Na začátku školního roku jsou v osnovách prvouky 2. třídy kapitoly o dopravní výchově. Abychom si o dopravních značkách a pravidlech silničního provozu jen nepovídali v lavicích ve třídě, vypravili jsme se v pondělí do Přelouče na dopravní hřiště. Zamračená obloha nás sice trochu strašila deštěm, ale přesto jsme to riskli. Jeli jsme autobusem druhou vyučovací hodinu. Na místě nás čekali dva příslušníci městské policie, otevřeli nám klubovnu a přidělili dětem kola. Polovina dětí pak byli „řidiči“, polovina chodci a v pravidelných intervalech se střídali.

Na konci pak jezdily jen čtveřice a ostatní sledovali, zda nedělají dopravní přestupky.

Musím uznat, že jízda dětí na začátku a na konci byla značně rozdílná a u většiny „řidičů“ se změnila k lepšímu.

I počasí nám přálo. Obloha byla sice stále zamračená, ale déšť nás nesmáčel a my jsme se suší, natrénovaní a hladoví vrátili rovnou na oběd.

dopravni hriste 2B 03 dopravni hriste 2B 09 dopravni hriste 2B 19 dopravni hriste 2B 30
camera Další foto...      

 Mgr. Zuzana Bílková

V úterý, 27.6. 2017, se uskutečnil závěrečný koncert ZUŠ, kde vystupovali žáci naší školy a několik dalších žáků ze ZUŠ Přelouč. Na dopoledním vystoupení zaznělo mnoho krásných skladeb, které učitelé s žáky pilně trénovali v průběhu školního roku. V závěru tohoto koncertu na nás čekalo překvapení v podobě písně od skupiny Čechomor – Proměny, která byla zahrána i zazpívána učiteli ZUŠ Přelouč. Moc děkujeme dětem za vydařená a krásná hudební vystoupení a také učitelům ZUŠ, kteří ve školním roce svědomitě a trpělivě učí naše hudebníky na různé hudební nástroje. Moc se všichni těšíme, až v příštím školním roce uslyšíme další skladby našich šikovných žáků, nyní však přejeme všem krásné prázdniny.

koncert zus 06 koncert zus 08 koncert zus 28 koncert zus 30
camera Další foto...      

 za 1. stupeň Mgr. Daniela Čepčářová

Ačkoli se ve čtvrtek 22. 6. léto „rozjelo plnou parou“, vydali se žáci 1. A a 1. B na pěší výlet do nedalekých Svojšic, aby prozkoumali zříceninu gotické tvrze, založené roku 1365.

Když jsme byli ještě u školky, vloudila se malá chybička – na cestu s námi vyrazily taky jedny bačkorky, takže se musely vrátit do šatny a přezout se. Pak už se nám ale šlo skvěle.

Naše cesta vedla nejdříve choltickou oborou, pak jsme se napojili na červenou turistickou značku a ta nás dovedla až ke tvrzi. Tam jsme se hezky ve stínu posilnili svačinkou a doplnili jsme tekutiny a pak jsme se vydali prozkoumat tvrz.

Dostali jsme se sice jen do přízemí stavby, ale mohli jsme také nahlédnout do sklepních prostor a dle vlastní fantazie si představit, jak se tu kdysi žilo.

Vzhledem k tomu, že jsme se museli vrátit včas na oběd, nemohli jsme se déle zdržovat a po průzkumu tvrze jsme se zase vypravili na zpáteční cestu. Protože jsme šli hbitě, zvládli jsme na zpáteční cestě v oboře ještě ochutnat lesní jahody a válet sudy z kopečka, kde jsme v zimě jezdili na bobech.

Samozřejmě, že jsme po cestě také určovali stromy, rostliny a polní plodiny. Viděli jsme: smrky, modříny, borovice, „dubiska“, osiku, javory, třešně, bez černý, kopřivy, zvonky, pšenici, kukuřici, lopuchy a mnoho dalších rostlin, které se teprve naučíme znát.

Byli jsme šikovní turisté, takže jsme se krásně stihli vrátit včas na oběd.

vylet svojsice 01 vylet svojsice 06 vylet svojsice 12 vylet svojsice 26
camera Další foto...      

Za 1. A a 1. B zapsala Mgr. Z. Bílková

V pondělí 19.6. jsme zahájili ozdravný pobyt druhých tříd a čtvrté třídy v Bartošovicích v Orlických horách.

I přes drobné obtíže jsme dorazili k hotelu a šli se ubytovat na pokoje. Po obědě a poledním klidu jsme si udělali krátkou vycházku do okolí - na dětské hřiště v Polsku a pak nás čekal bazén a hřiště, kde se děti vyřádily až do večeře. Po večeři, na hotelové terase, si všichni nakreslili erb, který bude nalepený na dveřích pokojů.

V úterý nás čekal celodenní výlet na Zemskou bránu - bylo velké teplo, ale naštěstí trasa vedla většinou lesem. Po 13,5 km výletu se děti osvěžily v bazénu. Po večeři jsme se vrátili na hřiště - pro děti byla připravená přírodovědná soutěž. Ve trojicích, jeden čtvrťák se dvěma druháky, poznávají 10 rostlin a 10 živočichů.

ozdravny pobyt 03 ozdravny pobyt 04 ozdravny pobyt 25 ozdravny pobyt 48
camera Další foto...      

Ve středu dopoledne jsme strávili na místním dětském hřišti. Děti si užily skluzavku, věž s lany, vojenský bunkr, houpačky... Kluci si hráli na vojáky a největším lákadlem byla lanovka. Odpoledne proběhlo ve sportovním duchu. Děti soutěžily v pěti disciplínách - skákání přes švihadlo, hod na koš, běh, dribling a kuželky. Podvečer jsme zakončili jak jinak než v bazénu.

ozdravny pobyt 52 ozdravny pobyt 61 ozdravny pobyt 68 ozdravny pobyt 78
camera Další foto...      

22.6. - celodenní výlet na vojenskou pevnost Hanička se vydařil. V nohách máme téměř 16 km a musím pochválit všechny děti, i ty nejmenší, že trasu zvládly. Ráno jsme vyšli v 9 hodin a vrátili jsme se v 6 večer akorát na večeři. Počasí přálo, celou dobu svítilo sluníčko a do hodiny po našem návratu na hotel začalo bouřit a hustě pršet. Večer jsme si sbalili kufry, rozdali odměny za soutěže a těšíme se domů.

Víťa, Markéta, Maruška, Terezka, Daniela a Lenka

V pátek 16. 6. prošly děti z 1.- 5. r. pohádkovým projektem v tzv. pohádkových dílnách.

V dílně první všichni princové hledali ztracené střevíčky třídních princezen, společně přebrali hrách a čočku, někdo i rozlouskl ořech velmi letitým památečním louskáčkem, všichni jsme rozlouskli vlastnosti, kterým se Popelka učila byť od „zlé macechy“.

V dílně druhé jsme se sesedli okolo českých a světových pohádek a mohli jsme si nerušeně povídat na dané téma, možná někoho z nás zaujal název nebo ilustrace, možná jsme si i vzpomněli, jaká pohádka nám byla čtena do našich 6 let, kterou jsme třeba vyžadovali.

V dílně třetí jsme vyřešili tajenku pomocí pohádky O Zlatovlásce, dověděli se, že zvíře i člověk může mít společnou vlastnost – instinkt, stačili jsme se i zasmát při poznávání hlasů zvířat.

V dílně čtvrté nás uvítala čarodějnice s různě obtížnými někdy nesplnitelnými úkoly. Třída mohla celkem splnit až 80 úkolů v tzv. aktivitách na lavicích, body – pecky se sčítaly třídě jako celku.

cestou pohadkovych hrdinu 004 cestou pohadkovych hrdinu 024 cestou pohadkovych hrdinu 027 cestou pohadkovych hrdinu 054
camera Další foto...      

Ve středu 14. června jsme měli ve škole hned dvě akce, které ukázaly naši součinnost s bezpečnostními a zabezpečovacími složkami České republiky. Co se pod tímto názvem skrývá?

Jednoduše ráno u nás ve škole hořelo a přijeli hasiči a v součinnosti několika jednotek požární ochrany byl likvidován požár ve druhém patře školy. Simulace byla i se žáky a paní učitelkou, které měli hasiči za úkol dostat z dosahu požáru. Plán taktického cvičení jednotek z okolí Choltic se vydařil a evakuace žáků proběhla v rychlosti a organizovaně. Vše jsme zdokumentovali a fotky tomu dají tu správnou atmosféru...

pokos 03 pokos 05 pokos 11 pokos 21
camera Další foto...      

 Druhou akcí, která potom navazovala byla předváděcí akce vojáků 43. výsadkového praporu Chrudim. Vojáci vytvořili stanoviště, které si po skupinách žáci prohlíželi a mohli si i osahat jednotlivé zbraně a výzbroj. Největší úspěch mělo vozidlo Kajman v plné zbroji, které bylo žáky stále obsypáno. Na závěr nám vojáci předvedli i bojovou ukázku, která se setkala s velkým ohlasem.

pokos 27 pokos 37 pokos 38 pokos 73
camera Další foto...      

 Ing. Zdeněk Hanák