V pátek 16. 6. prošly děti z 1.- 5. r. pohádkovým projektem v tzv. pohádkových dílnách.

V dílně první všichni princové hledali ztracené střevíčky třídních princezen, společně přebrali hrách a čočku, někdo i rozlouskl ořech velmi letitým památečním louskáčkem, všichni jsme rozlouskli vlastnosti, kterým se Popelka učila byť od „zlé macechy“.

V dílně druhé jsme se sesedli okolo českých a světových pohádek a mohli jsme si nerušeně povídat na dané téma, možná někoho z nás zaujal název nebo ilustrace, možná jsme si i vzpomněli, jaká pohádka nám byla čtena do našich 6 let, kterou jsme třeba vyžadovali.

V dílně třetí jsme vyřešili tajenku pomocí pohádky O Zlatovlásce, dověděli se, že zvíře i člověk může mít společnou vlastnost – instinkt, stačili jsme se i zasmát při poznávání hlasů zvířat.

V dílně čtvrté nás uvítala čarodějnice s různě obtížnými někdy nesplnitelnými úkoly. Třída mohla celkem splnit až 80 úkolů v tzv. aktivitách na lavicích, body – pecky se sčítaly třídě jako celku.

cestou pohadkovych hrdinu 004 cestou pohadkovych hrdinu 024 cestou pohadkovych hrdinu 027 cestou pohadkovych hrdinu 054
camera Další foto...      

Ve středu 14. června jsme měli ve škole hned dvě akce, které ukázaly naši součinnost s bezpečnostními a zabezpečovacími složkami České republiky. Co se pod tímto názvem skrývá?

Jednoduše ráno u nás ve škole hořelo a přijeli hasiči a v součinnosti několika jednotek požární ochrany byl likvidován požár ve druhém patře školy. Simulace byla i se žáky a paní učitelkou, které měli hasiči za úkol dostat z dosahu požáru. Plán taktického cvičení jednotek z okolí Choltic se vydařil a evakuace žáků proběhla v rychlosti a organizovaně. Vše jsme zdokumentovali a fotky tomu dají tu správnou atmosféru...

pokos 03 pokos 05 pokos 11 pokos 21
camera Další foto...      

 Druhou akcí, která potom navazovala byla předváděcí akce vojáků 43. výsadkového praporu Chrudim. Vojáci vytvořili stanoviště, které si po skupinách žáci prohlíželi a mohli si i osahat jednotlivé zbraně a výzbroj. Největší úspěch mělo vozidlo Kajman v plné zbroji, které bylo žáky stále obsypáno. Na závěr nám vojáci předvedli i bojovou ukázku, která se setkala s velkým ohlasem.

pokos 27 pokos 37 pokos 38 pokos 73
camera Další foto...      

 Ing. Zdeněk Hanák

Tradice oslavit umění čtenářských dovedností letos čekala na 1.A a 1.B na Malém zámku. Sešli jsme se v hojném počtu za účastí rodičů i prarodičů. Byli jsme mile překvapeni malou divadelní scénkou, kterou připravila Radka Zelenková s dětmi z Trilobitu. Musím říct, že výrazně rytmickou píseň, jejíž slova byla spíše proti smyslu našeho společného snažení, ale podtrhla čtený text z populární knížky, se rychle naučilo mnoho našich prvňáčků a s velkou radostí ji teď zpívají. Děkujeme za skvěle vybrané knížky – dar od SRPŠ a moudře pronesená slova od historických osobností. Poděkování všem, kteří se podíleli na tomto pěkném dnu.

pasovani na ctenare 06 pasovani na ctenare 12 pasovani na ctenare 19 pasovani na ctenare 48
 camera Další foto...      

 Mgr. Ivana Benešová, Mgr. Zuzana Bílková

Krásné počasí, spousta smíchu a radosti. To byl letošní Dětský den na našem 1. stupni. Nápadité kresby dodnes zdobí chodníky před školou a děti si sdělují dojmy z netradičních 9ti soutěží, které pro ně byly připraveny na fotbalovém hřišti. Ve třídách své vyhrané žetony děti vyměnily za barevné hrnečky, míčky a prstové maňásky. Také paní kuchařky přispěly výborným obědem.

Za rok opět připravíme hezký den, který si společně všichni užijeme. Děkujeme také SRPŠ za finanční podporu celé akce.

detsky den 01 detsky den 11 detsky den 23 detsky den 40
 camera Další foto...      

 Za 1.stupeň : Mgr. Dagmar Zálabská

Super, sranda, hustý, síla, nadšení, zážitek, zábava- těmito slovy hodnotili žáci bubenický program, který proběhl na naší škole ve čtvrtek 1.6. a v pátek 2.6. Každý si zkusil, že bubnování je příjemná cesta k uvolnění. Našli jsme rytmus sami v sobě a pokusili se ho sladit s rytmem celého kruhu. Děti tak dostaly malý dárek ke Dni dětí a opravdu si ho užily.

bubnovani v kruhu01 bubnovani v kruhu07 bubnovani v kruhu12 bubnovani v kruhu19
 camera Další foto...      

 Mgr. Eva Nevečeřalová

Dne 30.5. jsme se vydali na výlet pohodlným, roztomilým malým autobusem s p. Pánkem, cesta pěkně ubíhala, obzvlášť když jsme se hned v Bezděkově dozvěděli, kdo kde bydlí, kde je hospoda, obecní úřad a hřiště. Na zámek Potštejn jsme dorazili za zpěvu písniček- hlavní DJ a organizátor zábavy byla Markétka. Pohodlí zámku, který je vždy nachystán pro malé děti jistě řada z vás zná. První příjemný okamžik po uvítání byl odpočinek v zámecké cukrárně a svačina, děti daly přednost samozřejmě svačinkám od maminek. Následoval výběr a nákup suvenýrů zaměřený hlavně na pohledy, čelenky a meče. Škola kouzel byla inspirující a odehrávala se v chladivém přítmí někdy i strašidelně podbarveném. Věštění z koule, omlazovací lektvar, levitace, létání na košťatech, setkání s vrstevníkem Leonarda da Vinciho a hravě pohybové úkoly v parku, vše se nám moc líbilo. Na závěr povolena jedna zmrzlina nebo nanuk a hurá zpět. A teď se nám o tom může zdát. Dobrou noc.

vylet 1A 01 vylet 1A 02 vylet 1A 03 vylet 1A 04
vylet 1A 05 vylet 1A 06 vylet 1A 07 vylet 1A 08

Mgr. Ivana Benešová