Vážení rodiče a žáci,

v současné době uzavíráme klasifikaci za 2. pololetí školního roku 2019-2020. Klasifikace není uzavírána jako na konci běžného pololetí. V souladu s Vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019-2020 postupujeme především podle těchto kritérií:

  1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
  3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Zkoušky a komisionální zkoušky

Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno. V případě zkoušky nebo komisionálního přezkoušení tedy lze ve všech ročnících dospět ke všem stupňům hodnocení podle vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Předběžná klasifikace je k nahlédnutí v Bakalářích od 16.6.2020 od 8:00.

Předání vysvědčení proběhne v pátek 26.6.2020. O tom, jak bude předávání probíhat, Vás budeme ještě informovat.

www.msmt.cz/predani-vysvedceni-se-budou-moci-ucastnit-vsichni-zaci

S přáním hezkého dne, Iva Sedláčková, ředitelka školy