Protože už jsme téměř na konci školního roku a prvňáčci mají před sebou slavnostní „Pasování na čtenáře“, ještě dříve než k této události dojde, navštívili postupně 1. A i 1. B místní knihovnu. 1. A ve čtvrtek 18. května a 1. B o týden později, 25. května. Paní knihovnice Radka Zelenková připravila pro malé čtenáře pěkný program o jaru, četla jim knížku o špačkovi Kamilovi a vyzkoušela děti, jestli poznají zástupce ptačí říše, které jim promítala. Na závěr si děti ještě poslechly příběh o záchraně nalezené veverky. Za připravený program moc děkujeme a doufáme, že z našich prvňáčků budou častí návštěvníci choltické knihovny.

spoluprace s knihovnou 19 spoluprace s knihovnou 20 spoluprace s knihovnou 21 spoluprace s knihovnou 22

 Za 1. A a 1. B Mgr, Z. Bílková a Mgr. I. Benešová

V úterý, 23. 5. 2017, se vydali výletníci a výletnice z 3. A a 3. B na cestu do ZOO ve Dvoře Králové. Díky krásné procházce za vydařeného slunného dne po ZOO jsme viděli nejen mnoho druhů zvířat, ale měli jsme i možnost projížďky v tzv. Safari trucku po zdejší africké safari. Díky Safari trucku jsme se setkali s africkými zvířaty z bezprostřední blízkosti, viděli jsme zde kopytníky, zebry, watusi, antilopy, pakoně, pelikány nebo pštrosy. Poslední zastávkou našeho trucku bylo lví safari, kde jsme pozorovali spící lvice a ve vedlejším výběhu odpočívající samce lvů. A jelikož jsme po projížďce byli hladoví jako právě ti lvi, nastal čas na svačinu. V závěru našeho výletu jsme také měli čas pohrát si v lanovém hradu, který byl opravdu obrovský a z kterého jsme také mohli spatřit výběhy se zvířaty. Kromě skvělých zážitků ze ZOO jsme si také přivezli suvenýry jako památku na tento krásný výlet.

vylet 3 zoo 03 vylet 3 zoo 24 vylet 3 zoo 30 vylet 3 zoo 55
camera Další foto...      

Mgr. Daniela Čepčářová

V úterý 9. května nezasedli žáci 1. B do lavic jako ostatní děti, ale sešli se v 9 hodin v penzionu U Kozlů v Horním Bradle, kam je přivezli rodiče na relaxační pobyt. Poté, co jsme se ubytovali, dostali jsme první úkol hry „Z pohádky do pohádky“ a rozdělili jsme se na 4 družstva. Pak jsme se vypravili prozkoumat nejbližší okolí. Šli jsme směrem na Polom (prales) a přes fotbalové hřiště jsme se vraceli zpět na oběd. Vzhledem k tomu, že bylo po dešti a tedy dost mokro, většina si namočila boty a musela je tedy sušit. Odpoledne jsme pak vyrazili raději v holínkách. Zadováděli jsme si na školním hřišti a pokračovali jsme po turistické značce do lesa směrem na Lipku. Cestou zpět nás v areálu chatkového tábora překvapil drobně poletující sníh. Večer jsme si pak četli a zapsali první zápis do deníčků.

relaxacni pobyt 1bi 01 relaxacni pobyt 1bi 04 relaxacni pobyt 1bi 08 relaxacni pobyt 1bi 12
 camera Další foto...      

11. května ožil náš školní dvůr – zaplnili ho dravci ze záchranné stanice Seiferos. Mohli jsme spatřit naši nejmenší sovičku (kulíška nejmenšího), ale také supa. Celkem jsme viděli přes 20 zástupců dravců a sov. Dravci předvedli různé způsoby lovu. Nejvíce se u nás líbilo puštíkům, kteří po vypuštění odlétli na nejbližší stromy a ukázali nám, že ani zvířata vždy neposlouchají hned. Se slétnutím si dali načas. Někteří žáci si mohli vyzkoušet přivolání dravce a jeho „dolet“ na ruku. Protože nám přálo počasí, vydařila se akce z pohledu chovatelů dravců i nás. Pokud by někdo chtěl vidět další ukázky, vystupují členové skupiny Seiferos na zámku v Lednici a srdečně tam zvou všechny návštěvníky.

dravci 02 dravci 21 dravci 24 dravci 36
 camera Další foto...      

 Mgr. Hana Ošlejšková

Během dubna a května žáci 5. - 9. třídy postupně navštívili místní knihovnu, kde pro ně knihovnice Radka Zelenková připravila čtenářské lekce. Besedy měly za úkol motivovat ke čtení krásné literatury, přiblížit dětem zajímavé známé i méně známé osobnosti, knížky či témata světové i české literatury. Doplňují výuku literární výchovy a podporují čtenářskou gramotnost.

Páté třídy nahlédly do světa handicapovaných lidí nejen prostřednictvím ukázek z knih, které o tomto tématu pojednávají. Velkým přínosem byl rozhovor s paní Koláčnou, která se s námi podělila o své životní zkušenosti, za což jí patří velký dík.

Šesťáci se s knížkou přenesli do období 2. světové války a zakusili těžké chvíle spolu s židovským chlapcem, který se o sebe musí postarat sám.

Pro 7. třídu byla připravena nelehká cesta nejen ke svatému Jakubovi do Santiaga de Compostela, ale hlavně cesta k sobě samému-do svého nitra.

Osmáci se zamýšleli nad globálními problémy lidstva a pokoušeli se netradiční formou zachránit ohrožené druhy zvířat.

Ani 9. třída neměla lehké téma. Seznámila se se životem hluchoslepé spisovatelky Helen Kellerové a všichni měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet řadu aktivit, samozřejmě bez pomoci zraku a sluchu.

spoluprace s knihovnou 01 spoluprace s knihovnou 03 spoluprace s knihovnou 11 spoluprace s knihovnou 12
 camera Další foto...      

Třetí ročník a znovu ochota 27 tatínků přijít a chvíli číst celé třídě zbrusu nový příběh. Během dvou vyučovacích hodin se od prvních do pátých tříd nesly knižní příběhy. Přestávku jsme využili k pohoštění, abychom tatínkům vyjádřili alespoň malé díky za jejich čas.

Děkujeme a těšíme se na další ročník!

maraton cteni tatinku 07 maraton cteni tatinku 15 maraton cteni tatinku 27 maraton cteni tatinku 37
 camera Další foto...      

Letos čtené knihy:

1. A     Překlep a Škraloup, Tomáš S. Končinský
1. B     Ukradená cukřenka, Ivana Peroutková
2. A     Ztracený Aeroplán, Petr Valach
2. B     Ukradený orloj, Hana Doskočilová
3. A     Ve staré cihelně se svítí, Petr Hugo Šlik
3. B     Lví kouzlo, Martina Drijverová
4. A     Pod přísahou TREs, Oldřich Růžička
5. A     Alchymistův učeň, Vojtěch Otčenášek

Za Knihovnu městyse Choltice: Radka Zelenková