Dobrý večer, vzhledem k nastalé situaci, budu dětem posílat práci touto cestou. Je potřeba, aby každý den pracovaly, abychom moc nezameškali, a aby se práce dětem časem nekupila. Novou látku se budu snažit vysvětlit písemně, pokud byste vy nebo  děti měly jakýkoli dotaz, neváhejte mě kontaktovat mailem nebo přes Bakaláře. Většina dětí dnes měla radost, ale myslím, že je to brzy přejde a bude se jim stýskat po kamarádech. Mrzí nás všechny, jak se situace vyvíjí, přeji vám pevné nervy a hlavně hodně zdraví.

Zdraví Stodolová

Práce na 11.3.

ČJ

VPS - do s. 17 by všichni měli mít hotová všechna cvičení kromě slohových, dokončit s. 18/2 + 2a,3,4, MPS vyjm.slova dokončit s.12

 

M

VPS 49/3, 50/1,2,

MPS 8/15

 

ČT/PS

Písanka s. 10 (do s.9 by mělo být hotovo) - důraz na správné sezení u psaní, držení pera a sklon sešitu - děti ví, jak je kontroluji, po každém řádku protáhnout prstíky, zápěstí, paže, nepsat nosem

Čtení - minimálně stránka v knize, kterou doma čte + zapsat do čteníčka - pozor na dvojí čtení (děti si nejdříve přečtou slovo potichu a pak nahlas - to je špatně)

 

AJ

Žáci teprve angličtinu začínají, nemohu proto zadat další lekci v učebnici nebo v pracovním sešitě. Prosím ,můžete se zaměřit na procvičování slovíček dle slovníčku – ústně a písemně...

Děkuji Blažková Soňa

 

CVHP - obě skupiny

opakovat vyjmenovaná slova B,L,M,P, slovní druhy

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena-puvodni/cviceniD1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html

 

Práce na 12.3.

M

VPS 50/3, 52/1,2

MPS 8/16

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/barevne-karty/poradi.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/byci-zapasy/porovnavame.html

 

ČJ

uč. 76/1-ústně,   76/2 přepsat do ČJ školního sešitu

VPS 19/1,2

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/rada/cviceniP1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

 

ČT - vlastní knížka (čteníčko)

 

 Práce na 13.3. - 15.3.

ČJ

uč. 76/3 - ústně,  76/4 - ústně + 3řádky přepsat do ČJŠ + určit rod, číslo a pád (na s. 70) u podstatných jmen: o stěnu, z pytloviny, napil se mléka, , na nehty, v přepychu

VPS- dokončit s. 19

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/pexeso.html

 

M

(některé stránky a cvičení v PS přeskakuji záměrně, dokončíme s dětmi ve škole)

VPS - 52/3 - vyplnit pouze každý lichý sloupek,  53/1-pouze každý sudý řádek, 53/2 - zápis+výpočet+odpověď, 53/3 - stačí pouze odpověď,  MPS 9/17 - pracovat po řádcích po šipkách a uvědomit si podobnost sčítání a odčítání  jednotek, desítek, stovek

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-6-7-8/priklady.html

 

PRV

Houby - opakování https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/houby/ucime-se/prezentace.htm

PS s.45 - vyplnit s pomocí učebnice nebo školního sešitu

 

čteme každý den + čteníčko

 

https://www.umimecesky.cz/

https://www.umimeanglicky.cz/

https://www.umimematiku.cz/

www.fraus.cz/ucenidoma

 

Práce na 16. a 17.3.

ČJ

uč. 77/1,2,3 ústně, uvědomit si psaní slov uvedených v modrých rámečcích (u všech probraných vyjm.slov.) 77/4 napsat slova (alespoň 10) do čjš,  VPS 20/1 + ve třech větách určit slovní druhy - napsat číslem nad slovo, 20/2, MPS vyjm.sl. 13,  stále opakovat vyjmenovat slovní druhy, rod, číslo a pád podstatných jmen, vyjm. slova B,L,M,P

 

M

Nová látka: Jednotky délky

pojmy - (ukazovat si na pravítku, metru, ...)

milimetr mm

decimetr dm

centimetr cm

metr m

kilometr km

 

 1 cm = 10 mm,   1 dm = 10 cm,   1 m = 100 cm,   1 km = 1 000 m

 

VPS  s. 51/1, 2 zápis + převod jednotek na metry, porovnání a odpověď, 3 zápis + převod jenotek na metry + výpočty a odpověď

 

Opakování písemného sčítání a odčítání - přepsat pod sebe na volný list papíru

36+28,   54-29,   38+62,   95-76,  29+47,   62-26

 

ČT/PS

Písanka celá s. 11 přečíst text, podle textu písemně odpovědět na otázky

Text z čítanky - ofocený v příloze - jazykolamy 2x přečíst

 

PRV

Nové téma: ROSTLINY

uč. s. 38,39 přečíst

zápis do modrého sešitu: viz příloha 2 listy

 

 Práce na18.3.

ČJ

uč. 78/4-zkusit si napsat diktát, u 3 vět určit slovní druhy (napsat číslem nad slovo). Určit rod, číslo a pád u postatných jmen ve větě: Kobyla hrabala kopytem do hlíny. 78/1,2,3 ústně. VPS 20/1 (opakování vyjm.slov P)

M

 

VPS s. 54/1,2,3,  4-každý lichý řádek,  55/1-podle pravítka

 

ČT/PS

Písanka s.12

Čtení-vlastní kniha+napsat do čteníčka

 

CVHP - obě skupiny

M -MPS 9/18 a,b,c

ČJ - MPS vyjm.slova - 14/1,2,3

ČJ - MPS slovní druhy 36/1

 

Práce na 19.3.

M

2x do týdne zkusit pětiminutovku (násobení a dělení do 100, sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem základu, např. 38-19, 26+48...) nadiktovat 10 příkladů, každý příklad říci pouze jednou

VPS 3.díl - 3/1a,b, VPS 2.díl s. 56-podle pravítka

ČJ

uč.79/1b - naučit se správně psát adresu - na obálku nebo korespond. lístek, mohou napsat mně - oslovení, jméno, ulice...(PSČ si zkusí vyhledat třeba na internetu), ne velikonoční přání ale jak se mají, co dělají doma, jak tráví tento čas. Nemusíte posílat, stačí předat, až se uvidíme

uč.80/1a, 2-ústně, VPS 20/1 (cvič. úplně dole)

ČT

Čítanka 109-111 (foto v příloze) - čtení s porozuměním + odpovědět na otázky pod textem

 

Práce na 20.-22.3.

ČJ

uč. 80/2+a,b,c - ústně

MPS vyjm.slova - 15/a,b

 

M

zopakovat si :   1 m = 100 cm,   1 m = 10 dm,  

VPS 3. díl s.4

VPS 2. díl s. 57

MPS 10/19a,b

 

PRV

PS dokončit s. 44

Uč. s. 40 - přečíst, zápis do modrého sešitu si každý zkusí napsat sám - jednoduchý + obrázek kvetoucí  a nekvetoucí r.

Více pracovních listů neposílám, hrajte s dětmi piškvorky, lodě, jméno město zvíře..., kostky, pexeso, karty a kdo prohraje, musí splnit třeba nějaký úkol z ČJ, M, PRV..., nějak to zkuste dětem zpestřit. Někdo máte doma třeba TIKTAK Bum, různé stolní hry. Děkuji všem, co mi napsali, jak to zvládáte, děti chválím. Užívejte si společné chvíle.

Zraví Stodolová

 

AJ

Dobrý den, doporučuji pro procvičování angličtiny stránky přímo k naší učebnici na internetu
zadejte   happy house 1 -  a pak zvolte upřesnění - Level 1 | Happy House | Oxford University Press
najdete  tam procvičování pro všechny lekce, návody na různá vyrábění apod. Můžete procvičovat vše od 1-5. lekce. Přeji hezké společné zážitky . Blažková Soňa

 

Práce na 23.3.

ČJ

Zopakovat si vyjmenovaná slova B,L,M,P, měli bychom už pomalu zvládat i vyjmenovaná slova po S.

Uč. 81/ústně 1,2, 3modrý rámeček - uvědomit si význam slov - kde se píše měkké i a tvrdé y,

VPS - 21/1,2 (nahoře)

M

Rozcvička - písemné sčítání a odčítání na papír:

56 + 28,    98 - 39,   34 + 39,   47 - 29,   31 + 29,  35 - 18,   62 - 53,   58 + 32

VPS 3.díl 5/1,   5/2 - vypočítej 4 řádky v tabulce

VPS 2.díl 59,60

ČT/PS

Písanka - s.13

Čt - čtení vlastní knihy + napsat do čteníčka (postupně si doplňuj čtenářský deník)

PRV

PS - s. 46 - příloha      -    vyplň s pomocí učebnice s. 40

Uč. 41 - přečíst

Práce na 24.3.

ČJ

Stále opakujeme vyjmenovaná slova B,L,M,P,S

Uč. 81/4 - přepsat do ČJŠ, 4a - u 8 podstatných jmen urči rod, číslo a pád (s pomocí učebnice) a napiš pod sebe do školního sešitu, 4b - předložky zakroužkuj

Uč.81/5 - napiš cvičení na počítači a pošli mi mailem (zkus na šifru přijít sám/sama)😃

VPS - 21/3

PRV

Zápis do modrého sešitu - Léčivé, jedovaté a chráněné rostliny - příloha

PS s. 47 - příloha

Návrh na Pč - uvařit rodičům čaj, kávu, popřípadě připravit snídani, pomoci s obědem, večeří, zapojit se do úklidových prací doma - vyklidit myčku, utřít nádobí, vysát, pověsit prádlo, .... nebo pomoci na zahrádce.👍

Rychlíci mohou procvičovat M, ČJ, AJ,... v on-line programech, které jsem posílala.

Práce na 25.3.

ČJ

Diktát - procvičování psaní i/y po souhl. P - příloha (stačí 10 sousloví)

uč. s. 82/1,2,3 a,b - ústně

VPS - 21/1

M

Rozcvička na papír - počítej pod sebou:

58 + 28,   97 - 29,   28 + 35,   67 - 38,   128 + 311,   658 - 324,   234 + 128,   987 - 228

VPS 5/3 - slovní úloha - několikrát si úkol přečti, připrav si čistý papír a zkus si nakreslit, jak bys to mohl vypočítat. V otázce je kolik cm motouzu - to znamená, že si musíš nejdříve všechna čísla převést na cm.

Víš, co je motouz? - podívej se na obrázek vedle slovní úlohy - napoví ti.

1.zápis:

První motouz.....  doplň a převeď na cm
Druhý m............. doplň a převeď na cm
Třetí m................ doplň a převeď na cm
Čtvrtý m.............. doplň
  1. Vypočítej, kolik měl celkem cm motouzu. zkus počítat pod sebou - zapisuj správně desítky, jednotky a stovky pod sebe
  2. Motouzy svázal (koukni na obrázek) - přemýšlej, kolik musel udělat uzlíků (zkus si to nakreslit nebo popros rodiče, určitě nějaký motouz doma najdete)
  3. My víme, kolik cm motouzu spotřeboval na každý uzel. Tak a teď už stačí jen vypočítat a odpovědět na otázku. Uf, pokud to máš správně, zasloužíš si sladkou odměnu!

ČTENÍ - pokračuj v rozečtené knížce, zapiš do čteníčka - čteme každý den!

CVHP - pro obě skupiny

MPS vyjmenovaná slova - 15/c,d

MPS slovní druhy - 36/2 označ číslem slovní druhy

Práce na 26.3.

M

Jako rozcvičku si dnes dej sloupek ve VPS s.5

VPS 6/1 - pokud ti nepůjdou příklady vypočítat hned celé zpaměti, zkus ho rozdělit na stovky a desítky, např. 400 + 280,  nejdřív sečti 400 + 200 a potom ještě přidej 80.

VPS 6/2 - slovní úloha - nemusíš psát zápis, stačí doplňovat do tabulky, připrav si papír na výpočty. Víme, že v lednu má Ondra má v kasičce 70 Kč. V únoru si ušetřil dalších 110 Kč. Kolik už má tedy v kasičce v únoru? - Přemýšlej, vypočítej a zapiš do tabulky. Stejně pokračuj a doplňuj zůstatky do tabulky za každý měsíc a zodpověz podotázky b), c).

ČJ

Stále si opakujeme vyjmenovaná slova B,L,M,P,S, slovní druhy, rod, číslo a pád podstatných jmen

uč. 82/4 - cvičení přepiš do ČJš

uč. 82/5 + a) - toto cvičení mi pošli vypracované mailem (nemusíš písemně, použij klávesnici)

VPS 21/2

ČT - příloha

Čítanka 112-114, přečíst, zodpovědět na otázky pod textem. Otázku č.2 na s. 113 vypracuj písemně a pošli mailem, použij informace z knih nebo internetu.

Pro volnou chvíli, zasmání i zamyšlení: https://www.youtube.com/watch?v=JGxlOJKvgUE

Doporučuji si knížku přečíst.

Práce na 27.3.

děti, stále si opakujte vyjmenovaná slova B,L,M,P,S, slovní druhy, rod + číslo+pád podstatných jmen.

Nezapomeňte si dokola opakovat i násobky čísel 2-10, opakujte si násobení dělení.

Používejte k tomu internetové stránky, které jsem posílala, případně výukové stránky, které jste si  vyhledaly samy a vyhovují vám více.

Dnes vám toho víc nedávám. Dokončete práci z tohoto týdne. Jen v příloze najdete něco, co vás snad bude bavit. Nacvičíte si na tom spoustu věcí - čtení s porozuměním, počítání s jednotkami hmotnosti, vážení, příprava pomůcek, práce dle návodu....Poproste rodiče určitě vám pomohou. Není to povinné. Kdo bude chtít, může mi hotovou práci vyfotit a poslat mailem. Kdo by chtěl poslat další podobný úkol, napište mi. Budu se těšit.👍

 

Práce na 30. a 31.3.

AJ

Dobrý den milí rodiče,
v měsíci dubnu budu na Angličtinu zasílat náměty na opakování pro jednotlivé lekce . Lekce na 1 týden.
Budu v příloze zasílat nápady, návody, pracovní listy, které se vždy vztahují k procvičované lekci.
Budu se snažit přiložit hned i výsledky - pro vaši kontrolu.Pokud žák vyplní nějaký pracovní list, nalepte jej do školního stromečkového sešitu.
Navrhované možnosti vám mají usnadnit práci doma s dětmi. Věřím, že děláte co můžete. Nemusíte posílat okopírované vypracované listy zpět.
Stačí je nalepit. Nemusíte také vypracovávat vše, co pošlu. Kdo nemá možnost tisku, budu se vždy v přílohách věnovat i činnostem- ke kterým nepotřebujete tisk.

Jako kontrolu prosím vaši zprávu na Komens do bakaláře  jednou větou. A to k 10.4. a pak ke konci dubna. např.
Jana Václavíková 3A procvičila do 10.4. L 1  Další lekci jsme nestihli, nerozumíme zadání a pod.

Veškeré nejasnosti řešte přes Bakaláře - komens. Děkuji a přeji pevné nervy na vaše dítka .   Mgr. Soňa Blažková

 

Všechny vás moc zdravím, opatrujte se a poděkujte rodičům a těm, kteří se o vás starají a pomáhají vám.

 

ČJ

Po - Uč. 83/ústně + VPS 22/1,2 + MPS (VS) 16/f,g,h

Út - Uč. 84/1,2,3-ústně   cv. 4 - do ČJš napsat pouze doplňovaná slova + VPS 23/1,2 nahoře

M

Rozcvička na papír - piš příklady pod sebe, dej pozor, ať máš jednotky, desítky a stovky správně pod sebou. Počítej úplně sám/sama, s pomocí rodičů vyfoť a pošli mi mailem.

750+28   676-32   340+56   459-34   561+139   731-125   ( + zkoušku)

VPS

7/1   

7/3 - stačí 4 sloupky   

7/4 - je to jednoduchá slovní úloha, u které určitě sám/sama vymyslíš správný zápis + výpočet i odpověď.

PRV

Po + Út + Pá - Uč. 44-47 přečíst + zápis do modrého sešitu podle přílohy, pracuj s učebnicí (máš-li možnost vytiskni, doplň a nalep do sešitu)

 

Práce na 1. a 2. 4.

ČJ

Středa - popros někoho z rodiny, ať ti nadiktuje diktát (uč. 85/4). Pracuj a zkontroluj sám/sama. U první věty vyznač čísly slovní druhy a pod diktát vypiš podstatná jména z první věty a urči rod, číslo a pád - s pomocí rodičů vyfoť a pošli mi mailem

Čtvrtek - nauč se vyjmenovaná slova po V, od s. 87 - 90 jsou slova příbuzná a odvozená pod obrázkem lupy - několikrát si je přečti, je jich tam hodně - například u slov VYSOKÝ, VÝSKAT, ZVYKAT, VY/VÝ. Také si pozorně přečti dvojice slov v modrých rámečcích (s. 87-90)- slova se vyslovují stejně, ale jinak se píší. Ke každé dvojici slov vymysli 2 věty , aby sis uvědomil/la, co slovo znamená. Pozor - každá věta musí mít jeden slovní druh - vzpomeneš si, který?  Ofocené mi to stačí do týdne. (Příklad: To je ale výška. - Vížka je malá věž.)

VPS 24/2,3 dole

M

Stř - Rozcvička MPS 10/20 - vypočítej 4 řetězy

VPS slovní úlohy 8/2,4       9/4

Čtvrtek - Rozcvička VPS 10/1 - vzpomeň si, jak se zaokrouhluje na desítky.

VPS 10/2 - nejprve si otevři přílohu. Podívej se, jak se zaokrouhluje na stovky, pak se pusť do cvičení v sešitě.

PS -  ve středu je 1. dubna. Víš, co to znamená?😁. V Písance na s. 15 si napiš pouze poslední 4 řádky😃.

 

Čt - pokračuj v rozečtené knize a nezapomeň - čteme každý den👍

 

Ve volných chvílích si postupně doplňuj pracovní listy ze školy.

 

Práce 3.4.

ČJ

Uč. 87/4 + 88/2 ústně

VPS - 25/3,4

MPS - slovní druhy 36/4 urči slovní druhy, napiš číslem nad slovo, na papír urči rod, číslo a pád u podstatných jmen z básničky: stíny, hadům, růží. Zkus zjistit, co znamená slovo sbratřit .

MPS - vyjmenovaná slova 15/e,   16/i, a,    18/a

M

Rozcvička MPS - 11/21a,c

VPS - 11/1 - vypočítej liché sloupky, na pomocný papír si proveď kontrolu výpočtu (čísla pod sebou

                    - zkoušku provádíme sčítáním výměnou sčítanců)

           11/2 - vypočítej sudé sloupky, taky si proveď kontrolu sčítáním

           11/3 - a) zvládneš určitě zápis, výpočet (vždy pod sebou)+ odpověď

 1. b) výpočet + odpověď
 2. c)  výpočet + odpověď

 

Práce 6.4.

Dobrý den,
do velikonoc mají děti volno od úkolů, tak bylo dohodnuto na poradě učitelů. Přišel mi odkaz s nápady na velikonoční týden, tak vám přeposílám v příloze + dobrovolný PL Velikonoční jarmark.

Děti, pomáhejte rodičům v domácnosti, určitě zvládnete vysát, utřít prach, vyklidit myčku, pověsit prádlo... Nezapomeňte pomoci s pečením, budou velikonoce, to je čas mazanců, beránků a jiných dobrot. Za pěkného počasí pomáhejte rodičům na zahrádce, určitě některé práce hravě zvládnete.

Přeji vám všem krásné velikonoce.

Práce na 14. a 15.4.

ČJ

uč. 89/3, 4 a+b ústně

uč. 89/5 napiš do Čjš nebo na papír ve správném pádě, který je v závorce (s.70) + doplň správné i/y.

uč. 90/2,4  - ústně - pozorně si přečti cvičení, přemýšlej a doplň správné slovo z nabídky nebo závorky. Ještě jednou si přečti modrý rámeček, kde jsou slova VYSEL  VISEL

Zopakuj si:

u slova VYSEL je VY předpona a SEL je kořen slova (můžeme si říci zasel, dosel, nasel)

u slova VISEL je kořen slova VIS

VPS - 26/1+1b, 2,3

MPS (vyjm. slova) - dokonči s.18

MPS (slovní druhy) - 37/5 - doplň všechny slovní druhy číslem nad slovo, slovesa podtrhni vlnovkou

Písanka - doplň 7 řádků na straně 16. Máš doma některou knihu z nabídky? Pokud ano, snadno spojíš spisovatele se správnou knihou. Pokud knihu doma nemáš, zkus vyhledat informace na internetu. Myslím, že zvládneš doplnit i osmý řádek na této stránce v písance.😉

 

Čteme každý den😄

 

M

VPS - s.12/ sloupek - pokud zvládáš zpaměti, přičítej nebo odčítej postupně stovku, desítku, jednotku,

 • př.:  770  +  200  +  20  +  2 =...,
 •         290  -  100  -  40  = ...

můžeš počítat na pomocný papír  i písemně t.j. pod sebou.

 • 12/1,2,3,4 - zopakuj si násobení a dělení
 • 13/1 - vzpomeň si, jak počítáme se závorkami
 • 13/2,4 - slovní úlohy - než začneš počítat, několikrát si přečti zadání.
 • 13/3 - počítej zpaměti nebo písemně na pomocný papír.

PRV (út + pá)

zopakuj si užitkové rostliny, pracuj s učebnicí - PS s.48

uč. přečti si s.50 - 53, pozorně si prohlédni obrázky, zjistíš, z jakých částí se skládají rostliny. S pomocí učebnice vypracuj v PS s.49 a 50.

 

AJ

 1. 2 pracovní listy –procvičení slovíček L1 a L2 s výsledky
 2. nácvik nových slovíček pomocí písně Head shoulders

  Na téma TĚLO-BODY, přiložena ozvučená prezentace

 Práce na 16. a 17.4.

Dobrý den, rozvrhni si práci na dva dny, už to určitě hravě zvládneš.

ČJ

Procvičuj a opakuj vyjmenovaná slova po V - jsou asi nejtěžší ze všech vyjmenovaných slov, tak se soustřeď, než doplníš i/y.😉

VPS s. 27/1,2,3   28/1,2

Zkus si napsat diktát buď z uč.91/4 nebo z VPS 28/3, u čtvrté věty nadepiš nad slova čísla slovních druhů.

MPS (Vyjm.slova)s. 19/f,g,h

MPS (slovní dr.) s. 37/7

Zkus se naučit vyjmenovaná slova po Z, myslím, že ti to moc práce nedá😁

Stále si opakuj vyjmenovaná sl. po B,L,M,P,S,V+Z

M

Zkus počítat do 1000 s rozkladem - nejdříve se podívej na Výklad + příklady (příloha), podívej se, jak rozkládáme čísla, vypočítej si pár příkladů. Až budeš mít hotovo, otevři si VPS na s. 14 a vypracuj cvičení. Rozhodni se sám, jak budeš počítat zda s rozkladem, písemně nebo přímo zpaměti. Vypracuj i s. 15

MPS - s.11/22 a,c

Posílám dobrovolné PL. Pokud nemáte jak vytisknout, řešte na papír:

 

práce na 20. a 21.4.

ČJ

uč. s. 93 a 94 ústně, kromě diktátu, zapamatuj si modrý rámeček na s. 94 (brzy X brzičko)

VPS s. 29

Pís - s.17

M

VPS s. 16 nejprve se podívej na žlutý rámeček, čísla rozděluj na celé stovky a desítky. Je to stejné jako jsme počítali minule. Pomáhej si závorkami jako v PS

16/1,2 - první sloupek v každém cvičení vypočítej na pomocný papír zpaměti pomocí rozkladu a závorek a druhý sloupek písemně (pod sebou)

žlutý sloupek na straně nechám na tobě, jakým způsobem vypočítáš

17/1,2

PRV (po+út+pá)

Přečti si pozorně novou látku v učebnici na s. 56 a 57.

Podle učebnice vypracuj PS s. 51+ PL.

AJ

2 pracovní listy  a) procvičení slovíček 2-3 lekce
                        b) procvičení vět ze sešitu - stromečku

Vypracujte, co zvládnete. Hotové listy lepte do sešitu.
Někdy dávám více - pro ty šikovnější.
Děkuji Mgr. Blažková

 

Práce na 22. a 23.4.

ČJ

Zkuste si napsat diktát z uč. na s. 94/10.

U třetí věty urči slovní druhy (pokud si nejsi jistá/jistý, jaký slovní druh je slovo JEŠŤĚ - do vyhledávače si napiš: ještě wikislovník​ - a zkus si sám vyhledat.😉

U páté věty vypiš podstatná jména a urči rod, číslo a pád. Vyfoť a pošli mi mailem.

Uč. s. 95 + VPS s. 30 (něco stihneme on-line)

MPS vyjmenovaná slova 20/a,b,c

Písanka - s. 18 - docela se nám tato stránka v písance hodí, pěkně si zde zopakuješ nejen vyjmenovaná slova.😃

 

M

VPS s.18/1   19/1,2

Se žlutými rámečky s výkladem si tentokrát hlavičku nelámej, vysvětlím názorně, až se uvidíme ve škole. Zkrátka počítej zpaměti tak, jak umíš (přidáváš nebo ubíráš postupně stovky, desítky, jednotky) nebo písemně pod sebou na pomocný papír - nezapomeň psát jednotlivé řády pěkně pod sebe. Kontrolu prováděj vždy sčítáním, jelikož v odčítání se můžeš lehce splést - pozor - kontrola neznamená, že příklad opíšeš ale musíš ho také vypočítat.

MPS - pokud nemáš na s. 5 cv.9 a,b, tak si ho postupně dokonči. Zopakuješ si zde násobení a dělení, budeš to potřebovat, protože brzy nás čeká násobení a dělení do 1000.😏

 

Pracovní listy pro dobrovolníky a rychlíky

(pokud nemáte tiskárnu, řešte na papír, třeba si vytvořte pastelkami tabulku (ČJ) a do ní slova napište)

 

Práce na 24.4.

ČJ

Uč. s. 96/1 - Přečti si text a ústně (nebo na folii, pokud máš doma) doplň správné i/y

                 1b - napiš do ČJš: běžely II utíkaly, ...

VPS - 31/1 doplň písmenka, pozor na spodobu hlásek (t-d, p-b,...)

          31/1b

MPS vyjm. slova - 23/a,b,c

M

VPS - s. 21/1,3 - vypočítej zpaměti, rozkladem nebo písemně na pomocný papír.

              21/2 - magické čtverce jsou magické proto, že součet v každém řádku, sloupku i úhlopříčce  je stejný. V tomto případě ti vždy musí vyjít 18, tak se do toho pusť. Zkus si doma vymyslet taky svůj magický čtverec a pokud se ti to podaří, pošli mi ho.

21/4 - slovní úloha, u které se musíš řádně zamyslet a uvědomit si význam slov LETOS a VLONI.

PRV

Do skupiny v Teams vložím kvíz. Pracuj s učebnicí s.56 a 57. Termín odevzdání je úterý 28.4.

 

Práce na 27. a 28.4.

ČJ

Uč. s.97 ústně + VPS s.32 (něco stihneme on-line)

MPS slovní druhy -  s.37/8 - napiš číslem nad slovo

Písanka - s.19

Čítanka 124-125 přečti si básničku, vyřeš rébusy, přečti si také text o pampelišce a zkus si odpovědět na otázky v modrém rámečku.

M

VPS  - na s.22 si vypočítej cvičení 1,2,3. U sloupku na levé straně vypočítej každý lichý příklad. Počítej zpaměti nebo písemně na papír.

Na s. 23-25 je učivo geometrie, které přeskočíme. Vše názorně ukážu až se uvidíme ve škole.

MPS - 14/28  (Šikulky a rychlíci! Postupně si zpětně doplňujte cvičení v tomto sešitku, kromě s.12/23,  s.13/25).

PRV (po+út+pá)

Uč. 58/59 + PS s.52 + přepiš si zápis v příloze, zkus si nakreslit alespoň jeden obrázek, máš na to celý týden.😉

AJ

 1. opakujeme věty ze stromečkového sešitu
  Přikládám PL 1 strana s výsledky
 2. začíná on-line výuka AJ 3 ve čtvrtek   3A v 10,35 h    a   3B v 10.h

 

Práce na 29. a 30. 4.

ČJ

Uč. s. 98 + VPS s. 33 (něco stihneme on-line)

V Teams bude vložen PL, který je možno vyplnit přímo na počítači a poslat mi zpět (upravit dokument v prohlížeči, zavřít a odevzdat), nebo vytisknout, vyplnit ručně + ofotit a poslat.

MPS Vyjm.slova - s.23 dokončit + s.24

MPS Slovní dr. - s.37/9

M

VPS - dokonči s. 27, 28 sloupek + s. 29/1,2,3

MPS - s.17/33a,b,c,    na s.16 si něco necháme na on-line výuku ve čtvrtek

Pracovní listy pro dobrovolníky a rychlíky - příloha

Čti si každý den, buď v čítance nebo rozečtenou knihu, doplňuj si čtenářský deník.

 

Ve středu 29.4. bude od 13h on-line doučování ČJ - určování pádů. Dobrovolníci se přihlásí přes kalendář v Teams.

 

Práce na 4. a 5.5.

ČJ

Procvičování tvarosloví sloves - osoba a číslo - k on-line výuce si připrav učebnici, ČJ školní sešit nebo papír, blok, psací potřeby.

V Teams bude PL.

MPS slovní druhy 38/10

MPS vyjm. slova 25/1,2,3

Písanka s. 21

Dobrovolné - příloze PL k procvičování sloves.

M

VPS s.30/1,2,3 + s.31/1,2,3,4 - něco stihneme on-line v úterý, rozklad dle žlutých rámečků názorně ukáži až ve škole.

Dokonči si v MPS s. 17.

Dobrovolné - příloze PL k procvičování.

PRV (po+út+pá)

Uč. s.61 - příloha - přečti si text a samostatně si vypracuj zápis do modrého sešitu. Pracuj podle zelené tabulky, která je na stránce dole + doplň alespoň tři živočichy do každé skupiny.

PS s. 54 a 55.

 

Zdraví V. Stodolová

AJ

 1. opakujeme čísla 1-20, barvy, věci ve škole a hračky
 2. PL slovíčka L3  s výsledky - přiložen

Práce na 6. a 7.5.

ČJ

Procvičování tvarosloví sloves - čas + osoba a číslo - k on-line výuce si připrav učebnici, VPS, pastelky

uč. s.99 + VPS s.34

MPS vyjm. slova - dokonči s. 25

MPS slov. druhy - 38/11

Pracovní list pro rychlíky a šikulky - příloha

M

VPS s. 33, 34/1,2,3 - můžeš počítat i bez kalkulačky

MPS s.18/35

Pracovní list pro dobrovolníky a rychlíky - příloha

Do Teams, vložím kvíz z PRV.

Čteme každý den.

Práce na 11. a 12.5.

ČJ

Uč. s.100 + VPS s.35/1,2,3,4 - něco procvičíme on-line

MPS Vyjm. slova 26/1,2,3-jen doplň i/y

MPS Slovní druhy 38/12

V teams bude PL

Pro rychlíky PL v příloze

Čt + PS - Písanka s. 23 - přepiš jen básničku, s.25 - přečti si text a odpověz na otázky pod textem

M

VPS s. 36 a 37 - něco stihneme on-line v úterý

MPS 18/36 - vyfoť a pošli mi mailem

pro rychlíky PL v příloze

PRV (po+út+pá)

Přečti si v uč.s. 62 a 63 - příloha - o ochraně přírody - do velkého sešitu místo zápisu napiš alespoň 3 věty, jakým způsobem si přispěl/la k ochraně přírody.

PS - s.56 - do sešitu zpracuj libovolných 6 otázek, pracuj s učebnicí.

Zdraví V. Stodolová

 

AJ

 1. přepsat slovní zásobu do slovníčku a učit se slovíčka písemně – viz. příloha
 2. přepsat do stromečkového sešitu zápis „Já mám“ – viz. příloha

 

Práce na 13. a 14. 5.

ČJ

Uč. s. 101 + VPS s. 35 - něco stihneme on-line

MPS Vyjm. slova 26/4,5

MPS Slovní dr. 39/14 - napiš ke každému slovnímu druhu minimálně 3 slova

Pro rychlíky a šikulky - PL v příloze

M

VPS s.38, 39

MPS 19/37

PL Procvičování v Teamsech

Pro rychlíky a šikulky - PL v příloze

 

Práce na 15.5.

ČJ

Procvičuj si všechna vyjmenovaná slova.

Zopakuj si pádové otázky a nauč se je zpaměti.

Dokonči si zadaná cvičení ve VPS do s. 35

PL na procvičování  - příloha (není potřeba tisknout - lze otevřít jako PDF, klik na Přidat poznámky, vyplnit nebo vybarvit, potom klik na Uložit jako (třeba na plochu) a pak lze poslat mailem)

M

Dokonči ve VPS s.40 + 41/1

PL na procvičování převodu jednotek času (PDF) - M hodiny

PL na procvičování Čas - převody (PDF) - převáděj pouze s, min, a h. Dny - dobrovolně

Stále si opakuj násobilku!!!

PRV - kvíz v Teams

 

Práce na 18. a 19. 5.

ČJ

K on-line výuce si připrav učebnici 102-103 a VPS s.36

MPS Vyjm. slova 27/1,2,3

MPS Slovní druhy 39/15 - Vypracuj prvních šest přísloví.

Písanka - s. 24

Pro rychlíky a šikulky - PL v příloze (PDF)

M

Ve VPS dokonči s. 41,   42/1,2,4,5 + sloupek

MPS 19/38 - počítej podle směru šipek

Pro rychlíky a šikulky PL v příloze (PDF)

PRV (po+út+pá)

Přečti si v učebnici stránky 64, 65 a 66, podívej se na obrázky, zopakuj si, jak se nazývají jednotlivé části lidského těla, jak rosteme.

V PS si vypracuj s. 58 (jen první polovinu). Posílám ti v příloze obrázek lidského těla, který nalep do modrého sešitu. Na linky napiš části lidského těla, nebo si vystřihni kartičky ze s. 58 a nalep na správné místo .

Obrázky ze s. 59 vystřihni, popiš zadní stranu a zkoušej si je seřadit správně za sebou. Zapamatuj si správné názvy jednotlivých období - do kterého období patříš ty, sourozenci, rodiče, prarodiče?

Doporučuji postupně zhlédnout na YouTube seriál Byl jednou jeden život.

Zdraví V. Stodolová

 

AJ

Procvičujeme slovíčka 5 L – PL přiložen

Děkuji Blažková Soňa

Práce na 20. a 21. 5.

ČJ

Zkus si napsat diktát z uč 104/4  nebo z VPS 36/5. Za každou větou napiš písmenkem, jaký je to druh věty (O,T,R,P).

Uč. s. 106 + VPS s.38 - Věta jednoduchá  - zopakujeme v on-line hodině.

MPS Vyjmenovaná slova 27/4,5.

MPS Slovní druhy - 39/15 dokonči .

Teams - PL Opakování sloves - velké opáčko sloves, pracuj si na něm postupně, nespěchej, čti si pozorně zadání, přemýšlej. Pošli, až budeš mít práci hotovou.

M

VPS s.43 - zopakuj si násobení a dělení.

VPS s. 48/1 - pěkné video, zopakuj si, vše jsme probírali - https://www.youtube.com/watch?v=h4XkTyUjxVE#utm_content=organic&utm_term=geometrie%20%C3%BAse%C4%8Dka&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=%C3%9Ase%C4%8Dka%2C%20Geometrie%203.ro%C4%8Dn%C3%ADk%2C%20strana%206%2C%20%C3%BAvod%20-%20YouTube

VPS 49/2 - nejdříve se podívej na video pro zopakování látky - https://www.youtube.com/watch?v=CDziy1mZ5xM#utm_content=organic&utm_term=geometrie%20polop%C5%99%C3%ADmka&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Polop%C5%99%C3%ADmky%2C%20Geometrie%203.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk%2C%20strana%2022%2C%20%C3%BAvod%20-%20YouTube

 

Práce na 22.5.

ČJ

MPS Vyjmenovaná slova 28/1,2

MPS Slovní druhy 40/16

PL Věta jednoduchá a souvětí v Teams

Dobrovolný PL - příloha

M

VPS s. 44, 48/2,  49/3

MPS dokonči si 21/41

Pěkný víkend!!!
V. Stodolová

 

Práce na 25., 26.5.

pondělí

ČJ on-line budeme procvičovat větu jednoduchou a souvětí - větné vzorce (PL Věta jednoduchá a souvětí2 v Teams nebo - příloha)

   MPS vyjm. slova 28/3,4,5

M VPS s. 45, 54 - něco stihneme on-line

    MPS  21/42

PRV (po,út,pá) přečti si látku z uč. 67-69, vypracuj v PS 61-63 - rozlož si práci na celý týden

úterý

ČJ něco on-line uč. 107+ VPS 1,2,3,4 základní skladební dvojice - seznámíme se s novou látkou

    MPS vyjm. slova 25/4 - urči slovní druhy číslem nad slovo

Písanka - s.26

M VPS 48/3,   s.49/4,    s.55 něco on-line

    MPS 22/43

    PL pro rychlíky dělení se zbytkem1(pdf) - příloha

Zdraví Stodolová

AJ

 1. procvičujeme psaní slovíček 5L – dle slovníčku
 2. PS s. 40/2,41/2, 42/3

 

Práce na 27. a 28.5.

středa

ČJ on-line - Základní skladební dvojice - procvičování (PL Záklaní skladební dvojice v Teams nebo v příloze)

      MPS vyjm. slova s.29 - poslední stránka. Do konce šk.roku si dokonči nevypracovaná cvičení. V tomto sešitku budeme určovat i slovní druhy v textech, proto si ho uschovej.  Pro rychlíky budu posílat PL na procvičování a opakování.

Čítanka 134-135

M VPS s.46    s.56, 57 - slovní úlohy názorně on-line - připrav si čtverečkovaný papír

     MPS 22/44

čtvrtek

ČJ on-line - Věta jenoduchá a souvětí + základní skladební dvojice - procvičování a upevňování učiva

    VPS - dokonči s.39

    PL pro rychlíky - Opakování větné vzorce (pdf) - příloha

M - VPS 48/4 + 50/1 (měř v milimetrech)  s. 58 - něco stihneme on-line

 

práce na 29.5.

ČJ

VPS dokonči s. 40

PL pro rychlíky a dobrovolníky - Opakování doplňování + abc

M

dokonči si ve VPS do s. 58 všechna cvičení Dělení se zbytkem

MPS 23/45a,b

PL pro rychlíky a dobrovolníky - Dělení se zbytkem2

 

práce na 1. - 2.6.

pondělí

Den dětí 😘 - neposílám žádnou novou práci na doma, jelikož máš dnes svátek, ale dokončuj si nevyplněná cvičení v pracovních sešitech nebo Teamsech. Uvidíme se a uslyšíme na on-line výuce. Připrav si VPS M a ČJuč.

úterý

ČJ - Opakování1 v příloze (vysvětlím na pondělní on-line výuce)

       VPS 41/1,2 - něco stihneme on-line

       MPS Vyjmenovaná slova - 26/4 - doplň slovní druhy číslem nad slova

M - VPS 50/2

       MPS 23/45 a,b

       on-line podle toho, co stihneme v pondělí

PRV - (na celý týden) - přečti si látku v učebnici na s.70-71, napiš si zápis do modrého sešitu (příloha), a vypracuj v PS s.64.

Pěkný den
V. Stodolová

 

AJ

 1. zapsat slovíčka do slovníku – L6 - přiloženo
 2. procvičení slovíček – osmisměrka - přiloženo
 3. PS    s.  50, s.51/2,  52/ 2

 

práce na 3. a 4.6.

ČJ - Dokončuj si VPS dle zadání

       MPS Vyjmenovaná slova - 26/5 urči slovní druhy číslem nad slovo

       Písanka - 26 a 27

       pracuj si na PL opakování - pošli mailem ofocené do čtvrtka

       Čítanka - 136-137 (úkoly ze s. 137/1,2,3 mi pošli napsané mailem)

       dobrovolný PL (slovní druhy+) příloha

M - PL Opakování - příloha - pracuj na papír, příklady přepiš a vypočítej, slovní úlohy celé        nepřepisuj - pouze zápis+výpočet+odpověď - ofocené do pondělí 8.6.

       MPS - dokonči s.23+25

       PL pro rychlíky - Dělení se zbytkem3 - příloha

 

Práce na 5.6.

ČJ - opakujeme

       MPS vyjm. slova - 27/4 - doplň čísla slovních druhů nad slova.

       Písanka - s.29 - vypracuj celou stránku, zopakuješ si látku z PRV, můžeš použít učebnici PRV (68)

       dobrovolný PL obojetné souhlásky - příloha

M

       MPS 26/51 - pozor, nepočítej podle vzoru v sešitě, ale tak, jak jsme se učili:  2 . 14 = 2 . 10 + 2 . 4 = ...

                26/52 - vypočítej řetězce

       dobrovolný PL - dělení se zbytkem4 - příloha

 

Práce na 8. a 9. 6.

ČJ - opakujeme

     MPS Vyjmenovaná slova s. 27/5 - doplň slovní druhy číslem nad slova

     PL - slovní druhy a pády

     dobrovolný PL - opakování slovesa

     Písanka - s. 28 - vypracuj prvních 7 řádků

     Čítanka - pozorně si přečti texty na s. 142 - 143 a zkus si odpovědět na otázky v modrém rámečku.

M

V pondělí na on-line hodině začneme dělit dvojciferné číslo číslem jednociferným, připrav si papír, VPS s. 60 a MPS s.28. Další práci vám zadám podle toho, co stihneme a jak nám to půjde.

     PL - násobení dvojciferného čísla

     dobrovolný PL - zaokrouhlování na desítky

PRV - rozlož si práci na celý týden.

     Učebnice - přečti si text na s. 72 a 73, je zde hodně důležitých informací, které budeš potřebovat o nadcházejících prázdninách.

     Vypracuj si v PS s. 65 - 67.

Pěkný den

V. Stodolová

AJ 3 úkoly 8.6.- 19.6.

 1. L7 – přepiš do slovníku a uč se slovíčka L7
 2. úkol do 15. -19.6.  zopakuj slovní zásobu 5,6,7 lekce
 3. POZOR, uschovejte slovníček, pracovní sešit a ŠS do nového školního roku, děkuji.

 

práce na 10. a 11. 6.

ČJ – opakujeme

     MPS vyjmenovaná slova 28/1 – doplň slovní druhy číslem nad slovo

     PL – souhrnná cvičení1

     Dobrovolný PL na vyjmenovaná slova – OMALOVÁNKA – M

     Čítanka s.160-161

M – opakování

     VPS – s.61

     MPS – vypracuj s.27 a dokonči s.30

     Dobrovolný – PL násobení dvojciferného čísla2

 

Práce na 12.6.

ČJ - opakujeme

    MPS s. 29/1 - doplň slovní druhy číslem nad slova

    PL - souhrnná cv.2

    dobrovolný PL - slabikotvorné r,l

M - opakujeme

   VPS - s. 62/2a,3 + cv.1, 2b - dobrovolně

   MPS - s. dokonči s.29 + 31/61

   dobrovolný PL - násobení dvojciferného čísla3

Nezapomeňte si číst!!

 

Práce na 15. a 16.6.

ČJ - opakujeme

     MPS vyjmenovaná slova - 3/c,d - doplň slovní druhy číslem nad slova

     PL - souhrnná cvičení3

     Dobrovolný PL - omalovánka - S

M - opakujeme

     VPS s. 63 + podívej se, zda máš v PS vypočítané všechny sloupky, cvičení na sčítání a odčítání, násobení a dělení.

     MPS - dokonči s. 31 + 32

     PL - násobení dvojcif.č.4

     Dobrovolný PL - Příklady pro 3.r.

PRV - opakujeme

     procvičuj si on-line cvičení, které jsem poslala na e-mail, ve středu 17.6. bude testík

 

Práce do 19.6.

ČJ opakujeme

     MPS s. 9/a,b, c - doplň slovní druhy

     PL - souhrnná cv.4

     Dobrovolný PL - omalovánka

M opakujeme

     VPS a MPS - projdi si sešity a doplň si cvičení, která ti chybí, přeskoč geometrii, tu zvládneme příští rok.

     PL - Procvičování

     Dobrovolný PL - Dělení jednomístným dělitelem

Pěkný den
V. Stodolová