Na chodbě ZŠ Choltice za hlavními dveřmi do budovy jsou umístěné sešity a pracovní sešity pro děti. Prosím, abyste se stavili ve škole a tyto materiály si tam vyzvedli. Můžete tak učinit vždy od 9.00 do 11.00 hod.

Úkoly do 20. 3.:

M – sčítání a odčítání do 10 - procvičování

         prac. sešit 2 do str.39, procvič. sešit do str. 18

ČJ – písmeno h,H, b,B

        Slab. – do str. 59 + PS ke Slab.

        Písanka 3 – do str.10 (k nácviku využijte psaní do soli, do písku …, sluníčkovou písanku, kam můžete dětem předepisovat potřebná písmena a slova)

Stále cvičte skládání slov ze skládací abecedy a zkoušejte diktáty ze skládací abecedy i do slun. sešitu.

PRV – kapitola č. 6 – Na jaře

          Prac. sešit – str. 44 – 47

Další možnosti materiálů a procvičování: ČT 2 – pořad UčíTelka (každý den od 9.00 hod)

Internetové stránky Školákov, Dětské stránky atd.          

 

Pondělí 23. 3.

ČJSlabikář – Abychom příliš neutekli 1. A, ještě opakujte do str. 58, 59 – hláska a písmeno B, b + prac. sešit (PS) ke Slabikáři

Písanka 3 – str. 11 – dvojhláska eu

MPS – str. 40 – 41 – procvičování + a – do 10 – postupujte podle pokynů dole na stránce

Procvič. PS 2 – str. 19, 20

 

Úterý 24. 3.

ČJ – Slabikář – str. 60 podle návodu + PS ke Slab., Písanka 3 – str. 1212  - písmenko c – zase nejdříve zkuste do písku, soli apod., na velký papír, do sluníčkové písanky, pak teprve na čisto

MPS str. 42 – 43, procvič. PS 2 str. 21

PRVPS – str. 48

 

Středa 25. 3.

ČJPS ke Slab. str. 33, Slabikář str. 61 – velikonoční koleda - naučit, Písanka 3 – str.13, 14 – opět nácvik

PRV – str. 49

 

Čtvrtek 26. 3.

ČJ Slabikář str. 61 + PS ke Slab. str. 34, Písanka 3 – str. 15

M PS str. 44 – 45, procvič. PS 2 str.22, 23

 

Pátek 27. 3.

ČJ – opakovat probraná písmena – číst ve Slab. a v PS, procvičovat se skládací abecedou, opakovat říkanky,

Písanka 3 – str. 16, 17

MPS str. 46, procvič. PS str. 24

 

ČJ – K úkolům ve Slabikáři a v PS si ještě zkoušejte diktáty ze skládací abecedy a diktáty slabik a slov do sluníčkového sešitu. Nezapomeňte se učit a opakovat písmenkové básničky.

M – Stále zkoušejte příklady do 10 zpaměti i napsané.

PRV – Pozorujte, co se děje na jaře v přírodě, jaké kvetou kytičky, jaké je počasí, jak se probouzejí stromy. Stále opakujte vše, co jsme probrali v kapitole Orientace v čase – dny, týdny, měsíce, roční doby, hodiny.

Vv a PČ – zapojte děti do domácích prací (úklid, zalévání květin, práce na zahradě, pomoc při vaření …), děti mohou kreslit, malovat, lepit, vybarvovat, stavět, šít, modelovat atd.  Dle možností můžete vytvořit soubor výkresů, popř. fotodokumentaci. Až se vrátíme do školy, vše si prohlédneme nebo vystavíme.

Na stránkách školy jsou uvedeny některé webové stránky, které můžete využít k výuce a k opakování a já znovu doporučuji ještě Školákov a Dětské stránky, vysílání v televizi apod.

Pondělí 30. 3. 

ČJSlabikář – str. 62 – hláska a písmeno Č, č (naučit říkanku a postupovat dle pokynů) + prac. sešit (PS) ke Slabikáři – str. 35

Písanka 3 – str. 18 – h, podobné jako h, ale jednodušší

MPS – str. 47 – postupujte podle pokynů dole na stránce (správné řešení cv. 3 – 9, 4, 1, cv. 4 – 9, 3, 1), zkuste pro přehlednost vybarvovat, trénujte + a – do 10 zpaměti i písemně

Úterý 31. 3.

ČJ – Slabikář – str. 63 podle návodu + PS ke Slab. – str. 36, Písanka 3 – str. 19, 20  - písmenko H – zase nejdříve zkuste do písku, soli apod., na velký papír, do sluníčkové písanky, pak teprve na čisto

M – PS str. 48 - 49 – rozšiřující úkoly, postupujte dle pokynů dole

PRVPS – str. 49

Středa 1. 4.

ČJPS ke Slab. str. 37, Slabikář str. 62, 63 – procvičovat čtení, zopakovat velikonoční koledu                                Písanka 3 – str. 21 – písmenko T - opět nejprve nácvik

PRV – str. 50

Čtvrtek 2. 4.

ČJ - PS ke Slab. str. 38, Písanka 3 – str. 22, 23

M PS str. 50

Pátek 3. 4.

ČJ Slab. str. 64 – obvyklým způsobem + naučit básničku, PS – str. 36 – 38 procvičovat

Písanka 3 – str. 24, 25 – nejdříve nácvik

M – opakovat numeraci do 10 různými způsoby (zpaměti i písemně)

 

Stále opakujte říkanky, procvičujte počítání do 10

PRV – Pozorujte, co se děje na jaře v přírodě, jaké kvetou kytičky, jaké je počasí, jak se probouzejí stromy. Stále opakujte vše, co jsme probrali v kapitole Orientace v čase – dny, týdny, měsíce, roční doby, hodiny.

Vv a PČ – zapojte děti do domácích prací (úklid, zalévání květin, práce na zahradě, pomoc při vaření …), děti mohou kreslit, malovat, lepit, vybarvovat, stavět, šít, modelovat atd.  Dle možností můžete vytvořit soubor výkresů, popř. fotodokumentaci. Až se vrátíme do školy, vše si prohlédneme nebo vystavíme.

Nezapomeňte si také občas zazpívat a můžete si k tomu i zatancovat nebo zacvičit.

Na stránkách školy jsou uvedeny některé webové stránky, které můžete využít k výuce a k opakování a já znovu doporučuji ještě Školákov a Dětské stránky, vysílání v televizi UčíTelka apod..

 

Pondělí 6.4.

Milé děti a milí rodiče!

Nastalá situace je pro vás všechny velmi náročná. V následujícím týdnu nebudu zadávat nové úkoly. Máme před sebou Velikonoce a velikonoční prázdniny. Prosím, abyste s dětmi opakovali dosavadní učivo. Sledujte TV vysílání a pořady pro děti na internetu. Opakujte si a naučte se velikonoční koledy. Pokud budete barvit vajíčka nebo plést pomlázky, pořiďte si foto, abychom se po “koronavirových prázdninách“ mohli společně pobavit. Všem vám přeji krásné jarní dny a hlavně hodné zdraví a trpělivosti.

Úterý 14. 4.

ČJ – Slabikář – str. 65 podle návodu + PS ke Slab., Písanka 3 – str. 26 

M – PS 2 – ze zadních desek vystřihnout „Mističkové počitadlo“

PRVPS – str. 51

Středa 15. 4.

ČJ Slabikář str. 66 – procvičovat čtení, doplnit doplňovačky + PS ke Slab.                          

Písanka 3 – str. 27 – písmenko B - opět nejprve nácvik – podobně jako P, str. 28 – písmenko č (už umíme c, tak jen přidáte háček)

PRV – str. 52

Čtvrtek 16. 4.

ČJSlabikář str. 67 – naučit rozpočitadlo + ostatní úkoly + PS ke Slab. Zeptejte se rodičů, prarodičů nebo známých, zda umí hrát kuličky a pokud doma nějaké máte, zkuste si je zahrát.

Písanka 3 – str. 29 – Č stejně snadné jako malé č

M PS 3 – str. 3 – dle pokynů dole + procvič. S 3 – str. 1/A, B

Pátek 17. 4.

ČJ Slab. str. 68 – obvyklým způsobem + naučit básničku + PS

Písanka 3 – str. 30, 31 – zase známá písmenka, pouze s háčky

M PS 3 – str. 4, procvič. S 3 – str. 1/C, D

Stále opakujte říkanky, skládejte slova z písmenek, nezapomeňte na diktáty, procvičujte počítání do 10

PRV – Pozorujte, co se děje na jaře v přírodě, jaké kvetou kytičky, jaké je počasí, jak se probouzejí stromy a zkuste být potichu, abyste zahlédli i některá zvířátka. Stále opakujte vše, co jsme probrali v kapitole Orientace v čase – dny, týdny, měsíce, roční doby, hodiny.

Vv a PČ – zapojte děti do domácích prací (úklid, zalévání květin, práce na zahradě, pomoc při vaření …), děti mohou kreslit, malovat, lepit, vybarvovat, stavět, šít, modelovat atd

Nezapomeňte si také občas zazpívat a můžete si k tomu i zatancovat nebo zacvičit.

Na stránkách školy jsou uvedeny některé webové stránky, které můžete využít k výuce a k opakování a já znovu doporučuji ještě Školákov a Dětské stránky, vysílání v televizi UčíTelka apod.

Děkuji za došlé e-maily a prosím, abyste mi všichni dali během tohoto týdne vědět, jak se Vám daří plnit úkoly a zda nemáte s něčím problémy.

Pondělí 20. 4.

ČJ - Slab. str. 69 – procvičování Ř, ř + PS ke Slab., Písanka 3 – str. 32, 33 – opis a přepis probraných písmen

 M PS 3 – str. 5 (dle pokynů), procvič. S 3 – str. 2/A, B

Úterý 21. 4.

ČJ – Slabikář – str. 70 podle návodu + PS ke Slab., Písanka 3 – str. 34 – dopisujte barvy: Jaro je barevné. Tráva je zelená. Petrklíč je žlutý. …

M – PS 3 – str. 6., procvič. S 3 – str. 2/C, D

PRVPS – str. 52

Středa 22. 4.

ČJ Slabikář str. 72 – nové písmenko Ch,ch – naučit říkanku + PS ke Slab.                          

   Písanka 3 – str. 35 – ř nácvik nového (ale v podstatě už známého) písmenka

PRV – str. 53

Čtvrtek 23. 4.

ČJSlabikář str. 73 + PS ke Slab. Písanka 3 – str. 36 – Ř stejně snadné jako R + háček

M PS 3 – str. 7 – dle pokynů dole + procvič. S 3 – str. 3/A, B

Pátek 24. 4.

ČJ Slab. str. 69 – 73 opakovat + PS ke Slab. Písanka 3 – str. 37 – přepis slov a vět

M PS 3 – str. 8, procvič. S 3 – str. 3/C, D

Stále opakujte říkanky, skládejte slova z písmenek, nezapomeňte na diktáty, procvičujte počítání do 10

PRV – Pozorujte, co se děje na jaře v přírodě, jaké kvetou kytičky, jaké je počasí, jak se probouzejí stromy a zkuste být potichu, abyste zahlédli i některá zvířátka. Stále opakujte vše, co jsme probrali v kapitole Orientace v čase – dny, týdny, měsíce, roční doby, hodiny.

Na stránkách školy jsou uvedeny některé webové stránky, které můžete využít k výuce a k opakování a já znovu doporučuji ještě Školákov a Dětské stránky, vysílání v televizi UčíTelka apod.

Děkuji za došlé e-maily a prosím, abyste mi i nadále dávali vědět, jak se Vám daří plnit úkoly a zda nemáte s něčím problémy.

Kdo jste si ještě nevyzvedli Písanku č. 4 a kartičky s čísly do 20, učiňte tak. Jsou na stole za vchodovými dveřmi školy (vždy v 9 – 11 hod.)

Pondělí 27. 4.

ČJ - Slab. str. 72 - 73 – procvičování Ch, ch + PS ke Slab., Písanka 3 – str. 38– nácvik nového písmene K: velké I a k němu 2 nožičky – zkoušet do soli, na papír, do sluníčkového sešitu, pak do písanky

 M PS 3 – str. 9 (dle pokynů), procvič. S 3 – str. 4/A, B

Úterý 28. 4.

ČJ – Slabikář – procvičovat str. 70 - 73 + PS ke Slab., Písanka 3 – str. 39 – nácvik nového písmene E: začátek jako velké C (obrácená 3) – zkoušet do soli, na papír, do sluníčkového sešitu, pak do písanky

M – PS 3 – str. 10., procvič. S 3 – str. 3/C, D

PRVPS – str. 62 Člověk ve společnosti – Místo, kde žijeme

Středa 29. 4.

ČJ Slabikář str. 74 – procvičování Ch,ch – naučit říkanku Hledání + PS ke Slab.                          

   Písanka 3 – str. 40 – věty k obrázkům zvířat.  (Koza mečí. Ovce bečí. Kráva bučí. …)

PRV – str. 63 – Na výletě

Čtvrtek 30. 4.

ČJSlabikář str. 75 + PS ke Slab. Písanka 4 – str. 1 – přepis slov, str. 2 – nácvik nového písmene L: začátek jako S + klička jako u Z - zkoušet do soli, na papír, do sluníčkového sešitu, pak do písanky

M PS 3 – str. 11 – dle pokynů dole + procvič. S 3 – str. 5/A

Stále opakujte říkanky, skládejte slova z písmenek, nezapomeňte na diktáty, procvičujte počítání do 10

PRV – Pozorujte, co se děje na jaře v přírodě, jaké kvetou kytičky, jaké je počasí, jak se probouzejí stromy a zkuste být potichu, abyste zahlédli i některá zvířátka. Stále opakujte vše, co jsme probrali v kapitole Orientace v čase – dny, týdny, měsíce, roční doby, hodiny.

Na stránkách školy jsou uvedeny některé webové stránky, které můžete využít k výuce a k opakování a já znovu doporučuji ještě Školákov a Dětské stránky, vysílání v televizi UčíTelka apod.

Děkuji za došlé e-maily a prosím, abyste mi i nadále dávali vědět, jak se Vám daří plnit úkoly a zda nemáte s něčím problémy.

Dle možností prosím odevzdejte dokončené Matematiky PS 2 a Písanky 3 do školy opět ve všedních dnech v 9 – 11 hod.

Od pondělí 27. 4. Zkoušíme on – line výuku. Doufám, že se s většinou z Vás uvidím a uslyším.

Pondělí 4. 5.

ČJ – Slabikář – procvičovat str. 74 – 75 – naučit jednu ze čtyř básniček pro maminku + PS ke Slab. str. 43,

Písanka 4 – str. 3 – nácvik nového písmene ch – složené z c a h, která už umíme

M PS 3 – str. 12 (dle pokynů), procvič. S 3 – str. 5/B

Úterý 5. 5.

ČJ - Slab. str. 76 – procvičování  + PS ke Slab. str. 44,

Písanka 4 – str. 4 – procič. ch

M – PS 3 – str. 13., procvič. S 3 – str. 6/A,B

PRVPS – str. 64 Člověk ve společnosti – Ája jde do divadla

Středa 6. 5.

ČJ Slabikář str. 77 - 78 – nové písmenko F, f – naučit říkanku

Písanka 4 – str. 5 nácvik Ch, str. 6 – přepis slov

PRV – str. 65 – Ája mezi kamarády                                                                                                      ¨

Čtvrtek 7. 5.

ČJSlabikář str. 79 – 81 – procvič. F, f + PS ke Slab. str. 45 -46

Písanka 4 – str. 7  – nácvik nového písmene D: začátek jako T + klička jako u Z a zpět do „šneka!- zkoušet do soli, na papír, do sluníčkového sešitu, pak do písanky, str. 8 – věty se jmény (Adéla je Adélka. Kamila je Kamilka. …)

M PS 3 – str. 14 – dle pokynů dole + procvič. S 3 – str. 6/C,D

Stále opakujte říkanky, skládejte slova z písmenek, nezapomeňte na diktáty, procvičujte počítání, hodiny, dny, měsíce a roční doby.

Na stránkách školy jsou uvedeny některé webové stránky, které můžete využít k výuce a k opakování a já znovu doporučuji ještě Školákov a Dětské stránky, vysílání v televizi UčíTelka apod.

Dle možností prosím odevzdejte dokončené Matematiky PS 2 + procvičovací sešity z M 2  a Písanky 3 do školy opět ve všedních dnech v 9 – 11 hod.

Jsem ráda, že se nám s některými daří on-line výuka. Ta probíhá denně po skupinkách:

  1. Skup. 10 – 10.30, 2. skup. – 13 – 13.30, 3. Skup. – 13.30 – 14.00

V příloze najdete materiály k vytisknutí, na nichž můžete procvičovat probranou látku. Opakovací prověrku z matematiky dle možností odevzdejte ve škole ve všedních dnech v 9 – 11 hod.

 

Pondělí 11. 5.

ČJ – Slabikář –  str. 82 – nové písmeno G, g (těžké) + PS ke Slab. str. 47

Písanka 4 – str. 9, 10 – opis a přepis slov a vět - procvičování

M PS 3 – str. 15 (dle pokynů), procvič. S 3 – str. 7/A,B

Úterý 12. 5.

ČJ -  PS ke Slab. str. 48 – procvič. Gg

Písanka 4 – str. 11 – nácvik f – opět nejdříve na papír, do soli, do sluníčkového sešitu …

M – PS 3 – str. 16 (dle pokynů), procvič. S 3 – str. 7/C,D

PRVPS – str. 66 Člověk ve společnosti – Ája jde nakupovat – dle pokynů dole rozstříhat a správně nalepit

Středa 13. 5.

ČJ Slabikář str. 84 – ď,ť,ň (pozor na háček nad d a t – vypadá jako čárka), PS ke Slab. str. 49

   Písanka 4 – str. 12 nácvik F – jako T + obrácený háček uprostřed

PRV – str. 67 – Člověk ve společnosti  - Zaměstnání dospělých lidí – dle pokynů             ¨

Čtvrtek 14. 5.

ČJSlabikář str. 85– procvič. ď, ť, ň + PS ke Slab. str. 50

Písanka 4 – str. 13 – procvič. f, F – opis slov přepis vět

M PS 3 – str. 17 – dle pokynů dole + procvič. S 3 – str. 8/A,B

Pátek 15. 5.

ČJSlabikář str. 82 – 85, PS ke Slab. str. 51 - procvičovat

Písanka 4 – str. 14 – nácvik Y – jako U + klička pod linku, str. 15 – nácvik g – bříško jako a + klička pod linku

M PS 3 – str. 18 – dle pokynů dole + procvič. S 3 – str. 8/C,D

Stále opakujte říkanky, skládejte slova z písmenek, nezapomeňte na diktáty, procvičujte počítání, hodiny, dny, měsíce a roční doby.

Na stránkách školy jsou uvedeny některé webové stránky, které můžete využít k výuce a k opakování a já znovu doporučuji ještě Školákov a Dětské stránky, vysílání v televizi UčíTelka apod.

Pokud jste nestihli odevzdat dokončené písanky, Matematiku 2 + procvič. sešit z M 2 a test z matematiky, už je do školy nenoste. Nechte si je u sebe a odevzdáte je až po 25. 5. Děkuji a moc chválím ty, kteří stihli odevzdat. Jste šikulky! Vy i vaši rodiče J.

Jsem ráda, že se nám s některými daří on-line výuka. Ta probíhá denně po skupinkách:

  1. Skup. 10 – 10.30, 2. skup. – 13 – 13.30, 3. Skup. – 13.30 – 14.00

 V příloze z minulého týdne najdete materiály k vytisknutí, na nichž můžete procvičovat probranou látku.

Pondělí 18. 5.

ČJ – Slabikář –  str. 86 - 87 – dě tě ně

 Písanka 4 – str. 16 – nácvik G – jako C + j bez tečky (pozor špice kličky směřuje ke šneku, nedělat mezeru)

M PS 3 – str. 19 procvičování, procvič. S 3 – str. 9/A, B

Úterý 19. 5.

ČJ - PS ke Slab. str. 52 - 53 – procvič. Dě Tě Ně

Písanka 4 – str. 17 – procvič. slov s , g, G

M – PS 3 – str. 20, procvič. S 3 – str. 9/C, D

PRVPS – str. 68 Člověk ve společnosti – Co lidé umí – dle pokynů dopsat do vět správná slova

Středa 20. 5.

ČJ Slabikář str. 88 – di dy ti ty ni ny + PS ke Slab. str. 54

   Písanka 4 – str. 18 - 19 nácvik F – opis, přepis slov a vět

PRV – str. 69 – Člověk ve společnosti  - Lidé si vyrobili pomocníky – dle pokynů nalepit a doplnit písmena

Čtvrtek 21. 5.

ČJSlabikář str. 89 + PS ke Slab. str. 55

Písanka 4 – str. 20 – dˇ, ť, ň – d, t, n už umíme, přidáme jen háček

M PS 3 – str. 21 – dle pokynů dole + procvič. S 3 – str. 10/A,B

Pátek 22. 5.

ČJSlabikář str. 90 - 91, PS ke Slab. str. 56 - procvičovat

Písanka 4 – str. 21 - 22

M PS 3 – str. 22 – dle pokynů dole + procvič. S 3 – str. 10/C,D

Stále opakujte říkanky, skládejte slova z písmenek, nezapomeňte na diktáty, procvičujte počítání, hodiny, dny, měsíce a roční doby.

Na stránkách školy jsou uvedeny některé webové stránky, které můžete využít k výuce a k opakování a já znovu doporučuji ještě Školákov a Dětské stránky, vysílání v televizi UčíTelka apod.

Jsem ráda, že se nám s některými daří on-line výuka. Ta probíhá denně po skupinkách:

  1. Skup. 10 – 10.30, 2. skup. – 13 – 13.30, 3. Skup. – 13.30 – 14.00

 

Pondělí 25. 5.

ČJ – Slabikář –  str. 91 + PS ke Slab.  – str. 53-56 procvičování di dy, ti ty, ni ny

Písanka 4 – str. 23 – opis a přepis slov a vět

M PS 3 – str. 23, procvič. S 3 – str. 11/A, B

Úterý 26. 5.

ČJ - Slabikář – str. 92 bě pě vě – (2 písmena, ale vyslovujeme 3 – bje pje vje)

Písanka 4 – str. 24 – slova s di ti ni

M – PS 3 – str. 24, procvič. S 3 – str. 11/C, D

PRVPS – str. 70 Člověk ve společnosti – Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort – přečíst pohádku a postupovat dle pokynů dole na stránce (Pohádku si přečtěte buď v knížce, nebo na internetu, nebo ji najdete v příloze.)

Středa 27. 5.

ČJ Slabikář str. 93 – procvičování bě pě vě

   Písanka 4 – str. 25 slova s dy ty ny

PRV – str. 71 – Opakování - Člověk ve společnosti – doplnit dle pokynů

Čtvrtek 28. 5.

ČJSlabikář str. 94 - procvičování bě pě vě

Písanka 4 – str. 26 – opis a přepis slov s bě pě vě

M PS 3 – str. 25 – dle pokynů dole + procvič. S 3 – str. 12/A,B

Pátek 29. 5.

ČJSlabikář str. 95 – 96 -  slabika mě (2 písmena, ale vyslovujeme 3 – mňe)

Písanka 4 – str. 27 opis a přepis slov s bě pě vě

M PS 3 – str. 26 – dle pokynů dole + procvič. S 3 – str. 12/C,D

Na stránkách školy jsou uvedeny některé webové stránky, které můžete využít k výuce a k opakování a já znovu doporučuji ještě Školákov a Dětské stránky, vysílání v televizi UčíTelka apod.

V přílohách přikládám náměty na práci při opakování a procvičování doma nebo ve škole.

Jsem ráda, že se nám s některými daří on-line výuka. Ta bude od příštího týdne probíhat v pozměněných časech a v pozměněných skupinách:

1. skup. - 8.30 – 9.00: M. Hamerníková, k. Knická, L. Máčik, R. Habal
2.
skup. – 10.00 – 10.30: K. Jechová, Š. Pecka, F. Souček, J. Vavříček, M. Kubín, V. Klika
3. skup. – 13.00 – 13.30: J. Bína, P. Hanus, V. Zelený, N. Škodová, N. Škulibová

 

Pondělí 1. 6.

ČJ – PS ke Slab. – str. 57

😀 DNES MÁTE SVÁTEK – DEN DĚTÍ 😀 - přeji vám všechno nejlepší a hezky to oslavte.

😀 Pro dnešek žádné nové učivo 😀 (V příloze posílám dárek)

Úterý 2. 6.

ČJ - Slabikář – str. 97, Kdo ještě neumí básničku o běláskovi ze str. 92, doučit!

Písanka 4 – str. 28 – slova s mě Mě

M – PS 3 – str. 27, procvič. S 3 – str. 13/A, B

PRVPS – str. 72-73 V létě – okénko do letní přírody

Středa 3. 6.

ČJ Slabikář str. 98 – podle pokynů, PS ke Slab. – str. 58

Písanka 4 – str. 29 opis, přepis, slova opač. významu

PRV – str. 74 – Opakování – Letní proměny v přírodě – doplnit dle pokynů

Čtvrtek 4. 6.

ČJSlabikář str. 99 – podle pokynů

Písanka 4 – str. 30 – opis a přepis slov

M PS 3 – str. 28 – dle pokynů dole + procvič. S 3 – str. 13/C, D

Pátek 5. 6.

ČJSlabikář str. 100 + „Příhody včelých medvídků“ (najdete na You Tube)

Písanka 4 – str. 31 opis a přepis slov

M PS 3 – str. 29 – dle pokynů dole + procvič. S 3 – str. 14/A, B

Na stránkách školy jsou uvedeny některé webové stránky, které můžete využít k výuce a k opakování a já znovu doporučuji ještě Školákov a Dětské stránky, vysílání v televizi UčíTelka, ČT Edu apod.

V přílohách přikládám náměty na práci při opakování a procvičování doma nebo ve škole.

Opět změna ve skupinách :

  1. skup. - 8.30 – 9.00: M. Hamerníková, k. Knická, N. Škodová, N. Škulibová
  2. skup. – 10.00 – 11.00: K. Jechová, Š. Pecka, F. Souček, J. Vavříček, M. Kubín, V. Klika (ve škole)
  3. skup. – 13.00 – 13.30: J. Bína, P. Hanus, V. Zelený, Š. Pecka

 

Pondělí 8. 6.

ČJ – Slabikář – str. 100 – 101 Nezapomeňte na básničku „Tancovali brouci“ na str. 100

Písanka 4 – str. 32 – přepis slov

M – PS 3– str. 30, procvič. S 3 – str. 14/C,D

Úterý 9. 6.

ČJ - Slabikář – str. 102

Písanka 4 – str. 33 – opis, přepis

MPS 3 – str. 31, procvič. S 3 – str. 15/A, B

PRVPS – str. 75 - V létě – Léto na zahradě – dle pokynů

Středa 10. 6.

ČJ PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ (Od dětí, které se učí doma, prosím, buď pošlete mailem, nebo doneste do školy.)

PRV – str. 76 – V létě – U rybníka – doplnit dle pokynů

Čtvrtek 11. 6.

ČJSlabikář str. 103 – podle pokynů (poháku O vodníku Česílkovi najdete na stránkách České televize)

Procvičovací „sluníčková písanka“ – trénovat slova a věty s probranými písmeny dle vlastní potřeby

M PS 3 – str. 32 – dle pokynů dole + procvič. S 3 – str. 15/C, D

Pátek 12. 6.

ČJSlabikář str. 104 – podle pokynů

Písanka 4 – str. 34 opis a přepis slov

M 2. OPAKOVACÍ PROVĚRKA Z MATEMATIKY (Od dětí, které se učí doma, prosím, buď pošlete mailem, nebo doneste do školy.)

Na stránkách školy jsou uvedeny některé webové stránky, které můžete využít k výuce a k opakování a já znovu doporučuji ještě Školákov a Dětské stránky, vysílání v televizi UčíTelka, ČT Edu apod.

V přílohách přikládám náměty na práci při opakování a procvičování doma nebo ve škole.

 

Pondělí 15. 6.

ČJ – Slabikář – str. 105, PS – str. 60

Písanka 4 – str. 35 – opis a přepis slov

M – PS 3– str. 33

Úterý 16. 6.

ČJ - Slabikář – str. 106 - 107

Písanka 4 – str. 36 – přepis a doplnění pohádkových postav dle vzoru na 1. řádku

Mprocvič. S 3 – str. 16

PRVPS – str. 77 – V létě – U rybníka – dle pokynů

                 str. 78 – Chystáme se na prázdniny – rozstříhat záložku a nalepit k obrázkům

Středa 17. 6.

ČJ Slabikář – str. 108 – 109

Písanka 4 – str. 37 – opis, přepis názvů měst

PRV – str. 79 –  Opakování - V létě

           Str. 80 – Závěrečné opakování

Čtvrtek 18. 6.

ČJSlabikář str. 110, PS – str. 61

Písanka 4 – str. 38 – opis, přepis názvů měst

M PS 3 – str. 34 – dle pokynů dole

Pátek 19. 6.

ČJSlabikář str. 111 – 119, PS – str. 62,63

Písanka 4 – str. 39 - 40 opis a přepis zeměpisných názvů

MPS 3 – str. 35 – dle pokynů dole

Procvičovací „sluníčková písanka“ – trénovat slova a věty s probranými písmeny dle vlastní potřeby

Toto je poslední „várka“ úkolů v tomto školním roce! Je jich více, než jindy, protože příští týden již on-line výuka probíhat nebude. To, co spolu tedy nestihneme, dokončete sami. V matematice dopočítávat nemusíte, protože na str. 34-50 jsou příklady na + a – s přechodem pes desítku, což je učivo 2. ročníku. Dopsané písanky a prac. sešity z Prvouky si ponechte u sebe a přineste je i s nedokončenými pracovními a procvičovacími sešity z M až v den vysvědčení, tedy v pátek 26. 6. nebo až po prázdninách. 

Zatím nevíme, jak bude probíhat poslední den školy. Určitě najdete včas pokyny na stránkách školy, takže je prosím sledujte. Na prázdniny ode mě děti dostanou „Prázdninový a čtenářský deník“. Pokyny k vedení tohoto deníku jsou vlepené uvnitř. Je to věc dobrovolná, ale mě se v praxi osvědčila, protože děti si tímto způsobem jednak procvičují psaní a čtení a jednak budou vědět, kde byly o prázdninách, až si o nich budeme v září povídat.

Zkontrolujte, prosím, žákovské účty a doplňte finance (doporučuji do 1000,- Kč), protože už nyní objednáváme výukové materiály do 2. třídy a je třeba, aby byly z čeho zaplatit. 

 

Všechny Vás zdravím já i paní asistentka I. Kubová.

S pozdravem Z. Bílková