Na druhou neděli v květnu připadá svátek Den matek. Letos jsme se rozhodli, že maminkám k svátku připravíme dárek v podobě besídky. Protože děti z 1. B odjíždějí příští týden na relaxační pobyt, oslavili jsme maminky již ve středu 3. 5.

Od 16.00 hod. se tedy ve středu změnila velká tělocvična naší školy v divadelní sál a žáci 1. - 4. třídy se stali herci, herečkami, recitátory, hudebníky, zpěváky, zpěvačkami, tanečníky a tanečnicemi. Paní učitelky se změnily v pořadatelky a režisérky a pan školník byl hlavní zvukař a kulisák.

Odměnou nám všem byla hojná účast maminek, babiček, tatínků, sourozenců a ostatních diváků. Věříme, že pomyslná kytička v podobě kulturního vystoupení, maminky potěšila a tu pravou kytičku, popřípadě přáníčko nebo dáreček připravte pro maminky právě na tu druhou květnovou neděli, tedy na 14. 5.

Všem patří velký dík za účast a věříme, že se z této akce stane pěkná tradice.

besidka den matek 17 besidka den matek 26 besidka den matek 30 besidka den matek 38
 camera Další foto...      

 Mgr. Zuzana Bílková a paní učitelky 1. stupně

Honza Krejčík opět navštívil po roce naši školu a tentokrát přijel s dvouhodinovým karnevalovým programem. Znovu byl skvělý a 170 dětí MŠ Choltice i naše prvostupňové děti bavil novými nápady, tancem, zpěvem, soutěžemi a hrami, do kterých zapojil i paní učitelky. Všechny děti si společnou zábavu báječně užily a masky nechtěly odložit ani na oběd. Kdo chtěl, mohl se s Honzou Krejčíkem v závěru i vyfotit.

krejcik karneval 02 krejcik karneval 12 krejcik karneval 39 krejcik karneval 57
 camera Další foto...      

 Uvidíme, jaké nápady vymyslí pro příští rok a už teď se těšíme.

Za 1. stupeň Mgr. Dagmar Zálabská

Choltické muzicírování přichází vždy s novým jarem. Letos to sice venku příliš jarně nevypadá, ale malým muzikantům z naší školy to vůbec nevadí. Hrají a zpívají s radostí a chutí. V tomto roce se našeho muzicírování ve čtvrtek 20.dubna zúčastnilo 40 žáků 1. stupně a svým velmi pěkným vystoupením nás potěšilo i 14 předškoláků z MŠ Choltice s paní učitelkou. Na akci se přišli podívat také někteří rodiče,paní ředitelka, pan učitel ze ZUŠ Přelouč a naše paní učitelky 1.- 4.třídy.

cholticke muzicirovani 06 cholticke muzicirovani 23 cholticke muzicirovani 56 cholticke muzicirovani 70
camera Další foto...      

Všem účinkujícím dětem děkujeme za velmi pěkné výkony a věříme, že je potěšila i nečekaná odměna.

Za 1. stupeň Mgr. Dagmar Zálabská

Kam po škole?

To byla otázka, na kterou nám mohla odpovědět návštěva Technohrátek v SOU zemědělském ve Chvaleticích. Konala se ve středu 12. 4. a zúčastnilo se jí 10 škol. V dopoledním bloku si chlapci z osmé třídy mohli vyzkoušet výrobu hrací kostky, dotvoření kovové růže, výměnu pneumatiky u osobního automobilu, zapojení prodlužovacího kabelu vleku, spojování vodovodního potrubí a nakonec jízdu na traktoru. Vyzkoušeli si tedy práci zámečníka, kováře – klempíře, instalatéra, automechanika a řidiče. Poté následovala vědomostní soutěž Hej ty, víš to? Celkově jsme se umístili na 5. místě. To, že jsme se neumístili na předních místech nás sice mrzelo, ale přijeli jsme si prohlédnout střední školu a vyzkoušet si řemesla. A to se nám povedlo. Svědčí o tom přiložené fotografie.

technohratky chvaletice 01 technohratky chvaletice 02 technohratky chvaletice 03 technohratky chvaletice 04 technohratky chvaletice 05

 Mgr. Hana Ošlejšková

Tak takhle jsme se vybarvili!

Na velikonoční Škaredou středu jsme byli barevní podle tříd a celý den jsme si báječně užili. Přejeme všem krásné a slunečné jarní dny.

barevny den 02 barevny den 05 barevny den 06 barevny den 08
barevny den 12 barevny den 14 barevny den 16 barevny den 24
 camera Další foto...      

Za 1.stupeň Mgr. Dagmar Zálabská

Před pololetními prázdninami v posledním lednovém týdnu se 5. -9. třída vydala na exkurzi do Pardubického muzea na zámku. Měli jsme jedinečnou šanci vidět kopie našich královských korunovačních klenotů. Při plnění úkolů z pracovního listu jsme se dozvěděli řadu zajímavostí o době Karla IV., měli jsme možnost zhlédnout oblečení tehdejší šlechty, vidět archeologické nálezy mincí z gotického období na Pardubicku nebo si přečíst zajímavosti ze života Arnošta z Pardubic. Nechyběla ani kopie dokumentu o založení Karlovy univerzity. Pomocí 7 klíčů – vyřešení 7 úkolů- jsme si nakonec „odemkli“ komnatu, kde byly vystaveny kopie korunovačních klenotů.

korunovacni klenoty 03 korunovacni klenoty 31 korunovacni klenoty 74 korunovacni klenoty 80
camera Další foto...      

Mgr. Soňa Blažková