Úkoly na  období  11.3. -13.3. 2020         

 • Slabikář -  str. 53
 • PS ke Slabikáři – str. 27,28
 • Písanka – str. 17,21,22
 • Matematika - dokončit celý malý sešit
 • Prvouka – pozorujeme  přicházející jaro - změny v přírodě ( vycházka ).

 

Úkoly na pondělí 16.3

 • Slabikář -  str. 54: Jde o nové písmenko. Povídáme, co vidíme na obrázku, hledáme slova, která začínají na písmenko H a učíme se zpaměti básničku. Obrázky v brýlích si prohlédneme, pojmenujeme, pak Slabikář zavřeme a zkoušíme, kolik obrázku jsme si zapamatovali. Zbytek stránky čteme.
 • PS ke Slabikáři - str. 29: V prvním úkolu hledáme začáteční slabiky obrázků a zapíšeme do okénka. Další úkoly jsou na čtení a vyhledávání slov ve sloupcích. Těžší úkol bude pro děti vyhledávání chyb v psaném textu, ale určitě se to nakonec všem podaří.
 • Písanka - str. 18: Píšeme nové písmenko, prosím o nácvik správného tvaru nejprve na papír, tabulku, apod., teprve potom do sešitu.
 • Matematika - str. 40: Zde je důležité cvičení 1. Jde o rozklad čísla, což je základní dovednost potřebná k pozdějšímu počítání s přechodem přes desítku. Komu toto cvičení bude ještě dělat potíže, tak prosím procvičujte každý den. Ostatní úkoly jsou snadné, děti zvládnou i sami. (Vy pak kontrolujete).

 

Úkoly na pondělí 17.3

 • Slabikář -  str. 55: Dnes mají děti hodně čtení, postupujeme od domečku k barevným sloupečkům a potom k celým textům. Je toho hodně, stačí přečíst 1x, ale bez chyb. Komu se nějaké slovíčko nepovede, opraví se. V posledním úkolu vyprávíme pohádku podle obrázků ( je vhodné doplnit podle vlastní fantazie).
 • PS ke Slabikáři - Dnes nic
 • Písanka - str. 19: PProcvičujeme nové písmenko a přepisujeme slova.
 • Matematika - str. 41: Zde je slovní úloha, která bude pro děti asi náročná. Ke správnému vyřešení potřebují děti vaší pomoc, ale pokud možno by sami měly přemýšlet, jak si s úlohou poradit. Vy by jste měli jen navádět, dávat pomocné otázky, event. vysvětlit, proč se to tak počítá.
 • Prvouka - str. 48: Zde si hodně povídáme o tom, co se na jaře děje na zahrádce, jaký je rozdíl mezi sázením a setím. Úkoly plníme společně.

 

Úkoly na středu 18.3.

PS ke Slabikáři – str.30,31: Tyto 2 stránky se dělají najednou, jde zde o hledání slov v tabulce podle úkolů, které jsou na str. 31. Pro děti nebude problém úkoly splnit, ale dopomoc budou někteří  potřebovat při hledání slov v tabulce. Těm napovíme, kde  hledané slovo je (např. 3. řádek). Než budeme pracovat na str. 31 musíme ale tabulku na str. 30 celou přečíst.

Písanka – str. 20 : Učíme se další nový tvar, takže nejprve zkouška mimo sešit. Nezapomeňte na procvičení ruky a správné sezení u psaní.

Prvouka – str.49:  Zde jde o společnou práci podle úkolů pod obrázky. U částí keřů a stromů jde o první seznámení, doplníme společně, ale netrváme na tom, aby děti uměly jednotlivé části zpaměti, budeme se k tomu ještě vracet. (Ale kdo by uměl, zlobit se nebudu.)

 

Úkoly na čtvrtek 19.3.

Slabikář – str. 56 : pero: doplňujeme slova s jiným začátečním písmenem: drak – prak, tlak – vlak,...., puzzle: spojujeme slova, která k sobě patří : stůl-váza, mlýn-voda, kraj-mapa,... U každého cvičení vždy slova nejprve přečteme a kde je potřeba, vysvětlíme význam slova (trám, kraj,..) U tulipánku č.4 čteme společně ( jednu větu dítě, jednu vy) a poté dáváme otázky : např. : co plánujeme? (výlet), co dal táta na stůl? ( mapu), jaký je den? ( pátek), kde je velká zoo? (  u Olomouce). pusa:  vyprávíme o  jiném (vašem) výletě.

Str. 57: přečteme barevné sloupečky. V každém si vyberete jedno slovo a dítě ho najde a zakroužkuje. Pak čteme slova u otazníku a opíšeme do sloupečku, kam patří. Další úkoly děláme podle zadání pod textem.

Písanka – str. 23: zde nemáme žádný nový tvar, píšeme již známá písmenka, takže tato strana je na známku, tak se snažte, ať jsou samé jedničky.

Matematika: str. 42: cv. 1 - zde pracujeme s geometrickými tvary, zopakujeme si jejich názvy ( čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) a hledáme je v obrázcích. U cv. 2 dokreslíme řadu podle podle logické návaznosti a u cv. 3 pracujeme s geometrickou představivostíí. Toto cvičení nebude úplně jednoduché, děti uvidí jednotlivé tvary, ale ne každý bude schopen vidět i tvary „schované“( četverec v trojúhelníku, obdélník ve čtverci,...). Doporučení : vemte si pastelku a každý např. trojúhelník si obtáhněte jinou barvou, aby bylo vidět, že jsou  v jednom velkém další 4 malé apod....POZOR – cv. 3 by nemělo být pro dítě traumatizující, ale  hravé – zkoušíme, co vidíme, učíme se vidět i věci „schované“ a to formou, která dítě neodradí. K těmto úkolům se budeme vracet, je to první poznávání, takže netrápíme ani děti, ani sebe!!!

 

Úkoly na pátek 20.3.

PS ke Slabikáři – str. 32: četme společně celý článek a pak opět dáváme jednoduché otázky k textu.Kdo by chtěl, může nakreslit hezký obrázek housátka a posunout se tak na tabuli za úkol navíc.

Písanka str. 24: – přepisujeme psacím písmem

Matematika – str.43: cv.1 a2 :na této straně pracujeme s tím, že u sčítání je stejný výsledek, pokud zaměním sčítaná čísla. ( 3+4=4+3, 1+6=6+1). Toto není pro děti nové, už jsme si to několikrát vysvětlovali. Zde je ideální pracovat s kolečky ( děti mají u sebe) a dělat si názorné hromádky podle zadání. Cv.3: zde je rozklad čísla, jenom je podaný jinou formou. U cv.5 se ptáme: něco + 1 = 9 , ve druhé půlce :1 a kolik mi chybí do 4. Zde měly děti použít jako způsob řešení odčítání. ?+1=9 – řešení: 9-1, 1+?=4 – řešení: 4-1. Už jsme také několikrát dělali, ale ne všem tento typ počítání jde.

A je to... Máme za sebou první týden. Děkuji vám všem za spolupráci a doufám, že to všechno zvládáte, ikdyž je mi jasné, že to není vůbec jednoduché. Pokud by bylo potřeba cokoli vysvětlit, nebo upravit rozsah učiva, určitě mi dejte vědět. Moooooc pozdravujte zlatíčka, už se mi po nich stýská. Všem vám přeji krásný odpočinkový víkend plný sluníčka.

 

Na chodbě ZŠ Choltice za hlavními dveřmi do budovy jsou umístěné sešity a pracovní sešity pro děti. Prosím, abyste se stavili ve škole a tyto materiály si tam vyzvedli. Můžete tak učinit vždy od 9.00 do 11.00 hod.

 

Zdravím Vás všechny v novém týdnu a posílám přímo pohádkové úkoly. Každý máte truhličku s pokladem a musíte k ní najít správný klíč. Ale protože nevíte, který to je, musíte si je vysloužit všechny. Držím palce. Příští týden bude truhla možná otevřená.....

Truhla
klíč

Úkoly na pondělí 23.3.

Slabikář – str. 58: Vyprávíme, co vidíme na obrázku, v básničce  barevně vyznačíme všechna Bb a básničku se naučíme. Další úkoly děláme jako min. týden. U Bb je důležité, aby si děti správně zafixovaly na jakou stranu má b „bříško“ a nepletly si s písmenkem d, což je v začátcích celkem běžné. (bubeníček má buben na břiše,....) Tady doporučuji odkaz, https://youtu.be/p8Yz78vqil4  prvních pár minut ze dne 17. a 18.3.,  je tam nápomoc, pro lepší zapamatování. Nezapomínejte, že každý den diktujeme dětem cca 8 slov. Písanka – str. 25 – tvar nového písmenka!

Matematika- str.44 -  U cv. 2 je cvičení na - . Děti jsou zvyklé počítat typové příklady, kde jsou odčítané věci škrtlé. Zde tomu tak není - základem příkladu jsou všechny čtverečky a mi se ptáme: – kolik je na řádku čtverečků? (7), kolik čtverečků nemá puntík? (5), kolik čtverečků s puntíkem mi zbylo?( 7-5.) Tady ještě příklad otočte a ptejte se: Kolik je na řádků čtverečků? (7), kolik čtverečků má puntík? (2), kolik čtverečků zůstalo bez puntíku? (7-2). Opět netradiční úkol na rozvoj logickho myšlení – děláme společně a hlavně klidně vysvětlujeme. (někteří tento úkol dělat nemusí, ať si nezamotáme hlavu)

Nezapomínejte: každý den 10 příkladů do 10 ( děti počítají zpaměti a píší jen výsledek).

ZELENÝ  KLÍČ získáš za básničku

 

Úterý 24.3.

Slabikář – str.59 : postupujeme podle návodu, slova u ? po vyluštění napíšeme na papír.

Písanka – str.26 – první 4 řádky ( tato stránka bude na známku)

Matematika – str. 45:  slovní úlohy by měly děti zvládnout sami. Kdo dokáže, udělá i se zápisem ( o 4 více, o 2 méně,...), kdo nezvládne, napíše příklad a odpověď. ( To by měli umět všichni).

ČERVENÝ  KLÍČ získáš za pomoc rodičům ( vynést koš, utřít nádobí,...)

 

Středa 25.3.

PS ke Slabikáři – str. 33. Postupujeme podle návodu, u slov , které hledáme v tabulce barevně označíme i písmenka vedle nich – to je budoucí tajenka. K dnešnímu diktátu použijte některé slova pod tabulkou. Písanka – dokončit str. 26 (známkuje se)

Prvouka – str. 50 – povídáme si o zvířátkách na statku a uděláme úkoly pod obrázky. Další  úkol bude děti hodně bavit – přeskočíme na str. 52 a jdeme si hrát.

MODRÝ  KLÍČ  získáváš za bezchybný diktát (někteří mohou mít chyby 3)

 

Čtvrtek 26.3.

Slabikář – str. 60, PS ke Slabikáři – str. 34 – čteme článek u balonku ( tajenku a tulipánek budeme dělat až zítra). Písanka – str. 27 – vysvětlíme a trénujeme nejprve na papír.

Matematika – str. 46 – ta je lehoučká a děti by měla bavit.

ŽLUTÝ  KLÍČ  získáš za bezchybnou matematickou minutovku ( 10př.) ( někteří mohou mít 2 chyby)

 

Pátek 27.3.

PS ke Slabikáři – čteme tulipán a doplníme tajenku. Písanka – dnes nic nového, procvičujeme  tvary, které nám příliš nejdou, můžeme přepsat krasopisně 2 – 3 věty ze Slabikáře.

Komu chybí nějaký klíč, může si vysloužit „náhradní“ za správný přepis 2 vět.

Přeji všem krásný víkend a pokud byste někdo měl jakýkoli dotaz, nebo by na děti bylo učení moc, určitě mi dejte vědět. Je strašně důležité, aby se děti učily rády a na úkoly se těšily. Kdo máte možnost, využívejte i webových aplikací pro zpestření a odlehčení.    

 

A je tu další týden... Jak  to dopadlo s našim pokladem? Truhličku mohl otevřít červený, žlutý nebo fialový klíč. A protože takový klíč jste získali všichni, poklad je váš. Jste šikulky!! A nebojte se, určitě se pro vás najde část pokladu i ve škole.

truhla2

Děkuji za krásné video s básničkou a vaše zpětné vazby. Tento týden budeme také pokračovat hravě, úkoly na splnění najdete na konci stránky.

https://drive.google.com/open?id=1Bks4_f2_6TzSoWKcVOEiOJRhgmRnGtJV

Pondělí 30.3.

Slabikář: str.62 nové písmenko. ( Na str.61 se  vrátíme). „Č“ by dětem nemělo činit potíže, takže bez většího vysvětlování pracujte tak, jak už jsme zvyklí. Čteme v PS: str. 35. Písanka : str. 28-  6 řádků. I tento týden píšeme diktát cca 8 slov.

Matematika: str. 47. Pracujte společně, ale čáry i přehyby, ať dělají děti. Správné řešení u cv.3 je (9,4,1,) u cv. 4 (9,3,1). Opět doporučím použít pastelky na barevné vyznačení. Nezapomeňte na 10 příkladů, můžete zkusit i řetězce (děti znají).

Úterý 31.3

Slabikář: str. 63 a PS str. 36 (správné řešení: R,T,M,B,J,V,K,L,Š,H). Toto cvičení je na pozornost a logické myšlení. Pokud dítě samo neví, pomáháme návodovými otázkami. ( Vím, kde stojí Marta? –/ ne, protože nevím, kde stojí Berta/, Vím, kde stojí Šárka? –Ano, protože je jediná, která má na copech mašli, apod. ) Děti by toto cvičení mělo bavit, pokud se někde spletou, vůbec to nevadí, hlavně ať vědí, proč je dané dítě právě to, které hledáme. (Aby nehádaly). Písanka str. 28-29 - celkem 6 řádků.

Matematika str. 48-50. Je to rozšiřující učivo na rozvoj logického myšlení, opět spolupracujeme v podobě návodných otázek. Hlavní aktivitu by ale měly mít děti. (Ať přemýšlí nahlas, jak by si poradily a zkouší i víc způsobů.)

Středa 1.4

PS ke Slabikáři: str.37 – to bude lehoučké. Písanka- dokončit str. 29 (celá str. je na známku)

Prvouka – str.53 – opakování. Doplňte cvičení a můžete o kapitole JARO ještě krátce popovídat.

Čtvrtek 2.4.

PS ke Slabikáři str. 38. U balonku se ve čtení střídáme a opět po přečtení dáváme otázky k obsahu.( Co donesla Terezka?,....) Písanka str. 32 poslední 3 řádky – obrázky.

Matematika – dnes budou děti opakovat + a – do 10, procvičujte slovní úlohy, počítejte řetězce, rozkládejte čísla, pracujte s kolečky, zkoušejte příklady na rychlost apod. V pondělí už půjdeme na novou látku. Stejný úkol platí i na pátek.

Pátek 3.4.

Slabikář – str.64  - začínáme další staronové písmenko, ani zde by neměly být žádné potíže. Nezapomeňte na básničku. Kdo potřebuje, stále pracuje na osvojení jednotlivých písmenek   (v tiskací i psací podobě /pexeso/) Písanka str. 30

 

Zdravím vás v tomto veskrze velikonočním týdnu a pro hravé děti posílám hravé velikonoční úkoly: https://drive.google.com/open?id=1xtTxP4jmfUEsk9c74CXDsRu9ITSy-Cuv

velikonoce1A

Jinak opakujte, procvičujte a odpočívejte.

Úterý 14.4

Slabikář – pokračujeme u písmenka Ž,ž – str.65, Písanka str. 31.  Ani v tomto týdnu nezapomínáme na diktát slov.

Matematika  - dnes vám posílám pracovní list, který by měly děti udělat samostatně. Je to práce, kterou bych chtěla oznámkovat. Pokud by někdo neměl možnost si PL vytisknout, je logické, že úkol nesplní. List si děti nechají u sebe a odevzdají až ve škole.

https://drive.google.com/open?id=1D7wXaHbeJSefPKLJH9A4kYpI8y0afDIT

Středa 15.4

PS ke Slabikáři str.39, Písanka str. 32,

Prvouka -str. 54.Děti se naučí, že rok má 4 roční období a budou vědět, co je pro dané období typické. ( Mělo by to být lehké, měli jsme na toto téma celé číslo časopisu  Pusík).

Čtvrtek 16.4

Slabikář str. 66  jen úkol s tulipánkem č.7, str. 67 celá, Písanka str. 33 - 6 řádků.

Matematika – str. 3. Zde počítáme počty kostiček a pracujeme s pojmem desítka a jednotka. Důležité je, aby dítě pochopilo, že desítka je 10 (kuliček, slonů, teček,...). Na desetikoruně vysvětlíme, že je sice desetikoruna jedna, ale „je v ní“ 10 jednotek. Ptáme se : jaké číslo dostanu, když spojím 1 desítku a 3 jednotky? (13) a obráceně: kolik desítek a kolik jednotek má číslo 17? ( 1 desítka a 7 jednotek),....

Pátek 17. 4

PS ke Slabikáři  str. 40, Písanka str. 33 dokončit stránku, na str. 34 doplnit do vět  správné slovo.

Matematika –.– str. 4. Zde pracujeme s číselnou osou , vyznačujeme a zapisujeme počet kuliček a píšeme a čteme čísla v oboru 10  ­- 20. Ukazujeme na číselné ose konkrétní číslo a dále se ptáme : které číslo je na číselné ose před 14? za 16?, mezi číslem 14 a 16? , která čísla jsou větší než 16? ,......Děti se při procvičování na číselnou osu dívají a hledaná čísla ukazují.

 

Pondělí 20.4.

Slabikář – str.68 a 69 s tím, že tulipán č.8 čte rodič a dítě odpovídá na otázky ( postup jsme si už vysvětlovali), Písanka str.35 – nebude problém, písmenko známe, jen přidáme háček. I tento týden píšeme diktát slov.

Matematika – PS str. 1,2.

Úterý 21.4

Slabikář –PS str.41 Písanka str. 36.  

Matematika  -  str. 5. – pracujeme s pojmem větší, menší. Toto by nemělo být těžké, děti by měly zvládat.

Středa 22 .4

PS ke Slabikáři str.70, 71 bez tulipánu č. 9 Písanka str. 36,

Prvouka -str. 55. Děti se naučí, že rok má 12 měsíců, ale neučí se je zpaměti za sebou! Poprvé přidáme i úkoly ze Slabikáře – str. 118 – zelená pastelka a sovička.

Čtvrtek 23.4

Slabikář str. 71 – tulipán č. 9 – čteme a pak si zkusíme pohádku zahrát.( můžete si vymyslet idalší zvířátka ) Písanka str. 37

Matematika – str. 6,7

Pátek 17. 4

Slabikář  str. 111 – procvičujeme d,b,p podle zadání pod textem. Písanka str. 38 – toto písmenko může dětem dělat problémy, proto hodně obtahujeme vzor písmenka a procvičujeme na tabulku, papír,...

Matematika  str. 8. – neměl by být problém.

Vyzvedněte si prosím během tohoto týdne poslední pomůcky pro děti, budou v krabici ve vestibulu školy, kam mi můžete i odevzdat PL a případně obrázky od dětí. ( Do sešitu budeme psát diktáty slov, malý sešit je na +- ).

Pondělí 27.4.

Slabikář – str.72,73 Písanka č. 4 str. 3  písmenko ch. I tento týden píšeme diktát slov, nově přidáme ještě přepis 1 věty ze Slabikáře. ( Vyberete 1 jednoduchou větu a dítě jí přepíše psacím písmem.) Pokud udělá v přepisu chybu, vedeme dítě k tomu, aby si jí  samo zkusilo najít. Komu to nepůjde, napovíme, které slovo je s chybou.

Matematika – PS str. 9 I tento týden procvičujeme + - ( rodiče v modrém sešítku hned opraví a oznámkují ). Přidáme i práci  s číselnou osou do 20. ( Ukaž číslo..., které číslo je o  2 menší než,.....)

Úterý 28.4

PS ke Slabikáři str.42,  Písanka č. 4 str. 4  

Matematika PS - str. 3

Středa 29 .4

Slabikář str.74,75,  Písanka č.4 str.5

Prvouka -str. 58. + Slabikář  str. 118 – zbytek stránky

Čtvrtek 30.4

Slabikář str. 76,77 ,  Písanka č.3 str.39 a 40

Matematika – str. 10

Přeji Vám hezké prožití májového svátku. Kdo se účastníte on-line výuky, nedělejte prosím  úkoly dopředu. Vlastním tempem si řiďte pouze úkoly z Písanky.

Pondělí 4.5.

PS ke Slabikáři str.43 Písanka č. 4 str.2  písmenko L. I tento týden píšeme diktát slov, nově přidáme ještě přepis 1 věty ze Slabikáře. ( Vyberete 1 jednoduchou větu a dítě jí přepíše psacím písmem.) Pokud udělá v přepisu chybu, vedeme dítě k tomu, aby si jí  samo zkusilo najít. Komu to nepůjde, napovíme, které slovo je s chybou.

Matematika – str.11. Stále procvičujeme  + -  a pracujeme s číselnou osou.

Úterý 5.5.

 Slabikář str.78, PS ke Slabikáři str. 46  Písanka č. 4 str. 11 písmenko f  

Matematika - str. 12,13

Středa 6.5.

 Slabikář str.79 celá, str. 80 tulipánek  Písanka č.4 str.12 písmenko F

Prvouka -str. 59 – plníme úkoly podle pokynů, učíme se pouze celé hodiny ( nikoli čtvrt, půl,...)!!

Čtvrtek 7.5.

Slabikář str. 80,81 ,  Písanka č.3 str.13 a str. 10

Matematika – str. procvičujeme + - do 10 a příklady typu 17 – 7, 16 - 10

Pondělí 11.5.

 Slabikář str.82,83 ( mimo tulipánku) Písanka č. 4 str.15,celá, str. 17 – 3 řádky .

Matematika – malý sešit str.4 – dítě pracuje samostatně, vy pak zkontorlujete. Stále procvičujeme  + -  a pracujeme s číselnou osou a rozkládáme čísla.

Úterý 12.5.

 Slabikář str.83 tulipánek, PS ke Slabikáři str. 47  Písanka č. 4 str. 16 celá, str.17 3 řádky

Matematika – str. 14

Středa 13.5.

 PS ke Slabikáři str. 48,49   Písanka str. 17 zbytek, str.18 celá

Prvouka -str. 60,61

Čtvrtek 14.5.

PS ke Slabikáři str. 44 45,  Písanka str. 14

Matematika – malý sešit str. 5

Pátek 15.5.

ČJ - procvičujeme čtení, pracujeme se slabikami, skládáme věty,doplňujeme slova,...., Písanka – str. 10,19

Matematika -  str. 15 . Nezapomínejte na práci s číselnou osou, rozklad čísel a práci s názorem ( kolečka).

Pondělí 18.5.

 Slabikář str.84,85  Písanka str.20, 21 – 4 řádky

Matematika – str. 16,malý sešit str.6. Stále procvičujeme  + - ,  pracujeme s číselnou osou a rozkládáme čísla

Úterý 19.5.

  PS ke Slabikáři str. 50,51  Písanka – str. 21 zbytek stránky, str. 1 – 4 řádky

Matematika – str. 17

Středa 20.5.

 Slabikář str. 86   Písanka str.22, 23 – 4 řádky

Prvouka -str. 62 - 64

Čtvrtek 21.5.

Slabikář str. 87,  Písanka str. 23 – zbytek stránky, str.1 – zbytek stránky

Matematika – str.18

Pátek 22.5.

PS ke Slabikáři – str.52,53, Písanka str. 6,7

Matematika – str. 19

Nezapomínejte na diktáty vět a v Matematice na počítání s názorem ( kolečka). Nepracujte prosím dopředu, v tomto školním roce velkou ani malou Matematiku neprobereme !!! Děti budou pracovní sešity odevzdávat a a s jejich dokončením budeme pokračovat až ve druhé třídě. Děkuji.  Na celkové procvičování doporučuji využívat internetové stránky, výběr je veliký. Přeji krásný týden.

 

Pondělí 25.5.

 Slabikář str.88, PS ke Slabikáři str. 54  Písanka str.24

Matematika –malý sešit str.7 Stále procvičujeme  + - ,  pracujeme s číselnou osou a rozkládáme čísla ( Prosím nepodceňovat, je to důležité)

Úterý 26.5.

  Slabikář str. 89  Písanka – str. 8

Matematika malý sešit – str. 8

Středa 27.5.

 Slabikář str. 90   Písanka str. 25

Prvouka -str. 65 - 68

Čtvrtek 28.5.

Slabikář str. 91,  Písanka str. 9

Matematika – malý sešit str.9

Pátek 29.5.

PS ke Slabikáři – str.55,56, Písanka str. 32

Matematika – str. 20

Stále procvičujeme  + - ,  pracujeme s číselnou osou a rozkládáme čísla ( Prosím nepodceňovat, je to důležité)

Pondělí 1.6

Přeji dětem krásné prožití dnešního svátku a posílám hravé úkoly, které jsou dobrovolné.

https://drive.google.com/open?id=1yNUOi70-yLBX4iLDRZl3d2pdiGSfsMPS

 

Úterý 2.6.

  Slabikář str. 92, slabiky bě,pě,vě, PS str. 57  Písanka – str. 26 Tento týden mají děti „málo“ psaní, je zde tedy prostor pro procvičování správných tvarů písmenek, které dělají dětem ještě potíže.

Matematika str. 21,malý sešit – str. 10 Stále procvičujeme + - do 20, pracujeme s názorem a s číselnou osou.

Středa3.6.

 Slabikář str. 93,   Písanka str. 27

Prvouka -str. 69 - 71

Čtvrtek 4.6.

Slabikář str. 94,  Písanka str. 28

Matematika –str. 23, malý sešit str.11

Pátek 5.6.

Slabikář – str. 95 – slabika mě,PS ke Slabikáři – str.58, Písanka str. 29

Matematika – str. 24, malý sešit – str. 12 cv. A,B,C

Nezapomínejte na diktáty slov a jednoduchých vět. Kdo potřebuje, vrací se ke slabikám a písmenkům !!

 

Pondělí  8.6

Slabikář – str. 97, PS str. 61, Píssanka str. 30 Nezapomínejte na diktát věty.

Matematika –str. 25, malý sešit str. 12 cv. D

Úterý 9.6.

 Slabikář str. 99,  PS str. 62  Písanka – str. 31 Již se neučíme nové stvary, upevňujeme správné tvary písmenek

Matematika str.26,  + procvičování

Středa10.6.

 PS ke Slabikáři str. 63,64,   Písanka str. 32

Prvouka -str. 72,73 pojmenujeme letní květiny a ovoce. V PS podle pokynů str. 74 - 76

Čtvrtek 11.6.

Slabikář str. 98  Písanka str. 33

Matematika –str.27, malý sešit str.13 cv. A,B

Pátek 12.6.

Slabikář – str. 100 –101,  Písanka str. 34

Matematika – str. 28, malý sešit – str. 13 cv.C,D

 

Tak a máme před sebou poslední výukový týden.

 Určitě to pro vás bude hračka, děti už jsou šikovní školáčci. Tento rok nestihneme dočíst celý Slabikář. Ale chybí nám jen pár stránek, které dětem mohou posloužit jako prázdninové čtení. Slabikář vám zůstává na památku. V písance též zbylo pár stránek a i ty vám doporučuji v klidu dopsat. V Matematice je situace jiná – ve druhé třídě budeme potřebovat velkou i malou matematiku.(3.díl) Proto prosím: ŽÁDNÉ stránky navíc nevyplňujte a OBA sešity s sebou přineste na předávání vysvědčení. (Necháme je ve škole, abychom je měli po prázdninách všichni k dispozici. Opravdu je budeme potřebovat).

 PROSÍM, POŚLETE SI PENíZE DO TŔÍDNÍHO FONDU !! Děkuji

 Pondělí  15.6.

Slabikář – str.102, Píssanka str. 35

Matematika –str. 29

Úterý 16.6.

 Slabikář str. 103,  Písanka – str. 36

Matematika str.30,31

Středa17.6.

 PS ke Slabikáři str. 104   Písanka str. 37

Prvouka -str.77- 80 . Prvouku jsme dokončili celou. Učebnice vám zůstává na památku.

Čtvrtek 18.6.

Slabikář str. 105  Písanka str. 38

Matematika –str.32, malý sešit str. 14 cv. A,B

Pátek 19.6.

Slabikář – str. 119  Písanka str. 39

Matematika -  malý sešit – str. 14 cv.C,D

Poslední týden školy už si od učení odpočineme a budeme se připravovat na prázdniny. Ohledně předání vysvědčení podám informace na on-line výuce, ostatním budu telefonovat.

Všem vám děkuji za zvládnutí náročného období a přeji vám krásné a zasloužené prázdniny a budu se na všechny těšit ve druhé třídě.

P.uč. Štoková