1. Od 30.11.2020 je stálá prezenční výuka pro celý 1. stupeň a 9. ročníky, tato prezenční výuka je povinná,
  2. rotační výuka pro 6. – 8. ročníky, vzhledem k situaci budou od 30.11. nastupovat žáci 7. ročníků (tj. 7.A i 7.B), v týdnu od 7.12. budou ve škole žáci 6.A, 6.B a 8.A, prezenční i distanční výuka je pro dané ročníky povinná,
  3. školní jídelna – k sezení jsou stoly po 4 (u jednoho stolu budou pouze žáci z jedné třídy), nesmí být přítomno více osob než je míst k sezení, žáci na distanční výuce mají také možnost odebrat oběd (stále stejným způsobem – do jídlonosiče, příchod jen okolo školní jídelny), žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace potravy,
  4. pokud není možné dodržet hodinovou dotaci pro některé oblasti švp v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude realizován - prosím o důkladné sledování aktuálních rozvrhů (hlavně u volitelných předmětů),
  5. možnost individuálních konzultací ve škole (1 žák a 1 pedagog, možná přítomnost rodiče), o organizaci rozhoduje ředitel školy,
  6. nutnost nošení roušek po celou dobu přítomnosti ve škole, je vhodné mít sebou 2-3 roušky na den (a sáček na jejich odložení),
  7. vstup cizích osob do školy je povolen jen v důvodných případech,
  8. je zakázán zpěv a sportovní činnost - TV a HV budou řešeny náhradním způsobem,
  9. v rámci ŠD je možné spojit v jednom oddělení žáky z 1 ročníku (pokud to jinak nelze).

Žáci, kteří budou ve škole na prezenční výuce, budou mít automaticky přihlášené obědy. Pokud o jídlo nemáte zájem, odhlašte si ho prosím na www.strava.cz.

Děkujeme za Vaši spolupráci během distanční výuky a těšíme se na naše žáky.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy