Úkoly 23.-27.3.

Dobrý den,

 • chtěla bych Vás požádat, abyste s dětmi každý den četli.
 • V matematice došli do příštího pátku na str. 15 (každý den 1 str.),
 • v češtině nespěchali a procvičovali spodobu hlásek (párové souhlásky) postupně ď,ť - jak PS, tak Agáta (učebnice), pak postupně f,v, S,z.... každý den jednu dvojici souhlásek. Tzn. str. 7 v PS (plus příslušná cvičení v učebnici) do zítřka, str. 8 v pondělí, str. 9 do středy, str. 10 ve čtvrtek, str. 11 v pátek (samozřejmě vždy k tomu patřičná cvičení v učebnici) .
 • V písance  každý den alespoň půl stránky, z prvouky stačí, když budete opakovat roční doby, měsíce, dny v týdnu a hodiny.
 • V minutovkách můžou děti počítat neomezeně. Děkuji.
 • Pokusím se nascanovat další materiály k procvičování a zaslat Vám je.

úkoly do 3.4.

Úkoly na další týden. Prosím, abyste postupovali v klidu a pomalu. Cvičení z učebnice (čj stačí ústně nebo na folii, hlavně vždy nahlas odůvodnit), nafocené materiály jsou jen na procvičování, nejsou povinné. Chtěla bych Vás poprosit, abyste nechali děti přečíst zadání, klidně několikrát a aby začaly samostatně pracovat. Některé raději řeknou, že tomu nerozumí, než aby popřemýšlely nad zadáním samy.

 • Opět čtěte každý den.
 • Matematika: opět postupovat ... co den, to stránka . V pátek byste se měli dostat na str. 20. Jde stále o sčítání a odčítání do stovky. Rozklady dělat můžete, ale nemusíte, některé děti matou. U závorek vždy platí... napřed závorka, pak pokračovat. Počítání v minutovkách je neomezené, ale brzy narazíte na násobilku a skončíte. Procvičujte klidně pamětní počítání... 17 +6...
 • Český jazyk : v PS opět po stránkách... str. 12 a 13 je jen opakování probraného. Ve středu začnou slova s dě,tě,ně, v pátek stranou 16 slova s bě,pě,vě a mě. Vše "psace". 
 • Písanka: opět po půl straně.
 • Čtenářské listy: Přiložený seznam je vzhledem k mimořádné situaci pouze doporučenou literaturou. Děti můžou číst jakékoli knihy, přiměřené jejich věku.

úkoly do 6.4.

Tento týden bude týdnem bez úkolů. Záleží na dobrovolnosti....
Číst a popřípadě pracovat v pracovních listech. Přeji hezké Velikonoce. 

úkoly do 17.4.

Srovnávací týden... po kontrole pracovních sešitů, bych ráda srovnala menší rozdíly v postupu ve výuce. Proto je tedy třeba tento týden dokončit :

 1. Pracovní listy 
 2. V Agátě dojít na str. 90, kdo by měl, může procvičovat probranou látku od str. 109...
 3. Pracovní sešit z ČJ na str. 21
 4. Pracovní sešit z M na str. 26 (dále procvičovat sčítání, odčítání do 100)
 5. V písance se dostat na str. 23

 Úkoly pro 19.4. - 23.4.

 1. V Agátě bych byla ráda, abyste došli na str. 92. Cv. 1/92 napsali buďto do sešitu nebo na papír, nafotili a poslali.
 2. V pracovním sešitě z ČJ udělali str. 22 a 23, podstatná jména procvičovali ústně formou slovního fotbalu...
 3. Denně opět četli, v textu vyhledávejte podstatná jména
 4. V písance dojít na str. 26, tužkou podle pravítka podtrhejte podstatná jména.
 5. V Matematice skočit na str. 31, vysvětlit, že 2+2=4=2*2=4, 2+2+2=6=2*3=6...., můžete skládat kostičky, dílky Lega... pak se vrhnout na násobky ... Třeba s rytmizováním... Tleskáním, poskakováním..., potom vypočítat str. 26, 27, 61(opakování +, -), minutovky str. 11.
 6. Prvouka, pracovní sešit, zopakovat jarní měsíce, hodiny a vypracovat str. s rostlinami na jaře. Natrhat 10 rostlin, vylisovat je, pak nalepit na papír a napsat jejich název (herbář odevzdat do konce května).
 7. Začněte psát každý týden 1 diktát, alespoň 4 věty.

Online výuka bude 21.4. 9.00 - 9.30, 24.4. 9.00 - 9.30

 

Úkoly na 27-4. - 1.5.

Matematika

Pracovní sešit - str. 29,30,32,33 a 34
Minutovky str. 12

Český jazyk

Pracovní sešit - str. 24,25
Agáta - str. 93 ( cv. 2 na papír nebo do sešitu a poslat mi)
Písanka na str. 29, v říkance na str. 28 podtrhat modře podle pravítka podstatná jména, červeně slovesa)
Denně číst

 

Úkoly na 4.5. - 7.5.

 1. Denně číst
 2. Český jazyk, pracovní sešit na str. 26 (předložky)
 3. Agáta, str. 94, předložky... Můžete si s dětmi zahrát... Na kartičky napsat podst. jména v určitém pádě, na jiné kartičky předložky, děti pak můžou skládat 
 4. Písanka po str. 32
 5. Matematika, pracovní sešit, strany 28 a 36
 6. Minutovky str. 13
 7. Dobrovolně pracovní listy

 

Úkoly na 11.5. - 15.5.

 1. Denně číst
 2. Agáta - spojky, str. 95, (cv. 3, str. 95 vytvořit souvětí se správnými spojkami... Do sešitu nebo na papír a poslat mi)
 3. ČJ, pracovní sešit str. 27 - 29
 4. Písanka str. 33-35
 5. Matematika - pracovní sešit na str. 40(násobení dělení dvěma, třemi)
 6. Minutovky str. 14 a 15
 7. Pracovní listy jsou nepovinné

 

Úkoly na týden  18.5. - 22.5. 

Český jazyk : 

 1. denně číst
 2. Agáta - str. 97, určovat jen ty slovní druhy, které známe
 3. Pracovní sešit - str. 30+31
 4. pisanka str. 36+37

Matematika: opakovat násobení, dělení dvěma, třemi

 1. Pracovní sešit - str. 41+41+43
 2. minutovky - cv. 47 na str 24

 

Úkoly na týden  25.5. - 29.5. 

Český jazyk:

 1. Každý den číst
 2. V písance tentokrát nic
 3. Místo písanky do sešitu nebo na papír z Agáty cvičení 8/98 a 3/99 (poslat do pátku)
 4. Agáta ústně nebo na folii zbytek stran 98 a 99
 5. Pracovní sešit strany 33 + 43 + cv. 2/45

Matematika:

 1. Opakovat násobilku a dělení 2 a 3 (možno na PL)
 2. Násobilku a dělení 4... Pracovní sešit str. 44 + 45 + 46 + zbytek 47
 3. Minutovky str. 16

 

Úkoly na týden 1.6. - 5.6.

 1. denně číst
 2. v písance nic
 3. Agáta - cv. 3+4/ str. 101 na papír nebo do sešitu a poslat mi. Stranu 100 a zbytek str. 101 ústně nebo na folii a hlasitě odůvodňovat
 4. pracovní sešit z čj - str. 34 a 35
 5. pracovní sešit z matematiky - str. 48, 53, 54 a 55 ( str. 49, 50, 51 a 52 prozatím vynecháme, násobilku pěti si necháme na příští týden)
 6. minutovky - str. 25

 

Úkoly na týden 8. - 11.6.2020

 1. Denně číst ( nepodceňujte každodenní čtení)
 2. Písanka str. 38,39 a 40 ( nespěchejte, zaznamenala jsem u některých dětí zhoršení písma - všechny 3 strany nafotit a do konce týdne poslat)
 3. Agáta - ústně nebo na fólii str. 103 a 104 ( sloh zůstane na později)
 4. Pracovní sešit (ČJ) - vypracovat str. 37, dokončit 38, vypracovat 39
 5. Pracovní sešit (M) - násobilka pěti str. 49,50,51,52
 6. Minutovky str. 17

 

Úkoly na týden 15.6. -19.6.2020

máme poslední týden výuky. Zbývá nám dokončit pár stránek v pracovních sešitech a v písance. Tím jsou úkoly jasné:

 1. dokončit pracovní sešity z českého jazyka a matematiky
 2. v minutovkách počítat násobilku a dělení do pěti
 3. denně číst

  Na online výuku ​mít Agátu.

Děkuji vám za spolupráci.​

S pozdravem Renáta Šťastná