Květinový den

Velmi si vážím pomoci při sbírce v boji proti rakovině, která se konala 13. 5. 2015

S pomocí žáků se podařilo vybrat celkem 13.494,- za 583 ks prodaných kytiček, což vychází na velmi pěkný průměr cca 23,- na kytičku.
Velké díky, patří vedení školy za pomoc při organizaci sbírky, jak už propagací mezi žáky o konání sbírky, tak uvolnění 5 žáků 9. třídy k prodeji kvítků v obci.

Akce se zúčastnili a můj velký dík patří:

  • mému synovi Michalovi Kernovi žákovi 2. třídy za pomoc při prodeji kvítků ve škole.
  • Gabriele Augustinové a Karolíně Bažantové, kterým se podařilo vybrat 4.184,- a ještě ve svém volném čase jely se mnou prodávat kytičky do Pardubic do Afi paláce.
  • Pavlovi Šulcovi, Lukášovi Zerzánovi a Janu Mejtskýmu, kterým se podařilo vybrat 2.275,- což na dopolední hodiny v obci Choltice je velmi pěkná částka.

Všem, kteří se na sbírce podíleli patří velký DÍK!

Kernová Pavla

Přednáška pro rodiče

Základní škola pořádala dne 11.6.2014 v 16 hodin přednášku pro rodiče žáků školy i ostatní veřejnost na téma:

  • používání drog mezi mládeží a důsledky z toho vyplývající /zdravotní, právní/
  • kriminalita mládeže
  • šikana
  • trestní odpovědnost dětí a rodičů

Děkujeme přednášející Mgr. Janě Horákové za přípravu a prezentaci těchto vážných problémů dnešní společnosti. Bohužel ze strany rodičů se dostavil pouze jeden.

Mgr. Božena Špilínková