Školní výlet třídy 2.A

11. 6. se žáci druhé třídy vydali na školní výlet do Ostré u Lysé nad Labem. Nachází se zde Centrum řemesel Botanicus, kde se děti seznamovaly s jednotlivými řemesly, zakoupily suvenýry, vlastnoručně si vyrobily například mýdlo, svíčku, loutku. V areálu se také nachází několik zahrad plných bylinkových záhonů, bludišť, kde se dětem moc líbilo. (www.botanicus.cz)

vylet-2a_01.jpg vylet-2a_15.jpg vylet-2a_25.jpg vylet-2a_36.jpg
camera.png Další foto...

Bc. Vítězslava Stodolová

Paleta Slunce a projekt Živly – rok 2013/2014

V letošním roce byla propojena témata tradiční výtvarné soutěže s celoškolním projektem nazvaném Živly. Výtvarné práce s tímto tématem odevzdaly všechny ročníky s výjimkou 9.r. Děti se vyjadřovaly různými výtvarnými technikami a jejích výkresy nyní zdobí naši školu. Z fantazie dětí a jejich pohledu na svět skrze živly se můžeme nejen radovat, ale i něco nového objevit. Děti byly po právu odměněny výtvarnými potřebami. Za velkorysý peněžní dar i tento rok děkujeme SRPŠ.

Cílem projektu bylo rozšířit náš společný pohled na živly pomocí pohybu, tvořivé činnosti, pohádkami a příběhy, hudbou, rozhovorem, kresbou a osobním prožitkem.

1.A a 1.B
přečetli zemitou pohádku O řepě, třída1.B přidala skupinově vytvořené obrazy na zem, vodu, vzduch a oheň.

2.A
přečetla pohádky O řepě, Planoucí kámen, O Plaváčkovi, O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, japonskou pohádku Kouzlo proti zapomnětlivosti, pracovala s hlínou, vytvořila semínkové mandaly, provedla pokusy s vodou, povídala si o síle větru, naučila se některé „zemité a ohnivé“ tance, děti si vytvořily šamanské masky a šamany v životní /dětské / velikosti, nafotily oboru. Povídali jsme si u vyrobených papírových ohnišť a vytvořili indiánské Léčivé kolo, pohybem jsme procházeli jógínskými a „tajči“ zvířátky a začali se učit dýchat Ca Lung, prožili jsme zemité rytmy s japonskými bubny a se skupinou Perkelt.

2.B
přečetla pohádky podobně jako 2.A a věnovala se všem živlům zejména výtvarnými činnostmi.

3.r
Zúčastnil se Palety Slunce.

Paleta Slunce a projekt Živly Paleta Slunce a projekt Živly Paleta Slunce a projekt Živly Paleta Slunce a projekt Živly

4.r
Zúčastnil se Palety Slunce.

5.r
V Čj proběhly tyto činnosti – vlastní tvorba básně, ilustrace a opis básně o živlu. Živly ve frazémech a příslovích, čtení/povídání - pohádky, báje a mýty. Děti nakreslily a popsaly vládce živlu. Zabývaly se podobami živlu v ročních obdobích pomocí hry a vnímání všemi smysly, prošly relaxací a „ponořením se“ do živlu pomocí zvonkohry koshi.

6.r
se zamýšlel nad životem hmyzu v různých „živlech“, při skupinové práci vytvořil plakáty daného živlu a hmyzích obyvatel v něm žijících.

7.r
se zúčastnil Palety Sluce.

8.r
se zabýval následujícími činnostmi – automatická kresba živlu, který je mi nejbližší/podkresleno relaxační hudbou a zvonkohrami koshi/, dojem, pocity a nálady v přítomnosti živlu využity při subjektivně zabarveném popisu.

Paleta Slunce a projekt Živly Paleta Slunce a projekt Živly Paleta Slunce a projekt Živly Paleta Slunce a projekt Živly

Charakteristika a povahové vlastnosti podobné živlům, vliv znamení zvěrokruhu na povahu člověka, živly ve frazémech a příslovích. Sloh/zamyšlení – vztah, klady/zápory vybraného živlu.

Všem vyučujícím, kteří si našli čas zabývat se s dětmi tímto projektem, patří mé poděkování. Dále děkujeme společnosti Liponova a.s.

Mgr. Ivana Benešová

ZŠ Choltice má talent

24. června 2013 proběhl na naší základní škole již 2. ročník soutěže ZŠ Choltice má talent. Připravili ho žáci deváté třídy. Zúčastnili se soutěžící z prvního i druhého stupně. Mohli jsme shlédnout vystoupení pěvecká, taneční, hru na hudební nástroje (trubka, flétna), gymnastickou sestavu v prostných, kresbu a letošní novinky — vystoupení králíků v kategorii přeskok přes překážky a skupinová taneční vystoupení. Všichni diváci mohli hlasovat pro své kandidáty na výhru v kategoriích 1. a 2. stupeň. Volba byla obtížná a nakonec byly výsledky následující:

Kategorie pro I. stupeň:

  • 1. místo: Monika Horáková
  • 2. místo: Andrea Kožená
  • 3. místo: Žáby – taneční skupina

Kategorie pro II. stupeň:

  • 1. místo: Iveta Frýdová
  • 2. místo: Libor Černík
  • 3. místo: Michaela Kratochvílová

Poděkování patří všem účinkujícím, porotě (ve složení p. Aleš Kalina, pí. Vlasta Vejběrová a pí. Markéta Zářecká) a samozřejmě našim deváťákům, kteří zpestřili soutěž reklamními bloky a tanečním vystoupením

Mgr. Hana Ošlejšková


Školní výlet 2. tříd do Častolovic

Ve středu 29. května zamířily třídy 2.A a 2. B na výlet do Častolovic. Hlavním cílem byl zdejší zámek, ve kterém se prolíná historie se současností zdejších majitelů.

Poté jsme navštívili místní miniZOO v zámecké oboře, kde se dětem také velice líbilo, protože jsou tu zvířata nejen ve výbězích a voliérách, ale také zde i volně pobíhají mezi návštěvníky. Zajímavostí je, že si zde děti mohly zakoupit granule na jejich krmení. Výlet byl moc pěkný i proto, že děti byly hodné a také nám přálo počasí. ( Fotogalerie)

Mgr. Jitka Danihelková, Mgr. Monika Bukáčková

ZŠ Choltice má talent

Dne 27. Června 2012 se na naší škole konala soutěž ZŠ Choltice má talent. Přihlásilo se 13 statečných, kteří předvedli své dovednosti v těchto disciplínách: zpěv, recitace, hra na hudební nástroj, moderní tanec a kreslení. Úroveň vystoupení byla velice dobrá a pro nás všechny to byl výjimečný kulturní zážitek. Zvláště bychom chtěli vyzdvihnout úsilí, ukázněnost, semknutost a nadšení celé 9. třídy, která celou akci organizovala. Všichni přihlížející nadšeně sledovali vtipné reklamy, které provázely všechna vystoupení. Největší úspěch sklidila taneční vystoupení této třídy, která musely pro velký úspěch opakovat.

Naprostou vítězkou a miláčkem obecenstva se stala Justýna Karabcová ze 3.A se svým disko tancem, na 2. místě se umístil Lukáš Kraj ze 2.A se svou sestavou street dance a 3. místo obsadila trojice dívek Monika Kaplanová, Iveta Frýdová, Karolína Patočková, která svým vystoupením většinu diváků dojala. Na závěr jsme si všichni zatančili makarenu a tím ukončili dopoledne plné zážitků. Zvláštní dík patří skvělé porotě ve složení: pan ředitel Aleš Kalina, paní učitelka Iva Sedláčková a paní vychovatelka Markéta Zářecká, dále také zvukaři, panu Vyhnálkovi, a všem žákům, kteří byli skvělým obecenstvem. ( Fotogalerie)

Mgr. Petra Podvolecká