1a 01Od 1. září jsme společně pokročili ke slabikám a nejjednodušším slovům, dokonce jsme oslavili ukončení Živé abecedy a předání Slabikáře. Uvařili jsme si šípkový čaj a zakousli preclík. V matematice si rádi hrajeme na slovní úlohy a řešíme je pomocí činnostního učení – tedy pomocí pecek, fazolí, papírového divadélka, koleček, polystyrénových aplikací, kostek, hub, na řadu přijdou i prsty, máme jich skvělý počet - dohromady 20, a to je přesně číslo, kterým končí početní představy v 1. ročníku.

Aby na naše příklady s číslicemi a znaménky bylo lépe vidět, používáme barevnou podložku, která lépe zrakově vymezí rámec situace, ve které se pohybujeme a učíme se něco řešit.

A co mají děti před sebou? Černá dřevěná tabule už trochu začíná připomínat kdysi slavný animovaný film Zaniklý svět rukavic. Než ji však plně nahradí nesporně kouzelná interaktivní tabule, můžeme připomenout a ocenit některé staré a lety vyzkoušené přednosti dřeva a tmavé černě.

Někdo mne kdysi naučil, že maličkosti rozhodují. Například smazaná tabule, kontrast černé a bílé, ostrost, použití více barev, psaní do mokrého podkladu. Velkorysý prostor na rýsování, o možnosti bezproblémového použití tabulového kružítka nemluvě.

Dnes děti už v 1. r. bez problémů využívají výhod moderní interaktivní tabule, stejně rády však pokreslí křídou dřevěnou tabuli, a soupeří, kdo ji půjde smazat.

1a 02 1a 03 1a 04 1a 05

Mgr. Ivana Benešová

Krásná podzimní výstavka ozdobila chodbu prvního stupně naší školy. Nejmenší žáci s pomocí rodičů i svých vyučujících projevili nezměrnou nápaditost a zručnost při vytváření modelů z podzimních přírodnin. Řada výrobků se stala inspirací pro podzimní výzdobu v mnoha domácnostech i třídách. Jen neradi se s touto akcí na počátku listopadu loučíme, ale již teď se těšíme na nové nápady v příštím roce. Všechny děti, které se pochlubily svým výrobkem, byly odměněny drobným dárkem a my ještě jednou jim, rodičům i paním učitelkám děkujeme.

podzimni vystavka 14 podzimni vystavka 24 podzimni vystavka 27 podzimni vystavka 30
camera Další foto...      

Za 1. stupeň Mgr. Dagmar Zálabská

Dne 19.10.2016 se žáci 8.a 9. třídy účastnili programu Rozumíme penězům. Projektový den realizovalo sdružení AISIS. Program byl zaměřen na zvyšování finanční gramotnosti žáků i pedagogů.

Témata:

8.třída – Nákup mimo kamenné prodejny – cílem bylo soustředit se na spotřebitelská práva, dokázat správně využívat právo na odstoupení od smlouvy,...

9.třída – Odpovědnost za vady a reklamace- téma bylo zaměřené na oblast spotřebitelských práv, po jakou dobu může spotřebitel reklamovat, kdy je reklamace oprávněná,...

Celé dopoledne žáci pracovali s lektory, vytvářeli modelové situace, ankety, dotazníky, pracovní listy. Tímto způsobem získali cenné informace do běžného života.

Mgr. Božena Špilínková

V úterý 18. 10. se obě naše první třídy zúčastnily krásné podzimní akce, kterou jsme vybrali z nabídky Ekocentra Pardubice. Povídání o podzimu v kruhu na koberci s tvořením přírodní mandaly bylo završeno ve třídě pitím jablíčkového čaje s medem a citronem. Pak jsme se přesunuli na dvoreček k ohni, který přes nepřízeň počasí dokázal založit a udržet divotvorný pan školník a každý žáček si vhodil do žhavých uhlíků brambor. Než se brambory upekly, děti vyplnily čas vytvořením barevné palety z podzimních listů. Pečený brambor s troškou soli chutnal jako za starých časů. Program připravila paní Markéta Sodomková a my za něj děkujeme. Užili jsme si to!  

eko paleta 06 eko paleta 23 eko paleta 25 eko paleta 33
camera Další foto...      

Mgr. Ivana Bnešová

14. října se třídy 5.A a 5.B vydaly do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Program Sluneční soustavou byl atraktivním zpestřením výuky přírodovědy. Začali jsme v digitálním planetáriu, kde děti díky úžasné projekci pozorovaly noční i denní oblohu a proletěly se sluneční soustavou. Viděli jsme vznik naší planety a Měsíce, mezinárodní kosmickou stanici, nahlédli jsme i za hranice naší galaxie. Navštívili jsme také kopuli s dalekohledem, provedli pokus s Foucaultovým kyvadlem, zvážili se na vesmírné váze a samozřejmě si nakoupili suvenýry. Nadšené tváře dětí nenechaly nikoho na pochybách, že se exkurze opravdu líbila.

Mgr. Eva Nevečeřalová

Ve čtvrtek 13. října naši školu navštívil Jaroslav Malý, amatérský mykolog a fotograf, člen České mykologické společnosti, se svou přednáškou o houbách. Ukázky hub doplňoval nádhernými fotografiemi, poutavým vyprávěním a hlavně praktickými radami. Upozorňoval nejen na nebezpečí, která s houbami a jejich používáním souvisí, ale mluvil také o léčivých účincích některých hub. Naučil nás bezpečně poznávat druhy jedlé od jedovatých a byli jsme překvapení, jak různě mohou houby vonět.
Níže naleznete přiložen soubor, ve kterém si praktické rady pana Malého budou moct všichni zájemci přečíst. Žáci mají také možnost objednat si knihu Pozoruhodný svět hub a stolní kalendář ve škole.

 

 
Mgr. Eva Nevečeřalová