Vláda schválila možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, a to v období od 8. do 30. června 2020. V naší škole bude výuka ukončena k 26.6.2020 (29.-30.6. je naplánováno ředitelské volno). Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Účast žáků bude dobrovolná a nemusí se jednat o každodenní provoz. (viz nařízení MŠMT)

Vzhledem k nízkému zájmu žáků 2. stupně o přítomnost ve škole, budou přihlášení žáci rozděleni do skupin dle ročníků. Do školy přijdou jeden den v týdnu, a to podle následujícího rozpisu, budou v učebně přírodopisu:

  Ročník
Pondělí 8. třída
Úterý 7. třida
Středa 6. třída
Čtvrtek
Pátek 9. ročník

 

Rozvrh pro daný ročník bude následující (předměty byly vybrány dle zájmu žáků):

  7:50 – 8:35 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:35 – 11:20 11:25 – 12:10
6. ročník Třídnická Matematika AJ  ČJ Fyzika
7. ročník AJ ČJ F/D Třídnická Mat
8. ročník Čj Matematika AJ Třídnická  
9. ročník Čj Matematika Aj Třídnická  

 

Žák je povinen přinést hned první den podepsané čestné prohlášení a seznámení (viz příloha), bez tohoto dokumentu nebude žák vpuštěn do školy.

 

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

 • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020 – konzultace bude provádět jejich učitel daného předmětu (pokud by měli zájem o konzultace z ostatních předmětů, domluví se předem s daným vyučujícím přes Bakaláře)
 • Socializační aktivity
 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb
 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi min. 1,2-2 metry, tyto rozestupy se dodržují i mimo třídu.

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost žáka (nejdéle do 3 dnů), a to přes Bakaláře vedení školy, mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky (734579103, 724339112)
 • Další hygienická opatření jsou popsána ve zvláštním pokynu MŠMT a ředitelky školy.

Organizace žáků 2. stupně:

 1. příchod do školy v 7:40 – 7:50
 2. den před školou bude vybíráno čestné prohlášení (bez tohoto čestného prohlášení nelze povolit vstup do školy)
 3. žáci si po vstupu vydezinfikují ruce, odejdou do šaten se přezout (přinesou si čisté přezůvky!!!) a poté do třídy.
 4. hygienické vybavení: na všech umyvadlech jsou tekutá i antibakteriální mýdla a jednorázové ubrousky, ve třídách jsou mýdla (+ anti-covid u učitele), bude prováděna průběžná dezinfekce prostor, po ukončení výuky celková dezinfekce a uklízení na mokro
 5. žáci musí mít do školy 2 roušky a čistý sáček, o používání roušek ve třídě rozhoduje pedagog, mimo třídu ve společných prostorách musí nosit roušku vždy (toalety, chodby apod.), nenošení roušky je důvod k vyloučení ze skupiny, žáci dále mohou odložit roušku při jídle a pití (dají si ji do sáčku),
 6. žáci mají možnost chodit v den, kdy jsou ve škole, na obědy, před obědem si žáci musí řádně umýt a vydezinfikovat ruce, jídelna je rozdělena na dvě samostatné části, bude vydezinfikována po každé skupině, jídlo bude žákům roznášeno, je třeba se předem přihlásit přes www.strava.cz
 7. každou hodinu se bude alespoň 5 minut intenzivně větrat
 8. rodiče nesmí vstupovat do školy
 9. žáci si přinesou:
  • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (při prvním příchodu do školy)
  • vlastní pomůcky (penál, pravítko, kružítko, učebnice, sešity apod.), nesmí si mezi sebou nic půjčovat,
  • učebnice, PS, sešity a vypracované úkoly z daných předmětů, budou mít možnost konzultovat látku, které nerozumí apod.
  • čisté přezůvky
  • 2 čisté roušky a čistý sáček
 10. žáci odcházejí samostatně domů po ukončení rozvrhu