Zadání od: Mgr. Zuzana Vyhnálková    Předmět: ZRaI

Referát PPT - i online

Aktuální směry vývoje moderních technologií, virtuální reality, VR brýle, konzole... . Délka max. 10 stránek, odevzdat do 31.3.2020. Oznámkuji.

Děkuji a přeji hlavně hodně zdraví.
Z. Vyhnálková

 

Zadání od: Mgr. Zuzana Vyhnálková    Předmět: Zeměpis

20.3.

30.3.

vzhledem k aktuální situaci prosím o nastudování následujícího:

 • Procvičování a dokončení tématu Atmosféra,
 • uč. str. 40-42,
 • PL prosím odevzdat vypracovaný do 3.4.2020.

Pokud by měl někdo potíže se zadanou látkou, prosím, neváhejte mě oslovit a to buď mailem nebo zprávou přes bakaláře.

14-20.4.2020

20 - 24.4.

opakování Hydrosféra (uč. 46-49),

Nová látka:

Pohyb vody na Zemi - uč. str. 50-52, zápis můžete jako obvykle vlepit nebo opsat do sešitu

27 - 30.4.

dokončení Hydrosféry (uč. str. 53) téma Škody způsobené vodou - do sešitu vypište seznam 10 zemí (oblastí) světa nejvíce postižené suchem nebo záplavami

K procvičení látky doporučuji vypracovat opakování z učebnice str. 55.

Kdyby někdo měl problém s učivem, neváhejte mě kontaktovat, určitě najdeme řešení.

4-15.5.2020

Nová látka Pedosféra, uč. str. 56-61. Zápis přikládám, PPT k výkladu také. PL je k procvičení látky, je na vás, jestli jej vypracujete sami nebo s pomocí... Odevzdat do 15.5.2020.

Prosím, neváhejte mi napsat, pokud potřebujete konzultaci k učivu nebo něčemu nerozumíte.

18-30.5.2020

Nová látka:

Biosféra - úvod: učebnice str. 63-64 k samostudiu.

Dále str. 65-71 si prostudujte postupně, jde o jednotlivé typy přírodní krajiny. Více ve výkladové PPT Biosfera.ppt, Biosféra.ppt. Zápis přikládám, můžete jej jako vždy vytisknout a vlepit nebo opsat do sešitu.

Život v mořích a oceánech (uč. str. 72) zpracujte jako referát (PPT - max. 5 str.) a odevzdejte do 7.6.2020. OZNÁMKUJI!

PL je k procvičení látky, doporučuji jej vypracovat. Odevzdání je dobrovolné, ale do 31.5.2020.

Pokud potřebujete vysvětlit látku nebo nerozumíte zadání, NAPIŠTE mi (bakaláři, teams, mail,...)! Od některých nemám odevzdáno nic, prosím zkontrolujte si odchozí poštu. Kdo ještě nic neposlal, doporučuji urychlenou nápravu a odevzdání.

týden 8-14.6.

Opakování - vypracujte do sešitu nebo přes fólii Souhrnné opakování z učebnice str 73-74.

týden 15-21.6.

Závěrečné opakování viz učebnice str. 75-77.

Připomínám, že kdo ještě neodevzdal PPT Život v mořích a oceánech, ať tak udělá okamžitě (včera bylo pozdě!).

Jestli něčemu nerozumíte nebo potřebujete vysvětlit, tak napište.

Také se s některými uvidím ve středu ve škole. Těším se na vás.

Přeji hodně sil
Z. Vyhnálková

 

Zadání od: Mgr. Eva Nevečeřalová    Předmět: Občanská výchova

 • probírali jsme téma Co nás proslavilo, Co Česko dalo světu – řadu významných osobností jsme nestihli, proto každý vypracuje referát ze sportu, nebo JEDNÉ oblasti kultury
 • neopisujte celé odstavce z internetu! Stačí jména, nejvýznamnější díla, zařazení do století apod., pouze v bodech
 • vyberte si české:
  1. HUDEBNÍ SKLADATELE
  2. MALÍŘE
  3. SOCHAŘE
  4. SPORTOVCE
  5. SPISOVATELE
  6. FILMOVÉ TVŮRCE (režisér, herec…)

 

Zadání od: Bc. Lucie Horsinková    Předmět: Český jazyk

Opakovat: BOŽENA NĚMCOVÁ

 • vlastním jménem Barbora Panklová
 • narodila se ve Vídni
 • dětství prožila v Ratibořicích
 • provdala se za Josefa Němce (odtud její příjmení)
 • pohřbena v Praze na Vyšehradě

  Nejznámější dílo: Babička (hlavní postavy – babička, vnučka Barunka, kněžna Zaháňská, Viktorka)

  Další díla: Divá Bára, Karla, V zámku a v podzámčí, Pohorská vesnice, pohádky (četli jsme si pohádku O bílém hadu)

Úkol: Zkusit si najít nějaké informace o Janu Nerudovi.

Domácí úkoly 25. 3. – 27. 3. 2020

Středa:

Zájmena neurčitá: strana 89 v učebnici (žlutý rámeček – opsat do sešitu), pod rámečkem cv. 8 ústně

Čtvrtek:

Zájmena záporná: strana 89 v učebnici (žlutý rámeček – opsat do sešitu), pod rámečkem cv. 9 – písemně do sešitu (vypsat jen zájmena a určit jejich druh)

Pátek:

Strana 90/10a v učebnici – písemně do sešitu (vypsat jen zájmena a určit jejich druh).

Tímto jsme probrali zájmena. Příští týden vám připravím poslední pracovní list na opakování tohoto učiva a vrhneme se na číslovky.

Domácí úkoly 30.3. – 6.4.

Literatura:

Opakujte si Jana Nerudu. V zápise, který jsem vám posílala, máte od tohoto autora básničku. Pokud má někdo zájem (a možnost), může mi poslat video/audio ukázku, na které báseň zarecituje. Poslaný materiál poté smažu, nikdo se nemusí obávat zneužití. Samozřejmě pěknou recitaci ohodnotím jedničkou.

Mluvnice:

Souhrnné opakování probraného učiva (zájmena) – vyplňte přiložený pracovní list (termín zaslání úkolu do 6. 4. 2020)

Nové učivo – číslovky (učebnice strana 101 – 106), zkuste si udělat vlastní krátký zápis (co jsou to číslovky, jaké máme druhy, uveďte ke každému druhu příklad…)

Domácí úkoly, mluvnice: 25. 3. – 27. 3. 2020

Středa:

Zájmena neurčitá: strana 89 v učebnici (žlutý rámeček – opsat do sešitu), pod rámečkem cv. 8 ústně

Čtvrtek:

Zájmena záporná: strana 89 v učebnici (žlutý rámeček – opsat do sešitu), pod rámečkem cv. 9 – písemně do sešitu (vypsat jen zájmena a určit jejich druh)

Pátek:

Strana 90/10a v učebnici – písemně do sešitu (vypsat jen zájmena a určit jejich druh).

Tímto jsme probrali zájmena. Příští týden vám připravím poslední pracovní list na opakování tohoto učiva a vrhneme se na číslovky.

Domácí úkoly 14. 4. – 17. 4. 2020

Úterý: mluvnice

Učebnice str 102/ cv 5 a cv 6 (písemně do sešitu); poslat ofocené do 20.4.

Středa: čtení

Čítanka str 124 – Lassie se vrací

Čtvrtek: mluvnice

Učebnice str 103/ cv 7a (tužkou do knihy)

Pátek: sloh

Ti, co ještě neodevzdali popis pracovního postupu, tak mi ho pošlou. Zbytek se podívá na stranu 161 – 165 v učebnici (výpisky a výtah). Přečtěte si, co je to výtah, co vyjadřují klíčová slova, co jsou to výpisky.

Domácí úkoly 20. 4. – 24. 4. 2020

Pondělí:

Učebnice str 105/cv 9a, 9b (ústně)

Pokud ještě někdo nemá vlastní zápis na téma „číslovky“ opíše si nebo nalepí můj zápis do sešitu, který vám přikládám. Naleznete zde i skloňování číslovek dvě a obě.

Úterý – čtvrtek:

Učebnice str 106/cv 10a, cv 11 (písemně do sešitu)

Pátek:

Pracovní list – číslovky 1 (poslat do 27. 4.)

Domácí úkoly 27. 4. – 30. 4. 2020

Pondělí:

Učebnice str 48/17 (tužkou doplnit)

Úterý:

Učebnice str 104/8a (ústně)

Středa:

Pracovní list – číslovky (poslat do 4.5.2020)

Čtvrtek:

Učebnice str 107 – 108 (slovesný způsob) – přečíst, udělat zápis do sešitu (kratší výpis ze žlutých rámečků).

Domácí úkoly 4. 5. – 7. 5. 2020

Pondělí:

Mluvnice

 1. Učebnice strana 107/1 – písemně do sešitu (vyhledat sloveso ve větě a určit, který slovesný způsob vyjadřují, tzn. oznamovací, rozkazovací nebo podmiňovací) Zápis - slovesný způsob
 2. Učebnice strana 109/2 – ústně

Úterý:

Literatura

Čítanka strana 113 – 115 (Liška Bystrouška) – přečíst. Slova, která neznáte nebo jim nerozumíte, si podtrhněte tužkou a popovídáme si o tom při online výuce.

Středa:

Mluvnice

 1. Učebnice strana 109/5a – ústně
 2. Učebnice strana 110/6 – písemně do sešitu

Čtvrtek:

Mluvnice pracovní list (slovesa + doplnění i, í/y, ý)  – poslat do 11. 5. 2020

Domácí úkoly 11.5. – 15.5.

Pondělí:

Mluvnice

Pracovní sešit -  slovesa;  cvičení 1, 3 na straně 34

Úterý:

Literatura

Čítanka - Bertík Vajíčko (G. Durrel), přečíst, odpovědět na otázky na konci textu, udělat krátký zápis do sešitu (o čem daný úryvek pojednává)

Středa - Čtvrtek

Mluvnice

Učebnice str 111, odpovědět na otázky v oranžovém rámečku (opakování) – písemně do sešitu

Pátek:

Mluvnice

Učebnice str 112 – přísudek (udělat si zápis do sešitu); pracovní list (opakování slovesného způsobu) –
poslat do 18. 5. 2020

Domácí úkoly 18.5. – 22.5.

Pondělí:

Mluvnice

Učebnice strana 112/1 a str 113/ 2 (písemně do sešitu)

Úterý:

Mluvnice

Pracovní list 1  – přísudek slovesný jednoduchý/ složený (poslat do 25. 5. 2020)

Středa:

Mluvnice

Učebnice str 113/3 písemně do sešitu. Pracovní list 2 – přísudek jmenný se sponou/beze spony (poslat do 25. 5. 2020)

Čtvrtek:

Mluvnice

Pracovní list 3 – určení druhu přísudku (poslat do 25. 5. 2020).

Učebnice strana 113 – 114 (Co je podmět a jeho druhy), udělat si zápis do sešitu.

Pátek:

Literatura

Čítanka strana 111 – 113 (Vejce, Sépie, Housenka od M. Macourka) – přečíst

Domácí úkoly 25.5. – 29.5.

Pondělí:

Mluvnice

Učebnice str 114/cv 1, 2a (písemně do sešitu)

Úterý:

Mluvnice

Učebnice str 114/cv 3 (písemně do sešitu), str 115 opsat si tabulku do sešitu (shoda přísudku s podmětem)

Středa:

Mluvnice

Učebnice str 115/1 – písemně do sešitu, pracovní list (urči druh podmětu)poslat do 1. 6. 2020

Čtvrtek:

Literatura

Čítanka strana 110 (Věra Hrdličková) – přečíst, zkusit odpovědět na otázky na straně 111

Pátek:

Mluvnice

Pracovní sešit str 35/1, 2 – poslat do 1. 6. 2020

Domácí úkoly 1.6.-5.6.

Pondělí:

Sloh

Učebnice strana 167 – 170 (reklamní a propagační texty), přečíst a najít v novinách nebo na internetu nějaké reklamní nebo propagační texty, které vás zaujmou.

Mluvnice

Učebnice str 115/2 – písemně do sešitu

Úterý:

Literatura

Čítanka str 116 – 118 přečíst (Já Baryk a můj šnek)

Mluvnice

Učebnice str 117 (shoda přísudku s několikanásobným podmětem) – opsat tabulku do sešitu. Na str 117/cv 1 – písemně tužkou do knížky

Středa:

Mluvnice

Pracovní sešit str 35/3a,

Učebnice str 119 (předmět - udělat si z tabulky v rámečku zápis do sešitu + nějaké příklady vět, které jsou uvedené nad ní); na straně 119 cv 1 (ústně) – společně zkontrolujeme na online hodině

Čtvrtek:

Mluvnice

Pracovní sešit str 38/1, 2a, b, c, d  – písemně (poslat do 8. 6. 2020)

Pátek:

Mluvnice

Učebnice str 120/2, 3 – písemně do sešitu

Domácí úkoly 8. 6. – 12. 6. 2020

Pondělí:

Mluvnice

Učebnice str 120 – 122 (příslovečné určení místa - napsat si zápis do sešitu z oranžového rámečku); zkusit si cvičení na straně 122/1a, b – písemně do sešitu

Úterý:

Mluvnice

Učebnice str 122/2a, pracovní list (opakování předmětu) – poslat do 15. 6.

Středa:

Literatura:

Čítanka str 118 – 120 (Jiří Žáček – Ušaté Torpédo, Tulákovy Vánoce); přečíst a odpovědět na první a poslední otázku v oranžovém rámečku (prostřední otázku ne, protože přívlastky jsme neprobírali)

Čtvrtek – pátek:

Mluvnice

Pracovní sešit str 40/1, 2

Učebnice str 122 – 123 (příslovečné určení času – udělat si z oranžového rámečku zápis); str 123/cv 3 – písemně do sešitu

Domácí úkoly 15. 6. – 19. 6. 2020

pondělí – úterý :

Přísloveční určení způsobu – str 124 v učebnici (udělejte si zápis z oranžového rámečku). Na stejné straně cvičení 5 – tužkou do knihy nebo písemně do sešitu.

Pracovní sešit str 41/cv 1 (opakování příslovečného určení času)

středa - čtvrtek

Pracovní sešit str 42/cv 1, 2, 3 (příslovečné určení způsobu) – poslat do 19.6.

pátek:

Učebnice str 124 (vyplňte si tabulku pod oranžovým rámečkem)

 

Zadání od: Mgr. Dana Tučková    Předmět: Matematika

12.3. zadáno: PS 87, 88 odevzdání do 16.3. Odevzdání - foto přes Bakaláře, e-mail, nebo skupinu na Messengeru.

Dotazy možné psát přes Bakaláře nebo Teams. Na Bakaláře odeslána informace o konzultacích přes aplikaci Teams na portal.office.com.

Foto úkolů možné poslat přes Komens v Bakalářích, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., skupinu na Messengeru a nově je možné připojit přílohu i přímo přes domácí úkoly v Bakalářích – někteří již používají – velmi chválím!

 

Zadání od: Mgr. Dana Tučková    Předmět: VkZ

Přečíst a zapsat do sešitu – hygienické desatero a slovníček pojmů (viz přílohy) – stačí heslovitě, nemusíte opisovat doslova, jen abyste znali význam (kontrola až ve škole).

 

Zadání od: Mgr. Hana Ošlejšková    Předmět: Přírodopis

 

Zadání od: Mgr. Hana Ošlejšková    Předmět: Anglický jazyk

 • vypsat do slovníčků slovíčka: 83/ Revision – od „finally“ až do 4C – Mut goes shopping (včetně) – tj. do „worried“ a naučit se je.
 • Do školních sešitů si přepsat nepravidelná slovesa – dokončit celý první sloupec. 3. tvary dopíšeme společně a naučit se je.
 • V učebnici přečíst a přeložit si 44/1. V PS 34/1-3 a 35/4 – poslech z CD v PS.
 • Do sešitu přeložit příběh z učebnice s. 46/2 – Stone soup.
 • přečtěte si gramatiku – počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (v příloze)
 • v pracovním sešitu vypracujte s. 35
 • přečtěte si v učebnici Mut goes shopping –s. 48 a vypracujte cvičení 49/2. Pak mi ho odešlete na e-mail.
 • vyplňte následující přehled a odešlete mi ho na e-mail:
 • Naučit a napsat do slovníčku slovíčka PS 83/4B a 4C – do slovíčka worried
 • Ze slovíček 1.-3. Lekce vypsat:
 • 10 slovíček, která začínají na „m“
 • 20 slovíček, která začínají na „b“ - odešlete mi to ke kontrole do 26.4.
 • Naučte se nepravidelná slovesa a napište si je do přehledu do sešitu:

  infinitiv

  česky

  Minulý čas

  2. Tvar minulého  času

  To make

  dělat, vyrábět

  made

  made

  To mean

  znamenat

  meant

  meant

  To pay

  (za)platit

  paid

  paid

  To put

  dát, položit

  put

  put

  To read

  číst

  read

  read

  To ride

  jezdit (na)

  rode

  ridden

  To ring

  zvonit

  rang

  rung

  To run

  běhat

  ran

  run

  To say

  říci (něco)

  said

  said

  To see

  vidět

  saw

  seen

 • napište si do přehledu nepravidelných sloves ve velkém sešitu následující slovíčka a naučte se je:
 • do slovníčků si napište slovíčka z PS 83/4D
 • po výkladu v úterý vypracujte v PS 38/1 a 2 a odešlete ke kontrole. Pokud nestihnete připojení, výklad máte v PS na s. 76 – How much, how many
 • přepište si do velkých sešitů na angličtinu další nepravidelná slovesa a naučte se je:

  Sloveso - infinitiv

  Český překlad

  Minulý čas

  Minulý čas – 2. tvar

  To steal

  krást

  stole

  stolen

  To stick

  Lepit, přilepit

  stuck

  stuck

  To sweep

  Zametat

  swept

  swept

  To swim

  Plavat

  swam

  swum

  To take

  Vzít

  took

  taken

  To teach

  Učit

  taught

  taught

  To tear

  Trhat

  tore

  torn

  To tell

  Říci (komu)

  told

  told

  To think

  Myslet

  thought

  thought

  To throw

  házet

  threw

  thrown

 •  procvičte si nepravidelná slovesa v této tabulce a pošlete mi ji do konce týdne ke kontrole:

  Sloveso - infinitiv

  Český překlad

  Minulý čas

  Minulý čas – 2. tvar

  To steal

  krást

   

  stolen

  To stick

  lepit, přilepit

   

  stuck

  To sweep

   

  swept

   
   

  plavat

  swam

   

  To take

  vzít

   

  taken

   

  učit

   

  taught

  To tear

  tTrhat

   

  torn

  To tell

   

  told

  told

   

  myslet

  thought

   

  To throw

     

  thrown

 •  naučte se slovíčka - PS 83/4D
 •  v úterý se sejdeme na Teamsech
 • výklad: some x any – PS 76 a a little x a few PS 76, PS s. 41, učebnice 54/1-4
 • vytiskněte si a vlepte do sešitu Jak vyjadřovat množství potravin, nebo si to opište
 • vypracujte pracovní list a pošlete mi ho ke kontrole. Vaším úkolem je doplňovat slovíčka z rámečku a spojovat s obrázky.
 • poslechněte si na webu výklad. Je na tomto odkazu.
 • http://i-lector.com/clanek/vyjadreni-mnozstvi-video/
 • naučte se slovíčka z PS s. 83/Culture – začíná to slovíčkem „around“ a končí „vegetarian“
  Jak vyjadřovat množství potravin
  How to make…
 • přepište do sešitů nepravidelná slovesa a naučte se je. Pak vyplňte tabulku a odešlete mi ji ke kontrole do 25.5.

  Infinitiv

  česky

  Minulý čas

  2. tvar

  To steal

  krást

  stole

  stolen

  To stick

  (při)lepit

  stuck

  stuck

  To sweep

  zametat

  swept

  swept

  To swim

  plavat

  swam

  swum

  To take

  vzít

  took

  taken

  To teach

  učit

  taught

  taught

  To tear

  trhat

  tore

  torn

  To tell

  říci (komu)

  told

  told

  To think

  myslet

  thought

  thought

  To throw

  házet

  threw

  thrown

  Infinitiv

  česky

  Minulý čas

  2. tvar

  To steal

  krást

   

  stolen

  To

  (při)lepit

     

  To sweep

   

  swept

   

  To

  plavat

   

  swum

  To take

   

  took

   

  To teach

     

  taught

  To tear

  trhat

     

  To tell

     

  told

  To think

   

  thought

   

  To

  házet

   

  thrown

 • naučte se slovíčka Culture – s. 83 (od around do vegetarian)
 • vypracujte v pracovních sešitech s. 40/1, 2 a 3 a 40/6 a odešlete mi to ke kontrole
 • přečtěte a přeložte si v učebnici s. 50 (Apple crumble)

Přípravy od 25.5

 • naučit se slovíčka 83/ English Across the Curriculum, 84/Revision a Your Project
 • doplnit si ústně v učebnici 56/1
 • do sešitu si přepsat rámeček z učebnice 56/4
 • z poslechového CD si doplnit v PS 45/4
 • napsat text podle PS 45/6b o Eiffel Tower – všechny informace máte vedle obrázku.  Stačí napsat pouze ve větách. Odešlete mi to ke kontrole.
 • dopište si do sešitu poslední nepravidelná slovesa a naučte se je:

  Sloveso

  česky

  Minulý čas prostý

  2. tvar

  To understand

  rozumět

  understood

  understood

  To wake

  (vz)budit (se)

  woke

  woken

  To wear

  nosit, mít na sobě

  wore

  worn

  To win

  vyhrát

  won

  won

  To write

  psát

  wrote

  written

Přípravy od 1.6.

 • vypracujte cvičení z učebnice 57/6 a 7 a odešlete mi je ke kontrole. Doporučuji, počkejte po on-line hodině, kde si článek společně přečteme a přeložíme.
 • v pracovním sešitu vypracujte cvičení 52/1 a 2. Pokud si nebudete jistí, napište mi.
 • prohlédněte si pracovní list weather, spojte obrázek se slovíčkem a procvičte si slovní zásobu

Přípravy od 8.6.

 • přečtěte si výklad „Stupňování přídavných jmen“ z přiložené tabulky. Vysvětlím vám to na on-line výuce.
  S – tab – adjectives
 • vypracujte přiložený pracovní list a odešlete mi ho ke kontrole.
  s_prl_anj_dk_032_grading_adjectives_er_est_6_cz
 • napište si do slovníčků a naučte se slovíčka z PS 84/5A-5B (končí to „yesterday“)

Přípravy od 15.6.

 • procvičte si stupňování přídavných jmen v pracovním listu a pošlete mi ho ke kontrole
  Stupňování přídavných jmen vir
 • přečtěte si článek v učebnici na s. 62 a odpovězte na otázky 62/1a. Odpovědi mi pošlete ke kontrole.
 • napište si a naučte se slovíčka z PS 84/ The weather – 5D (končí slovíčkem „worth“)

 

Zadání od: Mgr. Hana Ošlejšková    Předmět: Výtvarná výchova

 • Nakreslete výkres na téma „Slušné chování a udržování pořádku“ – podle toho, jak jsme si povídali, co máme nebo nemáme dělat, když jsme na zastávce autobusu na náměstí.

 • výkres na téma: „Co mě nyní nejvíc baví“. Všechny výkresy si shromažďujte a odevzdáte je po nástupu do školy.

 • nakreslete „velikonoční vajíčko“ na papír A4 (přes celý papír = velké) a libovolným způsobem i technikou ho dekorujte. Výkres odevzdáte po návratu do školy. Přeji pěkné velikonoce.

 

Zadání od: Mgr. Soňa Blažková    Předmět: Dějepis

Zpracovat do 20.3. zadaná témata v učebnici přečíst. Do sešitu odpovědět na otázky = místo zápisu. Otázky jsou pro vás závazné a zároveň návodné pro to, co se máte učit.

Městský stát SPARTA – uč.s. 70

 1. Který národ založil Spartu?
 2. Co se stalo s původním obyvatelstvem?
 3. Kdy stát přebral výchovu dětí?
 4. Jak probíhá výchova dívek.
 5. Jak probíhá výchova chlapců.

ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY - uč.s. 71- 72

 1. Kdo ohrožuje řecká města?
 2. Proč se vzbouřila řecká města v Malé Asii?
 3. Bitva u Marathonu – kdy proběhla, kdo zvítězil
 4. Proč se běhá dnes maratonský běh, jak je dlouhý?
 5. Bitva u Thermopyl – kdy proběhla, kdo zvítězil
 6. Proč padli spartští vojáci, kdo je vedl?
 7. Bitva u Salamíny – kdy proběhla, kdo zvítězil
 8. Bitva u Plataj – kdy proběhla, kdo zvítězil

Domácí úkol – období 24.3. – 27.3.

Války mezi Spartou a Aténami – uč.s. 74

 1. Jak a kdy začala Peloponéská válka?
 2. Jak dlouho trvala a kdy skončila?
 3. Situace Atén a Sparty po válce.

Řecko pod nadvládou Makedonie – uč.s. 75-76

 1. Vláda krále Filipa II. –
 2. Vláda krále Alexandra Makedonského-
 3. Výprava proti Peršanům
 4. Výprava do Indie – r.323 př.n.l.
 5. Rozpad Makedonské říše

Domácí úkoly na 20.4.-27.4.

 1. Řecké divadlo uč.s. 84 (zápis přiložen)
  Olympijské hry uč.s. 85 (zápis přiložen)
  Vytištěné zápisy si můžete přímo lepit do sešitu.

 2. Opakování celého Řecka 27.4.-4.5.
  bude na příští týden, kdo chce, může začít opakovat
  Přiloženy Otázky na opakování celého Řecka s výsledky

Domácí úkoly na týden 27.4.- 4.5

 1. opakování  celé Řecko - viz příloha
 2. Příští týden - test celé Řecko                                  

Domácí úkoly na týden 4.5.- 11.5.

 1. test –Řecko, vyplněný test pošli zpět do 11.5.
 2. zápis Řím počátek a republika uč.s. 88-93,- zápis přiložen
  Zápisy vytištěné můžeš lepit přímo do ŠS

úkoly na 11.5.- 18.5.  

 1. 2 zápisy –Ovládnutí Apeninského poloostrova s. 94 - 95 – zápis přiložen
 2. Punské války uč.s. 96-99 – zápis přiložen
 3. Zápisy obsahují na konci otázky pro opakování, aby se vám to lépe učilo. Vypracovávejte ústně.

úkoly na 18.-25.5.

 1. Zánik republiky a Spartakus s.100-102 – zápis přiložen
 2. Konec římské republiky s. 102-103 – zápis přiložen

úkoly na 25.-29.5.

 1. test – opakujeme učivo z Říma pošli do 1.6. - přiložen
 2. zápisy –Císařství a Krize císařství - přiloženo

úkoly na 1.6.-5.6.

 1. Zánik římské říše – zápis přiložen
 2. Umění a věda Říma – zápis přiložen

úkoly na 8.6.-12.6.

 1. test abc – Řím – přiložen pošli do 15.6. nejpozději
 2. úkol do 19.6. pouze přečíst v uč. Každodenní život Římanů – s. 114-120.
 3. POZOR, uschovejte sešit dějepisu ze 6.třídy na příští školní rok, děkuji.

 

Zadání od: Mgr. Alice Vanišová    Předmět: PŘÍRODA  A JÁ

úkoly do 27.3.

 1. Udělat si referát na téma: OCHRANA PŘÍRODY V ČR ( zadáno ještě ve škole), formou prezentace (7 snímků) nebo na papír A4. (zaslat jako přílohu na bakaláře nebo na můj školní email.)
 2. Zpracovat téma MEZINÁRODNÍ DOHODY O OCHRANĚ PŘÍRODY. (referát opět poslat na můj email nebo přes bakaláře.)
 3. Kdo ještě neodevzdal referát na libovolného živočicha s jeho vzorci chování, tak mi pošle.
 4. Na stránkách www.skolasnadhledem.cz si zkuste online cvičení (Národní parky)

úkoly 30.3.-3.4

 • Na stránkách https://www.jsns.cz/lekce/15557-ekoduely-sumava-na-rozcesti se podívat na dokument Šumava na rozcestí.
 • Vypracovat referát (formou prezentace 7 snímků, nebo na A4 ) o tomto dokumentu (čeho se týkal, rozebrat názory jednotlivých skupin v dokumentu, napsat váš názor na řešení kůrovcové kalamity). (Odevzdat do 6.4., bude hodnoceno)

úkoly 13.4.-17.4.

 • Vyhledej informace na téma: Červená kniha ohrožených druhů v ČR a Červený seznam. Ve formě prezentace nebo na papír A4 mi odevzdat do 24.4.

 

Zadání od: Veronika Jaklová    Předmět: Konverzace z anglického jazyka

 VYTVOŘIT DENÍK  alias MY DIARY

 • bude formou knihy (možno složené z papíru, stačí formát A5)
 • napíšete v AJ co jste dělali minulý týden:
 • bude obsahovat obrázky (ať tištěné nebo namalované) + text v celých větách v Past Simple (minulý prostý čas, používejte pravidelná i nepravidelná slovesa)

Popiš každý den od rána do večera (nemusí být vše podle pravdy, hlavně ať je to gramaticky správně, ke každému dni vymysli alespoň 5 vět, hotové nafoť a pošli na můj email do 31.3.

 

Zadání od: Mgr. Jan Knap    Předmět: Fyzika

12.3.

 • vynechat cca jednu stránku  - bude zde dokončení minulých látek ( po příchodu dokončíme společně )
 • vypsat látky ze stran 95 -100
  • Čas, jeho měření, měřidla, přesnost měření 
  • časové jednotky a jejich převody: dny - hodiny - minuty - sekundy a převody mezi nimi

20.3.

 • Opakování a procvičování probrané látky, převodů a příkladů dle vzoru v sešitech.
 • Prosím o procvičování příkladů s dětmi, např.:

  1den = ...........hodin = .............minut = ................. sekund
  1,5 hodiny = ........................................ minut = .................................... sekund
  3 /4 hodiny = .......................................minut = ......................................sekund
  2587 sekund = ............minut ..................... sekund
  6583 sekund = ................ hodin ............... minut .................................... sekund

  A další příklady

29.3.

 • Nejsou nové úkoly - nejdeme dále s látkou.
 • Prosím o pokračování procvičování z minulého týdne.
 • Opakování minulých látek.

14.4.

 • opakování ČAS A JEHO MĚŘENÍ
 • procvičování převodů jednotek
 • dopsat do sešitů tabulku:  (Tabulka může být podstatně delší ) Příloha
 • vypracovat a poslat mi v co nejkratším termínu ( do pátku ) tyto převody Příloha

20.4.

 • opakování ČAS A JEHO MĚŘENÍ
 • Nová látka: Měření teploty:
 • strana 100 - 103 učebnice
 • Doplnit a dále vypsat a zdůvodnit:
 • Značka
 • Jednotky: je jich více ( C, K, F )
 • Co se děje při zahřívání s tělesy + deformace látek
 • Co je dilatace / dilatační spára + kde je najdem
 • Jak se napínají dráty u železnic, aby byly stále napnuté (problém dilatace )?
 • Co je bimetal
 • Jak se dříve nasazovaly obruče na kola a sudy?
 • Proč, když nejde povolit ( např.: zarezlý šroub ) se zahřeje plamenem?

27.4.

Nová látka: Měření teploty:

 • strana 106  - 108 učebnice
 • Doplnit a dále vypsat  a  zdůvodnit:
 • Teploměr
 • Druhy teploměrů:
  1. lihový
  2. rtuťový
  3. pružinový
  4. membránový
  5. bimetalový
  6. spektrální
  7. digitální / odporový / termistor
 • Jednotky: C, K, F
 • Prosím o nakreslení : Lékařský teploměr a jeho popis + zvláštnosti

4.5.

Nová látka: Měření teploty:

 • strana 109  - 114 učebnice
 • Projít si a  zdůvodnit látku a promyslet otázky
 • Do sešitů:
  • Termograf
  • Průměrná teplota
   1. denní
   2. měsíční / roční...
  • Kladné a záporné teploty ( 5 - 6 řádků )
  • Absolutní nula    a přepočet O K a stupně C
  • vlastnosti látek  pod nulou a při velmi vysokých teplotách

Nová látka: El. proud:
-  

 • strana 117  - 119 učebnice 
 • Co musí splňovat el. obvod, aby fungoval?
 • nakreslit do sešitu značky: Obr 3.4 / str. 118

11.5.

Nová látka: El. proud:

 • strana 120  - 123 učebnice 
 • A. Volta
 • Jednotka + značka napětí + odvozené jednotky
 • Měření – napětí ( čím + kde se měří ( obr. 3.7))
 • A. M. Ampére
 • Jednotka + značka proudu + odvozené jednotky
 • Měření – proudu ( čím + kde se měří ( obr. 3.32...) )
 • Zdroj proudu :
  1. článek + druhy ( 4 x)
  2. baterie
  3. akumulátor

- Obvyklý proud v bateriích - více příkladů použití ( pokud to jde )

Proud

Kde ho potřebujeme

1,5 V

 

4,5 V

 

6 V

 

9 V

 

12 V

 

24 V

 

 

Písemně odpovědět na úkoly 123 / 3 a,b, 2 b,

18.5.

Nová látka: El. proud:

 • strana 123  - 129 učebnice 
 • Vodiče
 • Příklady
 • Látky a materiály, které vodí el. proud
 • Izolanty
 • Příklady
 • Látky a materiály, které nevodí el. Proud

 • Elektrolyt  x destilovaná voda
 • druhy výbojů – jiskrový – blesk + další použití v domácnosti
 • Hromosvod + vynálezci

 • Tepelné účinky  proudu :
 • využití v domácnosti + spotřebiče běžně používané ( 10 x )

25.5.

Nová látka: El. proud:

 • strana 130  - 132 učebnice 
 • Obvody a jističe
  • Příklady obvodů + vodiče = síla a materiály vodičů
  • Výhody jističů x pojistkám
  • Automatické jističe
 • Tepelné spotřebiče
  • Příklady
  • Tavné pojistky, přístrojové pojistky = důvody použití
  • Přehřejvání spotřebičů
  • Proč se vypínají spotřebiče při delším odstavení
  • Zkrat a důvody zkratu
  • Šetření el. proudem - proč
  • Požáry způsobené el. Proudem

Ústně odpovědět na otázky str. 132

1.6.

Nová látka: El. proud:

 • strana 133  - 138 učebnice 
 • Magnetické pole a cívka
 • Magnetické vlastnosti materiálů, mag. pole, ...
 • Cívky a jádro
 • Jak zvýšíme mag. sílu:
  1.  
  2.  
  3.  
 • Čím měříme el. proud, napětí
 • Příklady + zapojení měřících přístrtojů
 • Jak ovlivňuje velikost proudu / napětí přístroje?
 • V jakých jednotkách měříme proud / napětí
 • Na co si dáváme pozor při zapojování:
  1.  
  2.  
  3.  
 • Ústně odpovědět na otázky str. 135 a 137 / 138

Děkuji všem, co mi odpověděli  na příklady a odpoví na další příklady

8.6.

Nová látka: El. proud:

 • strana 1338 - 146 učebnice
 • Elektromagnet
 • Jeho využití v domácnosti
 • Zvonek
 • Jak funguje
 • Nákres – str. 140 ( oba obr. )
 • El. obvody
 • Příklady + zapojení
 • Druhy obvodů:
  1. Jednoduchý+ název + příklady
  2. Rozvětvený + název + příklady
 • Zapojení měřících přístrojů
 • Na co si dáváme pozor při zapojování:

Ústně odpovědět na otázky str. 140 a 144

15.6.

Nová látka: El. proud:

 • strana 147 – 149 učebnice
 • Bezpečné zacházení s el. proudem
  Jen si přečíst a přemýšlet o látce

Prosím o doplňování sešitů látkami a jejich „zachování“ do počátků příštího roku – bude se podle nich opakovat. Děkuji

Přeji hezké prázdniny a hodně zdraví.

Hezký dny a hodně zdraví přeje Jan Knap

 

Zadání od: Mgr. Iveta Nováková    Předmět: Pracovní činnosti

 • poslat fotku: Co jste upekli nebo uvařili na Velikonoce
 • nebo poslat recept