Vzhledem k epidemiologické situaci a doporučení MŠMT bude zápis k základnímu vzdělávání na naší škole probíhat takto:

Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

  1. Žádost o přijetí vyplňte online na zscholtice.czOnlinezápisdoškoly, vytiskněte a podepište. Tato online registrace bude možná v období od 1.4. od 8:00 hodin do 19.4.2021 do 20:00 hod.
  2. Zároveň se prosím na tomto odkazu objednejte i na osobní schůzku ve škole, kde přebereme Vaši žádost o přijetí a proběhne kontrola osobních údajů (Zákonný zástupce dítěte je povinen předložit průkaz totožnosti dle § 36 odst. 5 správního řádu – vezměte si tedy občanský průkaz a rodný list dítěte). Osobní podání žádosti bude možné 22.4. a 23.4.2021 od 12:00 do 17:00 (dle Vaší registrace - viz bod 2) za dodržení přísných hygienických pravidel.
  3. Pokud nebudete mít možnost využít online registrace k zápisu, či problém s vytištěním dokumentů, zavolejte prosím na telefon 734 579 103 (Iva Sedláčková), nebo 724 339 112 (Vlasta Jozífová), dohodneme si s Vámi termín zápisu ve škole.

Žádost o odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dokumenty k odkladu:

Žádost o odklad školní docházky – možno vytisknout v aplikaci při online registraci
Doporučující posouzení školského poradenského zařízení
Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Kritéria pro přijetí dětí k povinné školní docházce

Přednostně jsou k povinné školní docházce v naší škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v místním školském obvodu. Vzhledem k dostatečné maximální kapacitě školy není omezený počet žáků, které budeme přijímat do prvního ročníku, a tak budou přijímány i žádosti mimo spádový obvod.

V Cholticích 15.3.2021                                                                                  Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy