 sachovy turnaj 03 sachovy turnaj 04

Mgr. Iveta Nováková

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč vyhlásila v říjnu 1. ročník soutěže: Hledáme mladého grafika Pardubického kraje. Záštitu nad soutěží převzal Ing. Bohumil Bernášek, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za školství.

Žáci měli za úkol vytvořit výtvarné dílo na téma: „Život v síti“. Byly osloveny všechny školy v Pardubickém kraji. Do soutěže se přihlásilo 120 žáků se svými výtvory, nakonec komise hodnotila kolem 80 prací. Z naší školy se do soutěže přihlásilo 6 žáků z 8. a 9. třídy.

12. listopadu 2019 jsme se zúčastnili slavnostního vyhodnocení celé soutěže, které probíhalo v tělocvičně Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč za přítomnosti představitelů kraje, města a samozřejmě školy.

Velké gratulace patří: Gizové Simoně z 8.B a Kolářové Elišce z 9.A, které byly oceněny mezi 20 nejlepšími grafiky Pardubického kraje. Děkujeme za reprezentaci a přejeme mnoho dalších úspěchů.

grafik vv soutez 01 grafik vv soutez 12 grafik vv soutez 21 grafik vv soutez 26
 camera Další foto...      

Mgr. Alena Machová

Již šestý ročník celorepublikové přehlídky mladých recitátorů Ležácké veršování proběhl ve čtvrtek 7.11. 2019 v památníku pietního území Ležáky. Recitační soutěž se pořádá u příležitosti Dne válečných veteránů a má též připomínat tragický osud Lidic a Ležáků. Hlavním cílem je ale setkání v přátelské atmosféře, podpora kladného vztahu k literatuře a mateřskému jazyku a inspirace výkony ostatních soutěžících i profesionálních herců, kteří každoročně zasednou v porotě. Naše škola letos vyslala 4 odvážlivce - Simonu Gizovou, Nelu Kolářovou, Adama Vejnara a Matěje Mládka. Ve velké konkurenci obstáli se ctí a Matěj dokonce obdržel zvláštní cenu poroty. Moc gratulujeme a všem děkujeme za reprezentaci školy.

lezacke versovani 01 lezacke versovani 02 lezacke versovani 03 lezacke versovani 04 lezacke versovani 05

 Mgr. Eva Nevečeřalová

Dne 28. 5. 2019 se čtyři žáci osmé třídy z naší školy zúčastnili šestnáctého ročníku krajského kola soutěže Právo pro každý den. Soutěž právo pro každý den je osvětová akce, která má vzbudit zájem o právní problematiku u žáků, pedagogů i širší veřejnosti. Má posílit právní vědomí mladé generace poutavým a efektivním způsobem.

Soutěž se konala v krásném sále chrudimského muzea. Byla velmi zajímavá tím, že byla pojata jako soudní proces řízený JUDr. Juditou Fair Justicí Chrudimskou (Lucie Hašková, Východočeské divadlo Pardubice). Na konci tohoto procesu byl vynesen rozsudek o umístění jednotlivých týmů. Naši žáci skončili na 13. místě. Dle výroku poroty odvedli žáci kvalitní výkony, měli obsáhlé  znalosti a projevili značný rozhled v oblasti práva. 

(Zdroj: https://www.chrudim.eu/aktuality/ms-2112/p1=2112)

pravo1 pravo2

Klára Chudomelová

Dne 15.5. 2019 se vypravilo 9 našich žáků – šachistů na Turnaj šachové školy 2222 ŠK Polabiny. Právo účasti na této soutěži měli žáci a žákyně šachových kroužků lektorovaných šachovou školou 2222 ŠK Polabiny (Polabiny 1, Polabiny 2, Polabiny 3, ZŠ Staňkova, ZŠ Choltice, ZŠ Bohdaneč, ZŠ Dubina a ZŠ Pardubičky). Hrálo se 7 kol švýcarským způsobem. Naši žáci si vedli výborně. Všichni se umístili v první polovině. Z děvčat si odvezla medaili za 1. místo Vanessa Wohlmuthová ze 4.A, medaili za 2. místo Nikol Kožená ze 4.A a z chlapců se nejlépe umístil Daniel Prokop z 5. A na 3. místě ze všech zúčastněných chlapců ( 40 chlapců a 7 dívek). Dále školu reprezentovali Václav Horák 4.A, Luboš Hromádko 3.A, Jan Kopřiva 4.A, Joska Tomáš 4.A, Chudomský Martin 3.A a Ladislav Zelený 3.A. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další turnaj.

Mgr. Božena Špilínková

Prší a prší a prší, ale nás to neodradí a se dvěma družstvy vyrážíme na soutěž Hlídek mladých zdravotníků na koupaliště Cihelna v Pardubicích. Akci pořádá Český červený kříž, pobočka Pardubice. Organizování si vzali za své manželé Hanákovi. Patří jim velký dík nejen za krásnou přípravu, ale i za to, že jsou schopni zajistit teplý čaj (a tentokrát nám přišel vskutku vhod) a také pěkné ceny pro soutěžící. A jak vím, že ceny jsou pěkné? Přece jednoduše – obě naše družstva se umístila na stupních vítězů. Tým ve složení: Lenka Bibrová, Nela Kolářová, Zuzana Kratochvílová, Michaela Kvochová a Andrea Piskačová se umístil na druhém místě a tým ve složení: Marika Hlínová, Linda Janoušková, Aneta Kocourková, Eliška Kolářová a Anna Miláčková na místě třetím. Přestalo pršet a nám zbyl velmi krátký čas na přesun na autobusovou zastávku. Děvčata předvedla i výborný sportovní výkon a autobus jsme doslova doběhly. Proto jim chci poděkovat za vzornou reprezentaci školy ve vědomostních, dovednostních a sportovních výkonech. Doufám, že i příští rok se najdou jejich následovníci a následovnice.

soutez mladych zdravotniku 01 soutez mladych zdravotniku 02 soutez mladych zdravotniku 03 diplom2
soutez mladych zdravotniku 04 soutez mladych zdravotniku 05 soutez mladych zdravotniku 06 diplom3

Hana Ošlejšková