Zadání od: Mgr. Zuzana Vyhnálková    Předmět: ZRaI

Referát PPT - i online

Aktuální směry vývoje moderních technologií, virtuální reality, VR brýle, konzole... . Délka max. 10 stránek, odevzdat do 31.3.2020. Oznámkuji.

Děkuji a přeji hlavně hodně zdraví.
Z. Vyhnálková

 

Zadání od: Mgr. Eva Nevečeřalová    Předmět: Český Jazyk

 • podle učebnice si zopakovat druhy příslovečných určení (kromě zřetelu, prostředku, původce děje) str. 78
 • v pracovním sešitě vypracovat rozbory vět jednoduchých s. 44-46 (kromě poslední věty s přístavkem)
 • do domácího sešitu přepsat z učebnice str. 45/4
 • ZASLAT MAILEM: prac. sešit str. 35 (kromě příslovečného určení zřetelu, prostředku, původce děje) – číslo věty + druh příslovečného určení
  • učebnice str. 80/3
  • učebnice str. 80/ 1 z článku vypsat všechny přívlastky, rozlišit shodné a neshodné

ČESKÝ JAZYK 8. TŘÍDA (22.3.) – na 2 týdny

 • zopakovat si druhy vět vedlejších ( učebnice str. 100 – 102, výukový materiál v DOKUMENTECH na BAKALÁŘÍCH, složka Eva Nevečeřalová)
 • v pracovním sešitě str. 49 – kromě vět číslo 13, 17 (doplňková), 14 (zřetelová)
 • pracovní list na druhy vět vedlejších v příloze
 • pokud možno zaslat cvičení z pracovního sešitu a pracovní list mailem
 • do školního sešitu přepsat zápis VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VĚTAMI HLAVNÍMI – viz příloha

V týdnu od 13.4. žáci napíší úvahu na jedno z nabízených témat. Pokud je to možné, slohovou práci mi pošlou ve wordu jako přílohu mailem, abych ji mohla vytisknout, opravit a založit do slohových sešitů. Jako pomoc jsou v DOKUMENTECH na BAKALÁŘÍCH nahrané materiály o úvaze-teorie i nabídka frází.

témata:
 • BUDOUCNOST LIDSTVA
 • HUDBA V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA
 • PLANETA ZEMĚ MÁ PROBLÉMY
 • HODNOTA LIDSKÉHO ŽIVOTA
 • PŘÍRODA
 • DOMOV
 • NIKDO NENÍ DOKONALÝ

ZADÁNÍ ÚKOLŮ TÝDEN OD 20.4.

ZADÁNÍ ÚKOLŮ TÝDEN OD 27.4.

V týdnu od 27.4. si napište zápis z literatury (viz příloha) a podívejte se alespoň na 2 balady z filmu Kytice. Kdo se nezúčastní online výuky v pondělí, vypracuje z učebnice cvičení 1 na straně 84, na TEAMS je kvíz na větné členy.

ÚKOLY OD 4.5.

Kromě online výuky vyplnit na teams SOUHRNNÝ KVÍZ 1 a napsat zápis z literatury (viz příloha). Kdo se neúčastní online výuky, vypracuje v pracovním sešitě str.56.

ÚKOLY 11.-15.5.

kdo se neúčastní online výuky, vypracuje pracovní list na DRUHY VĚT VEDLEJŠÍCH (v příloze),
dále je kvíz na teams - VĚTY VEDLEJŠÍ.

ÚKOLY OD 18.5.

kromě online výuky: vypracovat kvíz na TEAMS, přepsat zápis z literatury (v příloze)

ÚKOLY OD 25.5.

kromě online výuky a kvízu na teams přepsat zápis z literatury (český realismus)

ÚKOLY OD 1.6.

online výuka, kvíz na teams, zápis z literatury (májovci)

ÚKOLY OD 8.6.

kromě online výuky vypracují nový kvíz na teams, napíší si zápis z literatury - viz příloha RUCHOVCI A LUMÍROVCI

ÚKOLY OD 15.6.

kromě online výuky vyplnit kvíz na teams

 

Zadání od: Bc. Lucie Horsinková    Předmět: Němčina

Domácí úkoly 20. 4. – 24. 4. 2020

 • Opakování modulu 2 v učebnici, gramatika 78 – 83 (zejména zápor nicht, kein)
 • Učebnice str 84/cv 5 a 6 (tužkou do knihy)
 • Pracovní list - zápor nicht/kein (poslat do 27. 4. 2020)

Domácí úkoly 27. 4. – 30. 4. 2020

 • učebnice str 85 (začínáme novou lekci)
 • podívejte se na slovíčka nové lekce (pracovní sešit)
 • všechna slovíčka z nové lekce, která neznáte, si zapište do svého sešitu a naučte se je
 • sloveso essen (jíst) – naučte se jej časovat (rovněž zapsat do sešitu

ESSEN (JÍST)

 1. ich esse               1.wir essen
 2. du isst                 2.ihr esst
 3. er, sie,es isst       3.Sie/sie  essen

Domácí úkoly 4.5. – 7.5. 2020

 • Pracovní sešit strana 61/a – Essen oder trinken? Doplníte slova do tabulky (zda se jedí nebo pijí).
 • Pracovní sešit strana 62/3 – vyplníte podle příkladu (člen ein, eine, einen)
 • Pracovní sešit strana 62/5 – vyplníte podle příkladu (zápor kein, keine, keinen)

Ti, kteří si stále ještě nezapsali slovíčka z nové lekce, tak učiní a naučí se je.

POSLAT DO 11. 5. 2020

Domácí úkoly 11.5. – 15.5.2020

Učebnice str 88/cv 6 – ústně

Učebnice str 88/7 – písemně do sešitu (Cvičení na opakování slovesa „essen“. Was isst Oliver? Was ist Marion…? Sie isst… Er isst…).  POSLAT DO 18. 5. 2020

Zapsat do sešitu časování slovesa „nehmen“ (vzít)

 1. ich nehme       1. wir nehmen
 2. Du nimmst      2. ihr nehmt
 3. er nimmt        3. sie/Sie nehmen

Domácí úkoly 18.5. – 22.5.2020

Pracovní sešit str 62/ 6  (Essen und trinken in der Pause) - doplnit dialog

Pracovní sešit str 63/7 – doplnit tabulku (sloveso nehmen)

Pracovní sešit str 63/8 – podle příkladu napište krátký dialog (POSLAT DO 25. 5. 2020)

Opakovat slovíčka, podívat se v knize na stranu 90 – 91

Naučte se otázky: Was kostet…? Was mὅchtest du/mὅchten Sie? Wie sagt man auf Deutsch? A pokuste se na ně odpovídat  (pomocí učebnice)

Domácí úkoly 25.5. – 29.5.2020

Pracovní sešit str 64/9, str 65/10, 11 – křížovka

Učebnice str 91/13, 14 – spojte, co k sobě patří

Pracovní listposlat do 1. 6. 2020

Domácí úkoly 1.6.-5.6.2020

Slovní zásoba (pracovní sešit stra 89 – 90, Modul 3, Lektion 2; od slovíčka die Schule) + dny v týdnu. Zapsat slovíčka do sešitu a naučit se je.

Učebnice str 94/6  - písemně do sešitu

Učebnice str 96/11 – vytvořit si vlastní rozvrh podle příkladu

Učebnice str 96 GRAMMATIK (zelený rámeček opsat nebo vytisknout níže napsané a nalepit do sešitu)

   1. pád  2.pád
Mužský rod    der Spitzer  Ich suche den Spitzer
Ženský rod  die Tasche  Ich suche die Tasche
Střední rod  das Lineal  Ich suche das Lineal
Množné číslo    die Bücher  Ich suche die Bücher

Domácí úkoly 8.6.-12.6.2020

Učebnice str 98/ 17, 18

Kdo si ještě nenapsal dny v týdnu (úkol z minulého týdne), tak si je napíše a naučí se je (tato slova naleznete i v pracovním sešitě na straně 90 – 91; der Montag, der Dienstag…).

Učili jste se časovat sloveso „essen“ a „nehmen“ v přítomném čase. Nyní si vyčasujte sloveso „sehen“ a „fahren“ (na straně 120 máte tabulku s těmito slovesy).

Vyplňte přiložený pracovní listposlat do 15. 6. 2020

Domácí úkoly 15.6.-19.6.2020

Učebnice strana 97, zelený rámeček „GRAMMATIK“ časování slovesa finden (opsat do sešitu; vyčasovat ve všech osobách i v množném čísle).

Na stejné straně si zapsat slovíčka ve 2 světlých rámečcích (prima, super, langweilig…) najít si jejich významy a naučit se je.

Pracovní sešit strana 70/10, 11, 12 – poslat do 18. 6. 2020

 

Zadání od: Mgr. Lucie Horsinková    Předmět: Literárně jazykový seminář

 • Žáci, kteří mají zadanou četbu, začnou číst! Po přečtení si vypracují osnovu, podle které budou o knize vyprávět.
 • Ti žáci, kteří nebyli ve škole, si zvolí knihu dle svého výběru a rovněž začnou číst.
 • DÚ 14.4. (pracovní list)

 

Zadání od: Mgr. Božena Špilínková    Předmět: Matematika

Žákům byly předány úkoly na tento a příští týden v úterý ve škole -

 • 3 stránky nakopírované Lineární rovnice
 • práce v PS 3.díl str. 169,171,172, 173, 175, 176.
 • Vypracují do zvláštního sešitu nebo na papíry A4 a bude kontrolováno až se vrátíme do školy.

Matematika - práce do 3.4. 2020

 • Nové učivo: výkladový sešit - najdeme vše  na stránkách jane111.chytrak.cz - Učivo -  Kružnice a kruh: 3. Vzájemná poloha dvou kružnic
 • 4.Thaletova věta - Cvičení - Vzájemná poloha 2 kružnic Thaletova věta
 • Opakování : 5.1. Lineární rovnice - všechny vypočítat i se zkouškou

Matematika - práce na týden 14.4.- 17.4.

 • Nová látka - výklad - učivo na stránkách www.jane111.chytrak.cz 
 • Kružnice a kruh - 1.5. Délka kružnice,obvod kruhu - vše opsat do sešitu na výklad
 • Procvičování - 1.4. Délka kružnice,obvod kruhu ( propočítat a poslat aspoň 5 vyřešených příkladů, kdo chce, může vše)
 • PS 3. díl str. 187, 188
 • Může vám pomoci na Bakalářích -Výuka - Výukové zdroje - Kružnice.
 • Kdo si chce navíc procvičovat a zdokonalovat se, ať si počítá na stránkách www.jane111.chytrak.cz v odkazu Na jedničku Lineární rovnice bez zlomků, Lineární rovnice se zlomky (může též poslat během dubna).

Matematika - úkoly na týden 20.4. - 24.4.

 • Nová látka - 1.6. Obsah kruhu (www.jane111.chytrak.cz)
 • Procvičování - 1.5. Obsah kruhu - vše propočítat a ke kontrole odeslat aspoň 6 příkladů
 • PS str 190,191,192
 • Opakování - neustále rovnice - můžete i odesílat

Matematika - úkoly na týden 27.4. - 30.4.

 • Učivo - 1.1 Válec  ( opět čerpáme z www.jane111.chytrak.cz)
             2.1 Válec - Povrch válce - do sešitu na výklad
 • Cvičení 2.1 Povrch válce - vše propočítat a odeslat ke kontrole aspoň 5 úloh
 • PS str. 198 narýsovat siť válce, dále str. 199

Úkoly na týden 4.5. - 7.5.

 • opět čerpáme z www.jane111.chytrak.cz 
 • Učivo - 2.2 Objem válce -výkladový sešit
 • Cvičení -2.2 Objem válce - aspoň 6 úloh zaslat ke kontrole
 • PS str. 200 a zopakovat si jednotky objemu!
 • Zkoušejte počítat těžší rovnice, které jsem již zasílala dříve a odesílejte mi je ke kontrole. Někteří ještě nezaslali úkoly o povrchu válce.

Úkoly na týden 11.5. - 15.5.

 • Tento týden budeme opakovat a procvičovat - Povrch a objem válce
  PS str. 201,202,203 a prosím odeslat ke kontrole.

Úkoly na týden 18.5. - 22.5.

 • Ještě budete procvičovat učivo Povrch a objem válce - úlohy z praxe - PS str. 204,205,206 a test str. 208( dle dosažených bodů si sami oznámkujete) a vše zaslat do konce týdne ke kontrole.

Úkoly na týden 25.5. - 29.5.

 • Nová látka - Koule, kulová plocha (najdete na Bakalářích - výuka - výukové zdroje - koule - výklad, objem,povrch)
 • Cvičení - PS str. 210, 211,212
 • Opakování - PS str. 242 A1, A6.....odeslat ke kontrole do konce týdne!

Úkoly na týden 1.6. - 5.6.

 • Opakování PS str. 243,244 ( nemusíte A16), 246
 • www.jane111.chytrak.cz - Cvičení- Pythagorova věta v praxi - 5 úloh odeslat ke kontrole
 • Pracovní sešity si schovejte, nevyhazujte je, budete je potřebovat v 9. třídě!

Úkoly na týden 8.6. - 12.6.

 • Opakování - www.jane111.chytrak.cz - Cvičení - Výrazy - Sčítání a odčítání mnohočlenů
 • Odeslat ke kontrole 1.sloupec - sčítání a 2. sloupec - odčítání.

Úkoly na týden 15.6.- 19.6.

Hodně štěstí a mějte se pěkně. B. Špilínková

 

Zadání od: Mgr. Alice Vanišová    Předmět: Zeměpis

 • Učebnice str. 72-75 střední Evropa (přečíst a udělat zápis do sešitu),
 • str.76-78 vypracovat úkoly do sešitu .

30.3.-3.4.

 1. Nastudovat si téma ČR –  povrch, podnebí, vodstvo. Zápis pošlu všem přes bakaláře. Zápis si můžete vytisknout nebo vypsat do sešitu, záleží na vás.
 2. Vypracujete pracovní list (ČR podnebí, vodstvo) a pošlete mi na email nebo přes bakaláře do 6.4.. (bude hodnoceno).
 3. Kdo mi ještě neodevzdal referát na evropský stát, který si na začátku školního roku vybral, tak mi pošle na email. (Pokud jste zapomněli, jaký máte stát, tak mi napište.)

13.4.-17.4.

 1. Prostudovat si téma: půdy, ochrana životního prostředí, obyvatelstvo ČR (zápis pošlu přes bakaláře- můžete si vytisknout)
 2. Vyplnit pracovní list. Můžete používat zápis, internet. Poslat mi do 20.4. na můj email nebo přes bakaláře.
 3. Procvičovat si na www.skolasnadhledem.cz online cvičení (půdy, obyvatelstvo ČR)
 4. Kdo by se v týdnu večer nudil:-), tak doporučuji pěkné dokumenty na ČT2 ve středu 15.4. od 20h Kamera na cestách: Bavorsko, země hor a jezer, ve čtvrtek 16.4. od 20h Řecko v rytmu buzuki

20.4.-24.4.

 1. Přečíst a prostudovat si téma Sídla a zemědělství v ČR. Zápis je k dispozici na Teams, záložka vlevo týmy (8.A zeměpis). Nahoře soubory- výukové materiály.
 2. Na Teams máte na procvičení testové otázky. Nahoře v sekci Zadání (Zemědělství ČR). Vyplníte a dáte odeslat do 27.4.
 3. Pokud by někdo z vás něčemu z učiva neporozuměl, tak napište. Můžu vysvětlit v rámci online konzultace přes Teams.

27.4.-30.4.

 1. Prostudovat si téma: průmysl v ČR, zápis máte k dispozici na Teams nebo OneDrive.
 2. Vyplnit pracovní list (přikládám i zde): vložen je také na Teams- Zadání (Průmysl ČR): vpravo kliknete na upravit v online prohlížeči, vyplníte, zavřete a dáte odeslat.
 3. Doporučuji pěkná videa na www.ctedu.cz : 2. stupeň – zeměpis- Česká republika- Těžba uranu (hlubinný důl Rožná).

4.5.-7.5.

 1. Prostudujete si téma: Doprava, spoje v ČR. Zápis máte k dispozici na Teams, nebo také ke sdílení na One Drive.
 2. Na stránkách www.skolasnadhledem.cz si zkuste testy: Česko-test1, Česko-test2. Na konci testů se vám zobrazí správná řešení.

11.5.-15.5.

 1. Přečíst a prostudovat si Kraje Česka- Hlavní město Praha. Zápis k dispozici na Teams nebo One Drive.
 2. Na stránkách www.skolasnadhledem.cz si vyplňte test: Praha-test (pro 8.ročník).

18.5.-22.5.

 1. Prostudovat si téma Středočeský kraj: zápis je stále k dispozici na Teams, Share Point-Dokumenty (stále se jedná o prezentaci ČR)
 2. Vyplnit a poslat mi pracovní list Středočeský kraj zde.
 3. Na stránkách www.skolasnadhledem.cz si zkusit test Středočeský kraj.

25.5.-29.5.

 1. Prostudovat si téma: Jihočeský kraj. Zápis je k dispozici na Teams, One Drive (stále ČR prezentace).
 2. Na stránkách www.skolasnadhledem.cz si vyplnit online cvičení: Jihočeský kraj-test.

1.6.-5.6.

 1. Prostudovat si téma: Plzeňský a Karlovarský kraj: zápis na Teams (ČR).
 2. Vyplnit pracovní list a poslat do 8.6. Karlovarský kraj zde jako příloha. V 2. úkolu v pracovním listu budete potřebovat údaje z Českého statistického úřadu (Statistická ročenka Karlovarského kraje), posílám odkaz zde: https://www.czso.cz/csu/czso/1-zakladni-charakteristika-okresy-dikcryij33
  Kliknete na Dlouhodobý vývoj kraje v letech 2000-2018. Zde najdete odpověď (bude vás v tabulce zajímat sekce Obyvatelstvo (počty narozených, přistěhovalí, vystěhovalí, cizinci,..).
 3. Na stránkách www.skolasnadhledem.cz si můžete zkusit online cvičení Plzeňský, Karlovarský kraj-test.

8.6.-12.6.

 1. Přečíst si téma: Ústecký, Liberecký, Královéhradecký kraj. Zápis je stále k dispozici na Teams.
 2. Vyplnit a poslat mi pracovní list: Královéhradecký kraj (příloha zde).

15.6.-19.6.

 1. Přečíst si zbylé kraje ČR Pardubický kraj - Zlínský kraj. Zápis máte stále k dispozici na Teams (Soubory – výukové materiály).
 2. Vyplnit a poslat mi pracovní listy krajů.

 

Zadání od: Mgr. Alice Vanišová    Předmět: Přírodopis

 • Učebnice str.48-53, nervová soustava (přečíst a udělat zápis)

Na stránkách www.skolasnadhledem.cz si zkusit online cvičení na vylučovací a kožní soustavu a na nervovou soustavu (zadáte pouze do vyhledávače na jejich stránkách)

Domácí úkoly 30.3.-3.4.

 • Přečíst a udělat zápis z učebnice str. 54-55 – Žlázy s vnitřním vyměšováním.
 • Vypracovat úkoly na str.55 (1-7).+ úkol na str.54 (co je to endokrinologie, kdo je endokrinolog?)
 • Vyplnit pracovní list a poslat mi na bakaláře nebo na email (bude známkováno- používejte učebnici, vyhledávejte na internetu), odevzdat do 6.4.
 • Zkusit si online cvičení na www.skolasnadhledem.cz na hormonální soustavu.

Domácí úkoly 13.4.-17.4.

 1. Přečíst a udělat zápis z učebnice str. 56-58 (smyslová soustava-zrak a hmat)
 2. Pozorně si prostudovat obrázky na str.57 (stavba oka), na str.58 (akomodace čočky, zobrazení předmětu na sítnici, oční vady) klidně si obrázky okopírujte a nalepte do sešitu.
 3. Udělat si úkoly v růžovém rámečku v učebnici (na str.58 – vyhledat informace o vitamínu A+ názvy čoček upravující krátkozrakost a dalekozrakost?) do sešitu. (používejte učebnici, internet)
 4. Stále si můžete také procvičovat (online cvičení) znalosti na www.skolasnadhledem.cz.

Domácí úkoly 20.4.-24.4.

 1. Přečíst a prostudovat si téma Sluch, uč. str. 59-60. Prohlédnout si pozorně obrázky č.73,74.
  Zápis máte k dispozici na Teams. Vlevo je záložka týmy (zvolíte svoji třídu přírodopis). Nahoře kliknete na Soubor – výukové materiály.
 2. Zároveň na Teams máte k vyplnění pracovní list: Sluch. Kliknete nahoře na Zadání. Pracovní list vyplníte, zavřete a dáte odeslat do 27.4. Zkušenosti s přihlášením na Teams máte. Pokud by jste měli nějaký problém, tak napište.
  Pracovní list je k dispozici i zde.
 3. Zkuste se podívat na pěkné video na www.ctedu.cz. Kliknete na 2. stupeň- přírodopis-biologie člověka. Je tam video na Zrak.
 4. Pokud by někdo z vás něčemu z učiva neporozuměl, tak napište. Můžeme si domluvit online konzultaci přes Teams.

Domácí úkoly 27.4.-30.4.

 1. Přečíst a prostudovat téma: chuť, čich, uč. str.60-61. Zápis máte k dispozici na Teams- výukové materiály.
 2. Vyplnit test na Teams (otevřete si Zadání-Smyslová soustava, vyplníte,dáte odeslat).

Domácí úkoly 4.5.-7.5.

 1. Zopakujete si předešlá témata: nervová soustava, smyslová soustava.
 2. Na stránkách https://www.jsns.cz/lekce/15655-sila-mozku-od-neuronu-k-sitim se podíváte na krátký dokument: Síla mozku: Od neuronů k sítím. (vypracujete referát o tomto dokumentu, čeho se týkal a jak na vás zapůsobil- buď na A4, nebo formou prezentace 5 snímků).

Domácí úkoly 11.5.-15.5.

 1. Přečíst a prostudovat si Rozmnožovací soustava člověka:mužské a ženské pohlavní ústrojí: uč. str.62-63. Zápis máte k dispozici na Teams-Soubory-Výukové materiály.
 2. Na stránkách www.skolasnadhledem.cz si zkuste online cvičení: Pohlavní soustava (přiřazovat správně pojmy v obrázcích).

Domácí úkoly 18.5.-22.5.

 1. Přečíst a prostudovat si téma: Vývin lidského jedince, uč. str. 63-65. Zápis je k dispozici na Teams.
 2. Prostudovat si tabulku na str. 65 (Vývin jedince).
 3. Vyplnit si test Pohlavní soustava na Teams- Zadání (vyplníte a dáte odeslat).

Domácí úkoly 25.5.-29.5.

 1. Přečíst si téma: Pohlavní choroby, uč. str.65-66. Zápis máte k dispozici na Teams (pohlavní soustava).
 2. Doporučuji se podívat na internetu na krátký dokument Nezkreslená věda: o viru HIV a nemoci AIDS.

Domácí úkoly 1.6.-5.6.

 1. Přečíst a prostudovat si téma: Genetika – Člověk a dědičnost, uč. str.67-70. Zápis je k dispozici na Teams (Soubory-výukové materiály).
 2. yplnit pracovní list a poslat mi do 8.6.: Genetika, zde jako příloha.
 3. Na stránkách www.skolasnadhledem.cz si zkusit online cvičení Genetika-test.
 4. Doporučuji se podívat na internetu na dokument Nezkreslená věda: Genetika

Domácí úkoly 8.6.-12.6.

 1. Tento týden si začnete opakovat lidské tělo. Posílám na vyplnění pracovní listy. Pošlete mi oskenované na email. Používejte učebnici, internet,...

Domácí úkoly 15.6.-19.6.

 1. Vyplnit a poslat mi pracovní listy (viz příloha zde), jedná se stále o opakování orgánových soustav.:-)

 

Zadání od: Mgr. Hana Ošlejšková    Předmět: Chemie

 • přečíst si v učebnici Oxidy – s. 65-66 a udělat si výpisky do sešitu,
 • vypracovat přiložené pracovní listy.
 • Vypsat Sulfidy – s. 67.
 • Do sešitu vypracovat otázky z učeb. 67/1-6.
 • Vypsat Halogenidy – učeb. s. 62-63 a vypracovat pracovní listy.
 • Přečtěte si „Kyseliny“ v učebnici s. 70-72.
 • přečtěte si přiloženou prezentaci. Pokud nebudete něčemu rozumět, napište mi a individuálně vám to vysvětlím.
 • vypracujete přiloženou tabulku a odešlete ji na e-mail
 • Prostudovat prezentaci Kyseliny a udělat si podle ní zápisy do sešitu. Přečíst si v učebnici Kyseliny – s. 70-72.
 • Vypracovat přiloženou tabulku a odeslat ke kontrole do 26.4.
 • Vypracujte tabulku a odešlete mi ji ke kontrole.
 • prostudujte si přílohu Kyselost a zásaditost a udělejte si z ní zápisky. Pokud nebudete něčemu rozumět, ozvěte se. - 36. Kyselost-zasaditost
 • prostudujte si znovu prezentaci Kyselost a zásaditost a vypracujte přiložený pracovní list. Odešlete mi ho ke kontrole do konce týdne.
 • zopakujte si Halogenidy (podle sešitu, nebo si najděte informace na webu)
 • vypracujte přiložený pracovní list a odešlete mi ho ke kontrole
  PL halogenidy opak.
 • přečtěte si přiloženou prezentaci na téma „Hydroxidy“ a udělejte si z ní zápis do sešitu Hydroxidy 22.7.
 • vypracujte přiložený pracovní list a odešlete mi ho ke kontrole do 25.5. Hydroxidy pl 17.5.
 • zopakujte si v prezentaci a v pracovním listu látku „Molekuly“ a pracovní list mi pošlete ke kontrole.
  Molekuly – pl, prezentace Molekuly a sloučeniny – vir
 • zopakujte si nebezpečné látky a jejich symboly podle přiložené prezentace. Odešlete mi odpovědi na následující otázky:
  1. Jaký je rozdíl mezi R a S větami?
  2. Uveďte 4 místa, kde se setkáte s výbušnými látkami.
  3. Uveď 2 extrémně hořlavé látky.
  4. Která výbušná látka se používá při výrobě dynamitu?
  5. Jak vysoká je smrtelná dávka nikotinu?
  6. Roste v České republice oměj šalamounek? Pokud ano, na jakých biotopech?
  7. Jakým symbolem se označují látky zdraví škodlivé?
 • zopakujte si bezpečnost práce v laboratoři a domácnosti a vypracujte pracovní list, který mi odešlete ke kontrole. PL 1 bezpečnost práce
 • zopakujte si periodickou soustavu prvků, vypracujte pracovní list a odešlete mi ho ke kontrole PL16A psp

 

Vypracované pracovní listy zaslat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zadání od: Mgr. Hana Ošlejšková    Předmět: Zdravověda

 • Vypracovat referát, ve kterém porovnáte rozdíly mezi projevy chřipky, nachlazení a nákazy koronavirem Covid 19. Vypracovat prezentaci na 1 z témat: tonutí, vyšetření poraněného, turistika a bezpečnost, bezpečnost v domácnosti, bezpečnost ve škole. Zamyslete se nad rizikovými místy, poskytnutí první pomoci, zajištěním prevence (úrazy, otravy….).

 • dokončení prezentace z minulého týdne – zaslat na uvedený e-mail do 27.3.!!!
 • prohlédněte si prezentaci Víš odkud voláš a odpovězte na otázky. Odpovědi mi pošlete na e-mail.
  1. Jak se nazývá systém, který určuje naši polohu v terénu (je v autě, mobilu …)?
  2. Zapiš čísla tísňového volání a uveď, komu patří.
  3. Kdo provozuje číslo 112?
  4. Když se stane nehoda/úraz ve městě nebo v obci. Které prvky pomohou při vaší lokalizaci?

Práci odeslat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zadání od: Mgr. Soňa Blažková    Předmět: Dějepis

Zpracovat do 20.3. a 27.3.

 • Zadaná témata v učebnici přečíst,
 • do sešitu odpovědět na otázky = místo zápisu otázky jsou uvedeny v příloze
 • otázky jsou pro vás návodné pro zápis do sešitu a závazné pro to, co se máte učit.

Evropa se mění – uč.s. 64-66

 1. Popiš situaci ve Viktoriánské Anglii.
 2. Dvě strany v parlamentu
 3. Popiš vládu královny Viktorie
 4. Popiš sjednocení Itálie
 5. Popiš sjednocení Německa
 6. Vysvětli Prusko-rakouskou válku
 7. Vysvětli Prusko-francouzskou válku

RUSKO a OSMANSKÁ Říše s. 66-67

 1. Popiš stav carského Ruska v 19. století
 2. Co je „samoděržaví“?
 3. Popiš vládu ruského cara
 4. Kdo usiluje o území rozpadající Turecké říše?
 5. Jak proběhla válka mezi Ruskem a Turky?
 6. Které státy vznikly na Balkáně po rozpadu Turecké říše?

Domácí úkoly z Dějepisu na týden 23. – 27.3.

USA – občanská válka uč. s. 68-69

 1. Otázka přistěhovalectví v USA
 2. Jak probíhalo soužití bělochů a indiánů?
 3. Rozpor mezi severem a jihem USA= příčinou války
 4. Doba trvání války Severu proti Jihu
 5. Co to byl Ku-klux-klan?
 6. Charakterizuj hospodářský vývoj USA po občanské válce.

Asijské státy Japonsko a Čína uč.s. 70

 1. Objasni izolaci Japonska.
 2. Co přimělo Japonsko opustit izolaci.
 3. Osud samurajů- kdo to byl samuraj, výhody (máš-li možnost – hledej na internetu)
 4. Izolace Číny –
 5. Struktura řízení státu – mandaríni
 6. Celková úroveň Japonska

týden  14.4.- 20.4.

 1. Výsledky otázek z úkolů do 27.3.
 2. Další úkol – (původně zadán do 10.4.)  Vynálezy
  Při hlášení úkolu D8 do 20.4. nahlaš 1 vybraný vynález
  (zpracuj referát na A4, nebo prezentaci )
 3. Přiloženy 2 tabulky – pro lehčí opakování Vynálezů

týden 27.4.-4.5.

 1. Rakousko za ministra Bacha uč. s. 82-83– přečíst
  zápis přiložen – vytištěný můžete nalepit do sešitu D
 2. Test – vynálezy , vyplnit - ofocené výsledky poslat!!!
  Děkuji Blažková

úkoly na týden 27.4. – 4.5.

 1. Kdo neposlal = poslat test Vynálezy – ofocený,
  zadán už minulý týden
 2. Rakousko – Uhersko – uč. s. 84-85,
  zápis přiložen - obsahuje opakovací otázky

úkoly na týden 4.5. – 11.5.

 1. Vypracuj referát o 1. českém prezidentovi –napiš do ŠS, nebo wordu, nebo udělej prezentaci a pošli 
 2. přikládám prezentace k látkám Rakousko za Bacha a Rakousko – Uhersko
 3. příští týden – test

Otázky   na referát   o T. G. Masaryku

 1. Měl T.G. Masaryk nějaké sourozence?
 2. Jaký titul získal při studiích na VŠ?
 3. Kde se seznámil se svou ženou, měl děti ?
 4. Kdy byl zvolen prezidentem? Kolikrát?
 5. Jaké zásady zastával?
 6. Co ti říká Hilsneriáda, o co tam šlo?
 7. O jaké rukopisy se T. G. Masaryk zajímal a proč?
 8. Jaká díla vydal?
 9. Co víš o úmrtí T:G.Masaryka-kdy, jak?

 úkoly na 11.-18.5.

 1. Samostatný zápis Rozvoj hospodářství v českých zemích uč.s. 88 -89
 2. Test – poslat výsledky do 18.5. – viz příloha

 úkoly na 18.-25.5.

 1. Umění ve 2. polovině 19. století – zápis a 2 prezentace přiloženo

 úkoly na 25.-1.6.

 1. samostatný zápis Každodenní život – uč.s. 94 -96

 úkoly na 1.6. - 8.6.

 1. Nové rozpory ve světě uč.s. 98-100 – zápis a prezentace přiložena

 úkoly na 8.6. - 12.6.

 1. Test opakování 2. pololetí přiložen – pošli do 15.6. nejpozději
 2. do 15.6. První světová válka uč. 101 – 105 – zápis a prezentace přiložena
 3. do 19.6. Češi za 1.sv. války uč. 106-107 – zápis a prezentace přiložena
 4. POZOR, uschovejte sešit z dějepisu na příští školní rok, děkuji.

 

Zadání od: Mgr. Soňa Blažková    Předmět: Anglický jazyk

Domácí úkoly z AJ do 20.3.

 • WB str. 12-13,
 • Jsem zahraniční student - máte opravený text o sobě - naučit zpaměti
 • Vypiš do školního sešitu možnosti zdravého jídla a jídla nezdravého - 2 sloupečky - viz uč.str. 36 / 2- texty žáků - být schopen to ústně podat - co mám a nemám jíst, abych byl zdravý zopakovat
 • nepravidelná slovesa - 1. sloupeček to be - fall kdo neodevzdal
 • překlad za měsíc únor - uč. s. 85

Domácí úkoly z AJ do 27.3.

 • WB str. 22-23
 • naučit se slovíčka 4 ab
 • nepravidelná slovesa - feel - leave - zopakovat ústně i písemnou formu sloves
 • překlad v uč. s. 86 - kdo neodevzdal.
 • doporučuji navštívit stránky na internetu přímo pro naši učebnici angličtiny . Máte tam cvičení na gramatiku, slovíčka,testy, audio k učebnici apod.
  Projděte si 3. lekci. zadejte projekt 4 a pak upřesnění LEVEL 4/ PROJECT FOURTH EDITION
  dostanete se na stránky učebnice - kde je gramatika, slovíčka, testy, audio poslech vše ze stránek učebnice.

Domácí úkoly z AJ 27.4.-4.5.

Dobrý  den, na duben budu zasílat úkoly na jednotlivé týdny.

Začínáme 4 lekci.

Úkoly pište do školního sešitu označené  strana/ cvičení a v pracovním sešitu. Označ si stránku nahoře – Ú do 3.4. (každý týden začni novou stránku – pro přehlednost)

Po týdnu budu zasílat výsledky zadaných cvičení, pro vaši kontrolu.
Po týdnu mi pošlete zprávu i vy do Bakalářů – komens.
Jednoduše:   Adam Adámek – splnil úkoly zadané z AJ do 3.4, 10.4.,17.4. a konec dubna…

Vaše kontrola - vypracované cvičení zapsané  v sešitě – označeno datumem v horní části stránky

 • V pracovním sešitě vyplněné- také si nahoru zapiš datum úkolu.

Po týdnu – dostaneš výsledky, zkontroluj !!!. Klidně si červeně  označ chybu ve ŠS i ve WB- snaž se odůvodnit

Dostanete výklad látky a pracovní list na procvičení probírané látky. Máte-li možno tisknout – vypracované nalepte také do školního sešitu s datumem, nebo stáhni k sobě a vypracuj přímo do wordu – ULOŽIT!!!

Výmluva- mně se to neuložilo neberu. Soubor si označ AJ 3.4. apod.
V případě nutnosti řešte přes Komens – Bakaláři. Klidně uveďte i nemám možnost tisku , nerozumím tomuto, nestihl jsem to, nejde mi tisk  apod.

Domácí úkoly z AJ do 3.4.

Začínáme 4. lekci - slovní zásobu 4ab už máme umět

Učebnice:

 • str. 44 přečíst a přeložit článek - ústně
 • str. 44 / 2a – vypiš do ŠS   výsledky   1-a  apod
 • str. 44/3a - do ŠS – napiš pořadí písmenek z vět    c,h,k…….

 PS:

 • str. 78 – 4.1    zkus si sám vypsat to důležité
 • Prohlídni si prezentaci – je tam i zápis
 • Procvičujeme uč.s.45 / 5 do ŠS,  WB s.34-35
 • Cvičení na gerundium a infinitiv:
  1. I finished…………………….the cake an hour ago. ( make )
  2. The boy refused……...... his homework. ( do )
  3. Colin offered…………..... the shopping. ( do )
  4. I can′t imagine………..… at the North Pole. ( live)
  5. The pupil promised ……. to school on time in future. (come )
  6. Most boys enjoy ………… football. ( play )
  7. At the last minute, Sam remembered ……….his mother. ( phone)
  8. Julia forgot  ………………. her Maths homework last week. ( do )
  9. Have you finished …………. the computer? ( use )
  10. I can′t go out. I promised……………….... in the house. (help)
  11. We′ve decided ………………... to the cinema tomorrow. (go)
  12. Do you enjoy ……………………….... reality TV shows? (watch)
  13. I wanted to watch that programme, but I forgot ……. it. (do)
  14. Would you mind ……………………….…… the door.( close )
  15. He promised to …………………………….. us. (help)
  16. She hopes ……………….… some time in the mountains this winter.(spend)
  17. Most people want ………………………….. rich. (be)
  18. A lot of people can′t stand ………..……. early. (get up)

Nemáš-li tisk – vypiš si do sešitu čísla a jen k tomu správný  tvar slovesa v závorce, nebo ulož k sobě do PC AJ 8   3.4.

Domácí  úkol na týden  14.-20.4. 

  1. Přikládám výsledky cvičení z minula – z wordu
  2. Přikládám výsledky ze cvičení z učebnice s. 44,45
  3. Přikládám výsledky z WB s 34,35
 1. Ověření znalostí – PL 2 strany GRAMMAR
  Už rozumíš a umíš česky vysvětlit, kdy použiješ gerundium a kdy použiješ infinitiv TO ?  
  Ověř si své znalosti- pracovní listy - 2 strany  – nalep do ŠS , nebo vypiš pouze výsledky do ŠS.

úkoly 27.4.-4.5

 1. Příběh –přečíst, přeložit, ústně uč.s. 46
  Ústně 47/2 – věty k příběhu
  1. Jak popisovat obrázek, událost, činnost člověka
   WB 78/ 4.2 zápis gramatiky přiložen
   Procvičit WB s. 36/ 1,2
  2. Při popisu můžeme použít i další typy vět
   WB 78/ 4.3 zápis gramatiky přiložen
   Procvičit WB 37/ 3,4
 2. Výsledky DÚ z 20.-27.4. přiloženy

Připravuji se na on-line výuku pro Vás přes Teams. Ještě upřesním.

Prosím, nezapomeňte na překlady uč.s. 85, 86  prosím okopírovat a poslat, že máte překlady hotové,  ať si můžu odškrtnout. 

Výsledky cvičení WB 36,37  pošlu zase  příští týden.

úkoly na týden 4.5. – 11.5.

 1. výsledky PL someone…
 2. nauč se slovní zásobu  L   5a
 3. trpný rod  - výklad přiložen WB 78  5.1 – 5.5.  viz prezentace přiložena
 4. cvičení WB 44/3,4,5,6
 5. Test gerundium a infintiv – přiložen – pošli zpět do 11.5.

úkoly na 11.5.-18.5.

 1. výsledky WB 44/ 3,4,5,6
 2. PL trpný rod – přítomný čas – 2 stránky viz příloha

úkoly na 18.5.-22.5.

 1. PL 2 str.- trpný rod přítomný č. pošli do 25.5.
 2. ofoť každé cvičení samostatně a pošli do 25.5. z WB 37/3, 37/4, 44/3, 44/6
  Aby bylo čitelné.

úkoly na 25.5.-1.6.

 1. slovíčka 5B
 2. Trpný rod v minulém a budoucím čase WB s. 79-80 - zápis přiložen
 3. učebnice s. 58/ čtení, překlad ústně
 4. uč.s. 59/ 4 přepiš do trpného rodu do ŠS
 5. WB s. 46/3, 47/5 piš čitelně , pošli do 1.6.
  Příští týden test na trpný rod. Mgr. Blažková

úkoly na 1.6.-8.6.

 1. slovíčka L 6A
 2. Podmínková souvětí 1. typ WB 80/ 6.1 – výklad , zápis přiložen
 3. WB  55/ 5,6,7

 úkoly na 8.6. - 12.6.

 1. test – trpný rodpošli do 15.6.!!!
 2. vedlejší věty časové – do budoucnosti
  Výklad – WB s. 80/ 6.2 - zápis přiložen
 3. procvičení uč. s. 71/4, WB 56/2,3
 4. úkol 15.-19.6. – zopakovat nepravidelná slovesa, slovní zásoba 5,6 L

 

Zadání od: Mgr. Alice Vanišová    Předmět: PŘÍRODA  A JÁ

úkoly do 27.3.

 1. Přečíst si na stránkách české televize (čt24) článek a udělat na základě tohoto článku referát : Planeta je na prahu šestého hromadného vymírání. Ohrožen je milion druhů, varuje zpráva OSN
  https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2806889-planeta-je-na-prahu-sesteho-hromadneho-vymirani-ohrozen-je-milion-druhu-zvirat-a
  (formou prezentace 7 snímků nebo na papír A4-poslat na můj email nebo přes bakaláře, bude známkováno)
 2. Udělat referát na téma: OCHRANA PŘÍRODY V ČR (formou prezentace 7 snímků nebo na papír A4-poslat na můj email nebo přes bakaláře, bude známkováno)
 3. Na stránkách www.skolasnadhledem.cz si zkusit online cvičení NÁRODNÍ PARKY

úkoly 30.3.-3.4.

 • Na stránkách https://www.jsns.cz/lekce/15557-ekoduely-sumava-na-rozcesti se podívat na dokument Šumava na rozcestí.
 • Vypracovat referát (formou prezentace 7 snímků, nebo na A4 ) o tomto dokumentu (čeho se týkal, rozebrat názory jednotlivých skupin v dokumentu, napsat váš názor na řešení kůrovcové kalamity). (Odevzdat do 6.4., bude hodnoceno)

úkoly 13.4.-17.4.

 • Vyhledej informace na téma: Červená kniha ohrožených druhů v ČR a Červený seznam. Ve formě prezentace nebo na papír A4 mi odevzdat do 24.4.

 

Zadání od: Veronika Jaklová    Předmět: Konverzace z anglického jazyka

MY FAVOURITE FAMOUS PERSON

 • vyberete si 1 známou osobu (sportovec, herec/čka, zpěvák/zpěvačka, atd.) a vytvoříte na ni medailónek ve formě plakátu (poster) formátu A4
 • napište o jejich životě, kariéře, čím se proslavili, přidej zajímavost, vše samozřejmě v anglickém jazyce (VĚTY TVOŘ SÁM, ŽÁDNÉ KOPÍROVÁNÍ ani GOOGLE PŘEKLADAČ, ten jak jistě víte vytváří nesmyslné věty)
 • vytvoř PowerPoint prezentaci (v názvu dokumentu BUDE tvé příjmení) a zašli mi ji na můj email
 • rozsah bude min. 90 slov
 • pamatuj na pravidlo: na 1 slidu co nejméně textu, co nejvíce obrázků

WORKSHEET

 • na základě medailonku vytvoř pro své spolužáky pracovní list (formou kvízu, křížovky, písničky s vynechanými slovy v případě kapel a zpěváků, atd.)

Vše zkontroluji a vaši práci oznámkuji.

 

Zadání od: Mgr. Jan Knap    Předmět: Fyzika

12.3.

 • vynechat cca tři stránky - bude zde dokončení minulých látek ( po příchodu dokončíme společně )
 • vypsat látky ze stran 122 -136 = el. proud, měření proudu, ampérmetr, měření napětí, voltmetr, zdroje napětí
 • je nutné nakreslit i obrázky

20.3.

 • Písemně do sešitů otázky:
  • 131 U 1,2
  • 136 U 2, 3, 4, 5.
  • Pakování látek - el proud

29.3.

 • Vypsat do sešitů str. 137 -  145 :Ohmův zákon:
  • Značka:
  • Jednotky
  • Vzoreček + jednotkový vzoreček + odvozené vzorečky
 • Písemně do sešitů : 141 U - 1. 10.
 • Opakování látek - el proud

14.4.

 • Vypsat do sešitů str. 146 -  150: Ohmův zákon: - řazení odporů za sebou
 • vzorec pro I,  R,  U:
 • nákres
 • opsat příklad 2.10 do sešitů
 • Písemně do sešitů : 149 U - 3
 • Opakování látek - el proud

20.4.

 • Vypsat do sešitů str. 150 - 153: Ohmův zákon: - řazení odporů vedle sebe
 • vzorec pro I, R, U:
 • nákres
 • opsat do sešitů a počítat dle tohoto R = ( R1 * R2 ) / ( R1 +R2 )
  Platí že: 1 a 2 = index, * = krát, / = děleno
 • Písemně do sešitů : 152 - 2 a 6 a,b, c
 • Opakování látek - el proud

27.4.

 • Vypsat do sešitů str. 154 -  157: Ohmův zákon: Reostat
 • Jeho funkce a využití – v domácnosti ( více příkladů )
 • Kdy je max. a min. proud
 • Opakování látek - el proud

4.5.

 • Vypsat do sešitů str. 159 - 163: El. práce a výkon
 • El. práce
 • Příkon
 • Výkon
 • Účinnost + co jí ovlivňuje
 • Ztráty + co je ovlivňuje ( 6 x )
 • Elektroměr + jednotky
 • Průměrná spotřeba a cena el. proudu ( kolik spotřebuješ el proudu za týden = podívat se na
 • elektroměr na počátku a po týdnu, odečíst a vydělit počtem lidí v domácnosti )

 • Vypsat do sešitů str. 166 - 171: Akustika
 • Zdroje zvuku ( 8 x )
 • Tón
 • Druhy zvuku
 • Rychlost zvuku + jednotky + Mach
 • Rychlost zvuku v: kovech, skle, kapalinách, plynech
 • Frekvence

11.5.

Vypsat do sešitů str. 172 -  173: Akustika

 • Lidské ucho
 • Jeho části
 • Jak funguje
 • Rozsah slyšitelných tónů a co ho ovlivňuje + Eustachova trubice
 • Vady a nemoci ucha ( 5x )
 • Frekvence – Infrazvuk + Ultrazvuk + využití

Do sešitů nakreslit / vytisknout obr. 3.9 str. 172​

18.5.

 • Vypsat do sešitů str. 174 -  177: Akustika
 • Odraz zvuku
 • Chvění, rezonance
 • Jak funguje
 • Ladička
 • Harmonické tóny
 • Odraz zvuku
 • Rychlost zvuku – ozvěna + proč a vzdáleností
 • Dozvuk
 • Sonar +  ASDIC + využití
 • Echolokace

Do sešitů nakreslit /  vytisknout  obr. 3.16  str. 177

25.5.

 • vypsat do sešitů : Akustika
 • Hluk a ochrana sluchu
 • Hlasitost
 • Hluk, sluchový vjem
 • Libé x nelibé zvuky ( příklady )
 • Melodie
 • Jednotky hlasitosti
 • Obrana sluchu:
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

Práh slyšitelnosti

0 dB

 

 

15 dB

Tikot hodinek

 

30 dB

Šepot,

 

50 dB

 

Hlasitý hovor

60 dB

 

 

75 dB

Auto – venkovní zvuk, rádio,

 

80 dB

 

 

120 dB

Diskotéky,

Práh bolesti

130 dB

Startující letadlo, forsáž, výbuch,

Doplnit tabulku + více příkladů
Nutno vyhledat jinde - PC, naučné slovníky...

1.6.

 • Vypsat do sešitů :  Meteorologie Strana 182 – 187
 • Podnebí x počasí x klima
 • Meteorologie
  1. co zkoumá
  2. co jí ovlivňuje
  3. jaké obvyklé jednotky a čísla nás zajímají
 • předpověď počasí – pranostiky x pozorování x vědecké metody
 • Atmosféra a její složení
 • Poklesy teploty v závislosti na : -

8.6.

 • Vypsat do sešitů:  Meteorologie Strana 188 – 192
 • Oblaka / oblačnost – tvorba mraků a jejich vlastnosti
 • Sledování, družice, radary
  1. co zkoumá
  2. co jí ovlivňuje
 • Předpověď počasí
 • Kroupy
 • Sníh
 • Srážky + srážkoměr
 • Tlak vzduchu
 • Jednotky
 • Izobary
 • Barograf
 • Tlakové níže / výše, cyklóny
 • Pravidelné větry / větrná místa + stupnice větrů

 15.6.

 • Problémy atmosféry
 • Strana 197 – 1¨201 jen si přečíst a přemýšlet o látce

Prosím o doplňování sešitů látkami a jejich „zachování“ do počátků příštího roku – bude se podle nich opakovat. Děkuji

Pokud něco potřebujete, napište mi.
Hezké dny a hodně zdraví přeje Jan Knap

 

Zadání od: Mgr. Iveta Nováková    Předmět: Pracovní činnosti

na známky!

 • vyfoťte a pošlete ROUŠKU, kterou jste si doma vytvořili
 • kdo má zdravotnickou roušku vytvoří na papír návrh roušky, kterou by chtěl nosit
 • poslat fotku: Co jste upekli nebo uvařili na Velikonoce
 • nebo poslat recept

 

Zadání od: Mgr. Irena Holomková    Předmět: Ruský jazyk

 1. zopakovat si slovní zásobu již probíraného učiva včetně azbuky
 2. do procvičovacího sešitu napsat něco o sobě - příklad : Jmenuji se …, bydlím v …., mám takové a takové záliby, ve škole mám rád … a nemám rád.....
  Samozřejmě zapsat v ruštině.
 3. Zopakovat si všechna slovíčka od začátku roku a v pracovním sešitě vypracovat: str. 58 - cvičení 1A, 1B, 2A, str. 59 - cv. 2B, 3A, 3B.
 4. Do procvičovacího sešitu napsat, kde s rodinou bydlím (v domě, v paneláku atd.) a popsat svůj pokoj. Použití všech možných výrazů, které už známe.
 5. Opakování slovíček 1. - 5. lekce,
  vypracovat cvičení v pracovním sešitě str. 60 cv. 5B, 6A, 7,
  str. 61 cv.9, 10.
 6. Prosím vypracovat v pracovním sešitě na str. 62, cvičení 12 a 14.
 7. Opakování a zápis slovíček z 5. lekce
  Do procvičovacího sešitu napište krátké vyprávění o svém domě, pokoji - učebnice str. 51, cv. 3
  Připomínám, že tento úkol i úkol z minulého týdne už je s odevzdáním, buď přes Bakaláře - komens, nebo na emailovou adresu.
 8. Opakování slovíček z páté lekce.
  Pracovní sešit str. 64/cv. 16 - sestavené věty prosím napsat do procvičovacího sešitu a poslat buď přes KOMENS a nebo na moji emailovou adresu.
  Připomínám všem, že pravidelně každou středu v 10h máme ruštinu online a bývá veselo, přidejte se!!
 9. Pracovní sešit str. 63 - křížovka
  Opkaování slovíček z 5. lekce