Dne 30.5. jsme se vydali na výlet pohodlným, roztomilým malým autobusem s p. Pánkem, cesta pěkně ubíhala, obzvlášť když jsme se hned v Bezděkově dozvěděli, kdo kde bydlí, kde je hospoda, obecní úřad a hřiště. Na zámek Potštejn jsme dorazili za zpěvu písniček- hlavní DJ a organizátor zábavy byla Markétka. Pohodlí zámku, který je vždy nachystán pro malé děti jistě řada z vás zná. První příjemný okamžik po uvítání byl odpočinek v zámecké cukrárně a svačina, děti daly přednost samozřejmě svačinkám od maminek. Následoval výběr a nákup suvenýrů zaměřený hlavně na pohledy, čelenky a meče. Škola kouzel byla inspirující a odehrávala se v chladivém přítmí někdy i strašidelně podbarveném. Věštění z koule, omlazovací lektvar, levitace, létání na košťatech, setkání s vrstevníkem Leonarda da Vinciho a hravě pohybové úkoly v parku, vše se nám moc líbilo. Na závěr povolena jedna zmrzlina nebo nanuk a hurá zpět. A teď se nám o tom může zdát. Dobrou noc.

vylet 1A 01 vylet 1A 02 vylet 1A 03 vylet 1A 04
vylet 1A 05 vylet 1A 06 vylet 1A 07 vylet 1A 08

Mgr. Ivana Benešová

Protože už jsme téměř na konci školního roku a prvňáčci mají před sebou slavnostní „Pasování na čtenáře“, ještě dříve než k této události dojde, navštívili postupně 1. A i 1. B místní knihovnu. 1. A ve čtvrtek 18. května a 1. B o týden později, 25. května. Paní knihovnice Radka Zelenková připravila pro malé čtenáře pěkný program o jaru, četla jim knížku o špačkovi Kamilovi a vyzkoušela děti, jestli poznají zástupce ptačí říše, které jim promítala. Na závěr si děti ještě poslechly příběh o záchraně nalezené veverky. Za připravený program moc děkujeme a doufáme, že z našich prvňáčků budou častí návštěvníci choltické knihovny.

spoluprace s knihovnou 19 spoluprace s knihovnou 20 spoluprace s knihovnou 21 spoluprace s knihovnou 22

 Za 1. A a 1. B Mgr, Z. Bílková a Mgr. I. Benešová

V úterý, 23. 5. 2017, se vydali výletníci a výletnice z 3. A a 3. B na cestu do ZOO ve Dvoře Králové. Díky krásné procházce za vydařeného slunného dne po ZOO jsme viděli nejen mnoho druhů zvířat, ale měli jsme i možnost projížďky v tzv. Safari trucku po zdejší africké safari. Díky Safari trucku jsme se setkali s africkými zvířaty z bezprostřední blízkosti, viděli jsme zde kopytníky, zebry, watusi, antilopy, pakoně, pelikány nebo pštrosy. Poslední zastávkou našeho trucku bylo lví safari, kde jsme pozorovali spící lvice a ve vedlejším výběhu odpočívající samce lvů. A jelikož jsme po projížďce byli hladoví jako právě ti lvi, nastal čas na svačinu. V závěru našeho výletu jsme také měli čas pohrát si v lanovém hradu, který byl opravdu obrovský a z kterého jsme také mohli spatřit výběhy se zvířaty. Kromě skvělých zážitků ze ZOO jsme si také přivezli suvenýry jako památku na tento krásný výlet.

vylet 3 zoo 03 vylet 3 zoo 24 vylet 3 zoo 30 vylet 3 zoo 55
camera Další foto...      

Mgr. Daniela Čepčářová

V úterý 9. května nezasedli žáci 1. B do lavic jako ostatní děti, ale sešli se v 9 hodin v penzionu U Kozlů v Horním Bradle, kam je přivezli rodiče na relaxační pobyt. Poté, co jsme se ubytovali, dostali jsme první úkol hry „Z pohádky do pohádky“ a rozdělili jsme se na 4 družstva. Pak jsme se vypravili prozkoumat nejbližší okolí. Šli jsme směrem na Polom (prales) a přes fotbalové hřiště jsme se vraceli zpět na oběd. Vzhledem k tomu, že bylo po dešti a tedy dost mokro, většina si namočila boty a musela je tedy sušit. Odpoledne jsme pak vyrazili raději v holínkách. Zadováděli jsme si na školním hřišti a pokračovali jsme po turistické značce do lesa směrem na Lipku. Cestou zpět nás v areálu chatkového tábora překvapil drobně poletující sníh. Večer jsme si pak četli a zapsali první zápis do deníčků.

relaxacni pobyt 1bi 01 relaxacni pobyt 1bi 04 relaxacni pobyt 1bi 08 relaxacni pobyt 1bi 12
 camera Další foto...      

11. května ožil náš školní dvůr – zaplnili ho dravci ze záchranné stanice Seiferos. Mohli jsme spatřit naši nejmenší sovičku (kulíška nejmenšího), ale také supa. Celkem jsme viděli přes 20 zástupců dravců a sov. Dravci předvedli různé způsoby lovu. Nejvíce se u nás líbilo puštíkům, kteří po vypuštění odlétli na nejbližší stromy a ukázali nám, že ani zvířata vždy neposlouchají hned. Se slétnutím si dali načas. Někteří žáci si mohli vyzkoušet přivolání dravce a jeho „dolet“ na ruku. Protože nám přálo počasí, vydařila se akce z pohledu chovatelů dravců i nás. Pokud by někdo chtěl vidět další ukázky, vystupují členové skupiny Seiferos na zámku v Lednici a srdečně tam zvou všechny návštěvníky.

dravci 02 dravci 21 dravci 24 dravci 36
 camera Další foto...      

 Mgr. Hana Ošlejšková

Během dubna a května žáci 5. - 9. třídy postupně navštívili místní knihovnu, kde pro ně knihovnice Radka Zelenková připravila čtenářské lekce. Besedy měly za úkol motivovat ke čtení krásné literatury, přiblížit dětem zajímavé známé i méně známé osobnosti, knížky či témata světové i české literatury. Doplňují výuku literární výchovy a podporují čtenářskou gramotnost.

Páté třídy nahlédly do světa handicapovaných lidí nejen prostřednictvím ukázek z knih, které o tomto tématu pojednávají. Velkým přínosem byl rozhovor s paní Koláčnou, která se s námi podělila o své životní zkušenosti, za což jí patří velký dík.

Šesťáci se s knížkou přenesli do období 2. světové války a zakusili těžké chvíle spolu s židovským chlapcem, který se o sebe musí postarat sám.

Pro 7. třídu byla připravena nelehká cesta nejen ke svatému Jakubovi do Santiaga de Compostela, ale hlavně cesta k sobě samému-do svého nitra.

Osmáci se zamýšleli nad globálními problémy lidstva a pokoušeli se netradiční formou zachránit ohrožené druhy zvířat.

Ani 9. třída neměla lehké téma. Seznámila se se životem hluchoslepé spisovatelky Helen Kellerové a všichni měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet řadu aktivit, samozřejmě bez pomoci zraku a sluchu.

spoluprace s knihovnou 01 spoluprace s knihovnou 03 spoluprace s knihovnou 11 spoluprace s knihovnou 12
 camera Další foto...