Tradice oslavit umění čtenářských dovedností letos čekala na 1.A a 1.B na Malém zámku. Sešli jsme se v hojném počtu za účastí rodičů i prarodičů. Byli jsme mile překvapeni malou divadelní scénkou, kterou připravila Radka Zelenková s dětmi z Trilobitu. Musím říct, že výrazně rytmickou píseň, jejíž slova byla spíše proti smyslu našeho společného snažení, ale podtrhla čtený text z populární knížky, se rychle naučilo mnoho našich prvňáčků a s velkou radostí ji teď zpívají. Děkujeme za skvěle vybrané knížky – dar od SRPŠ a moudře pronesená slova od historických osobností. Poděkování všem, kteří se podíleli na tomto pěkném dnu.

pasovani na ctenare 06 pasovani na ctenare 12 pasovani na ctenare 19 pasovani na ctenare 48
 camera Další foto...      

 Mgr. Ivana Benešová, Mgr. Zuzana Bílková

Krásné počasí, spousta smíchu a radosti. To byl letošní Dětský den na našem 1. stupni. Nápadité kresby dodnes zdobí chodníky před školou a děti si sdělují dojmy z netradičních 9ti soutěží, které pro ně byly připraveny na fotbalovém hřišti. Ve třídách své vyhrané žetony děti vyměnily za barevné hrnečky, míčky a prstové maňásky. Také paní kuchařky přispěly výborným obědem.

Za rok opět připravíme hezký den, který si společně všichni užijeme. Děkujeme také SRPŠ za finanční podporu celé akce.

detsky den 01 detsky den 11 detsky den 23 detsky den 40
 camera Další foto...      

 Za 1.stupeň : Mgr. Dagmar Zálabská

Super, sranda, hustý, síla, nadšení, zážitek, zábava- těmito slovy hodnotili žáci bubenický program, který proběhl na naší škole ve čtvrtek 1.6. a v pátek 2.6. Každý si zkusil, že bubnování je příjemná cesta k uvolnění. Našli jsme rytmus sami v sobě a pokusili se ho sladit s rytmem celého kruhu. Děti tak dostaly malý dárek ke Dni dětí a opravdu si ho užily.

bubnovani v kruhu01 bubnovani v kruhu07 bubnovani v kruhu12 bubnovani v kruhu19
 camera Další foto...      

 Mgr. Eva Nevečeřalová

Dne 30.5. jsme se vydali na výlet pohodlným, roztomilým malým autobusem s p. Pánkem, cesta pěkně ubíhala, obzvlášť když jsme se hned v Bezděkově dozvěděli, kdo kde bydlí, kde je hospoda, obecní úřad a hřiště. Na zámek Potštejn jsme dorazili za zpěvu písniček- hlavní DJ a organizátor zábavy byla Markétka. Pohodlí zámku, který je vždy nachystán pro malé děti jistě řada z vás zná. První příjemný okamžik po uvítání byl odpočinek v zámecké cukrárně a svačina, děti daly přednost samozřejmě svačinkám od maminek. Následoval výběr a nákup suvenýrů zaměřený hlavně na pohledy, čelenky a meče. Škola kouzel byla inspirující a odehrávala se v chladivém přítmí někdy i strašidelně podbarveném. Věštění z koule, omlazovací lektvar, levitace, létání na košťatech, setkání s vrstevníkem Leonarda da Vinciho a hravě pohybové úkoly v parku, vše se nám moc líbilo. Na závěr povolena jedna zmrzlina nebo nanuk a hurá zpět. A teď se nám o tom může zdát. Dobrou noc.

vylet 1A 01 vylet 1A 02 vylet 1A 03 vylet 1A 04
vylet 1A 05 vylet 1A 06 vylet 1A 07 vylet 1A 08

Mgr. Ivana Benešová

Protože už jsme téměř na konci školního roku a prvňáčci mají před sebou slavnostní „Pasování na čtenáře“, ještě dříve než k této události dojde, navštívili postupně 1. A i 1. B místní knihovnu. 1. A ve čtvrtek 18. května a 1. B o týden později, 25. května. Paní knihovnice Radka Zelenková připravila pro malé čtenáře pěkný program o jaru, četla jim knížku o špačkovi Kamilovi a vyzkoušela děti, jestli poznají zástupce ptačí říše, které jim promítala. Na závěr si děti ještě poslechly příběh o záchraně nalezené veverky. Za připravený program moc děkujeme a doufáme, že z našich prvňáčků budou častí návštěvníci choltické knihovny.

spoluprace s knihovnou 19 spoluprace s knihovnou 20 spoluprace s knihovnou 21 spoluprace s knihovnou 22

 Za 1. A a 1. B Mgr, Z. Bílková a Mgr. I. Benešová

V úterý, 23. 5. 2017, se vydali výletníci a výletnice z 3. A a 3. B na cestu do ZOO ve Dvoře Králové. Díky krásné procházce za vydařeného slunného dne po ZOO jsme viděli nejen mnoho druhů zvířat, ale měli jsme i možnost projížďky v tzv. Safari trucku po zdejší africké safari. Díky Safari trucku jsme se setkali s africkými zvířaty z bezprostřední blízkosti, viděli jsme zde kopytníky, zebry, watusi, antilopy, pakoně, pelikány nebo pštrosy. Poslední zastávkou našeho trucku bylo lví safari, kde jsme pozorovali spící lvice a ve vedlejším výběhu odpočívající samce lvů. A jelikož jsme po projížďce byli hladoví jako právě ti lvi, nastal čas na svačinu. V závěru našeho výletu jsme také měli čas pohrát si v lanovém hradu, který byl opravdu obrovský a z kterého jsme také mohli spatřit výběhy se zvířaty. Kromě skvělých zážitků ze ZOO jsme si také přivezli suvenýry jako památku na tento krásný výlet.

vylet 3 zoo 03 vylet 3 zoo 24 vylet 3 zoo 30 vylet 3 zoo 55
camera Další foto...      

Mgr. Daniela Čepčářová