Během dubna a května žáci 5. - 9. třídy postupně navštívili místní knihovnu, kde pro ně knihovnice Radka Zelenková připravila čtenářské lekce. Besedy měly za úkol motivovat ke čtení krásné literatury, přiblížit dětem zajímavé známé i méně známé osobnosti, knížky či témata světové i české literatury. Doplňují výuku literární výchovy a podporují čtenářskou gramotnost.

Páté třídy nahlédly do světa handicapovaných lidí nejen prostřednictvím ukázek z knih, které o tomto tématu pojednávají. Velkým přínosem byl rozhovor s paní Koláčnou, která se s námi podělila o své životní zkušenosti, za což jí patří velký dík.

Šesťáci se s knížkou přenesli do období 2. světové války a zakusili těžké chvíle spolu s židovským chlapcem, který se o sebe musí postarat sám.

Pro 7. třídu byla připravena nelehká cesta nejen ke svatému Jakubovi do Santiaga de Compostela, ale hlavně cesta k sobě samému-do svého nitra.

Osmáci se zamýšleli nad globálními problémy lidstva a pokoušeli se netradiční formou zachránit ohrožené druhy zvířat.

Ani 9. třída neměla lehké téma. Seznámila se se životem hluchoslepé spisovatelky Helen Kellerové a všichni měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet řadu aktivit, samozřejmě bez pomoci zraku a sluchu.

spoluprace s knihovnou 01 spoluprace s knihovnou 03 spoluprace s knihovnou 11 spoluprace s knihovnou 12
 camera Další foto...      

Třetí ročník a znovu ochota 27 tatínků přijít a chvíli číst celé třídě zbrusu nový příběh. Během dvou vyučovacích hodin se od prvních do pátých tříd nesly knižní příběhy. Přestávku jsme využili k pohoštění, abychom tatínkům vyjádřili alespoň malé díky za jejich čas.

Děkujeme a těšíme se na další ročník!

maraton cteni tatinku 07 maraton cteni tatinku 15 maraton cteni tatinku 27 maraton cteni tatinku 37
 camera Další foto...      

Letos čtené knihy:

1. A     Překlep a Škraloup, Tomáš S. Končinský
1. B     Ukradená cukřenka, Ivana Peroutková
2. A     Ztracený Aeroplán, Petr Valach
2. B     Ukradený orloj, Hana Doskočilová
3. A     Ve staré cihelně se svítí, Petr Hugo Šlik
3. B     Lví kouzlo, Martina Drijverová
4. A     Pod přísahou TREs, Oldřich Růžička
5. A     Alchymistův učeň, Vojtěch Otčenášek

Za Knihovnu městyse Choltice: Radka Zelenková

Na druhou neděli v květnu připadá svátek Den matek. Letos jsme se rozhodli, že maminkám k svátku připravíme dárek v podobě besídky. Protože děti z 1. B odjíždějí příští týden na relaxační pobyt, oslavili jsme maminky již ve středu 3. 5.

Od 16.00 hod. se tedy ve středu změnila velká tělocvična naší školy v divadelní sál a žáci 1. - 4. třídy se stali herci, herečkami, recitátory, hudebníky, zpěváky, zpěvačkami, tanečníky a tanečnicemi. Paní učitelky se změnily v pořadatelky a režisérky a pan školník byl hlavní zvukař a kulisák.

Odměnou nám všem byla hojná účast maminek, babiček, tatínků, sourozenců a ostatních diváků. Věříme, že pomyslná kytička v podobě kulturního vystoupení, maminky potěšila a tu pravou kytičku, popřípadě přáníčko nebo dáreček připravte pro maminky právě na tu druhou květnovou neděli, tedy na 14. 5.

Všem patří velký dík za účast a věříme, že se z této akce stane pěkná tradice.

besidka den matek 17 besidka den matek 26 besidka den matek 30 besidka den matek 38
 camera Další foto...      

 Mgr. Zuzana Bílková a paní učitelky 1. stupně

Honza Krejčík opět navštívil po roce naši školu a tentokrát přijel s dvouhodinovým karnevalovým programem. Znovu byl skvělý a 170 dětí MŠ Choltice i naše prvostupňové děti bavil novými nápady, tancem, zpěvem, soutěžemi a hrami, do kterých zapojil i paní učitelky. Všechny děti si společnou zábavu báječně užily a masky nechtěly odložit ani na oběd. Kdo chtěl, mohl se s Honzou Krejčíkem v závěru i vyfotit.

krejcik karneval 02 krejcik karneval 12 krejcik karneval 39 krejcik karneval 57
 camera Další foto...      

 Uvidíme, jaké nápady vymyslí pro příští rok a už teď se těšíme.

Za 1. stupeň Mgr. Dagmar Zálabská

Choltické muzicírování přichází vždy s novým jarem. Letos to sice venku příliš jarně nevypadá, ale malým muzikantům z naší školy to vůbec nevadí. Hrají a zpívají s radostí a chutí. V tomto roce se našeho muzicírování ve čtvrtek 20.dubna zúčastnilo 40 žáků 1. stupně a svým velmi pěkným vystoupením nás potěšilo i 14 předškoláků z MŠ Choltice s paní učitelkou. Na akci se přišli podívat také někteří rodiče,paní ředitelka, pan učitel ze ZUŠ Přelouč a naše paní učitelky 1.- 4.třídy.

cholticke muzicirovani 06 cholticke muzicirovani 23 cholticke muzicirovani 56 cholticke muzicirovani 70
camera Další foto...      

Všem účinkujícím dětem děkujeme za velmi pěkné výkony a věříme, že je potěšila i nečekaná odměna.

Za 1. stupeň Mgr. Dagmar Zálabská

Kam po škole?

To byla otázka, na kterou nám mohla odpovědět návštěva Technohrátek v SOU zemědělském ve Chvaleticích. Konala se ve středu 12. 4. a zúčastnilo se jí 10 škol. V dopoledním bloku si chlapci z osmé třídy mohli vyzkoušet výrobu hrací kostky, dotvoření kovové růže, výměnu pneumatiky u osobního automobilu, zapojení prodlužovacího kabelu vleku, spojování vodovodního potrubí a nakonec jízdu na traktoru. Vyzkoušeli si tedy práci zámečníka, kováře – klempíře, instalatéra, automechanika a řidiče. Poté následovala vědomostní soutěž Hej ty, víš to? Celkově jsme se umístili na 5. místě. To, že jsme se neumístili na předních místech nás sice mrzelo, ale přijeli jsme si prohlédnout střední školu a vyzkoušet si řemesla. A to se nám povedlo. Svědčí o tom přiložené fotografie.

technohratky chvaletice 01 technohratky chvaletice 02 technohratky chvaletice 03 technohratky chvaletice 04 technohratky chvaletice 05

 Mgr. Hana Ošlejšková