Květinový den

Velmi si vážím pomoci při sbírce v boji proti rakovině, která se konala 13. 5. 2015

S pomocí žáků se podařilo vybrat celkem 13.494,- za 583 ks prodaných kytiček, což vychází na velmi pěkný průměr cca 23,- na kytičku.
Velké díky, patří vedení školy za pomoc při organizaci sbírky, jak už propagací mezi žáky o konání sbírky, tak uvolnění 5 žáků 9. třídy k prodeji kvítků v obci.

Akce se zúčastnili a můj velký dík patří:

  • mému synovi Michalovi Kernovi žákovi 2. třídy za pomoc při prodeji kvítků ve škole.
  • Gabriele Augustinové a Karolíně Bažantové, kterým se podařilo vybrat 4.184,- a ještě ve svém volném čase jely se mnou prodávat kytičky do Pardubic do Afi paláce.
  • Pavlovi Šulcovi, Lukášovi Zerzánovi a Janu Mejtskýmu, kterým se podařilo vybrat 2.275,- což na dopolední hodiny v obci Choltice je velmi pěkná částka.

Všem, kteří se na sbírce podíleli patří velký DÍK!

Kernová Pavla


Slavnostní vyhodnocení soutěže pro dětské čtenáře Lovci perel

Druhý ročník Lovců perel (Projekt Městské knihovny v Hradci Králové) jsme uzavřeli ve středu 28. ledna slavnostním vyhlášením za účasti pana starosty. Knihovna se na chvíli stala pomyslnou sušárnou našich přečtených knih. Každý si našel svůj vypracovaný list za přečtení knihy s perlorodkou. Při vyhodnocení soutěže nechyběla i společenská hra, kde děti mohly získat poslední moriony. Snažili jsme se totiž najít formou hry „kvarteto“ tři související kartičky - název díla, jeho autora a jednu z hlavních postav. Sice jsme se přitom všichni trochu zapotili, ale nakonec se to některým podařilo a 100 morionů za jednu trojici bylo v jejich peněžence připravené na závěrečné tržiště. Vyvrcholením bylo morionské tržiště, které se opět setkalo s velkým úspěchem.

Všem čtenářům děkuji za účast v soutěži a doufám, že je radost ze čtení bude provázet i nadále.

lovci_perel.jpg

Za Knihovnu městyse Choltice Radka Zelenková

Tříkrálová sbírka

Ve čtvrtek 8.1. 2015 proběhla v Cholticích a Svinčanech Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou Přelouč. Pět trojic koledujících králů vytvořili žáci 9. třídy naší školy.

Bylo vybráno 11 430,- Kč, celkem v rámci Charity Přelouč více než 150 000,- Kč, což je částka zatím rekordní.

Tříkrálovou sbírku zajistili: Adéla Šusrová, Gabriela Augustinová, Karolína Bažantová, Iveta Frýdová, Iva Joštová, Aneta Homolová, Nikola Říhová, Karolína Patočková, Kateřina Mokřížová, Tomáš Kmoníček, Lukáš Zerzán, Dominik Plechatý, Lukáš Kymlička, Lukáš Krutský, Pavel Šulc.

Poděkování žákům tlumočila ředitelka přeloučské Charity paní Zdenka Kumstýřová.
Děkuji naším žákům za ochotu pomoci dobré věci.

trikralova_sbirka01.jpg trikralova_sbirka02.jpg

Mgr. Aleš Kalina

Bílá pastelka

Ve středu 15. října se uskutečnla na naší škole již tradiční akce "Bílá pastelka".

Jedná se o veřejnou sbírku, pořádanou Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), proběhnla u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole. Výtěžek podpořil speciální služby pro těžce zrakově postižené.

bila_pastelka_01.jpg bila_pastelka_02.jpg bila_pastelka_03.jpg bila_pastelka_04.jpg

Vladimíra Lichnovská

Beseda se spisovatelem p. Pavlem Čechem

V úterý 7.10. se žáci 3.A, 3.B a 4.r. v malém nově zrekonstruovaném zámku Choltice zúčastnili besedy se spisovatelem Pavlem Čechem, nositelem ceny Magnesia litera za knihu Dobrodružství Pepíka Střechy. P.Čech nás seznámil se svou tvorbou a odpovídal na všetečné dotazy. Nevšední zážitek s nevšedním spisovatelem a zároveň nevšedním člověkem byl završen ukázkou rozdělávání ohně pomocí vrcením dřev po indiánském způsobu, mimochodem úspěšným. Teď si budu vážit více pouhého otočení knoflíku na sporáku. Bylo zřejmé, že p. Pavel Čech dovede „zapálit“ nejen pro kresbu a tvorbu v oblasti knih a toto setkání nás přesvědčilo o tom, že živly v někom opravdu žijí, jsou-li vedené v úctě a s pokorou k tomu nejprostšímu.

beseda_s_pavlem_cechem01.jpg beseda_s_pavlem_cechem02.jpg beseda_s_pavlem_cechem10.jpg

Mgr. Ivana Benešová

Výstava živly v nás i okolo nás

Ve spolupráci s místní knihovnou jsme nainstalovali výstavu z prací žáků ZŠ, kteří se zúčastnili projektu Živly a z prací tvořivé choltické veřejnosti. Při otevření výstavy 3.10. nás nesmírně potěšilo setkání s p. Markétou Havlovou a její muzikoterapií. Opravdu nevšední zážitek hodný doporučení. Děkuji Radce Zelenkové a Markétě Zářecké za obětavou pomoc při instalaci výstavy a za zprostředkování setkání se zmíněným zážitkem. Tohoto způsobu léčení se ráda zúčastním opakovaně a s potěšením.

vystava_zivly_06.jpg vystava_zivly_08.jpg vystava_zivly_14.jpg

Mgr. Ivana Benešová