středa 11.3.

ČJ-UČ. str. 70-podstatná jména - pád

Projít celou stránku a děti se naučí vyjmenovat pády.
Ve cvičení č. 4 zkusí určit nejenom pády, ale i rod a číslo podstatných jmen, ať si to stále opakují.
str.76 - kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat

PS. str. 16/1, 2-podstatná jména - pád str.19
M-PS. str. 37, 49
MIN. str. 6/11
PRV-opakování planet

Všechny ode mě moc pozdravujte, bude se mi po nich stýskat.

Zkontrolujte, prosím, třídní fondy, někteří z Vás už jsou téměř v mínusu. Děkuji.

 

​čtvrtek 12.3.

ČJ-UČ. str. 71-podstatná jména - pád

Opakovat pády, trénovat jejich vyjmenování.

Snad budete mít možnost dětem vytisknout pracovní listy, které jim budu zasílat. Pokud ne, zkuste si to s někým domluvit.

Příloze zasílám pracovní list na procvičování vyjmenovaných slov.

PS. str. 16/1-podstatná jména - opakování

Písanka str.11

Čítanka str. 104-107 a odpovědět na otázky pod textem, porozumění textu. Nebo, ať Vám převyprávějí příběh.

M-PS. str. 45/1, 2, 3 a str. 50

od str. 55 do str.63 jsou úkoly, které si děti mohou dělat v rámci úkolů navíc, jak se jim bude chtít, takže to nechávám na nich, jsou spíš pro zábavu. Nebo pokud by se Vám zdálo, že se moc nudí, tak jim zadejte sami, co mají udělat.-) Jsou hodně malovací.

MIN. str. 6/12, 8/16

PRV-opakování planet

 • UČ. str. 36 - přečíst
 • PS. str. 44 - vyplnit

Děti si zapíší do sešitu prvouky-sešit se stromem-zápis:(na novou stránku)

 

12.března

ŽIVOT V PŘÍRODĚ

ŽIVÉ ORGANIZMY:

 • Houby - napsat 3 houby
 • Rostliny - napsat 3 rostliny
 • Živočichové - napsat 3 živočichy

! Všechny živé organizmy jsou závislé na neživé přírodě!

ZNAKY ŽIVÝCH ORGANIZMŮ:

 • přijímá potravu
 • dýchá
 • vylučuje škodlivé látky
 • roste
 • vyvíjí se
 • rozmnožuje se
 • pohybuje se

A pod zápis si namalují cokoli z tématu živých organizmů:-)

 

pátek 13.3.

Dobré odpoledne,
jakpak se děti mají? Daří se jim plnit zadané úkoly. Za každou zpětnou vazbu budu ráda.

ČJ-UČ. str. 77-dodělat vyjmenovaná slova po P

Opakovat pády, trénovat jejich vyjmenování.
Ve cvičení č.3 si děti pod sebe, někam na papír podstatná jména a vedle určí rod, číslo, pád

Např.: Zloděj   r.m., č.j, p.1 (kdo, co-zloděj)
          vězení   r.s., č.j., p. 6
(v kom, v čem-ve vězení)

Červeně je jen vysvětlivka, jak postupovat, děti ji nepíší)

PS. str. 20/1, 2-dodělat vyjmenovaná slova po P

20/1-opakování vyjmenovaných slov po P

Čítanka str. 108 , přečíst báseň Breptavá a zopakovat si na ní, kolik má slok (7), veršů (7.4, čili 28 veršů), rýmů (14, v každé sloce 2 rýmy) 

Červeně jsou správné odpovědi.

Pracovní list slovní druhy v příloze-úkoly 1, 2

M-PS. str. 51, 52

Popřípadě opět úkoly ze str. 55 - 63
Pracovní list - opakování - viz.příloha

PRV-opakování planet, živých organizmů

UČ. str. 37 - přečíst

PS. str. 45 - vyplnit

 Zápis do sešitu na novou stránku:

 13.března

                                  HOUBY

Nepatří mezi rostliny, tvoří samostatnou skupinu živých organizmů.

Nemají kořeny, stonky, listy, květy.

Rozmnožují se výtrusy.

 

Dělení:

 1. Jedlé - 2 jedlé houby

 2. Nejedlé - 2 nejedlé houby

 3. Jedovaté - 2 jedovaté houby

 

                                   STAVBA TĚLA HOUBY

Podle učebnice si namalovat houbu a popsat si ji.

 

pondělí 16.3.

ČJ-UČ. str. 78-opakování vyjmenovaných slov po B, L, M, P

Ať si děti znovu přeříkají nahlas vyjmenovaná slova, pokud by v některých váhaly, ať opakují, aby je stále všechny uměly.

Opakovat pády a slovní druhy, trénovat jejich vyjmenování. Říkat si je nahlas.

V příloze zasílám 2 pracovní listy a mauálem. ​(berte je jako úkoly navíc, nejsou tedy povinné). ​Berte to jako možnost děti zabavit, možnost opakování. Pokud dětem něco nejde, jistě pro vás bude jednodušší vytisknout prac.list, než jim něco tvořit sami.  Budu to takto řešit častěji. Něco bude povinné, něco dobrovolné.

Pokud by se Vám podařilo cvičení č.4  dětem nadiktovat, bylo by to skvělé👍  U podstatných jmen určí pád - opakování, velmi důležité dělat každý den třeba i jen u pár slov.

Číst vlastní knihu, až se uvidíme, rozdám čtenářské deníky, které jsem měla v době uzavření škol doma, děti pak knihu/y dopíší.

Pracovní list slovní druhy v příloze z minulého úkolu-úkoly 3, 4

 

M-PS. str. 53

U slovní úlohy 53/2 by bylo prima, kdyby si děti zkusily vypočítat o kolik růží nařezal víc. Zapsat si čísla hezky pod sebe ​

684
 -627
 57

To stejné ať udělají pod hodinky ve cvičení číslo.3 - kolik jim zbyde, když si je koupí a nebo kolik jim ještě zbývá ušetřit. Místo na výpočty jsou pod hodinkami.

1.hodinky     ​625  2.hodinky    625 3.hodinky     625  4.hodinky        945
 -420  -620    -582  -625
Zbyde mu     205 Zbyde mu          5 Zbyde mu           43 Zbývá mu došetřit 320

Popřípadě opět úkoly ze str. 55 - 63

Pracovní list - opakování:

AJ

Žáci teprve angličtinu začínají, nemohu proto zadat další lekci v učebnici nebo v pracovním sešitě. Prosím ,můžete se zaměřit na procvičování slovíček dle slovníčku – ústně a písemně...

Děkuji Blažková Soňa

 

úterý 17.3.

 ČJ-UČ. str. 80-začít se učit vyjmenovaná slova po S ( cv. č.3 dobrovolné)

Stále opakovat všechna vyjmenovaná slova

Prac.list slovní druhy cv. 8, 14 

​Nepovinně prac.list na vyjmenovaná slova. Záleží na Vás a dětech, jak to zvládají.

 str.20/1 - doplň řadu vyjmenovaných slov

 Číst vlastní knížku.

M-PS. str. 54

Ve slovní úloze prosím zase o výpočet pod sebou, o kolik je Karlův most delší než most Legií.

      popřípadě úkoly na str.55-63

      prac.list viz. příloha

PRV-opakování planet, živých organizmů

           UČ. str. 38 - přečíst si výživu rostlin

Děti si zapíší do sešitu prvouky-sešit se stromem-zápis:(na novou stránku)

17.března

                                                    ROSTLINY:

SPOLEČNÉ ZNAKY ROSTLIN:

 1. Vyživují se
 2. Dýchají a vylučují
 3. reagují na změny v přírodě
 4. Pohybují se
 5. Rostou, vyvíjejí se a rozmnožují se

1.VYŽIVUJÍ SE

V zelených částech, hlavně v listech.

FOTOSYNTÉZA - proces, kdy při výživě rostlina PŘIJÍMÁ teplo a světlo se slunce, vodu s živinami z půdy a oxid uhličitý ze vzduchu. Poté UVOLŇUJE kyslík, který potřebují rostliny a živočichové k dýchání.

 

A pod zápis si namalují fotosyntézu. Obrázek v příloze nebo v učebnici🙂

 

Středa 18.3.  

ČJ-UČ. str. 81-syn, sytý, sýr

Stále opakovat všechna vyjmenovaná slova

PS: str.21/1, 2, 3 - doplň řadu vyjmenovaných slov

Písanka str. 12

Číst vlastní knížku

M-PS3. str. 3

      MIN. str.7/13

      popřípadě úkoly na str.55-63 v pracovním sešitě 2

      prac.list opakování numerace - pro ty, co chtějí. Není povinný.

Krabička ve tvaru mrkve -

      pracovní list 3 povinný - opakování násobilky, zaokrouhlování

Nápady, omalovánky, vystřihovánky, chystání na Velikonoce - v příloze

Odkazy na vyrábění pro děti:  ​https://www.youtube.com/watch?v=yN22advKsEM                                                         

Moc ode mě děti pozdravujte, všichni se opatrujte! Myslím na vás!

Lenka Nešetřilová

 

AJ

Dobrý den, doporučuji pro procvičování angličtiny stránky přímo k naší učebnici na internetu
zadejte   happy house 1 -  a pak zvolte upřesnění - Level 1 | Happy House | Oxford University Press
najdete  tam procvičování pro všechny lekce, návody na různá vyrábění apod. Můžete procvičovat vše od 1-5. lekce. Přeji hezké společné zážitky . Blažková Soňa

 

čtvrtek 19.3. a pátek 20.3.

ČJ-UČ. str. 82 -syrový, sychravý, usychat Stále opakovat všechna vyjmenovaná slova

Brožura vyjmenovaná slova str.11/b, 15/a, b
PS. str.21/1, 2
Čítanka str. 109- Jak Neználek skládal verše
Číst vlastní knížku.

 

M-PS3. str. 4, 5

MIN. str.7/14

popřípadě úkoly na str.55-63 v pracovním sešitě 2

PRV- UČ. str. 38-39 - přečíst si

Děti si zapíší do sešitu prvouky-sešit se stromem-zápis:(mohou pokračovat na stejné stránce pod 1.vyživují se)

2. DÝCHAJÍ A VYLUČUJÍ
Rostliny celým tělem přijímají kyslík a do vzduchu vylučují oxid uhličitý.
Dýchají ve dne i v noci.

Nakreslit obrázek z učebnice u dýchání

3.REAGUJÍ NA ZMĚNY V PŘÍRODĚ
Otevírání a zavírání květů (den a noc)
Opadávání listů (podzim)
Usychání a vadnutí rostlin (sucho)

4.POHYBUJÍ SE
Např.: Slunečnice otáčí květ za sluncem.
Semena se pohybují – poletují vzduchem, odnášeny vodou a na tělech živočichů.

5. ROSTOU, VYVÍJEJÍ SE A ROZMNOŽUJÍ
- Rozmnožování kvetoucích rostlin
a) Semeny – pampeliška, slunečnice
b) Částí svého těla - cibulí – narcis, tulipán
hlízou – brambor, jiřiny

Namalovat obrázek jakékoli kvetoucí rostliny.

- Rozmnožování nekvetoucích rostlin
- Výtrusy – mechy, přesličky, kapradiny, plavuně

Namalovat obrázek nekvetoucí rostliny.

pondělí 23.3.

Hezké pondělí všem,

dnes bych po dětech chtěla, aby mi napsaly dopis. Jak se mají, co dělají, jak vnímají tuhle situaci. Cokoli. Prosím aspoň 10 vět. Dopis vyfoťte a pošlete mi ho, prosím. Než začnou děti psát, jen je upozorněte, aby si dávaly pozor na tvrdé a měkké slabiky (hy, chy, ky...x ži, ši, či...)​, vyjmenovaná slova, která znají ​(pokud by to psaly za Vaší přítomnosti a samy se Vás ptaly na i/y ve vyjmenovaných slovech, která neznají, tak jim je řekněte, pokud se ale zajímat nebudou, nechte je to napsat po svém)​, párové souhlásky ​(d/t, z/s, b/p,...)

ČJ - zopakovat a vyjmenovat si nahlas:

 1. vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S
 2. slovní druhy
 3. pády

Budu se těšit🙂❤️

M-UČ.str. 6

     Pracovní list v příloze ​(na druhé straně jsou červeně výsledky, pro jednodušší kontrolu pro vás, rodiče😉)

 

úterý 24.3. a středa 25.3.

Dobrý den,
těm, kteří mi už přeposlali dopis, mockrát děkuji. Udělali jste mi velkou radost❤️

ČJ-UČ. str. 83 - sýkora, sýček, sysel 

Brožura vyjmenovaná slova str.11/c, 15/c
PS. str. 22
Písanka str. 13

Číst vlastní knížku.
Dobrovolně posílám pracovní list vyjmenovaná slova3

M-PS3. str. 7

V příloze posílám pracovní list na převody jednotek s pomůckou. Na druhé straně jsou opět červeně výsledky, abyste měli jednodušší kontrolu🙂 ​
Např. 5 dm = _____cm (Děti si dají prst na decimetry a podívají se jaká šipka vede k centimetrům (oranžová, nemohou jít proti zelené), zjistí, že se násobí 10, čili se přidá jedna nula) 5 dm = 50 cm, 5 dm = ______mm (Opět si dají prst na decimetry a na milimetry muselí skočit 2x pomocí oranžové šipky, 10.10=100 čili přidají dvě nuly) 5 dm = 500 mm. 700 mm = _____cm (opět prst na mm, vidí, že musí jít po zelené šipce, :10, čili jednu nulu škrtnou) 700 mm= 70cm.

Snad to dětem s pomocí vizuální pomůcky a ukazováním půjde. Držím pěsti. Mohou se na tu pomůcky kdykoli podívat a prstem ukazovat, dokud to budou potřebovat.

Popřípadě úkoly na str.55-63 v pracovním sešitě 2

PRV- UČ. str. 40, 41, 44 - přečíst si, prohlédnout si obrázky

PS str. 46 – vyplnit

Hezké a poklidné dny přeji, Lenka Nešetřilová

Zápis do sešitu na novou stránku:

24.března

                                      ROSTLINY

1. Léčivé – čaje, léky.
                 Např.: lípa srdčitá (květ), jitrocel (list), růže šípková (plod).

2. Jedovaté  - nedotýkat se!
                      Např.: rulík zlomocný, náprstník velkokvětý, pryskyřník prudký.

3. Chráněné – zákonem zakázáno je trhat!
                     Např.: leknín bílý, bledule jarní, chrpa měkká

 

                            OKRASNÉ ROSTLINY

1. Zahradní – např.: pivoňky,, lilie, kosatce,…

2. Pokojové – např.: kaktusy, fikusy, zelence,…

 

Kdekoli vedle nebo pod si mohou namalovat nějaké rostliny léčivé, chráněné, jedovaté okrasné. Nechávám na nich.

V příloze zasílám pracovní list na poznávání hub a nekvetoucích rostlin. Druhý list je vyplněný pro jednodušší kontrolu 🙂
Protože je příloha barevná a nechci, abyste museli tisknout, stačí si pracovní list stáhnout do PC, to znamená klikněte pravým tlačítkem myši na pracovní list a vyberte stáhnout. Poté, co ho budete mít uložený v PC na něj klikněte opět pravým tlačítkem, levým tlačítkem klikněte na  otevřít v programu a vyberte (opět klikněte levým tlačítkem) na malování. Poté už děti mohou spojovat názvy rostlin a hub s obrázky. Mohou uložit a vy zkontrolovat🙂

Chtěla bych dětem občas takto zaslat pracovní list, pokud bude náročný na tisk. Snad bude děti bavit a vám to ulehčí práci. 

 

čtvrtek 26.3. a pátek 27.3.

Dobrý den,

kdo mi ještě neposlal dopis, prosím, udělejte tak, ráda si přečtu, jak se dětem daří 🙂

ČJ-UČ. str. 84, - syčet, sypat. a str. 85
Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S

Brožura vyjmenovaná slova str.11 a 15 - dodělat

PS. str. 23

Čítanka str. 112 - Jak se Kocourkovští starali o své hospodářství
Číst vlastní knížku.

V příloze vyplnit pracovní list vyjmenovaná slova4

M-PS3. str. 8, 9

Pro ty, co chtějí - dobrovolně - v příloze posílám pracovní list sčítání a odčítání - had

A pro všechny pracovní list4

Popřípadě úkoly na str.55-63 v pracovním sešitě 2

PRV - PS. str. 47

          Pracovní list poznej jarní rostliny ​(opět možno udělat v programu malování jen spojováním) Rešení

 

pondělí 30.3 a úterý 31.3.

AJ

Dobrý den milí rodiče,
v měsíci dubnu budu na Angličtinu zasílat náměty na opakování pro jednotlivé lekce . Lekce na 1 týden.
Budu v příloze zasílat nápady, návody, pracovní listy, které se vždy vztahují k procvičované lekci.
Budu se snažit přiložit hned i výsledky - pro vaši kontrolu.Pokud žák vyplní nějaký pracovní list, nalepte jej do školního stromečkového sešitu.
Navrhované možnosti vám mají usnadnit práci doma s dětmi. Věřím, že děláte co můžete. Nemusíte posílat okopírované vypracované listy zpět.
Stačí je nalepit. Nemusíte také vypracovávat vše, co pošlu. Kdo nemá možnost tisku, budu se vždy v přílohách věnovat i činnostem- ke kterým nepotřebujete tisk.

Jako kontrolu prosím vaši zprávu na Komens do bakaláře  jednou větou. A to k 10.4. a pak ke konci dubna. např.
Jana Václavíková 3A procvičila do 10.4. L 1  Další lekci jsme nestihli, nerozumíme zadání a pod.

Veškeré nejasnosti řešte přes Bakaláře - komens. Děkuji a přeji pevné nervy na vaše dítka .   Mgr. Soňa Blažková

 

Dobrý den,
tak se nám blíží konec března a já pevně doufám, že se blíží i konec mrazů a začátek teplejších dnů.

ČJ-UČ. str. 86-naučit se vyjmenovaná slova po V

Z cv.č.1 si děti vypíší ze sedmi vět (vy-vydra) podstatná jména a určí rod, číslo, pád

Pro snadnější kontrolu už vám posílám hotové
hřiště - r.s., č.j., p.4 (jdeme na KOHO, CO? na hřiště)
kina - r.s., č.j., p.2. (jdete do KOHO, ČEHO? do kina)
topol - r.m., č.j., p.1.(KDO, CO? topol)Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S
strom - r.m., ř.j., p.1.(KDO, CO? strom)
pes - r.m., č.j., p.1.(KDO, CO? pes)
noci - r.ž., č.j., p.6. (v KOM, V ČEM? v noci)
děti - r.s., č.m., p.4 (KOHO, CO jsme slyšeli výskat? děti)
zvířata - r.s., č.m., p.1 (KDO, CO si musí zvykat? zvířata)
lidi - r.m., ř.j., p.1.(na KOHO, CO si musí zvířata zvykat? na lidi)
sousto - r.s., č.j., p.1. (KDO, CO je třeba rozžvýkat? sousto)
vydra - r.ž., č.j., p.1.(KDO, CO? vydra)
vody - r.ž., č.j., p.2.(v blízkosti KOHO, ČEHO? vody)

Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S

Brožura vyjmenovaná slova str.12/f, g, h a 16/f, g, h
Brožura slovní druhy 25/4, 29/4, 31/5, 32/3
PS. str. 24/1, 2
Písanka str.14
Čítanka str. 115 - Jak jsme zasadili první kytku, báseň Čekanka
Číst vlastní knížku.

V příloze pro dobrovoníky pracovní list vyjmenovaná slova5, na druhé stránce je správné řešení pro snadnější kontrolu.

M-PS3. str. 10

    MIN. str. 10

Na celý týden posílám pracovní list5, pracujte si na něm jak chcete, ale v pátek by měl být hotový.

Popřípadě úkoly na str.55-63 v pracovním sešitě 2

PRV - UČ.str. 45, 46, 47

Zápis do sešitu na novou stránku:

31.března

UŽITKOVÉ ROSTLINY

 1. Ovocné stromy a keře– Např.: meruňka, třešeň, hrušeň, rybíz, angrešt,...
 2. Zelenina- Např.: rajče, paprika, mrkev,...
 3. Polní plodiny -
   1. obilniny - obilí, např.: ječmen, pšenice, žito, oves
   2. okopaniny - např.: lilek brambor (jíme hlízy), řepa cukrovka(jíme bulvu)
   3. luskoviny - plodem je lusk, např.: fazol, čočka, hrách, sója
   4. pícniny - krmivo pro hospodářská zvířata, např.: jetel, vojtěška
   5. olejniny - ze semen získáváme olej, např.: řepka olejka, slunečnice
   6. textilní plodiny - na výrobu látek, např.: len

​​! ​Mezi užitkové rostliny patří i léčivé byliny, které pěstujeme na zahrádce, např.: máta, bazalka,...​!

 

středa 1.4.

na tento nápad mě přivedl Luky Těšitel🙂. 

Dnes bych chtěla, aby děti připravily pracovní list na A4, ve kterém bude něco z českého jazyka, něco z matematiky a něco z prvouky - vše jen učivo z karantény. Na druhý list A4 vypracují správné odpovědi. Oba pracovní listy (zadání i řešení) mi, prosím, pošlete. Budu se těšit.

Pro dobrovolníky zasílám: Pracovní list vyjmenovaná slova6

Pracovní listy z matematiky (opět lze vyplnit jen v malování, ale je to už složitější, musí se přepínat na psaní, kliknout na ikonu písmena, můžete si v tom zkusit pohrát, naučit se v tom pracovat. V příloze vám posílám i řešení, které jsem udělala v malování, takže to jde, ale je to pracnější. Nebo si to vytiskněte jen černobíle)

První dva pracovní listy jsou jednoduché, třetí je těžší a čtvrtý už je dost těžký.

 

čtvrtek 2.4.

Dobré odpoledne,

narazila jsem na tuto stránku a je tam celkem hezké procvičování na různé učivo ze 3.ročníku i s řešením. Kdo by měl chuť, může zkusit.

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-list-cesky-jazyk

ČJ-UČ. str. 87-vy, vysoký, výt
Ve cv.č.4 si děti z prvních dvou vět vypíší podstatná jména a určí rod, číslo, pád.

rozhledny  r.ž, č.j, p.2( Z KOHO, Z ČEHO? z rozhledny)
výška   r.ž., č.j., p.1 (KDO CO? výška)
Eliška    r.ž., č.j., p.1 (KDO CO? Eliška)
věnečky    r.m., č.m., p.4 (KOHO CO vije Eliška? věnečky)
pampelišek   r.ž., č.m., p.2 (Z KOHO, Z ČEHO, z pampelišek)

​Ve třetí a čtvrté větě určí slovní druhy. ​

Zraněné(2) zvíře(1)žalostně(6)vylo(5). Na(7)hradbách(1)byla(5)strážní(2)vížka(1)k(7)pozorování(1)okolí(1).

V posledních dvou větách najdou přídavná jména a napíší slovo protikladné.

nemocný-zdravý
přepychová - chudá

Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S, V

Brožura vyjmenovaná slova str.18/a, b
ps. str. 24/1, 2, 3
Písanka str.15-poslední 4 řádky

Číst vlastní knížku.

V příloze pro dobrovoníky pracovní list vyjmenovaná slova7na druhé stránce je správné řešení pro snadnější kontrolu.

M-PS3. str. 11

MIN. str. 11a, c
Na celý týden jsem poslala pracovní list5, pracujte si na něm jak chcete, ale v pátek by měl být hotový.

Popřípadě úkoly na str.55-63 v pracovním sešitě 2

PRV - UČ.str. 42-43, 48-49

          Ať si děti zkusí poznávačku rostlin v létě a na poli. ​Ať si třeba neprůhledným papírkem nebo proužkem papíru zakryjí čísla u názvů. Přečtou si název, řeknou, které číslo na obrázku mu odpovídá  a posunou pravítko o kousek níž a zkontrolují.

Opakování-v UČ. od str.36 do str.49 si projdou všechny obrázky a zkusí říct správný název. 

 

pátek 3.4.

Dobré odpoledne,
zasílám další úkoly. Celý příští týden úkoly zasílat nebudu, s vedením jsme se dohodli, že si děti zaslouží odpočinek. V přílohách jsem zaslala několik dobrovolných pracovních listů, kdyby někdo chtěl opakovat.

ČJ-UČ. str. 88-výskat, zvykat, žvýkat

Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S, V

Brožura vyjmenovaná slova str.18/c, d, e
PS. str. 25
Písanka str.15-dodělat

Číst vlastní knížku.

V příloze pro dobrovoníky pracovní list1 a práce s textem1, na druhé stránce je správné řešení pro snadnější kontrolu.

M-PS3. str. 12, 13

    MIN. str. 11/21 b, d

Na celý týden jsem poslala pracovní list5, pracujte si na něm jak chcete, ale v pátek by měl být hotový.

​Pro dobrovolníky na procvičení posílám pracovní list sčítání a odčítání do 1000 + řešení

A trochu těžší pracovní list sčítání a odčítání do 1000 - domečky

PRV - UČ.str. 50-52 - přečíst
          PS.str.49, 50 - vyplnit

Pracovní list opakování
Pro dobrovolníky pracovní list opakování hodiny.

Nějaké velikonoční nápady jsem vám zasílala už minulý týden, třeba nějaké ještě využijete.

Můžete mi třeba poslat fotku vašeho dítka, jak si užívá volna.

 

úterý 14.4.

ČJ-UČ. str. 89-vydra výr, vyžle

Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S, V

PS. str. 26

Číst vlastní knížku.

V příloze pro dobrovoníky pracovní list-vyjmenovaná slova po V + opakování

M-PS3. str. 14

    MIN. str. 11/22/a

V příloze pro dobrovoníky pracovní list kruhy a lichá a sudá čísla

PRV - UČ.str. 52, 53-přečíst

Zápis do sešitu:

Části květoucích rostlin

Namalovat si obrázek z UČ.str.50 vpravo nahoře a popsat si ho.

Podzemní části rostlin

KOŘENY - upevňují rostlinu
             - přijímají do těla rostlin vodu s živinami

Nadzemní části rostlin

 1. STONEK- vede vodu s živinami do celé rostliny
              - vyrůstají z něj listy, květy a plody
          a) dřevnatý - dřeviny - stromy (vytvářejí kmen) a keře (nevytvářejí kmen)
          b) dužnatý - byliny
 2. LISTY - obsahují zelené barvivo
           - při výživě rostlin (voda a živiny z půdy, oxid uhličitý ze vzduchu a slunečního světla) uvolňuje kyslík = fotosyntéza
 3. KVĚTY - slouží k rozmnožování rostlin
             - po opylení hmyzem (včela, čmelák,...)květ uvadne a začne se vyvíjet plod.
 4. PLODY - obsahují semena
          a) dužnaté - semena jsou chráněna dužninou, např.: hruška, okurka, ...
          b) suché - semena nemají dužnatý obal, např.: mák, ořech,...

Kdo bude chtít, může si namalovat kolem obrázky. Sešit si vyzdobit.

Pro dobrovolníky pracovní list jarní květiny-osmisměrka

 

AJ

 1. 2 pracovní listy –procvičení slovíček L1 a L2 s výsledky
 2. nácvik nových slovíček pomocí písně Head shoulders

  Na téma TĚLO-BODY, přiložena ozvučená prezentace

 

Středa 15.4.

ČJ-UČ. str. 90-povyk, výheň a slova s předponou vy-, vý-

Předpony vy-, vý- jsou nahraditelné i jinými předponami a slovo dává význam, smysl... (zůstává kořen slova). 

Např. : vyskočit(kořen slova je skoč) a záměnou předpony vzniknou další slova,třeba zaskočit, naskočit, poskočit....

Vysypat(kořen syp) a další slova nasypat, dosypat,...

Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S, V

PS. str. 27
Čítanka str.118-119 Smetanově bílé sluchátko.

V příloze pro dobrovoníky Křížovky-zabijačkové pochoutky1

M-PS3. str. 15

    MIN. str. 11/22/b

V příloze pro dobrovoníky pracovní list početní pyramidy

 

čtvrtek 16.4.

ČJ-UČ. str. 91-opakování vyjmenovaných slov po V

Pokuste se dětem opravdu nadiktovat diktát - 91/4

Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S, V

Písanka str.16

Číst vlastní knížku.

V příloze pro dobrovoníky Křížovky-zabijačkové pochoutky2

M-PS3. str. 16 

komu dělá počítání potíže, vše si musí rozkládat Např.:

16/1

 460+480=(460+400)+80=860+80=(860+40)+40=900+40=940

16/2

930-840=(930-800)-40=130-40=(130-30)-10=100-10=90

Ničeho se nebojte, je to jen o cviku, za chvíli to děti zvládnou levou zadní👍

    

MIN. str. 11/22/c

V příloze pro dobrovoníky pracovní list loupežnická násobilka - NEZAPOMEŇ, ŽE NÁSOBENÍ MÁ PŘEDNOST PŘED +, -  (Např: 6.6 + 4.5 = 36 + 20 =56)

PRV - UČ.str.54-55-děti si zkusí pojmenovat a naučí se rostliny a živočichy na letní louce.

 

pátek 17.4.

ČJ-UČ. str. 93 - naučit se vyjmenovaná slova po Z

Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S, V

Opakovat pády, slovní druhy.

PS.str. 28 - bez diktátu 28/3, ten si necháme na příští týden.

Písanka str.17

Číst vlastní knížku.

V příloze pro dobrovoníky pracovní list vyjmenovaná slova8

M-PS3. str. 17  

MIN. str. 11/22/d

V příloze pro dobrovoníky pracovní list násobilka-pavučiny

PRV - UČ.str.56-57 - přečíst

PS.str.51-vyplnit

 

pondělí 20.4.

Dobrý den,

od zítřka nám začne online vyučování. Už se na děti moc těším, rozdělení do skupin jsem vám zaslala už minulý týden.

Samozřejmě je možná, po předchozí domluvě, individuální konzultace, buď ve čtvrtek nebo i jiný den hned po obědě, kdy je i u nás doma trocha klidu. Děkuji za pochopení.

Zároveň Vás chci požádat, aby byly děti na online výuku připravené dle předmětu:

Na ČJ-učebnici, pracovní sešit, brožuru slovní druhy a vyjmenovaná slova a nějaký sešit či linkovaný papír, aby mohly něco i napsat (čítanku a písanku při online výuce používat nebudeme)

Na M-pracovní sešit, minutovky, nějaký sešit či linkovaný papír, kam budou moci počítat.

Mockrát děkuji.

ČJ-UČ. str. 94/3, 4, 5

PS. str.28/3-nadiktujte dětem diktát

Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S, V, Z

Číst vlastní knížku.

V příloze pro dobrovoníky pracovní list Opakování1

M-PS3. str. 18

U 18/1 zkoušku proveďte hned za příklad, je tam na to místo.

U 18/2, 3 pokud děti dovedou vypočítat zpaměti, klidně ať vypočítají jen zpaměti, ostatní na papír písemně.

V příloze pro dobrovoníky pracovní list Parašutista-barevné počítání

 

AJ

2 pracovní listy  a) procvičení slovíček 2-3 lekce
                        b) procvičení vět ze sešitu - stromečku

Vypracujte, co zvládnete. Hotové listy lepte do sešitu.
Někdy dávám více - pro ty šikovnější.
Děkuji Mgr. Blažková

 

úterý 21.4.

ČJ-UČ. str. 94/6, 7, 8

PS. str.29/1

Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S, V, Z

Číst vlastní knížku.

Pro dobrovolníky posílám pracovní list Opakování - pád

M-PS3. str. 19

Ve slovní úloze si klidně mohou výsledek vypočítat sčítáním i odčítáním pod sebou někde vedle vpravo.

Pro dobrovolníky posílám pracovní list Tajný vzkaz - násobilka

PRV-zápis do sešitu

21.dubna

                                           ​ŽIVOČICHOVÉ

SPOLEČNÉ ZNAKY:

 1. PŘIJÍMAJÍ VODU A POTRAVU, VYLUČUJÍ
 2. DÝCHAJÍ
 3. REAGUJÍ NA ZMĚNY V PŘÍRODĚ - např.: zimní spánek (ježek, netopýr), stav strnulosti (žába, ještěrka), odlétají do teplých krajin - tažní ptáci -(čáp, vlaštovka)
 4. POHYBUJÍ SE, OKOLÍ VNÍMAJÍ SMYSLY - chodí, plavou, létají, plazí se
 5. ROSTOU A VYVÍJEJÍ SE
 6. ROZMNOŽUJÍ SE
  1. rodí živá mláďata - SAVCI (pes, kočka)
  2. snáší vejce, ze kterých se líhnou mláďata  (ptáci, želvy)

STAVBA TĚLA ŽIVOČICHŮ:

 1. OBRATLOVCI - vnitřní kostra složena z kostí, páteř z obratlů
 2. BEZOBRATLÍ - nemají kosti ani obratle

 

středa 22.4

ČJ-UČ. str. 94/10 - nadiktujte dětem diktát a pošlete mi ho, abych viděla, jak se dětem daří. Děkuji

PS. str.29/dodělat celou stránku

Brožura slovní druhy str.37/7

U(7) potoka(1)
U(7) potoka(1) si(3) hrají(5) děti(1). Honí(5) se(3) a(8) skotačí(5). Dva(4) chlapci(1) stavějí(5) mlýnky(1). Malé(2) děti(1) běhají(5) ze(7) stráně(1) dolů(6). Házejí(5) do(7) vody(1) kamínky(1).Bác(10)! Voda(1) stříká(5) na(7) všechny(3) strany(1). U(7) potoka(1) je(5) veselo(6).

Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S, V, Z

Číst vlastní knížku.

​Dobrovolně pracovní list Vyjmenovaná slova9

M-PS3. str. 20, 23/1

Ve slovních úlohách si klidně mohou výsledek vypočítat sčítáním i odčítáním pod sebou někde vedle vpravo.

​Pro dobrovolníky pracovní listy: Opakování násobilky, Počítání zpaměti do 1000 - opakování + řešení

 

čtvrtek 23.4. a pátek 24.4.

ČJ-UČ. str. 95

PS. str.30

Písanka str.18

Brožura slovní druhy str.35/8

Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S, V, Z

Číst vlastní knížku.

​Dobrovolně pracovní list Vyjmenovaná slova10

M-PS3. str. 21, 22/1,2, 3 (sloupeček ne) 

Kdo potřebuje, stále si poctivě rozkládá. Např.: str.21/1 136+25=(136+20)+5=156+5=161, 765-28=(765-20)-8=745-8=737...

                                                                        str.22/1 (753-65)+28=(753-60)-5+28=(693-5)+28=(688+20)+8=708+8=716

​Pro dobrovolníky pracovní list Čarodějnice

PRV-UČ.str.58-59 - přečíst

       PS.str.52 - vyplnit

Na Teams opět pošlu 2 testíky, jeden z českého jazyka, druhý z matematiky, tak prosím do neděle vyplňte a odešlete ke kontrole. Děkuji.

 

pondělí 27.4. a úterý 28.4.

ČJ-UČ. str. 96

Cvičení 1/a  čísla k příběhu mohou doplnit na folii pro lepší orientaci i opravu případných chyb.

​Řešení: 3, 6, 1, 7, 8, 5, 9, 2, 4

Písanka str.19

Brožura slovní druhy str.37/5 + u podstatných jmen urči pád.

Řešení: lese (6.p.), lovec (1.p.), mýtinu (4.p.), pařezem (7.p.), liška (1.p.), zajíc (1.p.), houštiny (2.p.), kukačka (1.p.), trávě (6.p.), jahody (1.p.), stromy (1.p.), les (1.p.)

Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S, V, Z a pádů !!!

Čítanka str.120-121 - básničky a Proč jsou Velikonoce pokaždé jindy?

Dobrovolně pracovní listy:  Křížovka, Opakování - význam slov

M-PS3. str. 26, 31

    MIN.str.14/27

Kdo potřebuje, stále si poctivě rozkládá.

​Pro dobrovolníky pracovní list Početní osmisměrky

PRV- PS.str 53

zápis do sešitu:

28.dubna

                                                      ​OBRATLOVCI

1) RYBY - ​žijí ve vodě, mají šupiny, dýchají žábrami. Např.: kapr, štika,...

2) OBOJŽIVELNÍCI - ​žijí ve vodě i na souši. Patří sem žáby (např.: skokan, rosnička), mloci, čolci.

3) PLAZI - ​tělo pokryté šupinami. Patří sem hadi (např.:zmije, užovka), želvy, ještěrky, krokodýli.

4) PTÁCI - přední končetiny jsou přeměněny v křídla, tělo pokryto peří, mají zobák. Např.: čáp, orel,...

5) SAVCI - ​rodí živá mláďata, která sají mateřské mléko. Např.: člověk, kočka, netopýr,...

                                                      ​BEZOBRATLÍ

Hmyz, např.: včela, čmelák, motýli, brouci,...

Připomínám na Teams 2 testíky, jeden z českého jazyka, druhý z matematiky, kdo ještě nevyplnil, prosím vyplňte do pondělí.

Děkuji a těším se opět na děti při online výuce, Lenka Nešetřilová

 

AJ

 1. opakujeme věty ze stromečkového sešitu
  Přikládám PL 1 strana s výsledky
 2. začíná on-line výuka AJ 3 ve čtvrtek   3A v 10,35 h    a   3B v 10.h

 

středa 29.4. a čtvrtek 30.4.

ČJ-PS. str. 31

Písanka str.20

Brožura slovní druhy str.38/12

Brožura vyjmenovaná slova str.25/1, 2, 3

Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S, V, Z, pádů a slovních druhů.

Čítanka str.122-125

​Dobrovolně pracovní listy: Vyjmenovaná slova11, Práce s textem2+řešení

M-PS3. str. 27/1,3+slopupeček, 32/dopočítat žlutý rámeček, 33/2,3

    MIN.str.15/30

​Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská😉 Brzy ji budeme zase hóóóódně moc potřebovat!

​Pro dobrovolníky pracovní listy: Opakování násobilka - doporučuji, Kouzlení s čísly.

PRV- UČ.str. 61

        PS.str.54, 55

 

pondělí 4.5. a úterý 5.5.

Tento týden si dáme opakovací, každý den (pondělí až čtvrtek) budou mít děti na Teams nové dva testy, které vyplní a pošlou mi zpět.

Během pondělí, úterý a středy probereme nové učivo z českého jazyka a z matematiky a na středu a čtvrtek jim zašlu, co budou mít ještě procvičovat v pracovních sešitech z matematiky, češtiny a prvouky. V pondělí a v úterý budou mít pouze ty testy na Teams.

Moc Vás, jako rodiče, prosím, aby testy děti vypracovaly ÚPLNĚ SAMY, BEZ VAŠÍ POMOCI. Nevadí, že tam budou případné chyby, ty jsou pro mě velmi důležité!!! Děkuji!

Pro dobrovolníky zasílám nějaké pracovní listy:

Jinak připomínám všem, kdo ještě nevyplnili, že do dneška jsou na Teams dva testy, večer zadám testy na zítra (pondělí), v pondělí večer zadám testy na úterý.

Hezké dny, Lenka Nešetřilová

 

AJ

 1. opakujeme čísla 1-20, barvy, věci ve škole a hračky
 2. PL slovíčka L3  s výsledky - přiložen

středa 6.5. a čtvrtek 7.5.

V první řadě připomínám na Teams každý den 2 testíky-český jazyk - opakování 1-4, matematika - opakování 1-4

ČJ-PS. str. 32 - na online výuce jsme učivo probrali.

Písanka str.21

Brožura slovní druhy str.38/10

Brožura vyjmenovaná slova str.26/1, 2, 3

Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S, V, Z, slovních druhů, určovaní rodu, čísla a pádu u podstatných jmen.

Číst vlastní knížku.

​Dobrovolně pracovní listy: Vyjmenovaná slova+párové souhlásky2

M-PS3. str. 29/3,36/2, 3, 4

    MIN.str.15/29 - probrali jsme na online výuce

​Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská😉 Brzy ji budeme zase hóóóódně moc potřebovat!

​Pro dobrovolníky pracovní listy: Násobení a dělení 10, 100

PRV- UČ.str. 62, 63

        PS.str.56

Zápis do sešitu:

7.května

                                        DĚLENÍ ŽIVOČICHŮ PODLE DRUHU POTRAVY

1)BÝLOŽRAVCI - živí se rostlinami, např. koza, ovce, zajíc, tur domácí      

2)MASOŽRAVCI - živí se masem

 1. šelmy- masožraví savci, např. liška, vlk
 2. dravci- masožraví ptáci, např. orel, káně
 3. dravé ryby- masožravé ryby, např. štika, sumec
 4. hmyzožravci- živočichové živící se hmyzem, např. krtek, vlaštovka, pavouk

3)VŠEŽRAVCI - živí se rostlinnou i živočišnou potravou, např. prase, husa, kachna, kur domácí

                                                                  ​CHRÁNÍME PŘÍRODU

 1. Omezujeme výfukové plyny.
 2. Šetříme vodou.
 3. Třídíme odpad.
 4. Chráníme přírodu, rostliny a živočichy.

Některé druhy živočichů a rostlin jsou ohrožené, jsou zákonem chráněné.

Např.: ROSTLINY - např.: bledule jarní, leknín bílý, ...
          ŽIVOČICHOVÉ - medvěd hnědý, výr velký, rosnička zelená, ...

Omlouvám se, zapomněla jsem poslat😢

úkoly na pondělí 11.5.

ČJ

Brožura slovní druhy str.37/6, 8 + v obou cvičeních si vyhledají slovesa, podtrhnou vlnou a nad ně napíší buď č.j., nebo č.m.

Brožura vyjmenovaná slova str.26/4, 5

Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S, V, Z, slovních druhů, určovaní rodu, čísla a pádu u podstatných jmen, čísla u sloves.

Číst vlastní knížku.

M-PS3. str. 27/2,32/1, 37/1+sloupeček

    MIN.str.13/26

​Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská😉 Hóóóódně moc ji teď potřebujeme!

Přeji hezký zbytek víkendu a na děti se těším při online výuce.

Lenka Nešetřilová

 

AJ

 • přepsat slovní zásobu do slovníčku a učit se slovíčka písemně – viz. příloha
 • přepsat do stromečkového sešitu zápis „Já mám“ – viz. příloha

 

úkoly na úterý 12.5.

ČJ-UČ. str.98/2-ústně, věty stačí také ústně, 3-toto cvičení na papír a prosím, pošlete mi. Děkuji.

Naučit se vyjmenovat osoby v jednotném i množném čísle!

Písanka str.22

Brožura slovní druhy str.39/14-aspoň 3 ke každému slovnímu druhu

Brožura vyjmenovaná slova str.27/1, 5-v tomto cvičení u každého slovesa nad něj určit osobu a čas. Např 3.o., č.j.

Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S, V, Z, slovních druhů, určovaní rodu, čísla a pádu u podstatných jmen.

Číst vlastní knížku.

​Dobrovolně pracovní listy: Vyjmenovaná slova12

M-PS3. str. 35/1, 2,37/4, 38/1

    MIN.str.14/28 

​Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská😉 

​Pro dobrovolníky pracovní listy: Matematika - počítání do 1000 - 1

PRV- UČ.str. 64

        PS.str.57-opakování

 

úkoly na středu 13.5.   

ČJ-PS. str.33

Naučit se vyjmenovat osoby v jednotném i množném čísle!

Brožura slovní druhy str.38/11

Brožura vyjmenovaná slova str.24/OPAKUJEME-dole na stránce

Čítanka str.126, 127-básničky

Číst vlastní knížku.

Dobrovolně pracovní listy: Vyjmenovaná slova13

M-PS3. str. 35/3, 4,37/2, 3, 38/sloupeček

    MIN.str.16/31

​Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská😉 

​Pro dobrovolníky pracovní listy: Matematika - počítání do 1000 - 2

 

DÚ na čtvrtek 14.5.

ČJ-UČ. str.100-infinitiv-probrali jsme s dětmi na online výuce

Brožura slovní druhy str.36/7, 29/3
Brožura vyjmenovaná slova str.13/g, 17/b, 19/f, 23/a
Čítanka str.128-131-Rybářská pohádka

Číst vlastní knížku.

​Dobrovolně pracovní listy: Slovesa - osoba, číslo

M-PS3. str. 38/2, 3, 4, 40/1

    MIN.str.16/32, 17/34

​Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská😉 

​Pro dobrovolníky pracovní listy: Matematika - počítání do 1000 - 3

PRV-UČ.str. 65, 66 - PRVOUKU ZASÍLÁM NA ČTVRTEK I PÁTEK NAJEDNOU.

       PS.str.58 - p​ostavu si můžete namalovat, vystřihnout, vytisknout a nalepit....

       PS.str.59, 60 - vystřihněte si jednotlivé karty, zamíchejte a obraťte obrázkem dolů. Je nutné si nejdřív přečíst v učebnici str.65. Pak si přečtete a doplňte.

Zápis do sešitu:

14.května

                                                           ​ZDRAVÍ

Jak přicházíme na svět:

Rozmnožování patří k základním znakům živých organizmů.

Ženy mají vaječníky s vajíčky.

Muži mají varlata se spermiemi.

V těle maminky dojde k oplození vajíčka otcovou spermií. Vznikne zárodek, který se v děloze 9 měsíců vyvíjí. Po narození je zcela závislé na rodičích.

Jak rosteme a vyvíjíme se:

1) NOVOROZENEC - od narození do jednoho měsíce.

2) KOJENEC - dítě do jednoho roku. Pije mléko - kojí se.

3) BATOLE - dítě od 1 do 3 let. Dítě sedí, leze, chodí, hraje si a začíná mluvit.

4) PŘEDŠKOLÁK - dítě ve věku 3-6 let. Rozvíjí se řeč, hlavně si hraje. 

5) ŠKOLÁK - dítě ve věku 6-14 let. Ve škole se učí číst, psát, počítat. 

6) DOSPÍVAJÍCÍ - věk 14-19 let. Příprava na budoucí povolání. Duševní i fyzické dozrávání.

7) DOSPĚLÝ - od 18 let je člověk dospělý. Pracuje, zakládá rodinu, stará se o děti.

8) STARÝ ČLOVĚK - odchází do důchodu, odpočívá.

                                                                  ​NAŠE TĚLO:

VLEPTE SI OBRÁZEK I S POPISKY, KTERÝ JE V PŘÍLOZE. Nebo jiný, pokud se vám bude líbit víc.

 

DÚ na pátek 15.5.

ČJ-PS. str.35/1, 2, 3, 4-infinitiv

Písanka str.23

Brožura slovní druhy str.40/16

Brožura vyjmenovaná slova str.13/h, D, 17/c, d 19/g, h, 23/b, c

Číst vlastní knížku.

​Dobrovolně pracovní listy: Vyjmenovaná slova14

M-PS3. str. 41

    MIN.str.17/33

​Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská😉 

​Pro dobrovolníky pracovní listy: Matematika - počítání do 1000 - 4

 

DÚ na pondělí 18.5.

Krásný slunečný den,

posílám další úkoly.

ČJ-UČ. str.105-

PS str.37/1-vyprávění podle osnovy

Brožura slovní druhy str.26/8

Brožura vyjmenovaná slova str.27/4

Číst vlastní knížku.

​Dobrovolně pracovní listy: Slovesa-opakování1

M-PS3. str. 42, 48/1, 49/2

    MIN.str.18/35

​Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská😉 

​Pro dobrovolníky pracovní listy: Pyramidy

Hezké dny, Lenka Nešetřilová

 

AJ

Procvičujeme slovíčka 5 L – PL přiložen

Děkuji Blažková Soňa

 

DÚ na úterý 19.5.

ČJ-UČ. str.99/2, ,3, 4

      PS.34

Brožura slovní druhy str.27/10

Brožura vyjmenovaná slova str.14/1, 2

Číst vlastní knížku.

Dobrovolně pracovní listy: Slova příbuzná

 

M-PS3. str. 43, 48/2, 49/3

    MIN.str.18/36a

Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská😉 

Pro dobrovolníky pracovní listy: Matematické úlohy

 

PRV-UČ.str. 67

       PS.str.61

Zápis do sešitu:

19.května

                                                                 ​PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ

 1. PESTRÁ A ZDRAVÁ STRAVA  - obsahuje živiny (cukry, tuky, bílkoviny), minerální látky, vitamíny a vlákninu.
 2. PRAVIDELNÝ PITNÝ REŽIM - pijte vodu
 3. POHYB - jakýkoli, kdekoli🙂👍

V příloze zasílám výživovou pyramidu, pokud můžete, vytiskněte si ji a nalepte do sešitu pod zápis.

 

Středa 20.5.

ČJ-UČ. str.101/2, 3

      PS.35-zvratná slovesa

Písanka str.24

Čítanka str.132, 133

Dobrovolně pracovní listy: Vyjmenovaná slova+párové souhlásky3

 

M-PS3. str. 53/dodělat, 54/1 48/3, 49/4

Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská 😉 

Pro dobrovolníky pracovní listy: Matematika - počítání do 1000 - 4

 

čtvrtek 21.5. a pátek 22.5.

ČJ-UČ. str.102, 103

      PS.36

Brožura slovní druhy str.37/9

Brožura vyjmenovaná slova str.14-dodělat

Čítanka str.134-137

Dobrovolně pracovní listy: Slovesa - shrnutí, Slovesa1, Slovesa1-řešení

 

M-PS3. str. 54, 55

    MIN.str.18/36b, 20/40

Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská😉 

Pro dobrovolníky pracovní listy: Násobení a dělení - opakování

 

PRV-UČ.str. 68, 69

       PS.str.62, 63

Zápis do sešitu:

21.května

                                                                     VNITŘNÍ ÚSTROJÍ ČLOVĚKA

​​Nalepte si do sešitu obrázek z přílohy - ten barevný s popisem. 

Druhý obrázek je dobrovolný, kdyby si někdo chtěl zkusit , jestli si už zapamatoval vnitřní ústrojí člověka.

MOZEK - řídí činnost celého těla.
SRDCE - zajišťuje oběh krve tělem. Pracuje jako pumpa.
PLÍCE - zabezpečují dýchání.
ŽALUDEK - zpracovává potravu.
JÁTRA - slouží k zachování stálosti vnitřního prostředí organismu.
LEDVINY - odstraňují škodlivé látky a tekutiny z krve močovou trubicí ven z těla.
STŘEVA - TENKÉ STŘEVO - dál zpracovává potravu.
              TLUSTÉ STŘEVO - nestrávené zbytky potravy jimi odcházejí konečníkem ven.

 

                                                                         ​SMYSLY

 1. ZRAK - vidíme
 2. SLUCH - slyšíme
 3. ČICH - cítíme
 4. HMAT - hmatáme
 5. CHUŤ - chutnáme

 

Hezké dny, Lenka Nešetřilová

 

pondělí 25.5.

ČJ-UČ. str.104/1- na papír mi napíší jedno vyčasované sloveso v přítomném, jedno v minulém a jedno v budoucím čase.

            str.104/2- a, b, c - na papír nebo do sešitu. 

            str. 104/3 -c - na papír nebo do sešitu. 

            str. 104/4 - děti ve škole mohou poprosit vyučujícího, aby jim diktát  nadiktoval. Děti na online za DÚ - poslat mi.

Písanka str.25

Brožura vyjmenovaná slova str.17/e, f, D

Dobrovolně pracovní listy: Čtení s porozuměním 1

 

M-PS3. str. 56, 57/1, 2

    MIN.str.12/23, 13/25, 18/36b

M-PS3. str. 48, 49-dodělat, co nemáte hotovo a pro shrnutí posílám odkazy na video:

úsečka

https://www.youtube.com/watch?v=h4XkTyUjxVE#utm_content=organic&utm_term=geometrie%20%C3%BAse%C4%8Dka&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=%C3%9Ase%C4%8Dka,%20Geometrie%203.ro%C4%8Dn%C3%ADk,%20strana%206,%20%C3%BAvod%20-%20YouTube

polopřímka

https://www.youtube.com/watch?v=CDziy1mZ5xM#utm_content=organic&utm_term=geometrie%20polop%C5%99%C3%ADmka&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Polop%C5%99%C3%ADmky,%20Geometrie%203.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk,%20strana%2022,%20%C3%BAvod%20-%20YouTube

Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská 😉 

Pro dobrovolníky pracovní listy: Spojovačka

Hezké dny, Lenka Nešetřilová

 

AJ

 1. procvičujeme psaní slovíček 5L – dle slovníčku
 2. PS s. 40/2,41/2, 42/3

 

úterý 26.5.

ČJ-PS. str.37

Brožura slovní druhy str.26/9, 27/11 - zde určit všechny slovní druhy a nadepsat nad slova.

Brožura vyjmenovaná slova str.19/i, j, B

 

M-PS3. str. 44/1, 2, 57/3

    MIN.str.19

Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská 😉 

 

PRV-UČ.str. 70

         PS.str. 64

Zápis do sešitu:

                                                                 KOSTRA A SVALY

​Umožňují pohyb těla.

Chrání lidské orgány, jako mozek, srdce, plíce, ledviny, játra, žaludek,...

Kostra je složena z jednotlivých kostí.

Svaly se upínají na kostru a umožňují pohyb.

Kdo by chtěl, může si v příloze vytisknout obrázky a vlepit do sešitu pod zápis.

Dobrovolný pracovní list: Nemoc, úraz

 

středa 27.5.

ČJ-

Brožura slovní druhy str.27/10 - zde určit všechny slovní druhy a nadepsat nad slova, najít všechna podstatná jména a určit pád, číslo, rod, najít všechna slovesa a určit osobu, číslo, čas., 27/12

Brožura vyjmenovaná slova str.20/b, c, d

 Pro dobrovolníky pracovní listy: Vyjmenovaná slova15

M-PS3. str. 44/3, 4, 5

    MIN.str.20

Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská 😉 

 Pro dobrovolníky pracovní listy: Slovní úloha-návštěva cukrárny

 

čtvrtek 28.5. a pátek 29.5.

ČJ-

Brožura slovní druhy str.28/2 - zde určit u všech dopsaných podstatných jmen pád-napsat nad podstatné jméno 

Brožura vyjmenovaná slova str.20/e, f+určit na napsat na slova všechny slovní druhy, slovesa podvlnkovat.

Písanka str.26

Čítanka str.139-145

 

M-PS3. str. 45

    MIN.str.21

Děti si pod sebe na papír napíší příklady a vypočítají-prosím vyfotit a poslat mi.

345-298, 679-549, 453+529, 368+367

Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská 😉 

 

PRV-UČ.str. 71

         PS.str. 65

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: planety2, Kraje ČR-pracovní list

 

pondělí 1.6.

ČJ-UČ.str.106/1a, b, c-ústně, za d) PÍSEMNĚ!!!-VŠICHNI I Z ONLINE VÝUKY: Opíší čtyři poslední věty a podtrhnou sloveso vlnkou, vypíší pod sebe podstatná jména a určí rod, číslo a pád, vypíší pod sebe slovesa a určí osobu, číslo a čas -VŠE MI POŠLOU.

PS.str.38/1b-osobu, číslo a čas zapíší děti nad ta slovesa.

Brožura slovní druhy str.29/6 

Brožura vyjmenovaná slova str.21/g+určit na napsat na slova všechny slovní druhy, slovesa podvlnkovat.

Čítanka str.146-147

Pro opakování doporučuji pracovní list: Vyjmenovaná slova16

M-PS3. str. 58/1, 2

    MIN.str.22/43, 30/59

Děti si na papír napíší příklady a vypočítají zpaměti, NE POD SEBE!-prosím vyfotit a poslat mi.

897-298, 749-599, 373+529, 258+498

Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská 😉 

Pro opakování doporučuji pracovní list: Opakování1

Hezké dny, Lenka Nešetřilová

 

AJ

 1. zapsat slovíčka do slovníku – L6 - přiloženo
 2. procvičení slovíček – osmisměrka - přiloženo
 3. PS    s.  50, s.51/2,  52/ 2

 

úterý 2.6.

ČJ-UČ.str.106/3-ústně, 2a) 5 vět napsat a  b) z těch pěti vět vypsat slovesa a určit osobu, číslo a čas) PÍSEMNĚ!!!-VŠICHNI I Z ONLINE VÝUKY A VŠE MI POŠLETE.

PS.str.38/2

Brožura slovní druhy str.31/4+dopsat větné vzorce před větu.

Brožura vyjmenovaná slova str.21/h+určit na napsat na slova všechny slovní druhy, slovesa podvlnkovat.

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: ČJ-opakování1

M-PS3. str. 58/3, 4

    MIN.str.22/44, 30/60a

Děti si na papír napíší příklady a vypočítají zpaměti, NE POD SEBE!-prosím vyfotit a poslat mi.

897-298, 749-599, 373+529, 258+498

Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská 😉 

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: M-opakování2

PRV-UČ.str.72, 73

       PS.str.66

 

středa 3.6.

ČJ-UČ.str.107/1, 2 U cvičení č.2 pojmenované obrázky použijte do 4 vět. Věty napište, vyznačte základní skladební dvojice. PÍSEMNĚ VŠICHNI a pošlete mi.

PS.str.38/3, 39/1

Písanka str. 27

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: ČJ-opakování2

M-PS3. str. 46/sloupeček, 47

    MIN.str.23/45a, b, 30/60b

Děti si na papír napíší příklady a vypočítají POD SEBOU!-prosím vyfotit a poslat mi.

890-764, 593-291, 379+621, 468+351

Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská 😉 

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: M-opakování3

 

čtvrtek 4.6.

ČJ

PS.str.39/2(v chybných větách určí děti ještě slovní druhy), 3, 4

Brožura slovní druhy str.29/5

Brožura vyjmenovaná slova str.21/i (vyznačit i těch osmi vět základní skladební dvojici), D

Čítanka str.148-básničky

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: ČJ-opakování3

M-PS3. str. 51/1, 2, 3, 46/1

    MIN.str.23/45c, d, 23/46

Děti si na papír napíší převody jednotek, prosím vyfotit a poslat mi. Děkuji.

10cm=___mm, 400dm=___m, 80mm=___cm, 6m=___mm, 700dm=___cm, 8000mm=___dm

Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská 😉 

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: M-opakování4

PRV-UČ.str.74, 75

       PS.str.67

 

pátek 5.6.

ČJ

Písanka str.28-do diktátu prosím nadiktovat slova či spojení na procvičování vyjmenovaných slov, děkuji

Brožura vyjmenovaná slova str.22/1, 2

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: ČJ-opakování4

M-PS3. str. 51/4, 46/2, 50/1

  !!!  OMLOUVA!!! NA DNEŠEK JSEM ZADALA M str.51/2, 3 -NEUMÍME NARÝSOVAT TROJÚHELNÍK. Neuvědomila jsem si, že jsme se s paní učitelkou ze 3.A rozhodly, že si necháme kružítko až na září. Moc se omlouvám, pokud si s tím někdo lámal hlavu. Děti vypočítají do PS pouze obvody. Děkuji

Děti si na papír napíší:

1) převody jednotek

400cm=___mm, 20dm=___m, 640cm=___dm, 7m=___cm, 67dm=___cm, 700mm=___dm

2)pod sebou vypočítají

567-498, 810-756, 434+398, 521+279

3)19:6, 76:9, 51:8, 6:10, 28:3, 55:10

Prosím vyfotit a poslat, děkuji.

Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská 😉 

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: M-opakování5

PRV-UČ.str.80-81 - shrnutí učiva, prosím, poctivě přečíst, ať jsme připraveni na opakování

       PS.str.75-karty úkolů-projít si první sloupeček vlevo(růžové otázky 1-3, oranžové 1-7)

Hezké dny, Lenka Nešetřilová

 

pondělí 8.6.

ČJ-UČ.str.108/1

PS.str.39/1 (nad souvětí napsat větný vzorec)

Písanka str.29

Brožura slovní druhy str.32/2

Brožura vyjmenovaná slova str.22/3, 4

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: Tvůrčí psaní

M-PS3. str. 59/1, 2

MIN.str. 25/48, 31/61a

Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská 😉 

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: M-opakování6

Hezký den, Lenka Nešetřilová

 

AJ 3 úkoly 8.6.- 19.6.

 1. L7 – přepiš do slovníku a uč se slovíčka L7
 2. úkol do 15. -19.6.  zopakuj slovní zásobu 5,6,7 lekce
 3. POZOR, uschovejte slovníček, pracovní sešit a ŠS do nového školního roku, děkuji.

 

úterý 9.6.

ČJ-UČ.str.108/2(určit všechny slovní druhy, u sloves-osoba, číslo, čas, u podstatných jmen-rod,číslo, pád) 3

PS.str.40/2 (nad souvětí napsat větný vzorec)

Brožura slovní druhy str.34/4

Brožura vyjmenovaná slova str.22/5 (určit slovní druhy)

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: Čj-opakování5

M-PS3. str. 59/3

MIN.str. 26/51, 31/61b

Děti so napíší na papír příklady a vypočítají hezky postupně: např 12.8=10.8+2.8=80+16=96

14.4, 15.7, 19.9, 16.8

Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská 😉 

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: M-opakování7

PRV-UČ.str.76-77

PS.str.68

 

středa 10.6.

ČJ-UČ.str.109/1

PS.str.40/1 (nad souvětí napsat větný vzorec)

Brožura slovní druhy str.34/5

Brožura vyjmenovaná slova str.23/d, B (věty mi pošlete, prosím)

Čítanka str.149-151

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: Čj-opakování6

M-PS3. str. 60/1, 2

MIN.str. 28/55, 31/62. Děti mi řekly, že jsem se v úkolech na pondělí přepsala, takže, kdo nedělal, tak 25/49

Děti si napíší na papír příklady a vypočítají hezky postupně: např 12.8=8.(10+2)=80+16=96

16.9, 13.8, 11.7, 15.6 - prosím poslat, děkuji.

Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská 😉 

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: Matematické hádanky

 

čtvrtek 11.6 a pátek 12.6.

ČJ-UČ.str.109/2, 3(určit všechny slovní druhy, u sloves-osoba, číslo, čas, u podstatných jmen-rod,číslo, pád) 3

PS.str.40/2 (nad souvětí napsat větný vzorec)

Brožura slovní druhy str.35/6, 7, 36/4

Brožura vyjmenovaná slova str.24/b(slovní druhy nad slova), c(základní skladební dvojice), d 

Písanka str.30

Čítanka str.152-156

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: ČJ-opakování7

M-PS3. str. 60/3, 50/3

MIN.str. 29/5157, 58

Děti si napíší na papír příklady:

15.4, 17.7, 12.9, 14.8

34:2, 91:7, 66:3, 75:5

Tyto příklady mi zase pošlete. Děti si je mohou rozpočítat, ale kdo zvládne, klidně může počítat zpaměti.

Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská 😉 

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: M-opakování8

PRV-UČ.str.78-79

PS.str.69, 75-pravý sloupeček opakovacích otázek, 77-levý sloupeček

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: Člověk-opakování1

Hezký den, Lenka Nešetřilová

pondělí 15.6.

Dobrý den,
snad jste všichni v pořádku, vzhledem k tomu, co se děje venku.
Blíží se nám konec vyučování, máme před sebou poslední týden. Pojďme do toho dát všechno.
Na konci týdne by měly mít děti vše hotové a vyplněné kromě geometrie-kružítko.
Zkontrolujte to dětem a co nemají, tak ať postupně dodělávají. 

ČJ-UČ.str.111/1, 2, 112/6a přepsat a poslat mi ke kontrole.

PS.str.41/1 

Brožura slovní druhy str.36/1

Brožura vyjmenovaná slova str.24/D , 28/1

Písanka str.31

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: ČJ-opakování8

M-PS3. str. 61/1, 2, 3, 4, 50/2

MIN.str. 24/47, 27/53

Děti si napíší na papír :

15.3, 19.3

69:3, 65:5

300cm=___mm, 50dm=___m

47:9, 31:7

Tyto příklady mi zase pošlete. Děti si je mohou rozpočítat, ale kdo zvládne, klidně může počítat zpaměti.

Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská 😉 

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: Slovní úlohy

 

úterý 16.6.

ČJ-UČ.str.111/13, 4, 112/6b přepsat a poslat mi ke kontrole.

PS.str.41/2 

Brožura slovní druhy str.36/2

Brožura vyjmenovaná slova str.27/2, 3

Čítanka str.157

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: ČJ-opakování9

M-PS3. str. 61/5, 6, 50/2

MIN.str. 24/48, 27/54

Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská 😉 

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: M-opakování9

PRV

PS.str.70, 77-pravý sloupeček

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: Živočichové-opakování1

 

středa 17.6.

ČJ-UČ.str.112/6c- přepsat a poslat mi ke kontrole.

PS.str.41/3 

Brožura slovní druhy str.36/3

Brožura vyjmenovaná slova str.28/2, 3

Čítanka str.158, 159

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: ČJ-opakování10

M-vypočítat a poslat mi ke kontrole:

13:6, 24:6, 65:7

14.6, 17.7, 19.9

56:4, 99:3, 70:2

pod sebe zapsat: 543+298, 721-482

MIN.str. 32/63, 25/50

Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská 😉 

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: M-opakování10

 

Poslední DÚ

Tak jsme se dostali na konec školního roku a já posílám dětem poslední úkoly.

Jak už jsem psala, těmito úkoly by měly mít děti vše hotové, až na látku s kružítkem, kterou probereme ve 4. třídě.

Přeji Vám i dětem pohodové slunečné poslední dny školního a roku a doufám, že se se všemi setkám v pátek, 26.6., při předávání vysvědčení. Budu se na ně nesmírně těšit ❤️

Vám, rodičům, bych chtěla z celého srdce poděkovat za Vaši práci s dětmi, za shovívavost, pevné nervy, trpělivost, kterou jste s dětmi i se mnou museli mít. Situace byla velice náročná a já před Vámi všemi smekám pomyslný klobouk. Děkuji, že jsme to společnými silami zvládli!

ČJ-

PS.str.41/1-pokud budeš chtít, udělej někomu ze třídy radost, zjisti si jeho adresu a pošli mu pohled👍🙂 

Písanka str. 32

Brožura slovní druhy str.39/15

Brožura vyjmenovaná slova str.24/24, 5

Čítanka -kdo bude chtít, tak si ji dočte do konce

Dobrovolné opakovací pracovní listy - doporučuji:

M-

MIN.str. 26/52, 28/56

Trénujte prosím násobilku, děti by ji měly umět, jak když bičem mrská 😉 

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: M-opakování11

PRV

PS.str.71, 72, 79zbytek otázek

Dobrovolné opakovací pracovní listy-doporučuji: Opakování ČR

Hezký den, Lenka Nešetřilová