Zadání od: Mgr. Zuzana Vyhnálková    Předmět: Vlastivěda

 • učebnice - pročíst vše od začátku až do kapitoly Mapy - ty ne, budeme probírat až spolu. Jde o procvičování a opakování.
 • pracovní sešit - dodělat všechna chybějící či nedokončená cvičení od začátku k části Mapy - ty NE!!

týden 30.3.-3.4.2020

Domácí práce - nová látka:

 • Mapy a plány - učebnice str. 17-19, PS str. 11-12
 • Mapy zápis

Další učivo pošlu opět přes bakaláře polde toho, jak dlouho zůstanou školy uzavřeny.

Pokud by měl někdo potíže se zadanou látkou, prosím, neváhejte mě oslovit a to buď mailem nebo zprávou přes bakaláře.

týden 14-20.4.2020

Nová látka: Orientace v krajině,

 • učebnice str. 20-22, PS str. 13.
 • Do sešitu jako zápis prosím obrázek SMĚROVÉ RŮŽICE s vyznačenými hlavními i vedlejšími světovými stranami, viz uč. str. 20.
 • Obrázek můžete vytisknout a nalepit nebo nakreslit.

týden 4-10.5.2020

Nová látka: Povrch České republiky, učebnice str. 23-27 k samostudiu, PS str. 14-15
Pro práci s mapu využijte mapku z učebnice. Kdo nemá, může použít jakoukoli mapu ČR.
Případné dotazy k látce ráda zodpovím, neváhejte se ozvat.

týden 18-31.5.2020

nová látka:

Vodstvo ČR, učebnice str. 28-31, PS 16-17 - bez zápisu

Počasí, podnebí - přečíst v učebnici str. 32, do sešitu vypracovat stručný zápis!

K procvičení látky doporučuji vypracovat otázky z učebnice str. 33. Kdo nemá mapu v učebnici, prosím, pracuje s jakoukoli aktuální mapou ČR, kde dané informace najde.

Pokud něčemu nerozumíte nebo potřebujete vysvětlit zadanou látku, neváhejte a napište mi (bakaláři, mail, teams,...).

týden 8-14.6.

Nová látka: Půda a zemědělství - přečíst si učebnici str. 34 - 35, vypracovat PS str. 18. Bez zápisu, místo něj je PS.

týden 15-21.6.

Nová látka: Já a hospodaření, učebnice str 42-44, PS str. 21-22. Bez zápisu, místo něj je PS.

Neváhejte mi napsat, jestli něčemu nerozumíte nebo potřebujete něco vysvětlit.

Přeji hodně zdaru!
Z. Vyhnálková

 

Zadání od: Mgr. Eva Nevečeřalová    Předmět: Přírodověda

 • v pracovním sešitě dodělat strany 20 – 22 (kdo nestihl ve škole)
 • v učebnici si přečíst EKOSYSTÉM POLE str. 42 – 46
 • v pracovním sešitě vyplnit stranu 23
 • zápis do sešitu EKOSYSTÉM POLE
 • v učebnici na str. 49 - 51 PARKY A MĚSTSKOU ZELEŇ
 • potom si vypracují k tomuto tématu str. 25 - 26 v pracovním sešitě.
 • Zápis a opakování necháme zase na příští týden.

zadaná práce 22.3.

 • Tento týden by si děti měly projít v učebnici na str. 49 - 51 PARKY A MĚSTSKOU ZELEŇ
 • potom si vypracují k tomuto tématu str. 25 - 26 v pracovním sešitě.
 • Zápis a opakování necháme zase na příští týden.

zadaná práce 14.4.

zadaná práce od 20.4.

 • v učebnici si přečíst OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ str. 52-55, v pracovním sešitě vyplnit str. 27

zadaná práce od 27.4.

zadaná práce od 27.4.

 •  v učebnici přečíst str. 54-58, v pracovním sešitě vyplnit str. 28 a 29/9

zadaná práce od 11.5.

zadaná práce od 18.5.

 • v učebnici si přečtou ekosystém RYBNÍK na str. 62-66

zadaná práce od 25.5.

zadaná práce od 1.6.

 • v učebnici přečíst EKOSYSTÉM POTOK A ŘEKA str. 67-69, v pracovním sešitě vypracovat str. 32-33

zadaná práce od 8.6.

 • zápis POTOK A ŘEKA viz příloha, v učebnici závěrečné opakování str. 72

zadaná práce od 15.6.

 • v učebnici přečíst str. 70-73, v pracovním sešitě vyplnit str. 34-35

 

Zadání od: Mgr. Iva Benešová    Předmět: Čj

Moji milí žáci, jsme v PS teď na str. 18, tu dokončujeme.Cv. 2 na této straně můžete udělat pouze pomocí dvou pastelek . Do 20.3. budeme hotovi se cv.3 na str. 19, mimochodem jitrocel určitě najdete doma v sirupu nebo čaji na dobré dýchání:-) a za chvilku na zahradě. V učebnici si promýšlíme cvičení ke vzoru pán a muž. Jdeme tempem 2 cvičení denně nikdy ne v so a v ne. Ne rychleji. Pokud je někdo přesvědčen, že může rychleji, doporučuji zkusit si diktát nebo pravopisné cvičení z učebnice nebo PS, a to z probraných stránek, na počet chyb nebo smajlíků.

V PS jsme tento týden na str.20, v Po jsme zvládli cv.1, s 5.pádem nám poradí učebnice na str.80, stejně tak jako ve cv.2. V učebnici se věnujeme  stránce 80. Do pátku 27 .3. se budeme věnovat pouze cvičením v PS na str.20, dále půjdeme až v příštím týdnu. K tomu budeme důkladně opakovat a procvičovat cvičení z učebnice ke všem vzorům.

 

Zadání od: Mgr. Iva Benešová    Předmět: Matematika

V PS Matematiky  jsme na str.12 , určitě jste poznali ve cv.3 krychli a čtyřboký jehlan. Na str. 10-11 jste si doma jistě potěžkali 1 kg mouky, i něco, co váží jen několik g, či dkg:-)., čtvrtek a pátek věnujeme str.13, je na 2 dny. Stále pokračujeme tempem 1 stránka denně ve všední dny. Nespěchejte, osvěžujte i násobilku a dělení. Na dalších stránkách se budou velmi hodit.

V PS máme za sebou str. 14 a 15. Dnes jsme na str. 16 a radujeme se, neboť násobilku známe a jen přidáme správný počet nul. Ve cv 1 si klidně  barevně nejdříve podtrhněte, co s čím nejdříve znásobíte. Dostane to dobrý řád. Odpověď ve cv.2 napíšeme velmi stručně.

Str.17 věnujeme raději 2 dny, rovněž si barevně podtrhneme, které číslo s kterým znásobíme jako první, pak přijdou na řadu ty nuly. Úkoly s vykřičníky v celé učebnici jsou od teď dobrovolné, Např. tedy ve cv. 1 je povinné jen cv. za a. Čtvrtek a pátek věnujeme str. 18. Rovněž doporučuji si nejdříve barevně podtrhnout, kterou část čísla dělíme jako první. Vydělit  nejdříve 14 : 2 = 7, pak teprve si všimnout , že jedna nula je v děliteli-to čím dělíme, tak  tedy i jednu nulu škrtneme v dělenci-to číslo, které dělíme.

 

Zadání od: Mgr. Iva Benešová    Předmět: Aj

 • Děti si dle svých možností dokončí lekci 6. i ve Workbooku.
 • Doporučuji stále procvičovat a opakovat čtení, překlad a slovíčka z této i z předešlých lekcí, využívat často poslechové CD k učebnici Happy Street 2.
 • Milí žáci, v 6.lekci PS Workbook jsou nejdůležitější stránky 50-54, těmi jste jistě prošli už ve škole.
 • Velmi opět doporučuji věnovat se slovíčkům, čtení s poslechem vašich CD k učebnici Happy street 2 a větám ze školního sešitu.
 • Pokud je to pro vás snadné, doporučuji procvičování čtení a překlad vzadu v PS na str.87-92. Děkuji.
 • Ve složce Domácí úkoly bude možnost postupně si stahovat nová slovíčka do 7.- 8. lekce a výsledky cvičení v PS Workbook pro Happy Street 2.

 

Zadání od: Mgr. Iva Benešová    Předmět: CvHp

Věnujeme se čtenářským deníkům a deskám, o kterých jsme často hovořili a které jste viděli zpracované u Davida už v lednu.:-) Velmi vás prosím-HÝBEJTE SE, KAĎÝ DEN, CHOĎTE NA VZDUCH. Myslím na vás na všechny. 

 

týden 30.3. -3.4

Čj

Tento týden jsme v učebnici na str. 81, děláme pouze tuto stranu, víc ne. Pokud je cv na opisování, lze ho zkusit na papír nebo ústně, na této straně opakujeme i slovní druhy a vyjmenovaná slova. V PS vypracujeme tento týden pouze stranu 21.Ve c. 2 nejdříve zakroužkujeme zvolené slovo, vzadu v PS ve výsledcích zkontrolujeme, přepíšeme pouze 4 věty podle svého výběru.

M

Tento týden věnujeme str. 19 a 20. V PS na str.19 procvičujeme násobilku a dělení s nulami, určitě si nejdřív rozvažte a barevně podtrhněte, co nejdříve dělit podle známé násobilky, pak teprve věnujte dobrou pozornost nulám a jejich ubírání stejně jako na str.18, kolik nul škrtneme v děliteli, tolik v dělenci a zkontrolujeme správný výsledný počet nul v podílu-výsledku.Úkol s vykřičníkem povinný není. Na str. 20 cv.1 počítáme vždy zleva, rada je na stránce nahoře.

Aj pro 4.A a 4.B

Str.55-57 je procvičovací, píšeme, na co se díváme v naší rodině na televizi, na str. 56 česky doplníme titul, autora, vydavatele-publisher, cenu-price a o čem je naše knížka,kterou při tom máme před sebou, ve cv.2 nakreslíme obálku pro knihu podle návrhů vlevo-vtipy, hadi, lev- nebo podle své, co máme doma. Na str. 57 cv.1 podle horního šedého pruhu doplníme  Jacka, Polly.

Slova v šedém pruhu jsou-půl šesté, kanál, dívat se, oblíbený, středa ,hra, show, program, vždy.  cv 2 je o našem oblíbeném programu. Držím palce hlavně pro opakování slovíček , čtení a poslechu CD. Děkuji

 

Týden od 14.4.-17.4.

Čj

 V učebnici se na str.82 a 83 věnujeme ústnímu opakování a procvičování probraných vzorů.

 V PS jsme na str.22 a 23. Na str. 22 cv.1. začneme tím, že si ukážeme ten, ta, to, pak pokračujeme známou cestou např. ten koš, vidím koš- neživotný rod, ten koš bez koše jako stroj bez stroje, ta země bez země jako..., v případě neznalosti vzorů se poradíme s učebnicí, kde jsou jejich přehledy, pomohou nám i ve cv.2.

Ve cv.3 začneme rovněž ukázáním - to bidlo bez bidla jako město bez města, odpichovat bidly jako městy, cv.4 jsou koncovky  podst. jmen rovněž o vzorech. Vše zkontrolujeme vzadu v klíči. Diktát si důkladně pročteme a promyslíme důvod i,y Na str. 23 se řídíme pokyny ke cvičením.

M

V PS 3.dílu jsme na str.21-23. Ve cv.1 a 2 na str.21 při výpočtu začínáme zleva, ve cv 3 nejdříve napíšeme nad závorky jejich výsledek, pak opět zleva počítáme. Ve cv.4 použijeme násobení, cv 5 je nepovinné. Na str.22 se při písemném násobení řídíme dobrou radou barevně zvýrazněnou v šedém horním pruhu, do pátku ještě zvládneme str. 23, sl. úlohy řešíme násobením.

Aj

V učebnici dokončujeme 6. lekci zařídíme se výsledky PS, které si můžete ověřit ve složce Domácí úkoly na  hlavním webu školy. Tam si rovněž rozklikněte odkaz a děti si opíší nová slovíčka do lekce 7., zatím část A,B. Slovíčka se postupně učí.

 Ve CvHp pokračujeme ve tvorbě desek a čtenářského deníku. 

 

Týden 20.4. - 24.4.

Čj

V učebnici jsme na str. 84, kterou si ústně procvičíme, cv.6  si zkuste napsat  a ověřit si znalosti. Str. 85 je pouze na čtení, na str. 86 si zopakujeme pojem slovesa, osoba, číslo, čas a  rozlišíme slovesný tvar určitý = mohu určit osobu a číslo (budu si hrát)- slovesný tvar tedy může mít více částí, a tvar neurčitý = nemohu určit osobu a číslo ( hrát si). Tvar neurčitý vždy končí na t, avšak jeho součástí nesmí být nic, co poukazuje na osobu a číslo. V PS si to vyzkoušíme na str. 24.

M

V PS se zabýváme str. 24, cv. 2 je dobrovolné. Geometrii zatím vynecháme. Na str. 27 si důkladně přečteme horní šedý pruh se zvýrazněnou radou při násobení v barevně odlišených řádcích.  Pak tuto stranu vypočítáme do konce týdne. Pozor na posun o jedno místo doleva, zápis čísel ve sloupcích pod sebe, slovní úloha je rovněž řešena násobením, výsledky ověřte na kalkulačce. 

Aj

V týdnu od 20.4.- 24.4. se věnujeme slovíčkům k 7. lekci část A,B a ověříme si jejich znalost ve Workbooku na str. 63 - cv.1 a 2. Potom si napíšeme a naučíme se nová slovíčka zadaná ve složce Domácí úkoly- lze stáhnout , a to část C a D. Držím palce. Výsledky cvičení v PS Workbook pro Happy Street 2.

 

Týden  27.4. -  1.5.

Čj 

Jsme v učebnici na str.87. Začneme přečtením žlutého pruhu, pak teprve projdeme cvičeními na této straně, na str. 88 začneme rovněž žlutým a modrým pruhem, pak projdeme ústně celou stránkou. V PS nás k tomuto tématu čeká str. 25, práci zkontrolujeme vzadu v Klíči.

M

Na str. 28 procvičujeme násobení dvouciferným činitelem, cv.2 neděláme. Na str. 29 je cv.1 řešeno násobením,cv.2 vypočítáme celé. Cv.3 neděláme. Výsledky ověřujeme na kalkulačce.

Aj

Tento týden se věnujeme slovíčkům staženým na webu Domácí úkoly v odkazech. Budeme mít zapsané už všechny části  A-E. Stáhneme a vytiskneme si testy k 6. a 7. lekci. ( Pro toho, kdo nemá možnost tisku z webu, jsou tyto testy nachystané ve vestibulu školy.) Test k 6. lekci tento týden vypracujeme podle rady nahoře na stránce. Test k 7. lekci vypracujeme na konci května. Držím palce. Oba testy budou k odevzdání na konci května způsobem, který oznámím dle aktuální situace ve škole - školství.

CvHp

Nová práce není, jen termín odevzdání desek prodloužíme do konce května. Děkuji

Online  výuka ve 4.A  začíná pro obě skupiny v úterý 28.4. v domluvený čas. Těším se.

 

Týden  4.5. -  8.5.

Čj

V učebnici  probereme str. 89 , naučíme se časovat slovesa v modré tabulce a zapamatujeme si poučení ve žlutém pruhu, cv.4 si určitě ústně nebo písemně uděláme. Na str. 90 projdeme hlavně cv. 6,7,8. Diktát si přečteme a promyslíme. V PS nás čeká str. 26. Pro zpestření můžeme pracovat v PS perem nebo gelovým perem, ale vždy zkontrolujeme v Klíči. Pak se gelové pero nesnadno opravuje.:-)

M

V M si přečteme poučení v šedém pruhu, které známe už ze 2.r.,cv.1 a 2 můžeme vypočítat pomocí kalkulačky. Úkol s vykřičníkem povinný není. Na str.31 provedeme pouze cv. 1,2 a 6. Jinak se věnujeme docvičování písemného násobení z předešlých stran.

Aj

stále si čteme a učíme se slovíčka. V učebnici si pustíme poslech str.48 z CD, opakovaně. Pak stránku přečteme a přečteme si i překlad do Čj stažený  v odkazu Domácí úkoly nebo se o překlad pokusíme sami a v odkazu jen zkontrolujeme. Papír, na kterém je napsáno -opiš do sešitu se stromem- pečlivě opíšeme, po sobě přečteme nahlas. Ve Workbooku vypracujeme sami nebo podle návodu na odkazu  str. 62, cv 2 si řekneme v angličtině nahlas a zkusíme česky přeložit, pomůže nám ten papír do sešitu se stromem. Hodně štěstí.:-D

Týden od 11.5. - 15.5.

Čj

Věnujeme se v učebnici str.91 a 92, všimneme si, že budoucí čas se dá vyjádřit většinou složeným i jednoduchým tvarem, naučíme se časovat slovesa v budoucím čase, vyčasujeme i nějaké sloveso v přítomném čase. Opakujeme i použití vyjmenovaných slov a vzorů z předešlých stran, např. str.83 - 84.. V PS vypracujeme str. 27 včetně cv.3.

M

V PS jsme při online výuce stihli i str. 32, nyní se budeme věnovat opakování názvů těles na str.33 a 34, výškou těles v tabulce se zatím nezabýváme, jen napíšeme název předmětu, který těleso připomíná. Na str. 34 -35 vyřešíme úsudkové úlohy , ve cv.1 je třeba převést údaje na mm., úkol s vykřičníkem je nepovinný., na str. 36 začneme obsah geometrických tvarů pomocí jednotkového čtverce.

Aj

Začneme procvičením slovíček ze 7.lekce. Pak se budeme věnovat čtení a překladu na str. 48 a 49. Překlad lze zkontrolovat na webu  v Domácích úkolech v odkazu. Ve Workbooku projdeme str. 64., výsledky jsou rovněž na webu. Je potřeba nejdříve věty přečíst a říct si je česky. :-)

 

Týden  18.5. - 22.5.

Čj

Učebnice str. 93-94-čas minulý, naučíme se časovat různá slovesa v čase minulém, v některých cvičeních procvičujeme koncovky podst. jmen a vyjmenovaná slova. V PS vyplníme str. 28 a zkontrolujeme v klíči. Blíží se kontrola vypracovaných stránek.:-)

M

V PS na str. 37 je cv. 3 a 4 pouze dobrovolné, dole však se naučíme vzoreček na obsah obdélníku a obsahy i jednotky obsahu procvičujeme na str. 38 a 39, blíží se kontrola vypracovaných stránek:-).

Aj

Tento týden začínáme online výuku  pro oba 4.r. - každá třída má svou skupinu. Online výuka je v pondělí, informace jsem posílala do Bakaláře v systému Komens. Učebnice str.50 a PS str.65, výsledky a překlady jsou na webu  ve složce Domácí úkoly. Při online výuce se budeme věnovat čtení, výslovnosti a překladu, písemně úkoly děti vypracují potom sami dle zadání v Domácích úkolech. Děkuji a držte se. Blíží se kontrola vypracovaných stránek ve Workbooku. :-)

 

Týden od  25.5. - 29. 5.

Čj

Máme nové odpolední půlhodinové online  setkání v pondělky v 16.00hod do 16.30

Učebnice str. 95 -97, cv.10 vynecháme, cv. 11 pouze ke čtení, PS str. 29, Vše je opakování. Doufám, že toho z učebnice hodně stihneme při online výuce.

M

PS str. 40 a 41, jedná se o písemné dělení, zápisy jednotlivých zbytků děláme zkrácené bez mínusu. Potřebujeme umět násobky dělitelů a odhad- kolikrát se podíl vejde do příslušného dělence. Vše vysvětlím na online výuce, ale už to děti dělali ve 3.r.

Aj

V učebnici přečteme str. 50 a 51 a v PS se věnujeme str. 65 a 66. Opakujte si slovíčka ze 7.lekce

 

 Týden od 1.6.-5.6.

Čj

Věta jednoduchá a souvětí - opakování  ze 3.r.Učebnice str.99 a 100, opakujeme i cvičení na vyjmenovaná slova a vzory podst. jmen, PS str.31 a 39/ cv.2.

M

PS str. 42 bez úkolu s vykřičníkem a Matematické minutovky 2.díl str. 6 cv.11 a,b

Aj

 PS str.65, 66 a 72 , těším se na online výuku v pondělí 

Těším se  i na online výuku  v pondělí dopoledne. 

Děkuji a opatrujte se I. Benešová.

Dobrý den, do odvolání je zrušena online výuka Mgr. Benešové, včetně srazu na hřišti. Děkuji za pochopení a přeji krásný den

Iva Sedláčková

 

 Týden od 8.6.-12.6.

Čj

V učebnici si probereme str. 101  102, vyhledávání podmětu a přísudku jsme zkoušeli ve 3.r. Ve větě nejdříve najdeme slovesný tvar- zde přísudek, a pak se ptáme Kdo, co? např. používali?-cv.1,lidé- tedy lidé je hledaný podmět. V PS k tomu vypracujeme str. 32

M

V PS 3.díl vypracujeme cv.3 na str.49 a písemné dělení na str. 56 i se slovní úlohou-cv.2

Aj

V učebnici se věnujeme str. 52 a 53, v PS  str.67 a 68 , online výuku včetně pondělí máme. Zpráva je i na Bakalářích.

 

Týden 15.6. - 19.6.

Čj

 Procvičujeme v učebnici str.104 cv.4, str.108 cv.2, PS str. 39 cv.2 a procvičujeme vyjmenovaná slova a koncovky podst. jmen., přes léto je potřeba číst a zapisovat do čtenářského deníku , a to nejméně 1 knížku dle vlastního výběru.

M

PS velký str. 57 cv.1, Minutovky  - procvičujeme libovolně písemné sčítání, odčítání, násobení, cvičení si zvolte sami, doporučuji v tomto malém PS i nadále v létě trénovat různá cvičení .

Aj

Učebnice str. 55, PS str. 68 a 70. Hodně štěstí a pěkné léto!