Přednáška pro rodiče

Základní škola pořádala dne 11.6.2014 v 16 hodin přednášku pro rodiče žáků školy i ostatní veřejnost na téma:

  • používání drog mezi mládeží a důsledky z toho vyplývající /zdravotní, právní/
  • kriminalita mládeže
  • šikana
  • trestní odpovědnost dětí a rodičů

Děkujeme přednášející Mgr. Janě Horákové za přípravu a prezentaci těchto vážných problémů dnešní společnosti. Bohužel ze strany rodičů se dostavil pouze jeden.

Mgr. Božena Špilínková


Květinový den

Dobrý den,

velmi si vážím pomoci, kterou jste mi nabídl při sbírce v boji proti rakovině.
S pomocí žáků se podařilo vybrat celkem 26.445,- za 1100 ks kytiček, což vychází na velmi pěkný průměr cca 24,- na kytičku.

  • Tomáš Walter a spol. 1.287,-
  • Kristýna Poláková a spol. 2.146,-
  • Marie Lomičová a spol. 1.556,-

Věřím, že minimálně stejný úspěch budeme mít i příští rok.

Přeji Vám mnoho zdraví, úspěchů a moc Vám děkuji za podporu a pomoc.

S pozdravem Kernová Pavla
 

Tříkrálová sbírka

8.1.2014 se zúčastnili žáci naší školy "Tříkrálové sbírky ".

Koledníci z 9. třídy navštívili domácnosti v Cholticích a Svinčanech. Celkový výtěžek na Přeloučsku činí 147 400 Kč!, z toho v Cholticích se vybralo 5 104 Kč a ve Svinčanech 1 557 Kč.

Prostředky ze sbírky jsou určeny na péči o osoby v nouzi a bez domova, péči o seniory, péči o osoby se zdravotním postižením, na práci s lidmi užívajícími návykové látky, na prevenci zneužívání návykových látek, na provoz šatníků a skladů s potravinovou pomocí, na hospicovou péči, krizová centra pro cizince, mateřská centra atd.

Mgr. Aleš Kalina ředitel ZŠ Choltice
 

Bílá pastelka

V úterý 15. října se uskutečnla na naší škole akce "Bílá pastelka".

Je to veřejná sbírka, pořádaná Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), proběhnla u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole. Výtěžek podpořil speciální služby pro těžce zrakově postižené.

Ing. Vladimíra Lichnovská
 

„Choltické mládí“ v Pardubicích

Příznačný název pro skupinku zpěvaček ( i bývalých) ze ZŠ Choltice a zpěváka z Lipoltic.

O Vánocích jsme slyšeli jejich koncert v kapli na zámku v Cholticích. Líbezné tóny zpívajících v nás probouzely něhu, cit, lásku a vše co k vánočnímu času patří.

KTeď jsme měli šanci slyšet je zpívat znovu. Skupinka spolužaček a spolužáků z osmé třídy podpořila v úterý 24. září v Pardubicích naše zpěváky. Škola Svítání uspořádala akci „Jak nám chutná Evropa“ u paláce Afi v Pardubicích a naše „Choltické mládí“ si vybrala do svého programu jako hosta.

Tentokrát „Mládí“ stálo na pódiu před mnoha posluchači nebo jen náhodně kolemjdoucími lidmi, obklopeno atmosférou velkoměsta a moderní architekturou. Jejich písně tak vyvolávaly pocity úplně jinak krásné – do moderna zahalené. A věřte nám, byli jsme hrdi na to, že jsme ze ZŠ Choltice a že máme tak šikovné žákyně ( i bývalé) v našich řadách.

PS: Podpořte je i vy na Podzimních městských slavnostech na Přihrádku (konec Zámecké ulice) v sobotu 12.října od 14 hod.

Mgr. Soňa Blažková
 

Časostroj 2013

Knihovna městyse Choltice spolu s Lesní ligou moudrosti – kmenem Trilobit uspořádala pro žáky 2. stupně naší školy tematickou hru Časostroj 2013, která se konala v pondělí 23.9.2013 jako součást projektu „Region“.

Úderem deváté hodiny ranní se žáci jako diváci popravy přenesli do r. 1721, kdy se stala vražda Jiřího Holuba, za níž byl neprávem popraven Jan Vaňourek. A tato vražda byla námětem pátrání pro smíšená družstva. Žáci 9. třídy zinscenovali 4 scénky, které byly vodítkem při hledání pravého vraha.

Každé družstvo mělo také za úkol vyplnit pracovní list s otázkami, které se týkaly historie i současnosti Choltic. Za příjemně strávené a přitom poučné dopoledne děkujeme zejména manželům Zelenkovým a paní Zdeně Houfové. Zvláštní poděkování patří celé 9. třídě, která se svého úkolu zhostila zodpovědně a byla tak výborným spolupořadatelem. ( Fotogalerie)

Tento příspěvek je převzat z internetových stránek městyse Choltice a částečně upraven.

Mgr. Eva Nevečeřalová
 

Prověřovací cvičení požární ochrany

Dne 23. dubna 2013 proběhlo v naší škole prověřovací cvičení požární ochrany. Plán byl projednán na koordinační schůzce, které se zúčastnili ředitel ZŠ Choltice, velitel JSDH Choltice a zástupce HZS Přelouč jako hlavní organizátor. ( Fotogalerie)

Cílem bylo prověřit schopnost rychlé evakuace žáků ze školní budovy v případě požáru a rychlost provedení zásahu vybraných jednotek požární ochrany. Simulovaný požár byl vyhlášen v 7.45 hod a následně vydán pokyn k evakuaci osob z budovy, souběžně bylo podáno oznámení na linku 150. Vyklizení budovy určenými východy proběhlo hladce a  ukázněně, učitelé se svými žáky i provozní pracovníci opustili budovu do 7 minut. Následně se začaly sjíždět zasahující jednotky JSDH Choltice, HZS Přelouč, Pardubice, JSDH Lipoltice.

Žáci měli možnost posoudit rychlost příjezdu zasahujících jednotek a hasičskou techniku. Velitel zásahu hodnotil provedení evakuace školy velmi dobře, děkuji učitelům i žákům za odpovědný přístup k tomuto cvičení.

Mgr. Aleš Kalina, ředitel školy

 

Den Země

22. duben je celosvětově slaven jako Den Země. I naše škola se jako každoročně do oslav zapojila. Žáci páté třídy uklidili okolí školy a odhrabali listí od živých plotů, jejich starší spolužáci se zapojili do odklízení prořezaných větví v zámecké oboře. Akce proběhla za krásného počasí, což jistě přispělo k aktivitě všech účastníků, jimž tímto děkujeme.

Mgr. Hana Ošlejšková